ความคืบหน้ากิจกรรมจ้างงานผู้ตกงานจากสถานการณ์โควิด-19

จ้างงาน-แก่ผู้ตกงานจากวิกฤติโควิด-19 กระจกเงา

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2020

จากวิกฤติการณ์ตกงาน ขาดรายได้ของผู้ใช้แรงงาน ที่เป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มูลนิธิกระจกเงาจึงทำกิจกรรมจ้างงานผู้ตกงาน มาช่วยกันผลิตกล่องแบ่งปัน โดยโครงการอาสามาเยี่ยม เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับข้าวสารอาหารแห้งสำหรับบรรเทาความเดือดร้อน กิจกรรมนี้เรียกได้ว่า เป็นการจ้างคนตกงาน เพื่อมาช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนและกำลังเข้าขั้นอดอยากจากสถานการณ์เดียวกัน

โดยแรงงานที่มูลนิธิกระจกเงาจัดจ้างนั้น มาจาก 4 กลุ่มคือ

  1. กลุ่มคนไร้บ้าน สลับสับเปลี่ยนกันมาทำงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการว่างงานจำนวน 5-10 คนต่อวัน
  2. กลุ่มพี่น้องแรงงานจากชุมชนคลองเตย 25 คนต่อวัน
  3. กลุ่มพี่น้องแรงงานจากชุมชนใกล้เคียงมูลนิธิ 10 คนต่อวัน
  4. กลุ่มบ้านพักขอบคุณ 5-10 คนต่อวัน


มูลนิธิกระจกเงาจึงมีกำลังคนหมุนเวียนทำงาน 45 - 50 คน เพื่อช่วยกันดำเนินการจัดทำกล่องแบ่งปัน โดยโครงการอาสามาเยี่ยม ซึ่งมีปริมาณมากถึง 16,474 กล่อง ได้สำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็ว โดยการจ้างงานนั้น มีการจัดการเป็นแผนกดังนี้

  1. ทีมรับของบริจาค และจัดเก็บเข้าหมวดหมู่
  2. ทีมคัดแยก จัดการ แพคของบริจาคแต่ละประเภท บรรจุลงกล่องแบ่งปันฯ
  3. ทีมคีย์ข้อมูลพัสดุ และจัดส่ง
  4. ทีมประสานงานเช็คข้อมูล ตอบข้อซักถามกับผู้เดือดร้อนที่ร้องขอกล่องแบ่งปัน


ขณะนี้มูลนิธิกระจกเงา ได้ดำเนินกิจกรรมส่งกล่องแบ่งปัน โดยโครงการอาสามาเยี่ยมให้กับผู้ลงทะเบียนรอบแรกสำเร็จแล้ว จำนวน 16,474 ครอบครัว ในตัวเลขดังกล่าวนี้ หนึ่งในความสำเร็จเกิดจากการระดมกำลังคนมาช่วยกันจัดการ และหากคิดเฉลี่ยครอบครัวหนึ่งมีสมาชิก 4 คน การจ้างงานสำหรับการบรรลุภารกิจนี้ ได้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 65,896 ชีวิต


หลังจากนี้ตลอดเดือนมิถุนายน มูลนิธิกระจกเงา จะยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นระยะที่สอง โดยจะเปิดให้ผู้เดือดร้อนลงทะเบียนขอรับกล่องแบ่งปัน โดยโครงการอาสามาเยี่ยม 300 กล่องต่อวัน