เปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมเป็น โรงเรียนบ้านท่าลาว จังหวัดเพชรบุรี

สอนว่ายน้ำนักเรียนตาบอด จ.แพร่

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2020