ความคืบหน้าการสร้างอาชีพให้ 90 ครอบครัวเปราะบางในจังหวัดยะลา

สร้างอาชีพให้ 90 ครอบครัวเปราะบางใน จ.ยะลา สู้ภัยโควิด

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2020

จากการจ้างงานในสถานการณ์โควิค-19ที่ผ่านมานั้นทำให้กับประชากรซึ่งมีความยากลำบากในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ตำบลปุโรง ตำบลท่าสาป และ ตำบลบาโงยซิแน จังหวัดยะลา เห็นว่าทุกครอบครัวที่ได้รับการจ้างงานมีความเปลี่ยนแปลงในด้านรายได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิค-19 ทำให้ครอบครัวส่วนใหญ่ตกงานและไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้ ทำให้รายได้ลดลงและไม่พียงพอต่อรายจ่ายในครอบครัว เมื่อมีโครงการจ้างเงินเกิดขึ้นทำให้สามารถมีรายได้สามารถจุนเจือครอบครัวได้ อีกทั้งยังเกิดการหมุนเวียนสินค้าภายในชุมชนที่เป็นพืชผัก ทำให้ชุมชนเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กและเป็นศูนย์กระจายอาหารให้กับชุมชนใกล้เคียงได้อีก

อาชีพที่ทำการจ้างงานในกับครอบครัวเปราะบางในครั้งนี้ประกอบไปด้วย

1. กลุ่มอาชีพเกษตร

ได้แก่ ปลูกผักสวนครัว ซึ่งตอนนี้ได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น จากเดิม 3-5 แปลง หลายครอบครัวขยายเป็น 10-15 แปลง กลุ่มอาชีพจ้างงานปลูกผักสวนครัวมีจำนวน 51 คน ครอบครัวที่ได้รับการจ้างงานปลูกผักสวนครัวหลายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น มะเขือ แตงกวา พริก ถั่วฝักยาว ซึ่งนอกจากนำไปขายนำรายได้มาเป็นค่าอาหารให้กับครอบครัวแล้วยังสามารถนำมาประกอบอาหารภายในครัวเรือนลดการใช้จ่ายและไปซื้อจากร้านค้าได้ และนอกเหนือจากการนำผลผลิตที่ได้ไปจำหน่ายแล้วก็ยังสามารถแบ่งปันต้นกล้าและผลผลิตไปยังเพื่อนบ้านบริเวณรอบ ๆ ชุมชน ทำให้ตอนนี้หลายครอบครัวมีผักกินถ้วนหน้า และผักจากการเพราะปลูกได้ถูกนำส่งให้ครัวชุมชน เพื่อทำอาหารให้เด็กในชุมชนได้ทาน ในทุก ๆ วัน


2. อาชีพอาสาสมัครทำอาหารให้น้อง ๆ กลุ่มเปราะบาง “ครัวชุมชน”

เป็นการทำอาหารให้กับเด็ก ๆ เปราะบางในพื้นที่ 3 ตำบลได้แก่ ตำบลปุโรง ตำบลท่าสาป และ ตำบลบาโงยซิแน จังหวัดยะลา โดยผู้ถูกจ้างงานแยกเป็นตำบลละ 2 คน รวมเป็น 6 คน ซึ่งอาสาสมัครในทำอาหารให้น้องๆกลุ่มเปราะบางเป็นภาวะสีแดง (ภาวะที่ต้องการช่วยอย่างเร่งด่วน) อาหารที่ได้แจกจ่ายให้กับเด็ก ๆ และคนในชุมชนสามรถช่วยให้ครอบครัวหลายครอบครัวอิ่มท้องและสามารถลดค่าอาหารที่ต้องไปซื้อจากภายนอก ซี่งตอนนี้ทำอาหารไปแล้ว 66 มื้อ ใน3 ตำบล มีเด็กที่เข้าถึงอาหารมากกว่า 15,840 คน


3. อาชีพสอนพิเศษ/ให้ความรู้ด้านสุขภาพในสถานการณ์โควิค-19

การสอนพิเศษในช่วงสถานการณ์โควิค-19 ส่งผลให้น้อง ๆ นักเรียนไม่สามารถที่จะเดินทางไปเรียนได้ เลยทำให้เกิดการสอนพิเศษที่บ้านเกิดขึ้น ซึ่งนักศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและนักศึกษาที่เรียนจบในช่วงสถานการณ์โควิค-19 ได้นำความรู้ที่ศึกษาที่ร่ำเรียนมา โดยยึดวิชาหลัก คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการ Diy สิ่งของ มาถ่ายทอดให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนในช่วงที่ปิดเทอมและช่วงที่ไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้ทำให้ใช้เวลาว่างได้เกิดประโยชน์ โดยผู้ถูกจ้างงานในกลุ่มนี้มีจำนวน 33 คน การสอนพิเศษในกิจกรรมมนี้ทำให้คนในชุมชนเกิดการยอมรับ มีเด็กเข้าถึงการเรียนนี้ ในทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา 10 อาทิตย์ที่ผ่านมา มากกว่า 210 คน 


การทำคลิปด้านสุขภาพในสถานการณ์โควิค-19 ผ่านชื่องทาง TIKTOK ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในทุกช่วงวัยและเข้าถึงได้ง่าย โดยเด็ก ๆ ได้ทำคลิปเกี่ยวกับการดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์โควิค-19 และทำการเผยแพร่ทางสื่อโซเซียลมีเดีย ทำให้คนได้รู้จักและตระหนักถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและเห็นถึงความสำคัญในการดูแลตนเองมากยิ่งขึ้น

จากการจ้างงานที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นอกจะทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นสามรถนำไปซื้อสิ่งของที่จำเป็น เช่นอาหารแล้วนั้น ยังทำให้ผู้ถูกจ้างงานมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น มีความเครียดลดลงอย่างมากท่ามกลางสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาในขณะนี้ อีกทั้งได้รับการยอมรับมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนและผู้นำชุมชน และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ การที่ผู้ถูกจ้างงานได้เห็นคุณค่าในตนเองและมองว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในขณะนี้ก็ยังมีทางออกและมีวิธีที่จะทำให้พวกเขาได้ดำรงชีวิตต่อไปได้