ความเคลื่อนไหว

 • ความคืบหน้าโครงการ > อาชีพแก่ผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าและผู้ดูแลผู้ป่วย

  สร้างอาชีพให้ผู้ป่วยซึมเศร้า และผู้ที่มีรายได้น้อย 3 ครอบครัว

  17 กรกฎาคม 2019

  โครงการอาสามาเยี่ยม ได้ให้ความช่วยเหลือในการสร้างอาชีพให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า และครอบครัวที่มีฐานะยากจน ด้วยการส่งเสริมอาชีพโดยการสร้างโรงเรือนและจัดซื้อเชื้อเพาะเห็ด จำนวน 3 ราย

  รายที่ 1 นางอรพัน สุวรรณรังค์ หรือ ป้านัน (ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า)

  ทีมงานอาสาสมาเยี่ยม ช่วยกันขนเชื้อเห็ดก้อนให้ป้านัน

  ก้อนเชื้อเห็ด จำนวน 600 ก้อน ที่ป้านันได้รับ

  ผลการดำเนินงานการเพาะเห็ดของป้านัน
  ปัจจุบัน ป้านันทั้งเดินและปั่นจักรยานขายเห็ดนางฟ้าให้กับเพื่อนบ้านและในบริเวณใกล้เคียงรอบๆชุมชนที่อาศัยอยู่ ขายในกิโลกรัมละ 80 บาท

  ความรู้สึกของป้านัน
  ตอนนี้สุขภาพจิตดีขึ้นมาก รู้สึกว่ามีเพื่อนมีญาติ มีความหวัง อีกทั้งมีเห็ดไว้เป็นอาหาร และมีอาชีพที่ช่วยหารายได้เข้ามา

  รายที่ 2 นาย กนกพล เกตุณรงค์ หรือ โอ๊ต (ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า)

  ก้อนเชิ้อเห็ดมาส่งถึงที่บ้านโอ๊ต

  ก้อนเชื้อเห็ดออกดอก กลายเป็นความสุขของโอ๊ต

  ผลการดำเนินงานการเพาะเห็ดของโอ๊ต
  ปัจจุบันโอ๊ตขายตรงกับเพื่อนบ้านและมีแม่ค้ามารับซื้อเห็ดนางฟ้าถึงที่บ้าน ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 80-100 บาท

  ความรู้สึกของโอ๊ต
  ตอนนี้ภูมิใจในผลงานตัวเอง มีรายได้ คนในครอบครัวอิ่มท้อง ภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยการแบ่งปันแรงกาย แรงใจ ของตัวเอง ช่วยเหลือป้านันและคุณยายศรีคุณตายุทธด้วย

  รายที่3 คุณยายศรีและคุณตายุทธ (ครอบครัวยากจน ต้องการมีอาชีพและหารายได้เป็นค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาลของหลานสาว)

  โรงเรือนของคุณยายและคุณตา

  อาสามาเยี่ยมคอยดูแลไม่ห่าง


  ผลการดำเนินงานการเพาะเห็ดของคุณยายศรีและคุณตายุทธ
  ปัจจุบัน คุณยายศรีและคุณตายุทธ ได้ช่วยกันดูแลเห็ดเป็นอย่างดีและนำเห็ดไปขาย ให้เพื่อนบ้านและแม่ค้า ในกิโลกรัมละ 100 บาท และด้วยความที่คุณยายเองพูดคุยเก่งยิ้มง่ายมีหัวคิดด้านการตลาด จึงรู้จักการโน้มน้าวใจให้แก่ผู้ที่มาซื้อเห็ดนางฟ้า

  ความรู้สึกของคุณยายศรีและคุณตายุทธ
  คุณยาย ดีใจมากที่มีเห็ดมาช่วยสร้างรายได้ เป็นรายได้ เป็นอาหาร ในช่วงเวลาที่อับจน อยากขอบคุณทุกครั้งที่เจอทีมงานอาสามาเยี่ยม มีความสุขจนคิดไกลไปถึงการปลูกผักที่จะขายคู่ไปกับเห็ดได้ ทั้งที่เมื่อก่อนมืดแปดด้าน และตอนนี้ในครอบครัวก็มีความสุขมากขึ้น

  ขณะนี้ ทั้ง 3 ครอบครัว อยู่ในขั้นทดลองเลี้ยง เพาะเชื้อเห็ด และทำรายได้ถือว่าอยู่ในช่วงที่กำลังไปได้ดี ทำให้พวกเขามีสุขภาพกายดี และสุขภาพใจก็ดีไปด้วย หลังจากดำเนินการไปสักพัก ทางโครงการอาสามาเยี่ยมตั้งใจจะเพิ่ม ก้อนเชื้อเห็ดให้ทั้ง อีกคนละ 1,000 ก้อน และโครงการฯ จะให้เก็บเงินต่อทุนค่าก้อนเชื้อเห็ดเอง เพื่อให้สามารถสร้างรายเลี้ยงตนเองได้

  และโครงการอาสามาเยี่ยมมีการวางแผนช่วยเพิ่ม อีก 2 ราย เนื่องจากต้องดูส่วนประกอบอีกหลายด้าน เช่น ความเป็นไปได้ของศักยภาพ บริเวณที่อยู่อาศัย ตลาด เป็นต้น ก่อนที่จะเข้าไปส่งเสริมอาชีพต่อไป

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > Better Me เพื่อชีวิตที่ดีของผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

  ฺBetter Me จัดกิจกรรมพัฒนาตนเองให้ผู้หญิง 10 คน

  15 กรกฎาคม 2019

  โครงการ Better Me เพื่อชีวิตที่ดีของผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้หญิงเข้าร่วมโครงการในห้องเทใจ จำนวน 10 คน มีอายุระหว่าง 22 - 43 ปี มีสัญชาติไทย พม่า และลาว ประกอบอาชีพ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน นวดแผนโบราณ พนักงานขาย เป็นต้น ในกิจกรรม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ภาษาอังกฤษ หลักสูตรพัฒนาตนเอง และเพื่อนคู่คิด

  โครงการ Better me แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้

  หลักสูตรการพัฒนาตนเอง 1 (ระยะเวลา 3 เดือน)

  • การประเมินตนเอง
  • การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ
  • แผนการในอนาคต
  • การวางแผนอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง

  หลักสูตรการพัฒนาตนเอง 2 (ระยะเวลา 3 เดือน)

  • สิทธิของเราเรียกร้องได้
  • ผู้หญิงรอบรู้เรื่องเงิน
  • งานที่ใช่ไม่ไกลเกินเอื้อม
  • สร้างความประทับใจจากบุคลิกภาพที่ดี

  หลักสูตรการพัฒนาตนเอง 3 (ระยะเวลา 3 เดือน)

  • เทคนิคการเจรจาต่อรอง
  • การดูแลสุขภาพพื้นฐาน
  • เริ่มต้นทำธุรกิจอย่างไร

  ภาพกิจกรรมหลักสูตรพัฒนาตนเอง ครั้งที่ 1

  แผนการเรียนของผู้หญิง ในหลักสูตร 1

  ขอต้อนรับนักเรียนใหม่ห้องเรียนเทใจ

  กิจกรรม Self Assessment ให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของตนเอง

  เรียนรู้จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง นำไปสู่แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง รวมถึงวางแผนให้บรรลุเป้าหมายของตนเองได้

  กิจกรรม Dealing with Situations รับมือกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ และเรียนรู้วิธีการจัดการ 

  เติมพลังใจซึ่งกันและกัน

  การประเมินตนเองจากผู้เข้าร่วมหลักสูตร 1 บางส่วน  มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในการเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ฟื้นป่าเชียงดาวเพื่อหยุดไฟป่าและลดหมอกควัน

  วางแผนทำแนวป้องกันไฟป่าใน 27 หมู่บ้าน

  15 กรกฎาคม 2019

  ช่วยกันปลูกต้นไม้ และหว่านเมล็ดพันธุ์

  เรายังต้องการอาสาที่มาร่วมปลูกป่ากันเราอีก ใครที่สนใจสมัครได้ที่ ค่ายเยาวชนเชียงดาว 081-9926031 หรือ www.facebook.com/nikom.putta/

  ขอบคุณทุกท่านที่ส่งแรงปลูกป่ากับเรา

  เข้ากลางฤดูฝนแล้ว แต่ฝนยังไม่มากเท่าที่ควร แล้งหน้าอาจจะแล้งหนักขึ้น ซึ่งทำให้เราต้องเร่งมือกันปลูกต้นไม้ในป่าให้ได้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบหมอกควันและความแห้งแล้งที่จะมาเยือน


  นิคม พุทธา ประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิง สำหรับเงินที่ได้รับการสนับสนุนได้นำไปชื้อหน่อกล้วย จ้างชาวบ้านเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า ค่าแรงงานเพาะชำเมล็ดพันธุ์ ค่าแรงงานสร้าง ขยายเรือนเพาะชำ ขนย้ายกล้า จากศูนย์เพาะ มาเก็บไว้ที่ค่าย และขนย้ายไปในพื้นที่ปลูกป่า ซื้ออุปกรณ์ จอบ เสียม และช่วยค่าอาหาร ให้อาสาสมัคร ที่มาร่วมปลูกป่า

  รายชื่อหมู่บ้านของการปลูกครั้งนี้มีทั้งหมด 27 หมู่บ้าน ที่จะเข้าไปทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า และปลูกป่า ในพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่ปิง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย

  ต.เชียงดาว ประกอบด้วย 1.บ้านทุ่งหลุก 2.บ้านปางแดงนอก 3.บ้านปางแดงใน 4.บ้านท่าขี้เหล็ก 5.บ้านปางจร 6.บ้านถ้ำ 7.บ้านป่าโหล 8.บ้านยางปู่โต๊ะ

  ต.แม่นะ ประกอบด้วย 9.บ้านสันป่าเกียะ 10.บ้านปางฮ่าง 11.บ้านจอมคีรี 12.บ้านแม่นะ 13.บ้านยางทุ่งโป่ง

  ต.ปิงโค้ง ประกอบด้วย 14.บ้านก๊อดป่าบง 15.บ้านห้วยน้ำริน 16.บ้านปางโม่ 17.บ้านห้วยทรายขาว

  ต.เมืองงาย ประกอบด้วย 18.บ้านแม่ข้อน 19.บ้านม่วงง้ม 20.บ้านสหกรณ์

  ต.เมืองนะ ประกอบด้วย 21.บ้านโป่งอาง 22.บ้านน้ำรู 23.บ้านเจียจันทร์ 24.บ้านเมืองนะเหนือ 25.บ้านเมืองนะใต้ 26.บ้านหนองวัวแดง 27.บ้านแม่ก่อน


  แนวทางที่ดำเนินการ คือ

  1. การปลูกกล้วยเป็นแนวหยุดไฟ (Forest Fire Break) ระหว่างขอบไร่กับขอบป่า ซึ่งการปลูกกล้วยรอบนี้จำนวนต้นไม้ยังจะทำให้เรามีหน่อกล้วยในปีหน้าถึง 2,800 ต้น พื้นที่ป่ากันชน รอบดอยหลวงเชียงดาว
  2. จัดหาคนในชุมชนช่วยกันเก็บเมล็ดพันธ์ุไม้จากป่าเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในพื้นที่ 27 หมู่บ้าน อาทิ สัก มะขามป้อม มะค่า สมอพิเภก มะกอกป่า มะม่วงป่า หว้า
  3. รับต้นกล้าจากศูนย์เพาะ มาเก็บไว้ที่ค่าย และขนย้ายไปในพื้นที่ปลูกป่า
  4. จัดกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมในการทำแผนการดูแลพื้นที่ทำกินและพื้นที่ป่าร่วมกันระหว่างชาวบ้าน ทางการ และกลุ่มอนุรักษ์ ให้เกิดกติกาและแผนที่การดูแลพื้นที่ร่วมกัน

  อย่างไรก็ตาม เมื่อฝนตกน้อยทำให้พื้นที่การปลูกที่จะมีประสิทธิภาพลดลง วันที่วางแผนในการเก็บเมล็ดพันธุ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ น้อยลง 

  สมัครร่วมปลูกได้ ที่นี่

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > สอนคนตาบอดว่ายน้ำ2

  สอนคนตาบอดว่ายน้ำ 20 คน

  8 กรกฎาคม 2019

  ทีมงาน นำโดยคุณคันธง ดำรงศาสตร์ ได้ดำเนินการสอนว่ายน้ำให้คนตาบอดและคนที่สายตาเลือนลาง จำนวน 20 คน ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2562 จากเงินสนับสนุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากเว็บไซต์เทใจดอทคอม จำนวนเงิน 35,100 บาท ได้นำไปเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

  1. ชุดว่ายน้ำ หญิง จำนวน 6 ชุด
  2. ชุดว่ายน้ำชาย จำนวน 5 ชุด
  3. กระดานคลิกบอร์ด จำนวน 10 ชิ้น
  4. หมวกว่ายน้ำแบบผ้า จำนวน 10 ชิ้น
  5. ห่วงชูชีพ 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 850 บาท
  6. ค่าใช้บริการสระว่ายน้ำสโมสร Hr เรสซิเดนท์ แฮปปี้แลนด์ กรุงเทพฯ

  นอกจากได้รับเงินจากการระดมทุนแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนสิ่งของ ดังนี้

  1. สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย สนับสนุนอุปกรณ์การฝึกโฟมฝึกลอยตัว จำนวน 10 ชิ้น
  2. ร้านสนามเดินป่า สนับสนุนเสื้อชูชีพ 10 ตัว

  กิจกรรมการสอนว่ายน้ำ ทีมงานได้สอนให้เกิดความคุ้นเคยกับน้ำ ทักษะการว่ายน้ำ การช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดเหตุ ตลอดจนการเอาชีวิตและการช่วยเหลือผู้อื่นได้ โดยผ่านกิจกรรม ดังต่อไปนี้

  ฝึกระบบการหายใจในน้ำ

  ฝึกพุ่งตัวในน้ำ
   

  ฝึกเตะขาในน้ำ 

  ฝึกพุ่งตัวเตะขาในน้ำ

  ฝึกนอนลอยตัวท่าปลาดาวหงาย 

  ฝึกว่ายท่ากบ 

  ฝึกว่ายท่ากรรเชียง 

  ฝึกว่ายท่าฟรีสไตร์ 

  นอนลอยตัวเพื่อเอาชีวิตลอดท่าปลาดาวหงาย 30 นาที 

  ฝึกใช้อุปกรณ์ชูชีพ 

  ฝึกทำ CPR สำหรับคนตาบอด เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในยามจำเป็น 

  ความประทับใจจากผู้ร่วมโครงการ


  คุณปิ่นมณี เกิดเมืองเล็ก
  อายุ 28 ปี
  รู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสดีๆ จากโครงการนี้ ขอขอบคุณคุณครูคันธง และคุณอาสาสมัครทุกท่านที่ได้ฝึกสอน ทำให้มีทักษะในการว่ายน้ำ จากเมื่อก่อนเป็นคนกลัวน้ำและว่ายน้ำไม่เป็น แต่ตอนนี้สามารถว่ายน้ำได้ด้วยตนเองแล้วค่ะ....ขอบคุณค่ะ 


  คุณราตรี ศศิราชศิริ (แก้ว) อายุ 50 ปี 

  ความรู้สึกแรกที่ได้รับข่าวว่ามีโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับตนตาบอด ที่จัดขึ้นเพื่อช่วยคนตาบอดให้ว่ายน้ำเป็นและสามารถช่วยตัวเองให้รอดจากการจมน้ำได้ รู้สึกดีใจมากค่ะ เพราะการที่คนตาบอดจะหาครูที่จะมาสอนให้ว่ายน้ำเป็นนั้นยากมากค่ะ ต้องใช้ความอุตสาหะและต้องมีความเข้าใจกับคนตาบอดอย่างมากค่ะ เพราะตัวเองเคยฝึกแล้วไม่สามารถว่ายน้ำได้ แต่พอทราบข่าวก็เลยชวนน้องๆ มาลงสมัครเป็นคนแรกๆ เลยค่ะ เพราะกลัวจะเสียโอกาสไป  

  โอกาสดีๆ แบบนี้หายากจริงๆ ค่ะ เพราะถ้าไม่มีครูที่จัดตั้งโครงการนี้และเสียสละเวลาให้พวกเรา เราก็คงเหมือนเดิมคือเวลาลงไปเล่นน้ำ ก็ได้แค่ลงไปแช่น้ำเล่น แค่นั้นจริงๆ ต้องขอขอบคุณครูธงและผู้ช่วยที่ได้เสียสละเวลาฝึกว่ายน้ำให้กับพวกเรา ถึงแม้ว่าพวกเราจะฝึกยากก็ตาม หรือบางครั้งก็หมดแรงก่อนเวลา แต่พวกเราก็ภูมิใจแล้วค่ะ ฝึกได้ขนาดนี้ก็ดีแล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่ดี 100 เปอร์เซ็นต์ ครูไม่ซีเรียสค่ะ ครูบอกว่าว่ายไม่ต้องเก่ง เราไม่ได้ไปแข่งกับใคร ขอให้ช่วยตัวเองให้รอดได้ก็พอ และสุดท้ายที่อยากขอบคุณ ก็คือผู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ค่ะ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี เทใจดอทคอม ที่ได้ให้การสนับสนุนพวกเราให้ได้ว่ายน้ำในโครงการนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลยค่ะ ขอบพระคุณจริงๆ ค่ะ


  คุณวิไลพรรณ ตั้งสกุล อายุ 63 ปี 

  เป็นผู้สายตาเลือนลางได้เข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตของคนตาบอดครั้งที่สอง โดยอ่านเจอข้อความรับสมัครของครูธง จาก Facebook  

  ดิฉันรู้สึกดีใจเพราะกำลังอยากจะออกกำลังกายโดยที่ไม่บาดเจ็บ โครงการนี้สอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและแจกอุปกรณ์ว่ายน้ำให้ด้วย  

  ดิฉันรู้สึกชื่นชมเจ้าของโครงการและผู้สนับสนุนที่ยังคิดถึงผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ เพราะดิฉันยังไม่เคยเห็นโครงการเช่นนี้มาก่อน การฝึกเป็นไปตามขั้นตอน โดยที่ครูไม่ได้ฝึกหักโหมมากเกินไปโดยดูตามสภาพของผู้เรียนแต่ละคน ดิฉันเรียนมาได้ครบสามเดือน จากคนที่เคยกลัวน้ำมาก เพราะเคยจมน้ำมาก่อน ตอนนี้ดิฉันว่ายน้ำเป็นแล้ว หรืออย่างน้อยเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ดิฉันก็สามารถที่จะพยุงตัวเองได้สักระยะหนึ่ง กล้ามเนื้อแขน ขา ที่เคยอ่อนแรงก็แข็งแรงขึ้น นอกจากนี้ยังได้รู้จักกับเพื่อนๆ เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน ดิฉันเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ โดยเฉพาะทำกับกลุ่มคนพิการที่คนมักจะมองข้าม ไม่ว่าจะทำในกลุ่มผู้พิการผู้ใหญ่หรือเด็ก นอกจากจะให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองแล้ว ก็ยังดีต่อสุขภาพของเขาด้วย ขอขอบคุณโครงการและผู้สนับสนุนที่มีโครงการดีดีเช่นนี้ให้กับผู้พิการ ดิฉันอยากให้คนอื่นได้รับโอกาสดีๆ เช่นเดียวกับดิฉันบ้าง หากยังมีโครงการเช่นนี้อีกต่อไป


  คุณเอ๋ 
  โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับคนตาบอด ช่วยให้คนตาบอดว่ายน้ำได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะ คนตาบอดหาโอกาสเรียนว่ายน้ำได้ยาก ครูผู้สอนต้องมีความเข้าใจและมีความสามารถในการสอน เมื่อได้มาร่วมโครงการ มีความตั้งใจที่จะเรียนค่ะ เพราะเห็นประโยชน์และเห็นความสำคัญของการว่ายน้ำ 

  ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการค่ะ ที่เห็นประโยชน์ของการว่ายน้ำ และให้โอกาสคนตาบอดได้เรียนว่ายน้ำ ซึ่งหาโอกาสเรียนได้ยาก

  ขอขอบคุณครูคันธง ที่มีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการสอน สอนคนตาบอดที่ไม่มีทักษะในการว่ายน้ำ ให้สามารถว่ายน้ำได้

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > CPR at School: สร้างนักเรียนให้เป็นนักกู้ชีพ

  มอบชุด Hero Box อีก 5 ชุด สอนการทำ CPR ในพื้นที่

  5 กรกฎาคม 2019

  ตลอดโครงการสามารถจัดซื้อและส่งมอบชุดฝึกสอนการทำ CPR (HERO BOX) ได้จำนวน 15 ชุด และอีก 5 ชุด โครงการได้ดำเนินการคัดเลือกสถานที่ได้รับมอบชุดฝึกสอนการทำ CPR มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
  2. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
  3. สถานพินิจฯ เด็ก กาญจนบุรี
  4. สถานพินิจฯ เด็ก สุพรรณบุรี
  5. สถานพินิจฯ เด็ก ปทุมธานี

  ภาพประกอบ

  ครูฝึกสอน สอนให้เด็กนักเรียนรู้จัก CPR 

  เด็กๆ ในสถานพินิจฯ ได้เรียนรู้การทำ CPR จาก พยาบาล

  สอนการทำ CPR ให้กับคนอาสาสมัครและคนในชุมชน

  งานวันเด็ก ก็นำชุดฝึกสอน CPR ไปจัดกิจกรรม

  การทำ CPR อย่างถูกวิธี สามารถต่อชีวิตให้คนอื่นได้

  ความประทับใจครูผู้ฝึกสอน และนักเรียน

  คุณเจริญ จันทรลักษณ์ ครูผู้สอน
  ผมได้นำไปสอนตำรวจใน สภ. อุดรธานี และ สภ. ใกล้เคียงให้มีความรู้ในการทำ CPR ทำให้ ตำรวจมีความมั่นใจในการทำ CPR มากขึ้น 

  พยาบาลวิชาชีพ ครูผู้สอน
  ได้นำเอาชุดฝึกไปสอน อสม. ในชุมชน ให้มีความรู้เรื่องการทำ CPR ผ่านชุด HERO BOX ใช้งานง่าย ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น 

  น้องพิมม์ นักเรียน
  สนุก มีเสียงและแสงทำให้การเรียนและฝึกไม่น่าเบื่อ

  ติดตามโครงการ Street Hero Project ได้ที่  Street Hero Project

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์

  ค่ายรัฐศาสตร์ แนะแนวเรียนต่อให้น้อง ม.ปลาย 60 คน

  3 กรกฎาคม 2019

  นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดค่ายแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับคณะรัฐศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายที่สนใจทั่วประเทศ จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2562 ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกับเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์ เข้าใจในความเป็นรัฐศาสตร์มากขึ้น จากการติวให้ความรู้จากรุ่นพี่ และการทดลองทำข้อสอบเข้ามหาลัย นอกจากทางด้านวิชาการ ยังได้มีการร่วมกันวิพากษ์สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมร่วมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการเสนอความคิดเห็นของตัวเองออกมาอย่างไม่ปิดกั้น และร่วมกันออกแบบสังคมไทย ในแบบที่น้องๆ นักเรียน ต้องการให้เป็น

  ภาพประกอบ

  การเสวนาในหัวข้อ “รัฐศาสตร์ เรียนอะไร สอนอะไร”

  TU Tour และกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  ทัศนะศึกษาที่ชุมชนกุฎีจีน

  การเสวนาในหัวข้อ “Thaiversity ความเป็นไทยที่หลากหลายหรือแหลกเหลว”

  กิจกรรมแสดงทรรศนะและแลกเปลี่ยนคามคิดเห็น เกี่ยวกับความเป็นไทยในสังคม

  กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ (CSR) ทำที่ยืดหล้ามเนื้อให้กับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง

  ติวเข้มเติมเต็มความรู้โดยฝ่ายวิชาการค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์

  กิจกรรมเกมส์เหมือนจริง (Simulation) “The Authority”

  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แสดงละครสะท้อนประเด็นทางสังคม

  กิจกรรม “ของดีสี่ภาค”

  หนังสือขอบคุณ

  ความประทับใจของน้องๆ ที่ร่วมออกค่าย 


  ชมพู่ โรงเรียนสีกัน

  ดีใจที่วันนั้นตั้งใจเขียนใบสมัคร ค่ายนี้ให้อะไรหลายๆ อย่างกับหนูมาก ทั้งความรู้ ความสนุก มิตรภาพ และทำให้เรามี passion กับคณะรัฐศาสตร์มากขึ้น กิจกรรมดีและสนุกสุดๆ อาหารก็อร่อย พี่ค่ายดูแลดีแบบมากๆๆๆ ตั้งแต่มาถึงค่ายจนถึงวันสุดท้ายเลย 


  เกียร์ โรงเรียนดาราสมุทร

  อยากสมัครค่ายนี้ตั้งนานแล้ว พอค่ายเปิดผมก็ตั้งใจเขียนใบสมัครมากๆ เลย ตอนแรกก็แอบกังวลว่าจะอยู่ได้มั้ย เพราะค่ายมัน 4วันเลย พอมาวันจริงมันดีกว่าที่คิดมากๆ พี่ดูแลผมดีมาก เหมือนแม่คนที่สองเลย ขอบคุณที่พี่ชวนคุย ให้ทำนู่นนี่ ถึงผมจะเป็นผู้ชาย 2 คนในไลน์ แต่ไม่รู้สึกเหงาเลย กิจกรรมก็สนุกมันเหมือนเปิดโลกเรามากๆ วิชาการก็ได้อะไรจริงๆ อาหารอร่อย ทุกคนเต็มที่มาก ขอบคุณที่เป็นแรงผลักดันให้ผมครับ อยากมาทำค่ายนี้แบบพี่บ้าง 


  โบ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

  ขอบคุณพี่ๆ ที่ดูแลพวกเราอย่างดี เป็นค่ายแรกที่รู้สึกอบอุ่นขนาดนี้ ชอบความเป็นครอบครัว และรู้สึกว่าต้องสอบติดและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ให้ได้ ความตั้งใจของพี่แม่งแบบพี่แม่งเหนื่อยอ่อ นอนทีหลังตื่นก่อน เหนื่อยกว่าน้องเยอะมาก แต่พี่ไม่เคยบ่นเลย คิดถึงพี่มากๆๆๆๆๆๆๆ 


  นุ่น โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

  ค่าย YPSC 12th เป็นค่ายที่ให้ความรู้ ความเข้าใจในการเรียนคณะรัฐศาสตร์มากขึ้น ให้ความสนุกสนาน ความประทับใจ มิตรภาพดีๆ ระหว่างพี่ค่ายและเพื่อนๆ ในค่าย พี่ๆ ในค่ายดูแลน้องๆ ทุกเวลาจริงๆ ของว่างพักเบรกก็อร่อยถูกปากมากค่ะ ❤ 


  ปีใหม่ โรงเรียนอุตรดิตถ์

  YPSC สำหรับหนู ค่ายนี้เป็นค่ายที่ดีและสนุกมากๆ เลย ได้ทั้งกิจกรรมและความรู้ กินอิ่มนอนหลับ ได้เพื่อนพี่น้องได้ทุกอย่างเลย ได้ลองทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำได้ฝึกคิดฝึกแสดงออก ก็คือมีแต่ได้กับได้ทั้งนั้นเลยยย อาหารในแต่วันก็ไม่ซ้ำกัน อร่อยทุกมื้อเลยด้วย ของว่างก่อนเข้านอนก็ดีมากๆ ทั้งกิจกรรม สันทนาการ วิชาการ ความรู้ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ อาหารของว่าง ที่พัก ทุกอย่างก็คือดีไปหมดจริงๆ จากประสบการณ์ที่หนูเคยไปค่ายมา ค่ายนี้เป็นอีกค่ายหนึ่งเลยที่หนูชอบมากๆ มันทำให้หนูอยากเข้ามาเป็นสิงห์แดงของที่นี่จริงๆ 

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > อาหารเพื่อสัตว์สี่ขา

  มอบอาหารสำหรับสัตว์ป่วยพักฟื้นในมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

  1 กรกฎาคม 2019

  หลังจากที่โครงการระดมทุนสำเร็จ พวกเรานักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเงินระดมทุนจำนวนทั้งหมด 13,500 บาท นำไปซื้ออาหารสำหรับสัตว์ป่วยพักฟื้น ซึ่งได้ติดต่อซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ จำนวน 10 โหล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท และให้ทางร้านค้าจัดส่งของไปให้มูลนิธิฯ วันที่ 15 และ 16 มิถุนายน 2562 หลังจากนั้นพวกเราจึงออกเดินทางไปทำกิจกรรมที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และมอบเงินสดอีก 3,000 บาท เป็นเงินที่ได้รับจากการระดมทุนจำนวน 2,500 บาท และพวกเราได้สมทบเพิ่มอีก 500 บาท

  ภาพกิจกรรม

  ใบเสร็จการสั่งซื้ออาหารสัตว์ป่วยพักฟื้นจำนวน 10 โหล 

  พัสดุบรรจุอาหารสำหรับสัตว์ป่วยพักฟื้นส่งถึงมูลนิธิฯ

  กลุ่มนักศึกษาเดินทางมอบอาหารสัตว์ป่วยพักฟื้น

  มอบเงินสดจำนวน 3,000 บาท ให้แก่มูลนิธิฯ 

  ใบเสร็จรับเงิน 3,000 บาท

  หนังสือขอบคุณจาก มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

  ความประทับใจกลุ่มนักศึกษา

  พวกเราผู้จัดทำโครงการนี้รู้สึกขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ได้ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวที่ป่วยพิการ และขอบคุณทางเว็บไซต์เทใจที่เป็นสื่อกลาง และทำให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ขึ้นมา

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > Rhythm of hope ให้ดนตรีช่วยแก้ปัญหายาเสพติด

  เพลง "โอกาสสุดท้าย" กำลังใจเพื่อผู้ติดยา

  28 มิถุนายน 2019

  ผลงานเพลง "โอกาสสุดท้าย"  

  ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ที่ใช้ชีวิตผิดพลาด ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด จนเกือบต้องจบชีวิต แต่ก็ยังมีหวังที่จะเอาชนะมันได้หากได้รับความรัก กำลังใจ และความเข้าใจจากครอบครัวหรือคนใกล้ตัว

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > มอบผ้าอ้อมและถุงกำลังใจให้ผู้ป่วยสูงอายุ

  มอบถุงกำลังใจให้ 270 ครอบครัว

  27 มิถุนายน 2019

  โครงการอาสามาเยี่ยม ในมูลนิธิกระจกเงา ปัจจุบันดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่รายได้น้อย ทั้งหมด 270 ราย โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และกลุ่มผู้ป่วยที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งมูลนิธิฯ ที่ญาติเดินทางมารับของเองในทุกๆ วันจันทร์สิ้นเดือน ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับ “ถุงกำลังใจ” ประกอบไปด้วย

  • ข้าวสาร
  • บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
  • ปลากระป๋อง
  • นมกล่อง
  • แชมพูซองเล็ก
  • แชมพูขวด
  • แปรงสีฟัน
  • ยาสีฟัน
  • สบู่ก้อน
  • ผงซักฟอก
  • ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ

  กิจกรรม

  กลุ่ม1 มูลนิธิฯ ลงพื้นที่เยี่ยมตามบ้าน จำนวน 200 ราย

  ตารางการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงใน 1 ปีที่ผ่านมา

  เดือนจำนวนผู้ป่วย
  มิถุนายน 256135 ราย  
  กรกฎาคม 256137 ราย
  สิงหาคม 256130 ราย
  กันยายน 256135 ราย  
  ตุลาคม 256125 ราย 
  พฤศจิกายน 256130 ราย 
  ธันวาคม 256130 ราย
  มกราคม 256240 ราย 
  กุมภาพันธ์ 256235 ราย  
  มีนาคม 2562 30 ราย
  เมษายน 256238 ราย  
  พฤษภาคม 2562 30 ราย


  กลุ่ม 2 ญาติผู้ป่วยเดินทางมารับ “ถุงกำลังใจ” ทุกเดือน จำนวน 70 ราย


  ความประทับใจของผู้ได้รับถุงกำลังใจ


  ปัทมาพร ปฏิมากรู้สึกดีใจที่เหมือนมีลูกหลานมาเยี่ยมเยียนให้คลายความเหงาไปได้บ้างและผ้าอ้อมผู้ใหญ่มีราคาแพงบางทีก็ไม่มีเงินซื้อเลย   


  เนส พัดเพชร .. ประสพอุบัติเหตุจากการทำงานทำให้สมองขาดอ๊อกซิเจน นอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้..ครอบครัวน้องเนสรู้สึกตื้นตันใจที่มีโครงการดีๆ ที่ส่งมอบต่อผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ครอบครัวที่ยากจน


  อำไพ แจ่มแจ้งรู้สึกดีใจที่ได้มารับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่มูลนิธิกระจกเงา อย่างน้อยก็ได้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวไปได้ไม่มากก็น้อย

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > Rhythm of hope ให้ดนตรีช่วยแก้ปัญหายาเสพติด

  อัด MV เพลง "โอกาสสุดท้าย" พร้อมปล่อยในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

  18 มิถุนายน 2019

  วันที่ 17 มิถุนายน 62 โครงการได้เริ่มทำการอัด Music Video ประกอบเพลง "โอกาสสุดท้าย" ขับร้องโดยจิตอาสาจากค่าย 609records และคุณเก่ง ธชย ประทุมวรรณ เพลงที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่เคยทำผิดพลาด และจะปล่อยเผยแพร่ให้ชมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 นี้ ทาง Youtube Channel: Sixonine records

  ภาพบรรยากาศเบื้องหลังการจัดทำมิวสิควิดีโอ

  นักแสดงนำ บทบาทของผู้ที่เคยพลาดกับสิ่งเสพติด


  ทีมงานช่วยกันดูแล และตรวจสอบ

  ทีมงาน


  อ่านต่อ