project เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง ภัยพิบัติ

ร่วมแบ่งปัน “น้ำใจ” ช่วยเหลือเด็กและผู้ประสบภัย พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ โดย มูลนิธิรักษ์ไทย

“แม้ภัยพิบัติจะผ่านพ้นไป แต่ความเสียหายยังคงอยู่” เด็ก ผู้หญิง และชาวบ้านอีกจำนวนมากได้รับความเสียหายด้านพื้นที่การเกษตร ส่งผลต่อรายได้ในครอบครัวที่ขาดหาย หลายครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม มูลนิธิรักษ์ไทยชวนทุกคนร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อส่งนมผง ผ้าอนามัย และ ผ้าอ้อม อาหาร การรักษาพยาบาล น้ำสะอาด ให้แก่ผู้ได้รับเดือดร้อนในพื้นที่

ระยะเวลาโครงการ 01 ต.ค. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี , ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี , ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี , ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี , ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ยอดบริจาคขณะนี้

10,000 บาท

เป้าหมาย

202,235 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 5%
จำนวนผู้บริจาค 28

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือ 4 หมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี

14 มีนาคม 2023

ช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี จากพายุโนรู อันเป็นสาเหตุที่ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2565 ถึง เดือนตุลาคม 2565 ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน พื้นที่เกษตรกรรม และชีวิตความเป็นอยู่ หลังน้ำลดมีการฟืนฟู ให้กลับสู่ภาวะปกติ แต่ยังได้รับความเดือดร้อน

ในการดำรงชีพ ในกลุ่มเปราะบางที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง โดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรุนแรง จากสภาพแวดล้อมเป็นหมู่บ้านติดแม่น้ำมูล ที่ลุ่มต่ำรับน้ำ ใน 4 หมู่บ้านได้แก่ บ้านท่ากกแห่ บ้านทัพไท อำเภอ เมือง บ้าน คูสว่าง อำเภอวารินชำราบ บ้านฮ่องอ้อ อำเภอสว่างวีระวงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในภาพรวมได้ดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว ได้ประสานงานผู้นำคณะกรรมการ อสม และผู้ที่ได้รับผลกระทบตามรายชื่อ ให้มารับสิ่งของที่ศาลากลางบ้าน มีการแนะนำผู้สนับสนุน มูลนิธิรักษ์ไทย กลุ่มเทใจ ที่ส่งมอบสิ่งของแทนความห่วงใย เป็นกำลังใจ ให้สามารถฟื้นฟู ความเป็นอยู่ สุขภาพ ให้ดีขึ้นแข็งแรง ในกลุ่มผู้รับได้แสดงความขอบคุณ รับสิ่งของที่ตรงตามความต้องการ ใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 1 เดือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนกลุ่มเด็กเล็ก ช่วงอายุ0-3 ปี ครอบครับได้รับผลกระทบน้ำท่วม ใน 4 หมู่บ้าน จำนวน 48 คน  เด็ก จำนวน 48 ชุด ได้รับอาหารเสริมนมผงส่งเสริม
สุขภาพมีโภชนาการส่งเสริมพัฒนาการ และชุดผ้าออ้มอนามัย ในการดูแลเด็กให้พ่อแม่ได้มีเวลาทำงาน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย สามารถใช้ประโยชน์ได้ 15 -30 วัน
ผู้พิการและผู้ป่วยผู้พิการมาตั้งแต่เกิด และ ด้านร่างกายจากอุบัติเหตุ สามารถช่วยเหลือตนเองได้และกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง จากอุบัติเหตุ และเป็นผู้สูงอายุ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้พิการจำนวน 66 คน ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 15 คน ได้รับความช่วยเหลือ รวมจำนวน 81 ชุด ได้รับอาหารเสริมนมกล่อง
แคลเซียม และนมถั่วเหลืองบำรุงสุขภาพ พร้อมทั้งผ้าอ้อมอนามัยเพมเพิท ผู้ใหญ่
    ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายสามารถใช้ประโยชน์ได้ 15 วัน
ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

 นางทัศนีย์ อนุชาติ และหลานชื่อเด็กหญิง กนกนุช เศกสิริ อายุ 3 ปี

" ของที่ให้มา แพมเพิสมีประโยชน์ ใช้เวลานอนกลางคืน นมมีประโยชน์ต่อร่างกาย ได้กินต่อเนื่อง สุขภาพดีขึ้น ตอนน้ำท่วมก็ลำบากมาก ขอบคุณที่มาช่วยต่อเนื่อง "

 นางสาวภัทรพร แก่นกายน ผู้ใหญ่บ้านวังอ้อ

" ดีใจที่มูลนิธิรักษ์ไทย กลุ่มเทใจ ได้เข้ามาดูแลต่อเนื่อง สิ่งของที่นำมามอบให้ช่วยเหลือ ทั้งนม ผ้าอ้อมอนามัยแพมเพิท มีประโยชน์ต่อเด็ก ผู้พิการ ช่วยลดค่าใช้จ่าย เป็นช่วงที่ขาดแคลน ขาดรายได้ หลังน้ำลด "

 นายสันติ สุพล ผู้ใหญ่บ้านคูสว่าง

" ขอขอบคุณมูลนิธิรักษ์ไทย และเทใจ ที่ได้มามอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับเด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หลังน้ำลด เป็นการช่วยฟื้นฟู ดีต่อใจ ทางด้านลดค่าใช้จ่าย ใช้ประโยชน์ได้มากจริงๆ ต่อกลุ่มเป้าหมาย ขอขอบคุณที่ดูแลมาช่วยเหลือต่อเนื่อง "

รูปภาพกิจกรรม

ผู้นำหมู่บ้านและผู้ได้รับมอบสิ่งของในกลุ่มเด็ก ผู้พิการ มารับมอบสิ่งของบ้านฮ่องอ้อ ที่ศาลาวัด 

  คุณยายและคุณแม่ มารับชุดช่วยเหลือเด็กนมผลและผ้าอ้อมอนามัยเด็ก

   คุณแม่ ผู้พิการ มารับมอบสิ่งของช่วยเหลือจากเจ้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย บ้านทัพไทย 


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

“แม้ภัยพิบัติจะผ่านพ้นไป แต่ความเสียหายยังคงอยู่” เด็ก ผู้หญิง และชาวบ้านอีกจำนวนมากได้รับความเสียหายด้านพื้นที่การเกษตร ส่งผลต่อรายได้ในครอบครัวที่ขาดหาย หลายครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม มูลนิธิรักษ์ไทยชวนทุกคนร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อส่งนมผง ผ้าอนามัย และ ผ้าอ้อม อาหาร การรักษาพยาบาล น้ำสะอาด ให้แก่ผู้ได้รับเดือดร้อนในพื้นที่

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันตก ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับสถานการณ์พายุ “โนรู (NORU)” ที่เข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 5 ต.ค. 2565 ล่าสุดมีประกาศจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เรื่องแผนการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในช่วงวันที่ 5-10 ตค.ซึ่งจะส่งกระทบต่อปริมาณน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี จะทำให้ปริมาณน้ำสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน

ตารางผลกระทบจากอุทุกภัยในพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัด ข้อมูลณ.วันที่ 5 ตุลาคม 2565

จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ครัวเรือนศูนย์พักพิงชั่วคราว
อุบลราชธานี 8241093,00869 จุด
ศรีสะเกษ 71646130112 จุด

ด้านความช่วยเหลือเบื้องต้นจากการสอบถามผู้ประสบภัย แจ้งว่าได้รับน้ำดื่มและอาหารแห้ง บางวันก็เป็นอาหารกล่อง ที่ภาครัฐและเอกชนนำมาแจกจ่าย อย่างไรก็ตามมีสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กอ่อน,ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ต้องการแพมเพิส นมผง ฯลฯ

จากผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นพื้นที่และชุมชนในวงกว้าง ซึ่งรักษ์ไทยไม่อาจจะช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมทั้งหมดจึงเสนอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้รับผลกระทบรอบนอกเมือง ตามที่ได้ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ดูแลศูนย์พักพิงชั่วคราวและทั้งการลงสำรวจพื้นที่ๆสามารถเดินทางไปได้ในบางศูนย์พักพิงฯ โดยการเสนอขอความช่วยเหลือทั้งแบบเร่งด่วน ทั้งปัจจุบันและหลังน้ำลดกับครอบครัวในตารางด้านล่าง


หมายเหตุ : ชุมชนในพื้นที่กรอบสีแดง อยู่ในพื้นที่เมือง ที่มีหน่วยงานและภาคเอกชนให้การช่วยเหลือ มูลนิธิรักษ์ไทยจะไปช่วยเหลือ 1) ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบรุนแรงชุมชนรอบนอก 2) ครอบครัวที่มีกลุ่มเปราะบางทั้งในชุมชนเมืองและรอบนอก (พื้นที่สีเหลืองทั้งหมด)

วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทุกภัยรุนแรง(ท่วมบ้านทั้งหลัง)และครอบครัวที่มีกลุ่มเปราะบางที่ต้องดูแล

จำนวนครอบครัวที่เสนอรับการช่วยเหลือรวม 417 ครอบครัว กลุ่มเปราะบางที่จะได้รับการช่วยเหลือ รวม 115 คน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ที่ตั้งศูนย์พักพิงฯ จำนวนครัวเรือนและประชากรที่ได้รับผลกระทบกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอในโครงการฯและส่วนเพิ่มเติมที่สำรวจไม่พบ

2. นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการลงแจกของโดยเฉพาะครอบครัวเปราะบางและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ตามจุดต่างๆทั้ง 2 จังหวัด

3. การเปรียบเทียบราคาการจัดซื้อของตามระเบียบเงื่อนไขขององค์กร และการจัดซื้อที่โปร่งใส่

4. การจัดจ้างอาสาสมัครฯช่วยในการบรรจุของเพื่อการแจกจ่าย 

5. การประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อการจัดแผนลงแจกของทั้งครอบครัวเปราะบางและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ตามข้อมูลที่มี

6.. การแจกจ่ายของตามจำนวนและแผนที่ตั้งไว้ พร้อมกับการเก็บข้อมูลประชากร(สมาชิกครอบครัวที่ได้รับผลประโยชน์ แนบในรายงานการแจกจ่าย)

7. การประเมินผล หลังการแจกจ่ายของไปแล้ว 1-2 เดือน พร้อมสรุปจัดทำรายงานผลการดำเนินการ (ภาพประกอบ)


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงาน กรุงเทพฯ และ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี 

ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือ 4 หมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี

14 มีนาคม 2023

ช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี จากพายุโนรู อันเป็นสาเหตุที่ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2565 ถึง เดือนตุลาคม 2565 ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน พื้นที่เกษตรกรรม และชีวิตความเป็นอยู่ หลังน้ำลดมีการฟืนฟู ให้กลับสู่ภาวะปกติ แต่ยังได้รับความเดือดร้อน

ในการดำรงชีพ ในกลุ่มเปราะบางที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง โดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรุนแรง จากสภาพแวดล้อมเป็นหมู่บ้านติดแม่น้ำมูล ที่ลุ่มต่ำรับน้ำ ใน 4 หมู่บ้านได้แก่ บ้านท่ากกแห่ บ้านทัพไท อำเภอ เมือง บ้าน คูสว่าง อำเภอวารินชำราบ บ้านฮ่องอ้อ อำเภอสว่างวีระวงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในภาพรวมได้ดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว ได้ประสานงานผู้นำคณะกรรมการ อสม และผู้ที่ได้รับผลกระทบตามรายชื่อ ให้มารับสิ่งของที่ศาลากลางบ้าน มีการแนะนำผู้สนับสนุน มูลนิธิรักษ์ไทย กลุ่มเทใจ ที่ส่งมอบสิ่งของแทนความห่วงใย เป็นกำลังใจ ให้สามารถฟื้นฟู ความเป็นอยู่ สุขภาพ ให้ดีขึ้นแข็งแรง ในกลุ่มผู้รับได้แสดงความขอบคุณ รับสิ่งของที่ตรงตามความต้องการ ใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 1 เดือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนกลุ่มเด็กเล็ก ช่วงอายุ0-3 ปี ครอบครับได้รับผลกระทบน้ำท่วม ใน 4 หมู่บ้าน จำนวน 48 คน  เด็ก จำนวน 48 ชุด ได้รับอาหารเสริมนมผงส่งเสริม
สุขภาพมีโภชนาการส่งเสริมพัฒนาการ และชุดผ้าออ้มอนามัย ในการดูแลเด็กให้พ่อแม่ได้มีเวลาทำงาน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย สามารถใช้ประโยชน์ได้ 15 -30 วัน
ผู้พิการและผู้ป่วยผู้พิการมาตั้งแต่เกิด และ ด้านร่างกายจากอุบัติเหตุ สามารถช่วยเหลือตนเองได้และกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง จากอุบัติเหตุ และเป็นผู้สูงอายุ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้พิการจำนวน 66 คน ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 15 คน ได้รับความช่วยเหลือ รวมจำนวน 81 ชุด ได้รับอาหารเสริมนมกล่อง
แคลเซียม และนมถั่วเหลืองบำรุงสุขภาพ พร้อมทั้งผ้าอ้อมอนามัยเพมเพิท ผู้ใหญ่
    ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายสามารถใช้ประโยชน์ได้ 15 วัน
ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

 นางทัศนีย์ อนุชาติ และหลานชื่อเด็กหญิง กนกนุช เศกสิริ อายุ 3 ปี

" ของที่ให้มา แพมเพิสมีประโยชน์ ใช้เวลานอนกลางคืน นมมีประโยชน์ต่อร่างกาย ได้กินต่อเนื่อง สุขภาพดีขึ้น ตอนน้ำท่วมก็ลำบากมาก ขอบคุณที่มาช่วยต่อเนื่อง "

 นางสาวภัทรพร แก่นกายน ผู้ใหญ่บ้านวังอ้อ

" ดีใจที่มูลนิธิรักษ์ไทย กลุ่มเทใจ ได้เข้ามาดูแลต่อเนื่อง สิ่งของที่นำมามอบให้ช่วยเหลือ ทั้งนม ผ้าอ้อมอนามัยแพมเพิท มีประโยชน์ต่อเด็ก ผู้พิการ ช่วยลดค่าใช้จ่าย เป็นช่วงที่ขาดแคลน ขาดรายได้ หลังน้ำลด "

 นายสันติ สุพล ผู้ใหญ่บ้านคูสว่าง

" ขอขอบคุณมูลนิธิรักษ์ไทย และเทใจ ที่ได้มามอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับเด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หลังน้ำลด เป็นการช่วยฟื้นฟู ดีต่อใจ ทางด้านลดค่าใช้จ่าย ใช้ประโยชน์ได้มากจริงๆ ต่อกลุ่มเป้าหมาย ขอขอบคุณที่ดูแลมาช่วยเหลือต่อเนื่อง "

รูปภาพกิจกรรม

ผู้นำหมู่บ้านและผู้ได้รับมอบสิ่งของในกลุ่มเด็ก ผู้พิการ มารับมอบสิ่งของบ้านฮ่องอ้อ ที่ศาลาวัด 

  คุณยายและคุณแม่ มารับชุดช่วยเหลือเด็กนมผลและผ้าอ้อมอนามัยเด็ก

   คุณแม่ ผู้พิการ มารับมอบสิ่งของช่วยเหลือจากเจ้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย บ้านทัพไทย 


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 นมผงเด็กอ่อน จัดซื้อคละ 3 สูตร ตามช่วงอายุ 100 ชุด/ 1.2 กก. 31,000.00
2 นมกล่องเด็กโต สำหรับเด็ก 6 ปีขึ้นไปที่อยู่ตามศูนย์พักพิง 200 โหล 26,000.00
3 แพมเพิสเด็ก จัดซื้อ 3 ไซด์ คละกัน 100 แพ็ค (16 ชิ้น) 18,500.00
4 แพมเพิสผู้ใหญ่ จัดซื้อ 2 ไซด์ คละกัน 100 แพ็ค (24 ชิ้น) 38,300.00
5 ยากันยุงทา ครอบครัวละ 1 ขวด 50 โหล (600 ชิ้น) 18,800.00
6 หมวดการจัดการ - ค่าดำเนินกิจกรรม เช่น ค่าน้ำมันรถ ค่าอาสาสมัครแพคของและช่วยยกของ 2 เดือน 41,250.00
7 ค่าบริหารงานมูลนิธิรักษ์ไทย 2 เดือน 10,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
183,850.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
18,385.00

ยอดระดมทุน
202,235.00