โครงการอื่นๆ

กองทุนเทใจสู้โควิด19

กองทุนช่วยเหลือบุคลากรทางแพทย์ด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพ

ยอดบริจาคขณะนี้

2,789,788 บาท

เป้าหมาย

3,500,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 80%
23 วัน จำนวนผู้บริจาค 1,045

ความคืบหน้าโครงการ

รายงานการส่งหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัย ครั้งที่ 1

26 มีนาคม 2020

เงินระดมทุน กองทุนเทใจสู้โควิด19 และคนใจดีที่ส่งหน้ากาก N 95 และหน้ากากอนามัยทำให้โครงการสามารถช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ได้เพิ่มมากขึ้น โดยเราทำการซื้อและส่งมอบหน้ากาก N95 ให้โรงพยาบาลเหล่านี้ โดยมีทั้งส่งมอบด้วยตัวแทนจากเทใจและการจัดส่งทางไปรษณีย์ 

เทใจไปมอบด้วยตัวเอง 3 แห่งประกอบ

1.โรงพยาบาลรามาธิบดี หน้ากาก N 95 1,260 ชิ้น (วันที่ 20 มี.ค.63)


2.โรงพยาบาลพระมงกุฎ หน้ากาก N 95 200 ชิ้น (วันที่ 23 มี.ค.63)


3.โรงพยาบาลราชวิถี หน้ากาก N 95 700 ชิ้น (วันที่ 24 มี.ค.63)

จัดส่งไปรษณีย์ วันที่ 13 มี.ค.63

 • โรงพยาบาลไม่ออกนาม จ.ลำพูน หน้ากาอนามัย 55 ชิ้น
 • โรงพยาบาลไม่ออกนาม จ.สมุทรสาคร หน้ากาอนามัย 55 ชิ้น
 • โรงพยาบาลไม่ออกนาม จ.สมุทรสาคร หน้ากาอนามัย 55 ชิ้น

จัดส่งไปรษณีย์ วันที่ 16 มี.ค.63

 • โรงพยาบาลพบพระ จ.ตาก หน้ากากอนามัย 50 ชิ้น
 • โรงพยาบาลไม่ออกนาม จ.เชียงราย หน้ากากอนามัย 55 ชิ้น
 • โรงพยาบาลเทิง จ.เชียงราย หน้ากากอนามัย 55 ชิ้น
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หน้ากาก N 95 250 ชิ้น
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี หน้ากากอนามัย 300 ชิ้น
 • โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน หน้ากากอนามัย 250 ชิ้น

จัดส่งไปรษณีย์ วันที่ 17 มี.ค.63

 • โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา หน้ากากอนามัยและ หน้ากาก N 95 80 ชิ้น

จัดส่งไปรษณีย์ วันที่ 18 มี.ค.63

 • โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ หน้ากาก N 95 120 ชิ้น
 • โรงพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ หน้ากาก N 95 175 ชิ้น
 • สถาบันบำราศนราดูร หน้ากากอนามัย 200 ชิ้น
 • โรงพยาบาลนครพนม จ.นครพนม หน้ากากอนามัย 100 ชิ้น
 • โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา หน้ากากอนามัย 40 ชิ้น

จัดส่งไปรษณีย์ วันที่ 20 มี.ค.63

 • โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา หน้ากากอนามัย 50 ชิ้น และ หน้ากาก N 95 100 ชิ้น (เนื่องจากมีคนติดเชื้อ covid19 แล้ว)
 • โรงพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ หน้ากาก N 95 409 ชิ้น และหน้ากากอนามัย 150 ชิ้น
 • โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร หน้ากากอนามัย 100 ชิ้น และหน้ากาก N 95 50 ชิ้น
 • โรงพยาบาลไม่ออกนาม จ.เชียงใหม่ หน้ากากผ้า 50 ชิ้นหน้ากากอนามัย 120 ชิ้น
 • โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ หน้าการ N 95 420 ชิ้น หน้ากากอนามัย 150 ชิ้น
 • โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ หน้ากาก N 95 50 ชิ้น

จัดส่งไปรษณีย์ 25 มี.ค. 63

 • โรงพยาบาลปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน หน้ากาก N 95 จำนวน 50 ชิ้น
 • โรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก หน้ากาก N 95 จำนวน 50 ชิ้น
 • โรงพยาบาล​สะเมิง​ จ.เชียงใหม่ หน้ากาก N 95 100 ชิ้น
 • โรงพยาบาลศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ หน้ากาก N 95 จำนวน 50 ชิ้น
 • โรงพยาบาลชัยบาดาล จ.ลพบุรี หน้ากาก N 95 50 ชิ้น
 • โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี หน้ากาก N 95 150 ชิ้น
 • โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี หน้ากาก N 95 150 ชิ้น
 • โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จ.อุดรธานี หน้ากาก N 95 50 ชิ้น

ภาพตัวอย่างที่ได้รับหน้ากาก


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

บุคลากรทางแพทย์ซึ่งเปรียบเสมือน “แนวหน้า” ที่คอยต่อสู้เพื่อปกป้องการแพร่ระบาดดังกล่าว พวกเราไม่สามารถขาดอุปกรณ์ป้องกัน เช่นหน้ากากอนามัยได้

กรมควบคุมโรค ระบุว่า การระบาดในประเทศไทย ยังอยู่ในระยะที่ 2 นั่นคือเริ่มมีคนไทยติดจากนักท่องเที่ยว แต่ยังไม่เข้าสู่ระยะที่ 3 ที่มีการแพร่เชื้อให้คนในประเทศตัวเอง

เราคงต้องขอบคุณ "มดงานนิรนาม" บุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทย ที่ทำให้ประเทศไทย ได้รับการให้คะแนนการเตรียมความพร้อมรับมือโคโรน่าไวรัสได้ดี เป็นอันดับต้นๆ ของโลก (อันดับ 6) และทำให้ประเทศไทยยังไม่เผชิญวิกฤตที่มีคนทั่วประเทศติดโรคแบบต่อเนื่องและรวดเร็ว

สิ่งเหล่านี้ คือ สิ่งที่มดงานนิรนามอย่าง แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาคนไข้ต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยง 

อย่างไรก็ตามสถิติปัจจุบัน (17 มีนาคม  2563) กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในไทย เพิ่มขึ้น 30 ราย รวมเป็น 177 ราย

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยแก่เหล่าแนวหน้าทั้งหลาย จึงจัดตั้งโครงการกองทุนเทใจสู้โควิด19 และขอเชิญชวนทุกท่านบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์ เช่น หน้ากาก N95 ชุดป้องกัน PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่กำลังต่อสู้โรคระบาดให้ทันท่วงที

แนวทางการทำงาน

 1. เลือกซื้อหน้ากากแบบ N95 ที่มี certificate และอุปกรณ์จำเป็นต่างๆ 
 2. จัดซื้อเมื่อได้รับเงินระดมทุนเพียงพอ 
 3. จัดซื้อและส่งอุปกรณ์ป้องกันให้กับโรงพยาบาล
 4. จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอื่นๆ เช่นเครื่องช่วยหายใจ

หน้ากาก


กรองฝุ่นละออง และฟูมโลหะต่างๆ ที่ 0.3 ไมครอน (ยกเว้นละอองของน้ำมัน)
 • ประสิทธิภาพการกรองไม่น้อยกว่า 95% ตามมาตรฐานของสถาบันอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ (NIOSH) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • กรองฝุ่นละออง และฟูมโลหะต่างๆ ที่ 0.3 ไมครอน (ยกเว้นละอองของน้ำมัน)
 • น้ำหนักเบา พร้อมแถบโลหะกระชับเข้ารูปกับจมูก และใบหน้า

เครื่องช่วยหายใจ


สมาชิกในทีม

รายงานการส่งหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัย ครั้งที่ 1

26 มีนาคม 2020

เงินระดมทุน กองทุนเทใจสู้โควิด19 และคนใจดีที่ส่งหน้ากาก N 95 และหน้ากากอนามัยทำให้โครงการสามารถช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ได้เพิ่มมากขึ้น โดยเราทำการซื้อและส่งมอบหน้ากาก N95 ให้โรงพยาบาลเหล่านี้ โดยมีทั้งส่งมอบด้วยตัวแทนจากเทใจและการจัดส่งทางไปรษณีย์ 

เทใจไปมอบด้วยตัวเอง 3 แห่งประกอบ

1.โรงพยาบาลรามาธิบดี หน้ากาก N 95 1,260 ชิ้น (วันที่ 20 มี.ค.63)


2.โรงพยาบาลพระมงกุฎ หน้ากาก N 95 200 ชิ้น (วันที่ 23 มี.ค.63)


3.โรงพยาบาลราชวิถี หน้ากาก N 95 700 ชิ้น (วันที่ 24 มี.ค.63)

จัดส่งไปรษณีย์ วันที่ 13 มี.ค.63

 • โรงพยาบาลไม่ออกนาม จ.ลำพูน หน้ากาอนามัย 55 ชิ้น
 • โรงพยาบาลไม่ออกนาม จ.สมุทรสาคร หน้ากาอนามัย 55 ชิ้น
 • โรงพยาบาลไม่ออกนาม จ.สมุทรสาคร หน้ากาอนามัย 55 ชิ้น

จัดส่งไปรษณีย์ วันที่ 16 มี.ค.63

 • โรงพยาบาลพบพระ จ.ตาก หน้ากากอนามัย 50 ชิ้น
 • โรงพยาบาลไม่ออกนาม จ.เชียงราย หน้ากากอนามัย 55 ชิ้น
 • โรงพยาบาลเทิง จ.เชียงราย หน้ากากอนามัย 55 ชิ้น
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หน้ากาก N 95 250 ชิ้น
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี หน้ากากอนามัย 300 ชิ้น
 • โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน หน้ากากอนามัย 250 ชิ้น

จัดส่งไปรษณีย์ วันที่ 17 มี.ค.63

 • โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา หน้ากากอนามัยและ หน้ากาก N 95 80 ชิ้น

จัดส่งไปรษณีย์ วันที่ 18 มี.ค.63

 • โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ หน้ากาก N 95 120 ชิ้น
 • โรงพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ หน้ากาก N 95 175 ชิ้น
 • สถาบันบำราศนราดูร หน้ากากอนามัย 200 ชิ้น
 • โรงพยาบาลนครพนม จ.นครพนม หน้ากากอนามัย 100 ชิ้น
 • โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา หน้ากากอนามัย 40 ชิ้น

จัดส่งไปรษณีย์ วันที่ 20 มี.ค.63

 • โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา หน้ากากอนามัย 50 ชิ้น และ หน้ากาก N 95 100 ชิ้น (เนื่องจากมีคนติดเชื้อ covid19 แล้ว)
 • โรงพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ หน้ากาก N 95 409 ชิ้น และหน้ากากอนามัย 150 ชิ้น
 • โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร หน้ากากอนามัย 100 ชิ้น และหน้ากาก N 95 50 ชิ้น
 • โรงพยาบาลไม่ออกนาม จ.เชียงใหม่ หน้ากากผ้า 50 ชิ้นหน้ากากอนามัย 120 ชิ้น
 • โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ หน้าการ N 95 420 ชิ้น หน้ากากอนามัย 150 ชิ้น
 • โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ หน้ากาก N 95 50 ชิ้น

จัดส่งไปรษณีย์ 25 มี.ค. 63

 • โรงพยาบาลปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน หน้ากาก N 95 จำนวน 50 ชิ้น
 • โรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก หน้ากาก N 95 จำนวน 50 ชิ้น
 • โรงพยาบาล​สะเมิง​ จ.เชียงใหม่ หน้ากาก N 95 100 ชิ้น
 • โรงพยาบาลศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ หน้ากาก N 95 จำนวน 50 ชิ้น
 • โรงพยาบาลชัยบาดาล จ.ลพบุรี หน้ากาก N 95 50 ชิ้น
 • โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี หน้ากาก N 95 150 ชิ้น
 • โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี หน้ากาก N 95 150 ชิ้น
 • โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จ.อุดรธานี หน้ากาก N 95 50 ชิ้น

ภาพตัวอย่างที่ได้รับหน้ากาก


แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนบาท
1.หน้ากาก N95 2,500 300,000
2.ชุด PPE กันฝุ่นและสารเคมี สามารถป้องแบคทีเรียที่อาจจะติดกับเชื้อโรค อย่างดี 1,000 ชุด200,000
3.กองทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่โรงพยาบาลต้องการและสามารถจัดซื้อได้ เช่น หน้ากากอนามัย, Face shield เป็นต้น
500,000
4. อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น
2,500,000
รวม3,500,000

ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 7%

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้


บริจาคให้
กองทุนเทใจสู้โควิด19

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน