ส่งมอบ Oximeter จำนวน 12 เครื่อง ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา

Gcare Oximeter เพื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ร่วมส่งต่อโอกาสให้เข้าถึงได้ทุกที่

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2023

หลังจากปิดการรับระดมทุนทางบริษัทได้มีการส่งมอบ Oximeter จำนวน 12 เครื่อง ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:30 น.

ก่อนหน้านี้ทางมูลนิธิขาดแคลนอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนทั่วไป และครั้งนี้ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากที่ได้อุปกรณ์เพิ่มเพื่อจะได้นำไว้สำหรับประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid – 19 

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

 คุณเจนจิรา หนูทอง ก่อนหน้านี้มีการขาดแคลนทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอุปกรณ์ไม่เพียงพอ หลังจากที่ได้รับอุปกรณ์ Oximeter จำนวน 12 เครื่อง ก็จัดสรรเพื่อไว้สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์นี้ค่ะ และเป็นความประทับใจที่ประชาชนทั่วไปและองค์กร บริษัทต่างๆเล็งเห็นการช่วยเหลือสังคม และทำให้สังคมน่าอยู่จากน้ำใจที่มอบให้แก่ผู้ประสบปัญหาค่ะ

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ประชาชนทั่วไปกลุ่มพื้นที่ใกล้เคียงมูลนิธิกระจกเงา เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ เป็นต้น12 หน่วยตามจำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับมอบ12 หน่วยตามจำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับมอบ
 ดูตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงมีอุปกรณ์เพื่ออำนวยความต้องการเพิ่มขึ้น และเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนอย่างยิ่งค่ะ

รูปภาพกิจกรรม