เทใจร่วมกับโครงการเด็กไทยแก้มใส ส่งมอบชุดเทอร์โมสแกน

เทอร์โมสแกนให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2020

เทใจร่วมกับโครงการเด็กไทยแก้มใส ส่งมอบชุดเทอร์โมสแกน จากการเปิดรับการสนับสนุนของประชาชนเพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 82 เครื่อง โดยมีท่านผู้บังคับบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนรับมอบ

งบประมาณเทใจรอบแรกจัดซื้อได้ 38 เครื่อง และมีผู้บริจาคใจดีส่งเทอร์โมสแกน 44 เครื่อง

อย่างไรก็ตามยังเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 138 โรงเรียนที่ยังไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน จึงอยากเชิญชวนผู้ใจดีทุกท่านร่วมสมทบทุนโครงการได้ที่ https://taejai.com/th/d/thermoscan/