โครงการเด็กและเยาวชน

My Brother ซ่อมโรงเรียนให้น้องของพี่

“คุณภาพชีวิต"ของน้องคือสิ่งสำคัญ อาสาสมัครจากม.หอการค้า จึงชวนทุกคนมาร่วมปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลที่ไม้เริ่มผุพัง รวมถึงการจัดทำบ่อปลา และแปลงผักเพื่อให้น้องมีอาหารที่ดีมีคุณภาพ

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านฟักทอง ตำบลขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

15,245 บาท

เป้าหมาย

22,330 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 68%
จำนวนผู้บริจาค 23

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบอุปกรณ์การเรียนให้น้องๆ รร.บ้านฟักทอง จ.แม่ฮ่องสอน

2 สิงหาคม 2019

ทีมงานนักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้ง 5 คน ได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านฟักทอง ตำบลขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ไปดำเนินกิจกรรมกับน้องๆ ดังนี้

วันที่ 3 มิถุนายน 2562
ทีมงานได้ทำการประชุมประเมินงบประมาณ แนวทางความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน และอุปสรรคในการดำเนินการ ณ วันจริง แล้วพบว่ามิถุนายนเป็นฤดูฝน ทำให้ลำบากต่อการขนส่งอุปกรณ์ เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรม การขนส่ง อุปกรณ์การในการปรับปรุงโรงเรียนให้แกน้องๆ ทางทีมงานจึงตัดสินใจมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่น้องๆ แทน

7 มิถุนายน 2562
ประชุมสรุปการจัดหาซื้อสิ่งของบริจาคให้กับน้องๆ และเส้นทางการเดินทางจัดกิจกรรม

12 มิถุนายน 2562
จัดซื้อสิ่งของที่จะนำไปบริจาคให้กับน้องๆ

16 มิถุนายน 2562
ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยัง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

17-18 มิถุนายน 2562
ออกเดินทางจาก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ไปดำเนินกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านฟักทอง จ.แม่ฮ่องสอน และได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของพี่และน้อง ทานข้าวกลางวันร่วมกัน และมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ

รายการจัดซื้อสิ่งของ

รายการจำนวนราคาต่อหน่วย (บาท)ราคารวม (บาท)
1.ถุงผ้าหูรูด60 ใบ603,600
2.ดินสอ HB150 แท่ง2.50 375
3.ดินสอต่อไส้100 แท่ง300
4.ยางลบดินสอ100 ก้อน3.80380
5.กล่องดินสอพลาสติก50 กล่อง12600
6.สมุดปกอ่อน 40แผ่น150 เล่ม71,050
7.สีไม้ 12สี50 กล่อง201,000
8.กบเหลาดินสอ100 อัน3.50350
9.ไม้บรรทัด PVC 12นิ้ว 50 อัน2.50125
10.ขนม นม และอาหาร110 รายการ
11,046
ราคารวม18,826

ภาพกิจกรรม

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปหาน้องๆ ที่แม่ฮ่องสอน

อุปกรณ์การเรียน และอาหาร ที่เตรียมมามอบให้น้องๆ

พี่ๆ ทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ

น้องๆ ทุกคนได้รับถุงอุปกรณ์การเรียนแล้ว

ถ่ายภาพรวมกับน้องๆ ก่อนเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

ความประทับใจจากน้องๆ


เด็กชายจิรพนธ์ พรเมธีกุล
ชั้น ป.6 ชื่อเล่น ต่าโอ อายุ 13 ปี
“สวัสดีครับผม เด็กชายจิรพนธ์ พรเมธีกุล อยู่ชั้น ป.6 ครับ โรงเรียนบ้านฟักทองครับ ขอขอบคุณพี่ๆ ที่มาบริจาคของกินของใช้ มาให้พวกเรา ผมดีใจมาก และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียน และสุดท้ายนี้ ขอให้พี่ๆ ทุกคน ประสบความสำเร็จในชีวิต ขอบคุณครับ”     


เด็กชายสุวิบูลย์ จิตเกษมวนา
ชั้น ป. 4 ชื่อเล่น ส่าวิบู อายุ 10 ปี
“สวัสดีครับผมชื่อ เด็กชายสุวิบูลย์ จิตเกษมวนา อยู่ชั้น ป.4 อยู่โรงเรียนบ้านฟักทองครับ ขอบคุณพี่ๆ ที่มาบริจาคของให้ผม ผมจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ผมขอบคุณครับ” 


เด็กชายสิทธิชัย จิตรกุลอนันต์
ชั้น ป. 6 ชื่อเล่น ปิหน่า อายุ 13 ปี
“สวัสดีครับผมชื่อ เด็กชายสิทธิชัย จิตรกุลอนันต์ ชั้น ป. 6 โรงเรียนบ้านฟักทองครับ ขอขอบคุณพี่ๆ ทุกคนที่มาบริจาคกระเป๋า ขนม และอุปกรณ์การเรียนให้กับพวกเราทุกคน ผมรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของพี่ๆ ทุกคนครับ ขอบคุณครับ”

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

“เพราะน้องทุกคน คือ น้องของพี่”

น้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร ยังคงมีปัญหาอย่างมากมาย ทั้งด้านการศึกษา การขาดทุนทรัพย์ ขาดปัจจัย 4 ด้าน การการพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณูปโภคที่ควรจะได้รับ หรือการเดินทาง ซึ่งส่งผลให้เด็กขาดสิ่งที่สำคัญคือ “โอกาส” จะมีสักกี่แห่งที่ได้รับการช่วยเหลือที่เพียงพอจริงๆ อาจเพราะด้วยเส้นทาง ถนนหนทางที่ยากต่อการเข้าถึง

โรงเรียนบ้านฟักทอง เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาในเขตการดูแลของตำบลขุนแม่ลาน้อย ซึ่งถนนหนทางที่เข้าสู่หมู่บ้าน คือเส้นทางที่ลัดเลาะเขาสูงขึ้นไป สามารถเข้าถึงได้เฉพาะรถยนต์ที่มีระบบขับเคลื่อน 4x4 หรือที่เราเรียกกันว่า รถ 4WD เท่านั้น จึงทำให้หมู่บ้านมีความขาดแคลนทั้งทุนทรัพย์ ปัจจัย4 และที่สำคัญพวกเขาไม่มีแม้กระทั่ง “คุณภาพชีวิตที่ดี” ที่ใช้ในการดำเนินชีวิต

จากนี้พวกเราขอให้ท่านลองจินตนาการว่า หากพวกท่านอาศัยอยู่บนยอดเขาสูง กลางป่าที่ไม่มีแม้กระทั่ง ถนนหนทางไว้ใช้สัญจร พวกท่านจะอยู่กันอย่างไร ใช้ชีวิตในแบบไหน จะมีอาหารที่ไหนรับประทาน

นี่จึงอาจกลายเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเข้าไปในที่แห่งนี้ เราจึงได้ลงพื้นที่ไปเพื่อ สำรวจปัญหาของน้อง ๆ ที่เกิดขึ้น และพวกเรา 5 คนจะสามารถช่วยอะไรน้องๆ ได้บ้าง จึงได้ออกมาเป็น โครงการ “น้องของพี่ MyBrother” โดยที่ได้มีกิจกรรมต่างๆ เท่าที่พวกเราจะเข้าไปช่วยได้ด้วยแรงของนักศึกษา 5 คน ดังนี้

1.กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล โดยจากการสำรวจไม้ผนังมีการชำรุดอย่างมาก และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาของเด็กเล็ก รวมถึงที่นอนที่ไม่เพียงพอ ทำให้เด็กอนุบาลจำเป็นต้อง “นอนกับพื้น” เพราะที่นอนมีไม่เพียงพอ

2.กิจกรรมอาหารกลางวันเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน โดยที่จากการสำรวจได้มีจิตอาสาที่มาทำบ่อปลาไว้แล้วจำนวน 2 บ่อ และแปลงผัก 3 แปลง แต่ด้วยปัญหาของอากาศบนเขาที่หนาวเย็นจึงทำให้ไม่สามารถเลี้ยงปลาไว้ได้ จึงไม่ได้มีการใช้งานบ่อปลา แต่จากประสบการณ์ของทีมงาน ที่เป็นผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระชัง จึงได้มีวิธีแก้ไขกับปัญหาดังกล่าวด้วยการเพิ่มวิตามินในอาหารปลา โครงการนี้จึงได้มีการนำพันธุ์ปลา อาหารปลา วิตามิน รวมถึงพันธุ์พืชต่าง ๆ เพื่อให้น้องมีอาหารกลางวันที่ดีไว้รับประทาน

3.กิจกรรมส่งต่ออุปกรณ์การเรียนเพื่อน้อง โดยที่กิจกรรมดังกล่าวมีการมอบสิ่งของและอุปกรณ์สำหรับการเรียนเพื่อให้น้อง ๆ มีอุปกรณ์การเรียนทีมีคุณภาพและครบถ้วน พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพในด้านการศึกษา


โครงการ “น้องของพี่ MyBrother” อาจไม่ใช่โครงการที่มีของมากมาย หรือเงินจำนวนมากมามอบให้น้องๆ แต่พวกเราเชื่อว่า สิ่งที่พวกเรานำไปมอบให้กับน้องๆ จะกลายเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ตรงกับความหมายของคำว่า CSR อย่างแท้จริง นั่นคือ“กิจกรรมพัฒนาสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” อย่างแท้จริง

พวกเรานักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ๆ ทุกคนเพื่อช่วยเหลือคุณภาพชีวิต ให้กับ “น้องของพี่” ทุกๆคน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ประชุมวางแผน คัดเลือกโรงเรียน
 2. สำรวจพื้นที่ สำรวจปัญหาในพื้นที่
 3. ระดมทุน
 4. นำเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์
 5. ลงพื้นที่ส่งมอบ “คุณภาพชีวิตที่ดี” ให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านฟักทอง
 6. สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ช่องทาง Facebook “โครงการน้องของพี่ MyBrother”

ประโยชน์ของโครงการ

 1. น้องๆ มีอาหารกลางวันไว้รับประทานในระยะยาว
 2. น้องๆ มีห้องเรียนที่ปลอดภัย และเหมาะกับการเรียนอย่างแท้จริง
 3. น้องๆ มีอุปกรณ์การเรียนที่พร้อมสำหรับการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้

สมาชิกในทีม

นักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 1. นายสรายุทธ อาพรรัมย์
 2. นางสาวชลธิชา ใช้ประทุม
 3. นางสาวทิพย์รัตน์ สินธุรักษ์
 4. นายณภัทร วีระอักษร
 5. นายทักษิณ ทวีอภิรดีบุญสืบ

มอบอุปกรณ์การเรียนให้น้องๆ รร.บ้านฟักทอง จ.แม่ฮ่องสอน

2 สิงหาคม 2019

ทีมงานนักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้ง 5 คน ได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านฟักทอง ตำบลขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ไปดำเนินกิจกรรมกับน้องๆ ดังนี้

วันที่ 3 มิถุนายน 2562
ทีมงานได้ทำการประชุมประเมินงบประมาณ แนวทางความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน และอุปสรรคในการดำเนินการ ณ วันจริง แล้วพบว่ามิถุนายนเป็นฤดูฝน ทำให้ลำบากต่อการขนส่งอุปกรณ์ เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรม การขนส่ง อุปกรณ์การในการปรับปรุงโรงเรียนให้แกน้องๆ ทางทีมงานจึงตัดสินใจมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่น้องๆ แทน

7 มิถุนายน 2562
ประชุมสรุปการจัดหาซื้อสิ่งของบริจาคให้กับน้องๆ และเส้นทางการเดินทางจัดกิจกรรม

12 มิถุนายน 2562
จัดซื้อสิ่งของที่จะนำไปบริจาคให้กับน้องๆ

16 มิถุนายน 2562
ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยัง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

17-18 มิถุนายน 2562
ออกเดินทางจาก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ไปดำเนินกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านฟักทอง จ.แม่ฮ่องสอน และได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของพี่และน้อง ทานข้าวกลางวันร่วมกัน และมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ

รายการจัดซื้อสิ่งของ

รายการจำนวนราคาต่อหน่วย (บาท)ราคารวม (บาท)
1.ถุงผ้าหูรูด60 ใบ603,600
2.ดินสอ HB150 แท่ง2.50 375
3.ดินสอต่อไส้100 แท่ง300
4.ยางลบดินสอ100 ก้อน3.80380
5.กล่องดินสอพลาสติก50 กล่อง12600
6.สมุดปกอ่อน 40แผ่น150 เล่ม71,050
7.สีไม้ 12สี50 กล่อง201,000
8.กบเหลาดินสอ100 อัน3.50350
9.ไม้บรรทัด PVC 12นิ้ว 50 อัน2.50125
10.ขนม นม และอาหาร110 รายการ
11,046
ราคารวม18,826

ภาพกิจกรรม

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปหาน้องๆ ที่แม่ฮ่องสอน

อุปกรณ์การเรียน และอาหาร ที่เตรียมมามอบให้น้องๆ

พี่ๆ ทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ

น้องๆ ทุกคนได้รับถุงอุปกรณ์การเรียนแล้ว

ถ่ายภาพรวมกับน้องๆ ก่อนเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

ความประทับใจจากน้องๆ


เด็กชายจิรพนธ์ พรเมธีกุล
ชั้น ป.6 ชื่อเล่น ต่าโอ อายุ 13 ปี
“สวัสดีครับผม เด็กชายจิรพนธ์ พรเมธีกุล อยู่ชั้น ป.6 ครับ โรงเรียนบ้านฟักทองครับ ขอขอบคุณพี่ๆ ที่มาบริจาคของกินของใช้ มาให้พวกเรา ผมดีใจมาก และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียน และสุดท้ายนี้ ขอให้พี่ๆ ทุกคน ประสบความสำเร็จในชีวิต ขอบคุณครับ”     


เด็กชายสุวิบูลย์ จิตเกษมวนา
ชั้น ป. 4 ชื่อเล่น ส่าวิบู อายุ 10 ปี
“สวัสดีครับผมชื่อ เด็กชายสุวิบูลย์ จิตเกษมวนา อยู่ชั้น ป.4 อยู่โรงเรียนบ้านฟักทองครับ ขอบคุณพี่ๆ ที่มาบริจาคของให้ผม ผมจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ผมขอบคุณครับ” 


เด็กชายสิทธิชัย จิตรกุลอนันต์
ชั้น ป. 6 ชื่อเล่น ปิหน่า อายุ 13 ปี
“สวัสดีครับผมชื่อ เด็กชายสิทธิชัย จิตรกุลอนันต์ ชั้น ป. 6 โรงเรียนบ้านฟักทองครับ ขอขอบคุณพี่ๆ ทุกคนที่มาบริจาคกระเป๋า ขนม และอุปกรณ์การเรียนให้กับพวกเราทุกคน ผมรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของพี่ๆ ทุกคนครับ ขอบคุณครับ”

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนชิ้น(หน่วย)ราคาต่อชิ้น(บาท)ราคารวม(บาท)
1.ไม้รั้วเฌอร่า1508012,000
2.ที่นอนเด็ก65003,000
3.เมล็ดพันธุ์ผัก2025500
4.พันธุ์ปลา50021,000
5.อาหารปลา / วิตามินปลา103503,500
6.ดินร่วน3100300
7.ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจโดยประมาณ2,030
รวมเป็นเงิน22,330