มุ้งป้องกันยุงแก่เด็กอนุบาลถึง 2 โรงเรียน

มุ้งป้องกันยุงแก่เด็กอนุบาล 6 โรงเรียน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2019

หลังจากเราระดมทุนโครงการมุ้งป้องกันยุงแก่เด็กอนุบาลให้เด็ก 6 โรงเรียน

ตอนนี้มุ้งถึงมือเด็ก ๆ ใน 2 โรงเรียนแล้วค่ะ

โรงเรียนแรก โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 

ส่วนโรงเรียนที่สอง คือ โรงเรียนบ้านแม่หาร ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง

ขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านค่ะ สำหรับภาพอีก 4 โรงเรียนทางเทใจจะติดตามผลการทำงานมาให้นะคะ