มอบอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนบ้านหนองขนาก จ.ราชบุรี

ซื้ออุปกรณ์การเรียนให้น้องโรงเรียนบ้านหนองขนาก

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2019

จากการระดมทุนผ่านเว็บไซต์เทใจดอทคอม และการเปิดกล่องรับบริจาคผ่านการประชาสัมพันธ์จากกลุ่มต่างๆ ของคณะทีมงานกลุ่มนักศึกษาคณะผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถระดมทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 18,199.50 บาท เพื่อดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขนาก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีรายการจัดซื้ออุปกรณ์ของใช้จำเป็นตามที่โรงเรียนต้องการ ดังนี้

  1. กระดาษ A4 5 รีม 370 บาท
  2. อุปกรณ์เครื่องเขียน 2,013.50 บาท
  3. ถุงเท้า 520 บาท
  4. ชุดเปตอง 2 ชุด 5,000 บาท
  5. เครื่องปริ้นเตอร์ 4,190 บาท
  6. หมึกปริ้นเตอร์ 4 ขวด 970 บาท
  7. สมุดปกอ่อน 5 โหล 456 บาท
  8. กล่องดินสอ 2 ห่อ 480 บาท
  9. ข้าวสาร 4 ห่อ 4,200 บาท

ทีมงานได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านหนองขนาก เพื่อมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนและเด็กนักเรียน พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความคิด และสร้างความบันเทิงให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อเกิดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างกลุ่มพี่ๆ นักศึกษาและน้องนักเรียนให้ได้มากที่สุด

ภาพประกอบ

สิ่งของและเครื่องใช้ที่มอบให้แก่โรงเรียนบ้านหนองขนาก

พี่นักศึกษา และน้องๆ นักเรียน

กิจกรรมระหว่างพี่และน้อง

ถ่ายรูปรวม

ความประทับใจจากผู้ได้รับโอกาส

ชื่อนายวีรพล มีศรี (ผู้ดูแลเขตบ้านหนองขนาก)
"ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่บริจาคสิ่งของที่จำเป็นแก่โรงเรียนบ้านหนองขนาก ไม่ว่าจะเป็น ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์การกีฬา ขอบคุณทุกๆ ท่านที่ร่วมช่วยกันในการบริจาค"

ชื่อนายนิวิทย์ พวงทอง (ผู้รักษาการแทนอำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาก)
"ขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนร่วมสนับสนุนครับ"