มอบอุปกรณ์การเรียนให้น้องๆ รร.บ้านฟักทอง จ.แม่ฮ่องสอน

My Brother ซ่อมโรงเรียนให้น้องของพี่

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2019

ทีมงานนักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้ง 5 คน ได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านฟักทอง ตำบลขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ไปดำเนินกิจกรรมกับน้องๆ ดังนี้

วันที่ 3 มิถุนายน 2562
ทีมงานได้ทำการประชุมประเมินงบประมาณ แนวทางความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน และอุปสรรคในการดำเนินการ ณ วันจริง แล้วพบว่ามิถุนายนเป็นฤดูฝน ทำให้ลำบากต่อการขนส่งอุปกรณ์ เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรม การขนส่ง อุปกรณ์การในการปรับปรุงโรงเรียนให้แกน้องๆ ทางทีมงานจึงตัดสินใจมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่น้องๆ แทน

7 มิถุนายน 2562
ประชุมสรุปการจัดหาซื้อสิ่งของบริจาคให้กับน้องๆ และเส้นทางการเดินทางจัดกิจกรรม

12 มิถุนายน 2562
จัดซื้อสิ่งของที่จะนำไปบริจาคให้กับน้องๆ

16 มิถุนายน 2562
ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยัง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

17-18 มิถุนายน 2562
ออกเดินทางจาก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ไปดำเนินกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านฟักทอง จ.แม่ฮ่องสอน และได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของพี่และน้อง ทานข้าวกลางวันร่วมกัน และมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ

รายการจัดซื้อสิ่งของ

รายการจำนวนราคาต่อหน่วย (บาท)ราคารวม (บาท)
1.ถุงผ้าหูรูด60 ใบ603,600
2.ดินสอ HB150 แท่ง2.50 375
3.ดินสอต่อไส้100 แท่ง300
4.ยางลบดินสอ100 ก้อน3.80380
5.กล่องดินสอพลาสติก50 กล่อง12600
6.สมุดปกอ่อน 40แผ่น150 เล่ม71,050
7.สีไม้ 12สี50 กล่อง201,000
8.กบเหลาดินสอ100 อัน3.50350
9.ไม้บรรทัด PVC 12นิ้ว 50 อัน2.50125
10.ขนม นม และอาหาร110 รายการ
11,046
ราคารวม18,826

ภาพกิจกรรม

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปหาน้องๆ ที่แม่ฮ่องสอน

อุปกรณ์การเรียน และอาหาร ที่เตรียมมามอบให้น้องๆ

พี่ๆ ทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ

น้องๆ ทุกคนได้รับถุงอุปกรณ์การเรียนแล้ว

ถ่ายภาพรวมกับน้องๆ ก่อนเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

ความประทับใจจากน้องๆ


เด็กชายจิรพนธ์ พรเมธีกุล
ชั้น ป.6 ชื่อเล่น ต่าโอ อายุ 13 ปี
“สวัสดีครับผม เด็กชายจิรพนธ์ พรเมธีกุล อยู่ชั้น ป.6 ครับ โรงเรียนบ้านฟักทองครับ ขอขอบคุณพี่ๆ ที่มาบริจาคของกินของใช้ มาให้พวกเรา ผมดีใจมาก และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียน และสุดท้ายนี้ ขอให้พี่ๆ ทุกคน ประสบความสำเร็จในชีวิต ขอบคุณครับ”     


เด็กชายสุวิบูลย์ จิตเกษมวนา
ชั้น ป. 4 ชื่อเล่น ส่าวิบู อายุ 10 ปี
“สวัสดีครับผมชื่อ เด็กชายสุวิบูลย์ จิตเกษมวนา อยู่ชั้น ป.4 อยู่โรงเรียนบ้านฟักทองครับ ขอบคุณพี่ๆ ที่มาบริจาคของให้ผม ผมจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ผมขอบคุณครับ” 


เด็กชายสิทธิชัย จิตรกุลอนันต์
ชั้น ป. 6 ชื่อเล่น ปิหน่า อายุ 13 ปี
“สวัสดีครับผมชื่อ เด็กชายสิทธิชัย จิตรกุลอนันต์ ชั้น ป. 6 โรงเรียนบ้านฟักทองครับ ขอขอบคุณพี่ๆ ทุกคนที่มาบริจาคกระเป๋า ขนม และอุปกรณ์การเรียนให้กับพวกเราทุกคน ผมรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของพี่ๆ ทุกคนครับ ขอบคุณครับ”