project โควิด-19 ผู้พิการและผู้ป่วย

Gcare Oximeter เพื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ร่วมส่งต่อโอกาสให้เข้าถึงได้ทุกที่

รวมกลุ่ม makers คนไทย ผลิตเครื่องเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) คุณภาพดี พร้อมประกันและแบตเตอรี่ ให้มูลนิธิกระจกเงา กลุ่มอาสาเพจเส้นด้าย และเพจเราต้องรอด โดย Oximeter เหล่านี้ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานในไทยและผ่านการตรวจสอบคุณภาพเเล้ว

ระยะเวลาโครงการ 06 ก.ย. 2564 ถึง 07 พ.ย. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

1,849 บาท

เป้าหมาย

176,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 1%
22 วัน จำนวนผู้บริจาค 9

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดการจับมือร่วมกันระหว่าง Gravitechthai และ Glab ซึ่งรวมตัวกันในกลุ่มของเหล่า Maker ที่รักและชอบในตัวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นฐานเดิม มาร่วมกันทำในสิ่งที่เราถนัดเพื่อช่วยเหลือและส่งต่อให้กับกลุ่มประชาชนที่ต้องการ จึงพัฒนาออกมาเป็นเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว Gcare Oximeter

เราได้พบปัญหาเรื่องเครื่อง Oximeter ที่ไม่ได้มาตรฐานในท้องตลาดมีค่าคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูงแถมราคาต่ำมากจนไม่สามารถเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพและประสิทธิภาพได้ บางมูลนิธิ หรือหน่วยงานอาสา ที่ได้รับเครื่องออกซิเจนในเลือดแบบปลายนิ้วก็ไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ทำให้ส่งผลเสียต่างๆ

ที่ผ่านมา เราได้พบปัญหาเรื่องเครื่อง Oximeter ที่ไม่ได้มาตรฐานในท้องตลาดมีค่าคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูงแถมราคาต่ำมากจนไม่สามารถเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพและประสิทธิภาพได้ บางมูลนิธิ หรือหน่วยงานอาสา ที่ได้รับเครื่องออกซิเจนในเลือดแบบปลายนิ้วก็ไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ทำให้ส่งผลเสียต่างๆ หลายๆ ด้าน และในปัจจุปันตามมูลนิธิต่างๆ อาสากู้ภัย บุคคลากรด่านหน้า หรือแม้แต่ผู้ที่เฝ้าระวังอาการ ก็ยังมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้เครื่องออกซิเจนในเลือดแบบปลายนิ้ว อุปกรณ์ยังมีไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

Gcare Oximeter เป็นหนึ่งในสินค้าของทาง บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นสินค้าที่ถูกผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยโรงงานอุตสาหกรรมของไทยที่ได้มาตรฐาน ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทุกขั้นตอนทุกกระบวนการมีการทดสอบผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ทั้งยังเลือกสรรค์ components และ parts ต่าง ๆ เป็นอย่างดี มีการวิเคราะห์ ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้วยทีม R&D และวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง เลยทำให้มั่นใจว่า เครื่อง Gcare Oximeter ที่ทางเราผลิตขึ้นมา มีความแม่นยำในการวัดค่าออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจได้อย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้

เราได้ทำการทดสอบโดยการใช้เครื่อง Test แบบ Simulation เพื่อจำลองค่าต่าง ๆ และบนอุปกรณ์อื่น ๆ Test ฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์รวมถึง components และ parts ที่ใช้ในการประกอบทั้งหมด ที่ผ่านการคัดกรองมาแล้วเป็นอย่างดี

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดสามารถใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจและระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด แสดงแบบแผนภูมิแท่ง บอกค่าด้วยตัวเลขดิจิทัล โดยใช้หลักการวัดคลื่นแสงที่ปล่อยผ่านเล็บของผู้ใช้งาน และวัดค่าแสดงผลที่หน้าจอของเครื่อง ใช้หลักการดูดซับสเปกตรัมของฮีโมโกลบิน (Heboglobin) ชนิดที่ประกอบด้วยโมเลกุลของออกซิเจน และนำไปคำนวณค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนด้วยสูตรคณิตศาสตร์

ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด สามารถบอกความเปลี่ยนแปลงของปอดได้ จึงนำมาประเมินความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นกับปอด ซึ่งในสภาวะของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำเป็นอย่างมาก เราเชื่อว่า Gcare Oximeters เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว สามารถช่วยคลายความกังวลที่เกี่ยวกับโรค COVID-19 ได้บ้าง เพราะอย่างที่ทราบดีว่าอาการของโควิดสายพันธุ์ใหม่นี้มันไม่แสดงอาการใด ๆ อีกต่อไป บางคนก็ไม่มีไข้สูง, ไม่ไอจาม, ไม่ปวดเมื่อยตามตัว, ไม่มีอาการตาแดงหรือผื่นขึ้นบนผิวหนังใดๆ ที่สามารถแจ้งเตือนบอกล่วงหน้าได้เลย ซึ่งเราต่างทราบกันดีว่าความน่ากลัวของโรค COVID-19 คือการเข้าไปทำลายปอดของเรา และหากรุนแรงมากๆ ก็จะทำให้ผู้ป่วยถึงขั้นเสียชีวิตได้ในที่สุด ยิ่งหากคุณมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่ออาการที่รุนแรงหากติดเชื้อโควิด 19 คุณต้องมีการติดตามอาการของตัวเองและคนรอบตัวที่คุณรักเป็นพิเศษ

Remark :

 • ค่าออกซิเจนในเลือด (SpO2) : ต่ำกว่า 95% หมายถึง ค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่ามาตรฐาน
 • ค่าชีพจร (Pulse Rate) : น้อยกว่า 60 ครั้ง/นาที หรือมากกว่า 100 ครั้ง/นาที หมายถึงค่าชีพจรผิดปกติ

ยกตัวอย่างเช่น หากวัดระดับออกซิเจนในเลือกด้วยเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบปลายนิ้วแล้วพบว่า ค่าต่ำกว่า 90% ก็แสดงว่าปอดเริ่มทำงานบกพร่อง ต้องรีบเอาหน้ากากออกซิเจนมาให้และเผ้าระวังเป็นพิเศษ หากไม่มีเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบปลายนิ้ว คนไข้จะไม่รู้ตัวว่าปอดมีปัญหาจนกว่าลงไปถึง 80% ทำให้เกิดอาการหน้ามืดและอาจจะปฐมพยาบาลไม่ทัน ซึ่งผู้ป่วยบางคนร่างกายแข็งแรง ทำให้เชื้อไม่ทำเข้าไปทำลายปอดมาก ก็สามารถรักษาตามอาการไปจนหาย แต่ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือภูมิไม่แข็งแรงก็มีความเสี่ยงที่เชื้อจะลงปอดมากกว่า ถ้าตรวจเจอเร็วก็สามารถช่วยได้ทันท่วงที

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. Gcare ดำเนินการติดต่อมูลนิธิกระจกเงา กลุ่มอาสาเพจเส้นด้าย และเพจเราต้องรอด  ซึ่งเป็นกลุ่มที่ Gcare จะนำเครื่อง Gcare Oximeter ไปมอบให้
 2. ดำเนินการระดมทุน
 3. นำอุปกรณ์ไปมอบให้กับทั้ง 3 กลุ่ม โดยตามเป้าหมาย 500 เครื่อง จะแบ่งดังนี้
  1. จัดส่งไปให้กับมูลนิธิกระจกเงาจำนวน 100 เครื่อง
  2. กลุ่มอาสาเพจเส้นด้ายจำนวน 200 เครื่อง
  3. เพจเราต้องรอดจำนวน 200 เครื่อง 
ซึ่งเครื่อง Gcare Oximeter รหัสสินค้า: GC-0067A มีรับประกันตัวสินค้า 3 เดือนหากสินค้าเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ สามารถติดต่อขอเคลมกับบริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้รับผิดชอบโครงการ

บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัทฯ เป็นศูนย์กลางการบริการ ออกแบบและผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร มีโรงงานอุตสาหกรรมในการผลิต จัดจําหน่าย นําเข้า และส่งออก ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจในคุณภาพและบริการจากลูกค้าทั่วโลกรวมไปถึงการทดสอบที่ได้คุณภาพตามมาตราฐานสากล IPC-A-610 และ ISO-9001:2015

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบปลายนิ้วพร้อมถ่านขนาด AAA 2ก้อนต่อ 1 ชุด 500 ชิ้น 160,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
160,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
16,000.00

ยอดระดมทุน
176,000.00

บริจาคให้
Gcare Oximeter เพื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ร่วมส่งต่อโอกาสให้เข้าถึงได้ทุกที่

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน