ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล และสถานพยาบาลเพิ่มเติม

กองทุนเทใจสู้โควิด19

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2020

กองทุนเทใจสู้โควิด19 ได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล และสถานพยาบาลเพิ่มเติม อาทิ หน้ากาก N95 หน้ากากอนามัย faceshiled และเครื่องช่วยหายใจตามรายการต่อไปนี้

วันที่ 26 มีนาคม 2563

 1. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) จังหวัดเชียงใหม่ หน้ากาก N95 44 ชิ้ิน
 2. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก หน้ากาก N95 150 ชิ้น
 3. โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย หน้ากาก N95 100 ชิ้น
 4. โรงพยาบาลธารโต จังหวัดยะลา หน้ากาก N95 100 ชิ้น
 5. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา หน้ากาก N95 200 ชิ้น

วันที่ 27 มีนาคม 2563

 1. โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร หน้ากาก N95 50 ชิ้น
 2. โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย หน้ากาก N95 50 ชิ้น
 3. โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน หน้ากาก N95 100 ชิ้น
 4. โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หน้ากาก N95 50 ชิ้น

วันที่ 30 มีนาคม 2563

 1. แม่ตาวคลินิก จังหวัดตาก surgical masks 50 ชิ้น N95 50 ชิ้น

วันที่ 9 เมษายน 2563

 1. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา หน้ากาก N95 40 ชิ้น
 2. โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร หน้ากาก N95 40 ชิ้น
 3. โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง หน้ากาก N95 66 ชิ้น

วันที่ 10 เมษายน 2563

 1. โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา แอลกอฮอล์ 15 ลิตร
 2. โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แอลกอฮอล์ 15 ลิตร
 3. โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี แอลกอฮอล์ 10 ลิตร
 4. โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี แอลกอฮอล์ 10 ลิตร และ face shield 50 ชิ้น
 5. โรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี face shield 50 ชิ้น


วันที่ 11 เมษายน 2563

 1. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) จังหวัดเชียงใหม่ 50 ชุด
 2. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 50 ชุด
 3. โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร 50 ชุด

วันที่ 14 เมษายน 2563

 1. โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรุ่น LTV1200 มูลค่า 430,000 บาท 1 เครื่อง และเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันรุ่น Bellavista 1000 มูลค่า 800,000 บาท 1 เครื่อง

วันที่17 เมษายน 2563

 1. โรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา face shield 50 ชิ้น

วันที่ 20 เมษายน 2563

 1. โรงพยาบาลกรงปินัง จังหวัดยะลา face shield 50 ชิ้น


วันที่ 24 เมษายน 2563

 1. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) จังหวัดเชียงใหม่ เต๊นท์แคปซูลความดันลบ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ สำหรับการใช้ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 รวมทั้งการติดเชื้อทางอากาศอื่นๆ มูลค่าเครื่องละ 180,000 บาท
 2. โรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เต๊นท์แคปซูลความดันลบ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ สำหรับการใช้ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 รวมทั้งการติดเชื้อทางอากาศอื่นๆ มูลค่าเครื่องละ 180,000 บาท


วันที่ 27 เมษายน 2563

 1. โรงพยาบาล ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ยี่ห้อ event รุ่น Inspiration 7i มูลค่า 450,000 บาท 1 เครื่อง


วันที่ 28 เมษายน 2563

 1. โรงพยาบาล มหาราชนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ยี่ห้อ event รุ่น Inspiration 7i มูลค่า 450,000 บาท 1 เครื่อง