ความเคลื่อนไหว

 • ความคืบหน้าโครงการ > ให้ข้าวสาร 3 มื้อ ช่วยเด็กถูกทอดทิ้งและถูกทำร้าย 44 คน ให้ผ่านพ้นวิกฤติ 1ปี

  ซื้อข้าวสาร 16 ถุง ให้เด็กๆบ้านวางใจ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

  23 กันยายน 2022

   คุณฤทธา ผู้ดูแลเด็กๆ ได้นำเงินบริจาคไปซื้อข้าวสาร 16 ถุง ให้ เด็ก 44 คน ที่บ้านวางใจ  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อให้เด็กๆที่บ้านวางใจมีอาหารทานครบ 3 มื้อ อย่างต่อเนื่อง

  ภาพประกอบ

  ข้าวสาร 16 ถุง

  อาหารที่เด็กๆทาน

  เด็กอิ่มท้องกันทุกคน

  เด็ๆมีความสุขที่ได้รับข้าวสารจากพี่ๆ ขอบคุณครับ

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > HOPE Project โดยมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์

  มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ 19 ครอบครัว

  21 กันยายน 2022

  ทุกวันที่ 5 ของเดือนกฎกฎาคม – กันยายน 2565 ทางมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์ ได้คัดเลือกผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและผู้ปกครองนักเรียนในโครงการทุนการศึกษา ภายในการดูแลของมูลนิธิเอเซียเซ็ยเตอร์ รวมทั้งประชาชนที่ประสบความยากลำบากในขณะนี้ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ เป็นเวลา 3 เดือน เดือนละ 1,000 - 3,000 บาท/ครอบครัว/เดือน จำนวน 18 - 19 ครอบครัว

  เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ สามารถช่วยพวกเขาได้มาก เนื่องจากผู้ปกครองที่ถูกคัดเลือกล้วนแต่กำลังเผชิญความยากลำบาก ไม่มีงานทำ บางครอบครัวมีพ่อหรือแม่ทำงานคนเดียวเลี้ยงสมาชิกทั้งครอบครัว บางครอบครัวยายเป็นผู้เลี้ยงดูหลาน ซึ่งไม่มีรายได้มากนัก หรือบางครอบครัวแม่ประสบความเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวได้ ดังนั้นเงินที่ได้รับมากจากการระดมทุนของTaejai.comจึงสามารถช่วยต่อชีวิตพวกเขาไว้ได้

  ถุงยังชีพ 1,000 บาท/ถุง ประกอบด้วย

  ภาพประกอบ

  ถุงยังชีพ งบ 1,000 บาท/ถุง


  ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ


  ครอบครัวคนมอญ แม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูก ส่วนพ่อเก็บขยะขาย ครอบครัวนี้ มีลูกทั้งหมด 4 คน 1 ใน 4 คนเป็นเด็กดาวน์ซินโดรมที่ไม่เคยพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรค อีกทั้งพี่สาวคนโต อายุ 11 ปี ไม่ได้เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นถุงยังชีพที่ได้ไปสามารถช่วยประทังชีวิตพวกเขาให้สามารถอยู่ต่อได้

  ความประทับใจจากผู้ที่รับความช่วยเหลือ

  จิระนันท์ สุจริตธนารักษ์ : รับจ้าง

  "เงินนี้เหมือนมาช่วยชีวิตแม่ เงินนี้สามารถทุ่นแรงแม่ไปได้เยอะเลย ถ้าไม่มียอดเงินนี้ แต่ละเดือนก็ไม่พอ พอได้เงินนี้สามารถช่วยแม่ได้เยอะเลยค่ะ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ได้รับเงินส่วนนี้ แม่จะนำเงินไปใช้เพื่อลูกให้ดีที่สุด นำไปจ่ายค่าบ้าน ค่าอาหารฝากให้คุณยายดูแล เงินนี้สามารถทุ่นแรงแม่ไปได้เยอะเลย"

  สุทธิลักษณ์ เสนทอง: แม่เลี้ยงเดี่ยว ว่างงาน เลี้ยงลูก 3 คนเต็มเวลา

  "พ่อของเด็กประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ช่วงปีใหม่ 2565 ทำให้ภาระทุกอย่างตกอยู่ที่แม่คนเดียว ขอบคุณคนที่ให้เงินนี้มา เพราะหนูลำบากมาก มีลูก3คน เงินที่ได้สามารถช่่วยเหลือหลายอย่างทั้งค่าน้ำมัน ค่าแพมเพิสและค่าอาหาร เงินที่ได้สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้มากเลย หนูเก็บไว้ส่วนหนึ่งเผื่อเวลาฉุกเฉินของลูก ขอบคุณมากๆค่ะ"

  เยาวลักษณ์ ต้นวงค์: เกษตรกร

  "ขอบคุณมากๆค่ะ เงินนี้หนูได้เอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟและค่ากับข้าวในแต่ละมื้อ เงินที่ได้มานี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวมากค่ะ ขอบคุณค่ะ"

  ศันสนีย์ แสวงผล: ว่างงาน เลี้ยงลูก 3 คนเต็มเวลา

  "ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยเหลือครอบครัวเรา เงินที่ได้มาสามารถทุ่มทุ่นได้มากเลยค่ะ หนูได้เอาไปจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าน้ำมันรถ และค่ากับข้าวอาหารสด ถุงยังชีพที่ได้ไปสามารถช่วยครอบครัวได้เยอะเลย ของในนั้นใช้เต็มที่ได้ 1 เดือน พอดี ขอบคุณมากนะคะ"

  ผลกระทบจากการทำโครงการ


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > โครงการหน่วยบริบาลและฟื้นฟูสุขภาพช้างชราและพิการ

  มูลนิธิช้างปันใจสู่ชาวดอย เริ่มปลูกอาหารช้างและพาช้างไปโรงพยาบาล

  21 กันยายน 2022

  มูลนิธิช้างปันน้ำใจสู่ชาวดอย นำเงินบริจาคที่ได้รับบริจาคไปปลูกอาหารช้างเพิ่มเติม และเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล รักษาช้าง เคลื่อนย้ายช้างไปยังโรงพยาบาล และพากลับบ้าน

  พาพังช้างแม่บุญมีที่ป่วยไปรักษาโรงพยาบาล จนสามารถกลับบ้านได้

  ปลูกหญ้าเนเปียร์ เป็นอาหารช้าง


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > โครงการนม ไข่ และอาหาร....ให้น้องท้องอิ่ม

  เด็กปฐมวัยในบ้านฟอร์เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่าง ในระยะเวลากว่า 5 เดือน

  21 กันยายน 2022

  โครงการเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 30 สิงหาคม 2565

  เป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ เด็กอายุ 2.5 ขวบ - 6 ขวบ จำนวน 120 ราย จาก 113 ครอบครัว

  สถานที่ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) และวิกฤตซ้อนวิกฤตต่อเนื่องระยะที่ผ่านมา ถึงปัจจุบันนี้ ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อครอบครัวของเด็กในความอุปการะของมูลนิธิฯ อย่างมาก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจครอบครัว เชื่อมโยงถึงเรื่องอาหาร สวัสดิภาพและความปลอดภัย เด็กได้รับผลกระทบหลายมิติ โดยเฉพาะด้านทุพโภชนาการและพัฒนาการอย่างไม่เหมาะสมตามวัย ทำให้มูลนิธิฯ ได้ตระหนักการจัดบริการด้านอาหารเด็กที่บ้าน และที่ศูนย์ฯ ทุนบริจาคโครงการเทใจสามารถทำให้มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการบริการ ทั้งเฉพาะกิจอย่างเร่งด่วน และการบริการ NEW NORMAL ใน "โครงการนม &ไข่ + อาหารกลางวันและอาหารว่างให้น้องอิ่ม" ได้รอดวิกฤตอีกระยะหนึ่ง

  ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2565 เป็นต้นมา ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 มีต่อไปนี้

  1. ผู้บริจาคผ่านโครงการเทใจ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้ต่อสู้กับความหิวโหยเพื่อเด็กด้อย โอกาส สามารถเข้าถึงนมดื่มในช่วงเช้า และอาหารกลางวันอาหารเสริม ของสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ - มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6 จ.สมุทรปราการ
  2. เด็กจำนวน 120 คน จากจำนวน 113 ครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือได้นม มีอาหารกลางวัน อาหารเสริม ลดระดับความหิวโหยภาวะการขาดสารอาหารในเด็ก และความหิวโหย สร้างภูมิและลดระดับการบาดเจ็บ เจ็บป่วยในเด็กในช่วงสถานการณ์ COVID-19
  3. จำนวน 113 ครอบครัว ได้รับการบรรเทาความทุกข์ยาก ลดความวิตกกังวลใจ ช่วยลดระดับของความเครียดของครอบครัวในระหว่างวัน ทั้งด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และอาหารอิ่มท้อง
  4. ครอบครัวได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการของเด็ก นม อาหารกลางวัน อาหารเสริม และไข่ไก่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีความสำคัญต่อความสุขและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย ช่วยบำรุงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ตามช่วงวัย อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริการเด็ก ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะต้องบันทึกรายงานการเจริญเติบโตของเด็กและประเมินพัฒนาการเด็กตามลำดับต่อไป
  5. “เทใจดอทคอม” และท่านผู้มีอุปการคุณ ผุ้บริจาคทั้งหลายผ่านโครงการเทใจ ได้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน เพิ่มศักยภาพของการดำเนินงานของมูลนิธิฟอร์เด็กได้อย่างแท้จริง และเป็นมืออาชีพ สามารถแบ่งเบาภารกิจ ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการระดมทุนเพื่อการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในภาวะยากลำบากได้ทันการณ์ และผลของการบริหารจัดการทุน ได้เกิดความต่อเนื่อง อย่างคุ้มค่าสูงสุด

  ภาพกิจกรรม
  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > สร้างสระว่ายน้ำเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนด้อยโอกาส อ.แม่สอด จ.ตาก

  ถมที่ดินเพื่อสร้างสระว่ายน้ำ อ.แม่สอด จ. ตาก

  21 กันยายน 2022

  มูลนิธิมูลนิธิรากหญ้าเพื่อการพัฒนาเยาวชน มีความตั้งใจสร้างสระว่ายน้ำเพื่อเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่สำนักงานของมูลนิธิ ตั้งอยู่ที่ 202 ม. 8 ต. แม่กาษา อ. แม่สอด จ. ตาก แต่เนื่องจากเงินที่ได้รับไม่เพียงพอ จึงนำเงินที่ได้รับไปแบ่งเป็นค่าใช้จ่าย 2 ส่วน คือ

  การถมที่ดินเพื่อเตรียมการสร้างสระว่ายน้ำ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เนื่องจากพื้นที่ภายในมูนิธิฯ เป็นที่ดินที่อยู่ต่ำกว่าถนนมาก ทางมูลนิธิฯ จึงทำการถมดิน ขนาดประมาณ 80 ตารางวา เพื่อเตรียมที่ดินสำหรับการสร้างสระว่ายน้ำสาธารณะในโอกาสต่อไป 

  ปัจจุบันทางมูลนิธิฯ ได้นำเด็กๆในพื้นที่ เรียนว่ายน้ำ และเช่าสระและอุปกรณ์เพื่อฝึกการเอาชีวิตรอด

  และเงินคงเหลือจากการถมที่ดิน จำนวนเงิน 1,236 บาท มูลนิธิฯ นำไปสมทบเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อ HIV ให้กับทางมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมและสตรี (มชด. หรือ SAW foundation) ซึ่งมีเด็กที่ดูแล จำนวน 25 คน ช่วงอายุระหว่าง 7-15 ปี  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ซ่อมแซมวีลแชร์ฟรีแก่น้องผู้พิการโดยอาสาสมัคร

  มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซียและอาสาสมัครเพื่อนมนุษย์ล้อ ร่วมกันซ่อมแซมวีลแชร์ให้น้องๆพิการ 50 คัน

  14 กันยายน 2022

  เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 มูลนิธิฯ ได้นำอาสาสมัครเพื่อนมนุษย์ล้อ 28 คน ไปซ่อมเก้าอี้ล้อเข็น(วีลแชร์) แก่เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง โดยมีวีลแชร์ที่ได้รับการซ่อมแซม ด้วยการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ และทำความสะอาด ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ใหม่รวม 40 คัน แบ่งเป็นวีลแชร์จังหวัดอ่างทอง 20 คัน จังหวัดสุพรรณบุรี 11 คัน จังหวัดสระบุรี 4 คัน จังหวัดนครสวรรค์ 4 คัน และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน

  ต่อมาในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ 3 ท่าน พร้อมอาสาสมัครอีก 2 คน ได้เดินทางไปให้บริการซ่อมแซมวีลแชร์แก่เด็กพิการที่สมาคมชมผู้ปกครองเด็กพิการ (ประเทศไทย) ที่เขตหนองแขม กรุงเทพฯ อีก 10 คัน ซึ่งเด็กพิการที่นั่นนำวีลแชร์ไปใช้ที่โรงเรียน และเข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้งด้ายกายภาพฟื้นฟูที่สมาคม ชมรม และศูนย์การศึกษาพิเศษ ก่อนจะถูกส่งต่อไปเรียนในสถานศึกษาอื่นๆ เมื่อน้องๆ มีความพร้อม

  สัมภาษณ์ความประทับใจของผู้ที่ได้รับการซ่อมแซมวีลแชร์

  น้องเตชิน อายุ 7ขวบ
  "รู้สึกชอบใจมากกับวีลแชร์คันของตนเองที่ดูเหมือนคันใหม่หลังได้รับการซ่อมบำรุง ด้วยการเปลี่ยนล้อหน้า ขัดสนิม และเปลี่ยนที่วางแขนใหม่"

  น้องไอซ์ เด็กพิการที่มารับบริการที่สมาคม ตั้งแต่อายุ13 จนตอนนี้อายุ 23 มีภาวะสมองพิการ กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง
  แม้น้องจะพูดไม่ชัดแต่ก็จับใจความได้ว่าน้องเขาดีใจและขอบคุณมากๆ พร้อมยกมือไหว้ขอบคุณพี่ๆ ทุกคน

  ยายของน้องใยไหม เด็กพิการตัวเล็ก อายุ5ขวบ
  ตอบว่า "รู้สึกประทับใจ ตื้นตันใจ และมีความสุขมากมายที่วันนี้วีลแชร์ของน้องใยไหมได้รับการดูแล เพราะยายแก่แล้วอีกทั้งไม่มีเงินเปลี่ยนยางอะไหล่ใหม่ พร้อมขอบคุณที่ช่วยทาสีกันสนิมให้ด้วย สีส้มโอโรสถูกใจน้องใยไหมสุดๆ"

  แม่รุ่ง ซึ่งเป็นแม่ของน้องซํน นอกจากมานั่งขัดสนิมก้านที่วางเท้าวีลแชร์ของลูกชายเองแล้ว
  กล่าวขอบคุณแทนผู้ปกครองและน้องๆ เจ้าของวีลแชร์ทุกคัน "ที่วันนี้น้องๆได้เปลี่ยนยางอะไหล่วีลแชร์ใหม่ให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น แม่รุ่งบอกว่าวีลแชร์ก็เหมือนขาของเด็กๆ เมื่อวันนี้ขาได้รับการซ่อมแซมดีแล้ว พวกเขาก็พร้อมที่จะสู้ต่อไป"

  แม่หน่อย ผู้ปกครองของเด็กพิการอีกคนหนึ่งที่ช่วยพวกเราทำทุกอย่างที่ทำได้ กล่าวด้วยความดีใจสุดๆ ว่าภูมิใจมากๆ ที่เด็กๆได้รับการดูแลจากพี่ๆ เพราะหาร้านซ่อมวีลแชร์ว่ายากแล้ว ค่าอะไหล่แต่ละชิ้นก็มีราคาสูง "ต้องขอบคุณจริงๆ สำหรับการให้บริการซ่อมฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่ครั้งนี้ ผู้ปกครองและเด็กๆ จะใช้วีลแชร์ให้คุ้มค่าเป็นการตอบแทนพี่ๆ แน่นอนค่ะ"

  ครูสหพัฒน์ ครูการศึกษาพิเศษ จ.สุพรรณบุรี
  กล่าวว่า "ดีใจมากๆ ที่มีกิจกรรมแบบนี้ เพราะลำพังครูคงไม่มีทั้งกำลังแรงและกำลังทรัพย์ที่จะซ่อมวีลแชร์ให้แก่เด็กๆแน่นอน ขอบคุณครับ"

  ครูอุ้ย ครูกายภาพบำบัด จ.อ่างทอง
  กล่าวว่า "ดีใจมากๆ ที่โครงการนี้ช่วยให้น้องๆ มีวีลแชร์ที่แข็งแรงใช้นั่งทำกิจกรรมประจำวันได้ดีขึ้น ช่วยลดภาระผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยไม่พอจ่ายทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ ขอบคุณค่ะ"

  ผลกระทบจากการทำโครงการ

  ภาพประกอบ

  ตัวแทน 7 ภาคีหน่วยงานถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

  อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ร่วมกว่า100 คนร่วมพิธีเปิด

  ตัวอย่างการเตรียมอะไหล่ให้วีลแชร์ที่นำมารับบริการซ่อมวันที่ 3 ก.ย.2565

  บรรยากาศการซ่อมวันที่ 3 กันยายน 2565

  น้องน้ำตาลและคุณยาย ตัวแทนเด็กพิการและผู้ปกครองเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565

  ภาพบรรยากาศการซ่อมวีลแชร์ วันที่ 10 กันยายน 2565 (กทม.)


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > สนับสนุนค่าครองชีพให้นักศึกษาตาบอดฐานะยากจน

  มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาผู้พิการทางสายตา จำนวน 19 ทุน จาก 11 มหาวิทยาลัย

  8 กันยายน 2022

  สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมพิจารณาทุนสนุนสนับสำหรับนิสิตนักศึกษาตาบอดเรียนร่วมในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมนิสิตนักศึกษาตาบอดเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นคณะกรรมการภายในมูลนิธิจำนวน 12 คน ได้เข้าร่วมพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษา สื่อ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกตามความต้องการจำเป็น รวมถึงการพัฒนาระบบความช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาผู้พิการทางการเห็นที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั่วทุกภาคของประเทศ โดยในปีการศึกษา 2565 มูลนิธิได้ให้การสนับสนุนนักศึกษาทั้ง 19 คน จาก 11 มหาวิทยาลัย ดังรายชื่อต่อไปนี้

  ตามที่ มูลนิธิได้ประกาศผลให้นักศึกษาที่รับอนุมัติไปเมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ DSS ของแต่มหาวิทยาลัยดำเนินการเอกสารสัญญาการรับทุนสนับสนุนตั้งแต่วันที่ 7 – 20 มิถุนายน 2565 และจะนัดหมายนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเข้าร่วมปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ระเบียบการให้ทุนการศึกษาและสัญญาการให้ทุนในวันที่ 2 กรกฏาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Google Meet เริ่มเบิกจ่ายทุนตามปีงบประมาณของมูลนิธิโดยเบิกจ่ายนักศึกษาทั้งหมดงวดแรกในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นจำนวน 69,000 บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และมีแผนจะลงเยี่ยมนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนในวันที่ 9 -10 สิงหาคม 2565 ทั้งหมด 3 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาลัยนาฏศิลปะลพบุรี เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือ เรียนรู้ และรับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาผู้พิการทางการเห็น รวมถึงการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาด้วย

  ความประทับใจจากนักษาผู้พิการทางสายตาที่ได้รับทุนการศึกษา


  นายภาคินทร์ เที่ยงเดช ชื่อเล่น เต๊ะ นักศึกษาผู้พิการทางการเห็น ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิตั้งแต่ปี 2564 – ปัจจุบัน รวมระยะเวลาที่ได้รับทุนเป็นจำนวน 2 ปี จากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ได้รับประโยชน์มีความรู้สึกยินดีที่ได้รับการสนับสนุน และขอขอบคุณมูลนิธิที่ได้ให้การช่วยเหลือในหลายๆทาง ไม่ว่าจะเป็นที่พัก ค่าอยู่ค่ากิน ถึงแม้ว่าไม่ได้มากมายแต่ก็รบกวนทางบ้านได้น้อยลง และรู้สึกขอบคุณเว็บไซต์เทใจที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางนึ่งที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาพิการตาบอด และขอสัญญาว่าเงินทุกบาททุสตางค์ผมจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


  นางสาวผโลทัย ครุฑธาโรจน์ ชื่อเล่น ซิน
  นักศึกษาผู้พิการทางการเห็น ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเป็นระยะเวลาทั้งหมด 2 ปี ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปีปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์นักศึกษากล่าวว่า ทุนที่ได้รับสามารถแบ่งเบาภาระของนักศึกษาและผู้ปกครองได้มาก เพราะว่าทุนที่ได้มีการเข้าออกที่ชัดเจนและจำนวนทุนที่ได้ก็ไม่ได้เป็นจำนวนเงินที่น้อย ก็เลยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองได้เพราะว่าผู้ปกครองก็ไม่ได้มีฐานะที่จะครอบคลุมที่จะสนับสนุนสื่อการสอนหรือค่าใช้จ่ายของนักศึกษาได้ทั้งหมด เงินที่ได้รับจากมูลนิธิก็จะมาช่วยเสริมให้หนูมีสื่อการสอนที่ครบถ้วน และก็ได้รับค่าอาหารกับค่าหอพักที่ไม่ขาด โดยนักศึกษารู้สึกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ได้บริจาคทุนการศึกษาให้กับพวกหนูและเพื่อนๆทุกคน เพราะทุนการศึกษาที่ได้รับมาเป็นสิ่งที่มีค่ากับพวกหนูและมันสามารถนำมาต่อยอดการศึกษากับพวกหนู สามารถนำมาส่งเสริมในด้านสื่อการสอนให้กับพวกหนูได้ และก็สามารถนำมาช่วยเหลือในเรื่องขอค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของนักศึกษาได้ และขอบคุณเว็บไซต์เทใจดอทคอม ได้มอบช่องทางการประชาสัมพันธ์ทำให้ผู้ใหญ่ใจดีได้รู้จักมูลนิธิของเรามากขึ้นและก็มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับพวกหนู เป็นเงินสนับสนุนกับพวกหนูที่นำไปใช้ในการศึกษาต่อไปซึ่งพวกหนูก็นำเงินทุกบาททุกสตางค์ที่แขกผู้ใหญ่ใจดีมอบให้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักศึกษาสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนและจะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จให้ได้ค่ะ  

  ภาพประกอบ

  ประชุมพิจารณาทุนการสนับสนุนให้กับนักศึกษาผู้พิการทางการเห็นประจำปีการศึกษา 2565

  ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้พิการทางการเห็นที่ได้รับอนุมัติทุน เพื่อทำความเข้าใจในกฎระเบียบของมูลนิธิ

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > บริจาคเงินซื้อยาฟ้าทะลายโจรเพื่อช่วยผู้ป่วยโควิด-19ในเขตต่าง ๆ ทั่วประเทศ

  มอบยาฟ้าทะลายโจรให้กับสำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรปราการ

  5 กันยายน 2022

  7 มี.ค. 2565 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ภก.จีรภัทร พลายงาม เภสัชกรชำนาญการ และ พท.ศรัณยู โสตะวงศ์ แพทย์แผนไทยปฎิบัติการ รองหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนในการรับมอบฟ้าทะลายโจร จำนวน 7200 capsule จากคุณธนัญญกาญจน์ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก

  3 พ.ค. 2565 ที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร คุณธนัญญกาญจน์เข้าร่วมบริจาคยาฟ้าทะลายโจรจำนวน 7,200 แคปซูลให้กับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว โดยมีคุณพิภัทรา จุลสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม”

  Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม” แก่ศูนย์เด็กปฐมวัยล็อค 6 และ ศูนย์เด็กปฐมวัยแฟลต 500 คน

  29 สิงหาคม 2022

  ด้วยการระดมทุนโครงการ Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม” หลังหักค่าธรรมเนียมเทใจแล้ว เป็นเงินที่ได้รับจำนวน 52,931.70 บาท นั้น มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล จึงได้ปรับแผนการจัดสรรเงินดังกล่าวเพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมจำนวน 2 ศูนย์เด็กฯ คือ ศูนย์เด็กปฐมวัยล็อค 6 จำนวน 250 คน และ ศูนย์เด็กปฐมวัยแฟลต 17 จำนวน 250 คน รวมสองศูนย์เด็กจำนวน 500 คน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนเงินที่ได้รับ ผ่านกิจกรรมดังนี้

  1. วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ครัวเมอร์ซี่ได้จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก จำนวน 2 ศูนย์เด็ก เพื่อให้น้องๆได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัยตามหลักโภชนาการ
  2. วันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 จัดซื้ออุปกรณ์คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ และจัดทำสื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องโควิด 19 เพื่อให้น้องๆได้มีความรู้ในการดูเเลป้องกันตนเอง

  ความรู้สึกจากตัวแทนครู ผู้ปกครอง และเด็ก


  คุณครูแดง

  “ในฐานะคุณครูศูนย์เด็ก ซึ่งเป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ ขอกล่าวขอบพระคุณ การสนับสนุนโครงการ Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม” แม้จะเป็นการดำเนินกิจกรรมช่วงระยะเวลาไม่นาน แต่ก็ได้ทำให้น้องๆ ได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัย, ได้รับความรู้เรื่องโควิด 19 ผ่านสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆสำหรับเด็ก ทั้งนี้ขอบขอบคุณผู้บริจาค ผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยกัน”


  คุณอ้น
  ผู้ปกครองเด็ก
  “ขอขอบคุณโครงการ Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม” ทีมงานเพจเทใจที่เป็นสื่อกลางในการระดมทุน รวมถึงผู้บริจาค ที่ทำให้น้องๆได้เข้าถึงอาหารที่สะอาด ปลอดภัยตามหลักโภชนาการ และหวังว่าจะมีโครงการดีๆสำหรับเด็กๆในชุมชนต่อไปในอนาคต”


  น้องกัปตัน
  ตัวแทนน้องศูนย์เด็กปฐมวัย
  "ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ทำให้พวกหนู ได้อิ่ม และปลอดภัย มีหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ได้วาดรูปความรู้เรื่องโควิด 19 และการป้องกันตนเอง"

  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ


  ภาพประกอบ

  วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ครัวเมอร์ซี่ได้จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก จำนวน 2 ศูนย์เด็ก เพื่อให้น้องๆได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัยตามหลักโภชนาการ

  วันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 จัดซื้ออุปกรณ์คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ และจัดทำสื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องโควิด 19 เพื่อให้น้องๆได้มีความรู้ในการดูเเลป้องกันตนเอง 


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > จัดหาโรงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

  ติดตั้งจุดให้บริการน้ำดื่มโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา

  27 สิงหาคม 2022

  ผลจากการดำเนินโครงการ จัดหาโรงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้จัดทำตามแผนที่วางไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางผู้รับผิดชอบโครงการและทางโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา นำทีมโดยนายสุเมธี นิตานันท์ ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดการประชุมสมาชิกในชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมาย กำหนดแผนงาน และวางแผนกิจกรรมร่วมกัน จากนั้นได้จัดทำการก่อสร้างโรงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร และชุมชนใกล้เคียง 

  ความประทับใจจากตัวแทนนักเรียน

  เด็กหญิงกันญารัตน์ ดวงศรี นักเรียนในระดับชั้น ป.5/1
    

  เด็กชายธาวิน มนตรี นักเรียนในระดับชั้น ป.5/1

  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ

  ภาพจุดติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

  เด็กนักเรียนมีน้ำสะอาดไว้บริโภค

  อ่านต่อ