ความเคลื่อนไหว

 • ความคืบหน้าโครงการ > เปิดโลกน้องๆบ้านห้วยพ่าน พาทัศนศึกษากรุงเทพและเที่ยวทะเลครั้งแรกในชีวิต

  ปรับแผนทัศนศึกษาพาน้องบ้านห้วยพ่านทัศนศึกษา มุ่งมากรุงเทพเมษายน 2022

  3 ธันวาคม 2021

  หลังจากมีการปรับแผนครั้งล่าสุดเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โควิดเมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2021 ที่ผ่านมา เพื่อพาน้องๆนักเรียนบ้านห้วยพ่านไปทัศนศึกษาในจังหวัดน่านแทนการเดืนทางมากรุงเทพนั้น ผลปรากฎว่าในสองอาทิตย์ก่อนกำหนดการ มีน้องนักเรียนได้เข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงส่งผลให้โรงเรียนต้องหยุดให้การเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ ประกอบกับอำเภอเมืองจังหวัดน่านพบคลัสเตอร์โควิดใหม่ จึงทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการทัศนศึกษาในจังหวัดน่านไป

  ทั้งนี้หลังการประชุมร่วมกับคุณครูและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านห้วยพ่านนั้น ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการทัศนศึกษาในครั้งต่อไปที่ไม่กระทบกับแผนการเรียน และกิจกรรมชุมชนนั้นจะเป็นเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม ปี 2022 ทางทีมงานจึงลงความเห็นเลื่อนการทัศนศึกษาไปยังช่วงเวลาดังกล่าว โดยตั้งเป้าหมายให้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์เดิมคือ พาน้องๆนักเรียนมาเที่ยวกรุงเทพฯ และทะเลชลบุรี โดยจะเริ่มดำเนินการเตรียมการตามแผนอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 และจะแจ้งให้ทีมงานเทใจและผู้บริจาคทราบเป็นระยะ

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > มอบระบบสื่อสารทางไกล ช่วยแพทย์พยาบาลปลอดภัยจากเชื้อโควิดในโรงพยาบาล 20 แห่ง ทั่วประเทศ

  บ.โอโบดรอยด์ส่งมอบระบบสื่อสารทางไกลให้กับ 7 โรงพยาบาลแล้ว

  1 ธันวาคม 2021

      จากโครงการเทใจสู้ภัยโควิด-19 ร่วมระดมทุนเพื่อจัดซื้อแท็บเล็ตพร้อมระบบสื่อสารทางไกลหรือระบบ Kaitomm Hospital เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องใกล้กับผู้ป่วยตลอดเวลา เป็นการใช้ Telemedicine เพื่อสื่อสารและตรวจอาการของคนไข้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปพบผู้ป่วยด้วยตัวเอง โดยจะจัดส่งให้โรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้  1. โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 4 เครื่อง

  2. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 เครื่อง

  3. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จำนวน 3 เครื่อง

  4. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จำนวน 6 เครื่อง

  5. โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี จำนวน 3 เครื่อง

  6. โรงพยาบาลหัวหิน จำนวน 3 เครื่อง

  7. โรงพยาบาลบางเลน จำนวน 2 เครื่อง

  เสียงจากผู้ได้รับประโยชน์

  พญ.เฟื่องสิริ ต่อดำรงค์ ตำแหน่งแพทย์ประจำโรงพยาบาลหัวหิน

  ระบบสื่อสารทางไกล Kaitomm Hospital ได้นำมาใช้งานในห้อง ER หรือ ICU เพื่อเป็น CCTV และตรวจอาการคนไข้ระหว่างที่คนไข้อยู่ภายในห้อง ทำให้แพทย์และพยาบาลทำงานสะดวกขึ้น ไม่ต้องเข้าไปในห้องคนไข้ทุกครั้งและส่อสารกับคนไข้สะดวกมากขึ้น

  ผศ.ดร.นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ ตำแหน่งแพทย์ประจำโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

  ระบบสื่อสารทางไกล Kaitomm Hospital ได้นำมาใช้งานในห้องพักคนไข้โควิด-19 เพื่อสื่อสารกับคนไข้ รวมถึงทำให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปในห้องสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายนอกได้สะดวกมากยิ่งขึ้น แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จึงไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปเสี่ยงกับการติดเชื้อ งานจึงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  นพ.ทศพร โมระเสริฐ ตำแหน่งแพทย์ประจำโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  ระบบสื่อสารทางไกล Kaitomm Hospital ได้นำมาใช้งานในห้องพักคนไข้โควิด-19 หรือวอร์ด ER เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ยังไม่คลี่คลาย จึงนำมาใช้งานเพื่อเป็น CCTV ภายในห้องคนไข้ สื่อสารกับคนไข้หรือสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ภายนอกห้องกับภายในห้อง แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จึงทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังไม่ต้องแลกข้อมูลติดต่อส่วนตัวกับคนไข้อีกด้วย

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > "The Big Give" ร่วมให้โอกาสน้อง 250 คน ได้เรียนจบสายอาชีพที่มีงานรองรับ หางานทำได้ทันที

  ส่งนักเรียนทุนสายอาชีพ 254 คน ได้เรียนจบชั้นปวช.

  30 พฤศจิกายน 2021


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ART KIT ชุดศิลปะดูแลใจ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ ใน 20 โรงพยาบาล

  Art for Cancer ส่งมอบชุดศิลปะดูแลใจให้กับ 8 โรงพยาบาล

  23 พฤศจิกายน 2021

  ประมวลภาพการส่งมอบชุดศิลปะดูแลใจให้กับ 8 โรงพยาบาล โดยมีผู้ป่วยมะเร็งจำนวน 190 คนที่สามารถเข้าถึงชุดศิลปะดังกล่าวได้

  1. วันที่ 20 พ.ค.64 ส่งมอบชุดศิลปะดูแลใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 20 กล่อง


  2. วันที่ 29 มิ.ย. 64 ส่งมอบชุดศิลปะดูแลใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 20 กล่อง


  3. วันที่ 26 ส.ค. 64 ส่งมอบชุดศิลปะดูแลใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช จำนวน 30 กล่อง


  4. วันที่ 4 ต.ค.64 ส่งมอบชุดศิลปะดูแลใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 25 กล่อง


  5. วันที่ 25 ต.ค. 64ส่งมอบชุดศิลปะดูแลใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 20 กล่อง


  6. วันที่ 3 พ.ย.64 ส่งมอบชุดศิลปะดูแลใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 30 กล่อง


  7. วันที่ 12 พ.ย.64 ส่งมอบชุดศิลปะดูแลใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลนครท่าฉลอม จำนวน 25 กล่อง


  8. วันที่ 16 พ.ย. 64 ส่งมอบชุดศิลปะดูแลใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 20 กล่อง


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > The Absolute Group ระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์สู้ โควิด-19 เพื่อ รพ.กลาง (กทม.) และ รพ.บ้านแพ้ว (จ.สมุทรสาคร)

  ตัวแทน The Absolute Group ส่งมอบสิ่งของบริจาคให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.กลางแล้ว

  23 พฤศจิกายน 2021

  หลังจากระดมทุนสำเร็จทางผู้ดำเนินการได้จัดซื้อสิ่งของตามแผนที่ได้กำหนดไว้ พร้อมนำสิ่งของบริจาคจาก Partner และนำไปบริจาคให้กับผู้ป่วยโควิด-19 และบุคคลากรทางการแพทย์ที่ทาง รพ.กลาง ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ตามภาพถ่ายที่แนบด้านล่าง
  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ฝึกอาชีพให้คนตกงานจากโควิดเป็นแพทย์แผนไทย จังหวัดสงขลา

  ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ามาฝึกอบรมอาชีพ

  23 พฤศจิกายน 2021

      เนื่องจากช่วงระยะเวลา 3 – 4 เดือนที่ผ่านมา มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างหนักอยู่ในระดับสีแดงเข้ม ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มใดๆได้ ซึ่งทางมูลนิธิฯในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการประเมินสถานการณ์นี้มาโดยตลอด และได้ดำเนินงานในส่วนที่สามารถกระทำได้ในระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งจะมีความคืบหน้าดังนี้

      1.คณะทำงานได้ลงพื้นที่ จัดหาบุคคลตามคุณสมบัติที่โครงการตั้งเป้าหมายไว้ จำนวน 17 คน ซึ่งมีรายชื่อดังนี้


      2.เนื่องจากจังหวัดสงขลายังคงอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม และมีคำสั่งผู้ว่าเรื่องการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมได้ไม่เกิน 50 คน แต่ทั้งนี้ต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรค ทางมูลนิธิฯจึดได้จัดทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขลา(ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด) ซึ่งมีหนังสือตอบกลับให้ชะลอการจัดกิจกรรมได้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงต่อไป

      ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯได้ประชุมและประเมินสถานการณ์ดังกล่าวได้ข้างต้นแล้ว และได้มีมัติกำหนดวันจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ไว้ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และสามารถจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > คืน 30 ล้านชั่วโมง

  ติดตั้งระบบคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับสำนักอนามัย กทม.

  22 พฤศจิกายน 2021

  ติดตั้งระบบคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปทุกสัญชาติ สำหรับเข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 และเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ โดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร


  เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 64 ผู้ใช้บริการลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า รองรับ 1,000 คนต่อวัน ผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 64 เป็นต้นไป


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > เทใจ ใส่ถุงเท้าให้ช้าง

  ใส่ถุงเท้าให้ช้าง จำนวน 4 เชือก ระยะเวลา 6 เดือน

  17 พฤศจิกายน 2021

  มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ต้องขอขอบคุณผู้บริจาค ทั้ง 891 คน ที่บริจาคเงินจำนวน 358,016 บาท ผ่านโครงการเทใจ ใส่ถุงเท้าให้ช้าง โดยเงินที่ท่านบริจาค จะถูกนำไปจัดซื้อ ยา และเวชภัณฑ์ ทำความสะอาดแผลให้ช้าง และจัดซื้อถุงเท้าให้ช้าง ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ เป็นเวลา 6 เดือน มูลนิธิฯขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆ ค่ะ


  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงเท้าให้ช้าง

  เดือน ตุลาคม 2564

  • ค่าถุงเท้าช้าง 94 ข้าง ราคา 17,400 บาท
  • ค่าเทปพันเท้าช้าง 300 ม้วน ราคา 7,251 บาท
  • ค่าเวชภัณฑ์สำหรับล้างทำความสะอาดแผล 36,000 บาท

  เดือน พฤศจิกายน 2564

  • ค่าถุงเท้าช้าง 90 ข้าง ราคา 16,650 บาท
  • ค่าเทปพันเท้าช้าง 300 ม้วน ราคา 7,251 บาท
  • ค่าเวชภัณฑ์สำหรับล้างทำความสะอาดแผล 36,000 บาท

  ภาพช้างที่ได้รับการสนับสนุนทั้ง 4 เชือก

  น้องช้างไทคูณ​ ก่อนที่มูลนิธิฯจะช่วยเหลือมา ไทคูณเคยทำงานลากไม้อยู่แนวชายแดน และเหยียบถูกกับระเบิด ทำให้เท้าช้ายเป็นแผลรุ่งริ่งขนาดใหญ่ ในแต่ละวันคุณหมอต้องล้างทำความสะอาดแผลให้ไทคูณ วันละ 2 รอบ เปลี่ยนถุงเท้าช้างวันละ 2 ข้าง น้องไทคูณขอขอบคุณผู้บริจาคที่ส่งถุงเท้าช้างมาให้ค่ะ

  น้องช้างขุนเดช เท้าหน้าซ้ายถูกกับดักสัตว์ในป่า เป็นแผลลึก และติดเชื้อ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานได้เข้าช่วยเหลือน้องช้างขุนเดช และนำมาฝากให้มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมช่วยดูแล
  คุณหมอยังต้องล้างแผลและใส่ถุงเท้าให้น้องช้างขุนเดชทุกวันเลยค่ะ

  แม่ช้างมาลัยทอง วัย 36 ปี ก่อนที่มูลนิธิฯจะช่วยเหลือมา ทำงานลากไม้ที่ชายแดน จังหวัดตาก มาลัยทองเหยียบกับระเบิด จนเป็นแผลเหวอะหวะที่เท้า
  คุณหมอทำแผลให้ทุกวัน จนอาการดีขึ้น ตอนนี้ไม่ต้องใส่ถุงเท้าช้างแล้ว แต่ก็ยังต้องล้าง ทำความสะอาดแผลทุกวันค่ะ

  ภาพ before and after 

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง เพื่อ 28 โรงเรียน

  รวมภาพและคำขอบคุณจากน้องๆ 8 โรงเรียนที่ได้รับหนังสือ

  17 พฤศจิกายน 2021

  1. โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จ.บึงกาฬ

  2. โรงเรียนบ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช


  3. โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง จ.บึงกาฬ


  4. โรงเรียนบ้านนาคอเรือ จ.เชียงใหม่

  5. โรงเรียนบ้านละอุบ จ.แม่ฮ่องสอน

  6. โรงเรียนบ้านห้วยบง จ.น่าน

  7. โรงเรียนราษฎร์บำรุง จ.นครราชสีมา

  8. โรงเรียนวัดบางเคียน จ.นครสวรรค์


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ตู้ตรวจเชื้อ Covid เชิงรุก เพื่อ 3 โรงพยาบาลประจำอำเภอในภาคอีสาน

  ติดตั้งตู้ตรวจเชื้อ Covid ให้โรงพยาบาลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

  12 พฤศจิกายน 2021

  หลังจากระดมทุนผ่านทางเทใจดอทคอม โดยได้รับยอดบริจาค 61,904 บาท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 และเนื่องจากเงินระดมทุนไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โครงการจะได้รับ 55,713.60 บาท และทีมงานได้ประสานกับร้านบางกอกพลาสติก จังหวัดอุดรธานี เพื่อสั่งผลิตและติดตั้งตรวจเชื้อ Covid เชิงรุก จำนวน 1 ตู้ ส่งมอบให้โรงพยาบาลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีบุคลากรจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีมาช่วยตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งาน

  การติดตั้งตู้ตรวจเชื้อ ณ โรงพยาบาลท่าคันโท

  นายแพทย์พุทธรักษ์ ดีสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และนายแพทย์อัครวัต รัตนวงศ์ไพบูลย์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ได้กล่าวขอบคุณผู้บริจาคและทางเทใจดอทคอมที่ช่วยระดมทุนในการประกอบตู้ตรวจเชื้อ Covid เพื่อใช้ในการตรวจเชิงรุก รวมถึงให้บริการผู้เสี่ยงติดเชื้อพื้นที่จังหวัดในภาคอีสานตอนบน

  อ่านต่อ