เทอร์โมสแกนให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 220 โรง ยังต้องเปิดเทอมในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ เพราะเด็กในโรงเรียนบางส่วนฐานะทางบ้านที่ยากจน จำเป็นต้องพึ่งพิงอาหารกลางวันในโรงเรียน และไม่มีอุปกรณ์การเรียนที่บ้าน ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 เราจึงอยากให้เด็กและเยาวชนได้รับการป้องกันดูแล ด้วยระบบคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

ระยะเวลาโครงการ 1ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

85,839 บาท

เป้าหมาย

261,360 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 33%
25 วัน จำนวนผู้บริจาค 115

ความคืบหน้าโครงการ

เทใจร่วมกับโครงการเด็กไทยแก้มใส ส่งมอบชุดเทอร์โมสแกน

25 พฤษภาคม 2020

เทใจร่วมกับโครงการเด็กไทยแก้มใส ส่งมอบชุดเทอร์โมสแกน จากการเปิดรับการสนับสนุนของประชาชนเพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 82 เครื่อง โดยมีท่านผู้บังคับบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนรับมอบ

งบประมาณเทใจรอบแรกจัดซื้อได้ 38 เครื่อง และมีผู้บริจาคใจดีส่งเทอร์โมสแกน 44 เครื่อง

อย่างไรก็ตามยังเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 138 โรงเรียนที่ยังไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน จึงอยากเชิญชวนผู้ใจดีทุกท่านร่วมสมทบทุนโครงการได้ที่ https://taejai.com/th/d/thermoscan/

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด
18 พฤษภาคม วันเปิดภาคเรียนตามปกติของเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ที่นี่จัดสอนแบบเรียนรวม ตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้เด็กและเยาวชนไม่ตกหล่นจากการเรียนรู้ โดยเฉลี่ยจึงมีครูประมาณ 2 คน และนักเรียนจากทุกชั้นปีรวมประมาณ 15-30 คน   

ตัวอย่างโรงเรียนตชด.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีอยู่ 12 แห่ง เฉลี่ยประมาณ 15-20คน


แม้หลายโรงเรียนในเขตเมืองและต่างจังหวัดจะเริ่มเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ แต่สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยังคงเปิดตามปกติเพื่อให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลจากอินเทอร์เน็ตและการเรียนรู้ได้มาโรงเรียนเพื่อใช้เวลากับการเรียนรู้ และบางส่วนฐานะทางบ้านที่ยากจน จึงต้องพึ่งพิงอาหารกลางวันในโรงเรียน

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 เด็กและเยาวชนก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการป้องกันดูแล และการมีระบบคัดกรองเด็กที่ดีเพื่อดูแลสุขภาพก่อนเนิ่นๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ

องค์การอนามัยโลก ได้ระบุถึงแนวทางจัดการโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยแนะนำให้ทุกโรงเรียนควรมีระบบคัดกรองเบื้องต้น เช่น การวัดไข้ หรือสังเกตอาการก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียนที่มีไข้กลับบ้าน สนับสนุนให้นักเรียนล้างมือ มาตรการความสะอาดในโรงเรียน และรักษาระยะห่างทางกายภาพ การวัดไข้ ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน ที่ปราศจาคการสัมผัสร่างกาย จึงเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยคัดกรองเด็กในโรงเรียน โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส มูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพในโรงเรียน

เราจึงอยากชวนทุกท่านร่วมกันสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเทอร์โมสแกนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 220 โรง ราคาเฉลี่ยเครื่องละ 1,350 บาท เพื่อเป็นอุปกรณ์วัดไข้ช่วยคัดกรอง และช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนที่ห่างไกล

หรือจัดส่ง เครื่องเทอร์โมสแกน

โครงการเด็กไทยแก้มใส (สนับสนุนเทอร์โมสแกน อุปกรณ์ป้องกันน้อง ๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน)
อาคารมั่งมีศรีสุข ชั้นที่ 3 เลขที่ 999/1 หมู่ที่ 2 ซอยทิมแลนด์ ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000


วิธีการทำงาน

  1. จัดซื้อเครื่องเทอร์โมสแกนชนิดยิงหน้าผากจำนวน 220 เครื่อง  พร้อมตรวจสอบคุณภาพให้กับ 220 โรงเรียน
  2. จัดส่งเครื่องเทอร์โมสแกน พร้อมคู่มือแนะนำการปฏิบัติในสถานการณ์โควิด-19 ให้เด็กโรงเรียน 

ประโยชน์ที่ได้รับ

โรงเรียนมีอุปกรณ์ที่จะช่วยคัดกรองเด็กในโรงเรียน เช่น การวัดไข้ หรือสังเกตอาการก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียนที่มีไข้กลับบ้าน 


เจ้าของโครงการโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส
มูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ


เทใจร่วมกับโครงการเด็กไทยแก้มใส ส่งมอบชุดเทอร์โมสแกน

25 พฤษภาคม 2020

เทใจร่วมกับโครงการเด็กไทยแก้มใส ส่งมอบชุดเทอร์โมสแกน จากการเปิดรับการสนับสนุนของประชาชนเพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 82 เครื่อง โดยมีท่านผู้บังคับบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนรับมอบ

งบประมาณเทใจรอบแรกจัดซื้อได้ 38 เครื่อง และมีผู้บริจาคใจดีส่งเทอร์โมสแกน 44 เครื่อง

อย่างไรก็ตามยังเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 138 โรงเรียนที่ยังไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน จึงอยากเชิญชวนผู้ใจดีทุกท่านร่วมสมทบทุนโครงการได้ที่ https://taejai.com/th/d/thermoscan/

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท

1.เครื่องโทโมสแกนราคาเฉลี่ยเครื่องละ 1,350 บาท 

มีผู้บริจาคใจดีส่งให้ 44 เครื่อง จึงจัดซื้อ 176 โรง

176 โรงเรียน237,600
3.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10 %

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

23,760
รวม
261,360


บริจาคให้
เทอร์โมสแกนให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน