ส่งต่อแว่นตาใหม่ให้ผู้มีปัญหาทางสายตา รพ.เมตตาประชารักษ์ 303 อัน

แว่นใหม่ จากดวงใจสู่ดวงตา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2019

หลังจากการประชาสัมพันธ์การบริจาคแว่นตาใหม่ โดยเปิดการระดมทุนบนเว็บไซต์เทใจดอทคอมและเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อนำเงินที่ได้ไปซื้อแว่นสายตา ชนิด CR39 และมอบให้กับ "โครงการธนาคารแว่น" ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จังหวัดนครปฐม และส่งต่อให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาล

ผลจากการดำเนินโครงการ สามารถระดมทุนเงินและจัดซื้อแว่นสายตาใหม่ให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ได้ทั้งหมด จำนวน 303 อัน

ภาพกิจกรรม


กลุ่มนักศึกษาออกเดินทางประชาสัมพันธ์ไปตามสถานที่ต่างๆ

มีผู้ร่วมกิจกรรม และให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก


แว่นสายตาใหม่ที่จะส่งมอบให้กับโรงพยาบาล

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบแว่นตาใหม่ ให้คนขาดทุนทรัพย์ได้หันมาดูแลสุขภาพตา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ : )