ความเคลื่อนไหว

 • ความคืบหน้าโครงการ > วัคซีนพิษสุนัขบ้าแก่หมาแมว

  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้หมา-แมว 1,800 ตัว

  27 สิงหาคม 2018

  วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิตอล เอกวิชา INTERACTIVE ได้ร่วมมือกับ ชมรมกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเงินช่วยเหลือจากผู้บริจาคจากเทใจดอทคอม (www.taejai.com) และลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 30 พ.ค.-8 มิ.ย.2561 ที่ผ่านมา โดยได้นำทุนสนับสนุนที่ได้รับมาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 800 โดส รวมถึงเวชภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับปฏิบัติงาน

  ภาพประกอบ


  เตรียมวัคซีน พร้อมฉีดป้องกันโรคให้หมา-แมว

  ฉีดยาให้หมา-แมวในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน


  ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ชาวบ้าน

  ผลการตอบรับหลังปฏิบัติงาน

  ชาวบ้านในชุมชนพึงพอใจอย่างมากที่มีหน่วยงานลงมาช่วยป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง เนื่องด้วยช่วงที่ผ่านมาโรคพิษสุนัขบ้าเป็นที่ระบาดอย่างหนักในประเทศไทย โดยทางชมรมได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้น 1,800 ตัว รวมทั้งได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ชาวบ้าน เพื่อการดูแลสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้องต่อไป

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ชุดยาสามัญคนไร้ที่พึ่ง

  มอบชุดยาสามัญให้คนไร้ที่พึ่ง 100 กล่อง

  24 สิงหาคม 2018

  มูลนิธิอิสรชนลงพื้นที่ทำงานกับ ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ หรือที่เรียกว่า คนเร่ร่อน ในถนน ในที่สาธารณะ ในพื้นที่สนามหลวง ราชดำเนิน คลองหลอด สมุทรสาคร และอยุธยา พบปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ไม่กล้าไปโรงพยาบาล ทำให้คนเหล่านี้ขาดสิทธิการรักษาพยาบาล หรือบางทีก็มีแผลที่เกิดจากการทำงาน แล้วไม่รักษา ด้วยสภาพที่อยู่ในที่สาธารณะ คุณภาพชีวิตตรงนี้ ทางมูลนิธิอิสรชนจึงเกิดโครงการชุดยาสามัญในการดูแลคนเร่ร่อนหรือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะเบื้องต้น

  เนื่องจากทุกการลงพื้นที่จะมีผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือคนเร่ร่อน มาขอยาแก้ปวด ยาแก้ไข้ ยาแก้อักเสบ ทำแผล จำนวน 8-10 ราย ต่อวัน เราจึงจัดกล่องชุดยาขึ้นเพื่อเมื่อใครเจ็บป่วยจะได้มียาในการดูแลตัวเองเบื้องต้น เพื่อการลดการเจ็บป่วยเรื้อรัง และเมื่อยาหมดสามารถมาเติมได้

  ซึ่งตั้งแต่สนับสนุนโครงการจากทางเทใจ เราก็ได้จัดทำชุดยามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนปัจจุบัน กว่า 100 ชุด ในการลงพื้นที่แบ่งปัน สอนทำแผล สอนในการดูแลสุขภาพตัวเขาเอง เพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง และถือว่าเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ในการดูแลตนเอง ให้อยู่ในที่สาธารณะได้อย่างมีคุณภาพชีวิต 

  ภาพประกอบ


  เริ่มจัดเตรียมยาสามัญต่าง ๆ 


  ชุดยาสามัญ


  มอบชุดยาสามัญให้กับคนไร้ที่พึ่ง


  นอกจากนั้นยังช่วยดูแล แนะนำการดูแลตนเองเบื้องต้น


  ลุงเปี๊ยก คนสนามหลวง บอกว่า
  “ผมเจ็บป่วยเป็นแผลมานาน เท้านึกว่าเน่าแล้ว วันหนึ่งอิสรชนเดินมาช่วยผม ทำแผลให้ยากิน แก้อักเสบ ผมดีใจมาก ที่มีคนมาเห็นผม มาทำแผลให้ ขอบคุณมาก ๆ ครับ" 

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > แต่งแต้ม ปรับปรุงรร.บ้านหนองชุมให้บังแดด ลม ฝน

  ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ รร.บ้านหนองชุม

  21 สิงหาคม 2018

  จากการระดมทุนโครงการแต่งแต้ม ปรับปรุง รร.บ้านหนองชุมให้บังแดด ลม ฝน เพื่อนำเงินมาช่วยค่าใช้จ่ายในการซื้อสีมาทาตัวอาคาร ตั้งยอดการบริจาคไว้ 20,000 บาทนั้น สามารถระดมทุนจากผู้บริจาคใจดีได้ทั้งสิ้น 21,500 บาท ซึ่งได้รับการตอบรับดีมากและเกินเป้าที่ตั้งไว้ และหลังจากที่ระดมทุนเสร็จก็ได้นำเงินที่ได้ทั้งหมดมอบให้ทางโรงเรียนบ้านหนองชุม จังหวัดยโสธร นำไปใช้ด้านการจัดซื้อสีและน้ำยาเคลือบต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงอาคาร

  ภาพประกอบ


  อาคารเอนกประสงค์เดิม


  รื้อถอนโครงสร้างเดิม และสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่


  อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ 


  ภายนอกอาคาร


  ภายในอาคาร


  หลังจากที่ดำเนินการปรับปรุง ต่อเติมอาคารใหม่เเสร็จแล้ว ปัจจุบันทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์เป็นห้องประชุมครู ห้องสมุด ห้องพักครู ห้องบริหาร ห้องนำเสนอผลงานต้อนรับแขก ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และอื่น ๆ

  ความประทับใจครูและนักเรียน


  คุณครูชนธัญ แสงแสน 

  “ขอขอบคุณทุก ๆ คน ทุก ๆ ฝ่าย กลุ่มผ้าป่า ชาวบ้าน และเว็บไซต์เทใจดอทคอม ที่ช่วยกันสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาซึ่งใช้เป็นทั้งห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ข้างหน้าก็เป็นบอร์ดติดผลงานเด็ก ๆ ใช้เป็นหลายอย่างเลย ...ขอบคุณหลาย ๆ ” 


  ด.ญ.อิมทิรา กาหาวงศ์และ ด.ญ.ไปรยา ดอกไม้ ชั้นประถมปีที่ 5 

  “ฮ่า ฮ่า ฮ่า จะพูดอะไรดีเรา... ขอขอบคุณทุก ๆ คนนะคะ ที่ทำให้โรงเรียนหนูพัฒนาขึ้น ขอบคุณค่ะ”


  ขอบคุณครับ

  อุทัย วิริยะพันธ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุม

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ปล่อยหอยชักตีนลงแปลงอนุรักษ์ เกาะศรีบอยา จ.กระบี่

  ปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีนลงแปลงอนุรักษ์

  21 สิงหาคม 2018

  มูลนิธิเอ็นไลฟ นำเงินจากการระดมทุนผ่านเว็บไซต์เทใจ เป็นจำนวนเงิน 10,107 บาท และได้มีการระดมทุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมด้วย อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ สาขาจังหวัดกระบี่ และดำเนินการเพาะพันธุ์ลูกหอยชักตีน จำนวน 70,000 ตัว และได้ทะยอยนำไปปล่อยในแปลงอนุรักษ์หอยชักตีนของตำบลเกาะศรีบอยา กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านหลังเกาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งการอนุรักษ์หอยชักตีนมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ปล่อยพันธุ์ลูกหอยชักตีน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 

  ภาพประกอบ


  ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมกันปล่อยพันธุ์ลูกหอยชักตีน 

   
  ปล่อยลูกหอยในพื้นที่แปลงอนุรักษ์ 

   
  ลูกหอยชักตีนขนาด 1-2 เซนติเมตร ร่างกายแข็งแรงพร้อมใช้ชีวิตในธรรมชาติ

  มูลนิธิเอ็นไลฟ มีจุดประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้

  1. รณรงค์ไม่ให้มีการเก็บหอยชักตีนตัวเล็ก (ขนาดต่ำกว่า 6 เซนติเมตร) ขึ้นมาบริโภค เนื่องจากหอยชักตีนจะเริ่มวางไข่แพ่รพันธุ์เมื่อมีขนาดตั้งแต่ 5 เซนติเมตร
  2. จัดทำสื่อในการรณรงค์ไม่ให้มีการเก็บหอยชักตีนตัวเล็กขึ้นมาบริโภค ชุมชนไม่เก็บ พ่อค้าคนกลางไม่ซื้อ ในตลาดไม่มีขาย ภัตตาคารร้านอาหารไม่เอามาจำหน่าย ผู้บริโภคปฏิเสธการบริโภค
  3. เพาะพันธุ์ลูกหอยชักตีนไปปล่อยในแหล่งธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตหอยชักตีนให้เพียงพอต่อการบริโภค และสร้างสมดุลให้กับพื้นที่
  4. ได้กำหนดพื้นที่อนุรักษ์ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและเฝ้าระวัง  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ส่งหนังสือให้โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมภาคใต้

  ส่งหนังสือถึง รร. ที่น้ำท่วมภาคใต้ 5 โรงเรียน

  7 สิงหาคม 2018

  หลังจากการปิดการระดมทุน บริษัท นานมี บุ๊คส์ จำกัด ได้ทำการส่งมอบถึงโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้จำนวน 5 โรงเรียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการสนับสนุนจากผู้บริจาคทั้งบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และ เทใจดอทคอม

  มอบชุดหนังสือดีให้โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย

  1. โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) หมู่ที่ 4 บ้านระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
  2. โรงเรียนบ้านคลองขุด หมู่ที่ 2 บ้านบ้านคลองขุด ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
  3. โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 หมู่ที่ 2 บ้านบ้านจะรังตาดง ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140
  4. โรงเรียนบ้านนาดา หมู่ที่ 3 บ้านบือราแง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
  5. โรงเรียนบ้านคอกวัว หมู่ที่ 1 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130

  ทั้ง 5 โรงเรียนได้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ทำให้ห้องสมุดและหนังสือมากมายถูกน้ำพัดพาและเสียหายอย่างหนัก จึงส่งผลให้เด็ก ๆ ขาดแหล่งเรียนรู้ และยังมีเด็กและเยาวชนอีกจำนวนมากที่ขาดโอกาสด้านการอ่าน เราจึงอยากช่วยจัดซื้อหนังสือที่เหมาะสมส่งไปยังโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้

  ภาพส่งหนังสือดีถึงโรงเรียน

  1. โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) จังหวัดสงขลา

  2. โรงเรียนบ้านคลองขุด จังหวัดตรัง

  3. โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 จังหวัดยะลา

  4. โรงเรียนบ้านคอกวัว จังหวัดนครศรีธรรมราช 


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > สร้างฝันน้องผ่าน “ตัวหนังสือ”

  ส่งหนังสือและอุปกรณ์กีฬา ถึงมือน้อง ๆ บ้านเด็กใต้ร่มพระคุณ

  2 สิงหาคม 2018

  จากการดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 45 วัน ตั้งต้นเป้าหมายการรับบริจาคไว้ที่ 15,000 บาท และสามารถระดมทุนยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 25,900 บาท ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทางกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้รับผิดชอบโครงการ จึงมีความยินดี และถือเป็นความประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากที่สามารถทำให้เด็ก ๆ ที่อยู่ในความดูแลของบ้านเด็กใต้ร่มพระคุณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้รับการรับบริจาคและสามารถซื้อเสื้อผ้า อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เป็นจำนวนถึง 41 คน และถือว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อกลางในการนำเสนอช่องทางเพื่อผู้ที่ต้องการที่จะช่วยเหลือให้ได้ทราบถึงความต้องการของบ้านเด็กใต้ร่มพระคุณอีกด้วย

  ส่งมอบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การศึกษาให้น้อง ๆ

  รอยยิ้มของน้อง ๆ และพี่ ๆ นักศึกษา  "น้อง ๆ และ พี่ ๆ กลุ่มนักศึกษาร่วมกันขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนโครงการนี้"

  ขอบคุณทุกท่านคร๊าบบ

  นาย จิรทีปต์ บุญมาศ
  ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > อาหารช่วย“หมาป่วย”

  ซื้ออาหารให้สัตว์ป่วยพักฟื้นให้มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

  31 กรกฎาคม 2018

  หลังจากที่ได้เงินบริจาคมาจำนวนทั้งหมด 27,050 บาท หักค่าบริหารจัดการของทางเทใจ 10% เราก็ได้เงินเพื่อที่จะนำไปซื้ออาหารพักฟื้นของสัตว์จำนวน 18,000 บาท และเงินส่วนที่เหลือทางเทใจดอทคอมทำการโอนเงินตรงไปยังมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

  ก่อนเริ่มทำกิจกรรม ทางทีมงานได้โทรถามมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการว่าตอนนี้อาหารสำหรับหมาป่วยที่ทางมูลนิธิฯ ต้องการมีอะไรบ้าง และทางมูลนิธิฯ ได้แจ้งว่าอาหารที่เหมาะกับหมาป่วยด้วยโรคตับ ไต และหัวใจ มีจำนวนเพียงพอแล้ว ส่วนอาหารที่ทางมูลนิธิฯ ต้องการเป็นอาหารสำหรับสัตว์ป่วยพักฟื้นจำนวนมาก 

  จากนั้นทางเราจึงติดต่อร้านเพ็ทโฮมคลินิกหอการค้า และได้สั่งซื้ออาหารสำหรับสัตว์ป่วยพักฟื้น recovery ยี่ห้อ royal canin จำนวน 10 ถาด และ อีก6 กระป๋อง เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท

  ใบเสร็จในการซื้อของ

  นำไปบริจาคที่สถานสงเคราะห์บ้านสัตว์พิการ


  ส่วนเงินที่ได้บริจาคเพิ่ม ทางทีมงานเทใจดอทคอมได้ดำเนินการโอนเงินตรงไปยังสถานสงเคราะห์บ้านสัตว์พิการ เป็นเงินจำนวน 6,345 บาท

  ความประทับใจจากนักศึกษาเจ้าของโครงการ

  ทางคณะผู้จัดทำขอขอบคุณผู้ที่บริจาคเงินช่วยเหลือน้องสุนัขที่ป่วย ที่ไม่มีแม้แต่โอกาสได้ใช้ชีวิตแบบ สุนัขทั่วไป และขอขอบคุณทางเทใจดอทคอมที่เป็นสื่อกลางในการส่งต่อข้อความไปให้กับผู้ที่มีเมตตา ทำให้พวกเราสามารถนำเงินที่ได้รับบริจาคเปลี่ยนเป็นอาหารสำหรับน้องหมาที่ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มีอาหารกินต่อไป

  นางสาวกัญณิฌา พรจิดาศิล
  ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > โซล่าเซลล์ให้โรงเรียนบนดอย เพื่อแสงสว่างในการเรียน

  ขับรถขึ้นดอยเพื่อแสงสว่างจากโซล่าเซลล์ให้น้อง

  31 กรกฎาคม 2018

  เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมามูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ได้ออกเดินทางขนอุปกรณ์โซล่าเซลล์ขึ้นดอยไปยังโรงเรียนต่าง ๆ แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่อยู่ในช่วงฤดูฝน จึงทำให้เส้นทางในการขนส่งได้เปลี่ยนจากดินแดงเป็นดินโคลน พร้อมกับฝนตกร่วมด้วย จึงทำให้การขนส่งเป็นไปอย่างยากลำบาก แต่เจ้าหน้าที่ก็มีความมุ่งมั่นในการขนส่งไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้น้อง ๆ ไว้ใช้ทบทวนการเรียน และทำกิจกรรมต่าง ๆ 

  ภาพการขนส่ง

  สภาพถนนหนทางการขึ้นดอยที่ต้องเผชิญ

  การขนส่งโดยรถยนต์ เกิดอุปสรรคระหว่างการเดินทาง

  ส่วนทางด้านมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเผชิญปัญหาเช่นเดียวกัน

  แต่พี่ ๆ ทุกคน ก็สู้ตาย และนำอุปกรณ์ ถึงโรงเรียนแล้ว

  และในเดือนกรกฎาคม ในวันที่ฟ้าโปร่ง ก็ได้เวลาติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีแสงสว่างใช้ในยามกลางคืนแล้ว โดยมีคุณครูและนักเรียนคอยช่วยเหลือ

  โรงเรียนบ้านนาดอย

  เริ่มติดตั้งโซล่าเซลล์กันแล้ว

  เดินสายไฟ และทดลองการทำงานของโซล่าเซลล์

  น้อง ๆ โรงเรียนบ้านนาดอยมีไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ใช้แล้ว

  โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ


  นำแผงรับแสงอาทิตย์ติดไว้บนหลังคาเรียน

  วงจรการควบคุมการทำงานของโซล่าเลซลล์


  น้อง ๆ โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ มีแสงไฟจากโซล่าเซลล์ใช้กันแล้ว


  ครั้งหน้า เราจะรายงานความคืบหน้าอีก 2 โรงเรียนให้ทุกคนได้ทราบกันต่อไป 

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ข้าวสารให้น้องมะหมาบ้านป้ามณี

  มอบเงินบริจาคให้บ้านป้ามณี

  26 กรกฎาคม 2018

  โครงการข้าวสารให้น้องมะหมาบ้านป้ามณี โดยกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  ก่อนทำกิจกรรมทางเราได้โทรสอบถามบ้านป้ามณีว่าต้องการข้าวสารจำนวนเท่าไหร่ แต่ทางบ้านป้ามณีเพิ่งทำการสั่งข้าวสารมาเป็นจำนวนมาก ทางป้ามณีจึงมีความประสงค์ที่จะรับเป็นเงินบริจาคแทน เพื่อนำไปซื้อซี่โครงไก่ที่ยังขาดแคลน และดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ ต่อไป


  วิดีโอ มอบเงินบริจาคที่บ้านป้ามณีเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท ในรอบแรก

  จากนั้นมีเงินสมทบเข้ามาเพิ่มเติม ทางทีมงานเทใจดอทคอม จึงโอนเงินสมทบเงินบริจาคไปยังบัญชีป้ามณี แสงจันทร์ จำนวน 1,620 บาท


  รวมเป็นเงินบริจาคมอบให้แก่บ้านป้ามณี จำนวน 7,620 บาท

  ความประทับใจจากป้ามณีผู้ดูแลน้องหมา

  “ป้าขอบคุณน้อง ๆ ทุกคนที่เห็นคุณค่าของน้องหมาและช่วยกันนำเงินมาบริจาค จะจำนวนมากหรือน้อยไม่สำคัญ แค่เห็นทุกคนช่วยกันป้าก็ดีใจ”

  ความประทับใจจากกลุ่มนักศึกษา

  "คณะผู้จัดทำโครงการรู้สึกขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ร่วมบริจาคให้กับโครงการของเราเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือน้องหมา และขอบคุณทางเว็บไซต์เทใจดอทคอมที่เป็นสื่อกลางให้กับพวกเรา และทำให้เกิดกิจกรรมดี ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคม และได้ช่วยเหลือน้องหมา"

  นางสาวกัญณิฌา พรจิดาศิล
  ตัวแทนกลุ่มนักศึกษา

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง

  ปัน Books แล้ว 12 โรงเรียน

  10 กรกฎาคม 2018

  ถึงแล้วค่า!!

  หนังสือจากการรวมพลังของผู้บริจาค โครงการปันBooks ให้น้องที่ขาดแคลน ใน 77 โรงเรียน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตอนนี้ทางนานมีบุ๊คส์ได้เริ่มทยอยส่งหนังสือให้โรงเรียนแต่ละจังหวัดแล้วค่ะ โดยจะจัดส่งเรียงตามลำดับโรงเรียนที่เงินบริจาคได้ครบตามเป้า 10,000 บาทค่ะ


  เทใจดอทคอม และบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้ทำการส่งมอบชุดหนังสือสือดีให้โรงเรียนทั้ง 12 โรงเรียน ประกอบด้วย

  1. โรงเรียนบ้านโคกใบบัว จ.นครราชสีมา 
  2. โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ จ. กาฬสินธุ์ 
  3. โรงเรียนบ้านจกปก จ. ตาก 
  4. โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) จ.กรุงเทพ
  5. โรงเรียนบ้านตาล จ.นครพนม 
  6. โรงเรียนบ้านกาแบง จ.สตูล 
  7. โรงเรียนบ้านป่าตึง จ.เชียงราย 
  8. โรงเรียนบ้านแม่ส้าน จ.ลำปาง  
  9. โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ จ.แพร่
  10. โรงเรียนวัดสุคันธาวาส จ.สมุทรปราการ  
  11. โรงเรียนบ้านด่าน จ.ปัตตานี 
  12. โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ จ.นราธิวาส

  วันนี้เราขอนำภาพความประทับใจมาฝากกัน  บรรยายภาพ : จดหมายขอบคุณจากน้องๆ


  เรายังมีอีก 60 โรงเรียน ห้องสมุดมีหนังสือไม่เพียงพอ ที่มีอยู่ก็เก่า ไม่เหมาะสมกับวัย หนังสือเหล่านั้นได้มาจากการรับบริจาค หนังสือส่วนใหญ่ที่ได้รับบริจาคมา คือ นิตยสารแฟชั่นหนังสือภาษาต่างๆ ที่เด็กอ่านไม่ออก

  โรงเรียนขาดแคลนทั้งงบประมาณและโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ ซึ่งเป็นสื่อที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นนิทาน หนังสือเสริมความรู้วิทยาศาสตร์(STEM) คณิตศาสตร์ ประวัติบุคคล ประวัติศาสตร์ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม วรรณกรรม และหนังสือเสริมทักษะภาษา

  เมื่อมีการส่งมอบโรงเรียนเพิ่มเติมอีกเราจะนำภาพมาฝากกันอีกครั้ง ขอขอบคุณผู้บริจาคใจดีทุกท่าน

  อย่างไรก็ตาม โครงการปันBooks ให้น้องที่ขาดแคลน มีเป้าหมาย 77 โรงเรียนทั่วประเทศ เราจะช่วยกันทำถึงเป้าหมายนะคะ

  ร่วมบริจาคเพื่อซื้อหนังสือให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเพิ่มเติมได้ที่ ปันBooks

  อ่านต่อ