รายงานการส่งหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัย ครั้งที่ 1

กองทุนเทใจสู้โควิด19

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2020

เงินระดมทุน กองทุนเทใจสู้โควิด19 และคนใจดีที่ส่งหน้ากาก N 95 และหน้ากากอนามัยทำให้โครงการสามารถช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ได้เพิ่มมากขึ้น โดยเราทำการซื้อและส่งมอบหน้ากาก N95 ให้โรงพยาบาลเหล่านี้ โดยมีทั้งส่งมอบด้วยตัวแทนจากเทใจและการจัดส่งทางไปรษณีย์ 

เทใจไปมอบด้วยตัวเอง 3 แห่งประกอบ

1.โรงพยาบาลรามาธิบดี หน้ากาก N 95 1,260 ชิ้น (วันที่ 20 มี.ค.63)


2.โรงพยาบาลพระมงกุฎ หน้ากาก N 95 200 ชิ้น (วันที่ 23 มี.ค.63)


3.โรงพยาบาลราชวิถี หน้ากาก N 95 700 ชิ้น (วันที่ 24 มี.ค.63)

จัดส่งไปรษณีย์ วันที่ 13 มี.ค.63

 • โรงพยาบาลไม่ออกนาม จ.ลำพูน หน้ากาอนามัย 55 ชิ้น
 • โรงพยาบาลไม่ออกนาม จ.สมุทรสาคร หน้ากาอนามัย 55 ชิ้น
 • โรงพยาบาลไม่ออกนาม จ.สมุทรสาคร หน้ากาอนามัย 55 ชิ้น

จัดส่งไปรษณีย์ วันที่ 16 มี.ค.63

 • โรงพยาบาลพบพระ จ.ตาก หน้ากากอนามัย 50 ชิ้น
 • โรงพยาบาลไม่ออกนาม จ.เชียงราย หน้ากากอนามัย 55 ชิ้น
 • โรงพยาบาลเทิง จ.เชียงราย หน้ากากอนามัย 55 ชิ้น
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หน้ากาก N 95 250 ชิ้น
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี หน้ากากอนามัย 300 ชิ้น
 • โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน หน้ากากอนามัย 250 ชิ้น

จัดส่งไปรษณีย์ วันที่ 17 มี.ค.63

 • โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา หน้ากากอนามัยและ หน้ากาก N 95 80 ชิ้น

จัดส่งไปรษณีย์ วันที่ 18 มี.ค.63

 • โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ หน้ากาก N 95 120 ชิ้น
 • โรงพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ หน้ากาก N 95 175 ชิ้น
 • สถาบันบำราศนราดูร หน้ากากอนามัย 200 ชิ้น
 • โรงพยาบาลนครพนม จ.นครพนม หน้ากากอนามัย 100 ชิ้น
 • โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา หน้ากากอนามัย 40 ชิ้น

จัดส่งไปรษณีย์ วันที่ 20 มี.ค.63

 • โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา หน้ากากอนามัย 50 ชิ้น และ หน้ากาก N 95 100 ชิ้น (เนื่องจากมีคนติดเชื้อ covid19 แล้ว)
 • โรงพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ หน้ากาก N 95 409 ชิ้น และหน้ากากอนามัย 150 ชิ้น
 • โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร หน้ากากอนามัย 100 ชิ้น และหน้ากาก N 95 50 ชิ้น
 • โรงพยาบาลไม่ออกนาม จ.เชียงใหม่ หน้ากากผ้า 50 ชิ้นหน้ากากอนามัย 120 ชิ้น
 • โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ หน้าการ N 95 420 ชิ้น หน้ากากอนามัย 150 ชิ้น
 • โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ หน้ากาก N 95 50 ชิ้น

จัดส่งไปรษณีย์ 25 มี.ค. 63

 • โรงพยาบาลปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน หน้ากาก N 95 จำนวน 50 ชิ้น
 • โรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก หน้ากาก N 95 จำนวน 50 ชิ้น
 • โรงพยาบาล​สะเมิง​ จ.เชียงใหม่ หน้ากาก N 95 100 ชิ้น
 • โรงพยาบาลศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ หน้ากาก N 95 จำนวน 50 ชิ้น
 • โรงพยาบาลชัยบาดาล จ.ลพบุรี หน้ากาก N 95 50 ชิ้น
 • โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี หน้ากาก N 95 150 ชิ้น
 • โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี หน้ากาก N 95 150 ชิ้น
 • โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จ.อุดรธานี หน้ากาก N 95 50 ชิ้น

ภาพตัวอย่างที่ได้รับหน้ากาก