โครงการสุขภาพ

แว่นใหม่ จากดวงใจสู่ดวงตา

It’s all bright จัดซื้อแว่นตาให้ผู้สูงอายุ 150 อัน ให้โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์เพื่อแจกคนไข้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาและขาดแคลนทุนทรัพย์

ระยะเวลาโครงการ 25 มีนาคม - 23 เมษายน 2561 พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จังหวัดนครปฐม

ยอดบริจาคขณะนี้

3,752 บาท

เป้าหมาย

82,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 5%
จำนวนผู้บริจาค 16

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ส่งต่อแว่นตาใหม่ให้ผู้มีปัญหาทางสายตา รพ.เมตตาประชารักษ์ 303 อัน

4 มีนาคม 2019

หลังจากการประชาสัมพันธ์การบริจาคแว่นตาใหม่ โดยเปิดการระดมทุนบนเว็บไซต์เทใจดอทคอมและเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อนำเงินที่ได้ไปซื้อแว่นสายตา ชนิด CR39 และมอบให้กับ "โครงการธนาคารแว่น" ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จังหวัดนครปฐม และส่งต่อให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาล

ผลจากการดำเนินโครงการ สามารถระดมทุนเงินและจัดซื้อแว่นสายตาใหม่ให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ได้ทั้งหมด จำนวน 303 อัน

ภาพกิจกรรม


กลุ่มนักศึกษาออกเดินทางประชาสัมพันธ์ไปตามสถานที่ต่างๆ

มีผู้ร่วมกิจกรรม และให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก


แว่นสายตาใหม่ที่จะส่งมอบให้กับโรงพยาบาล

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบแว่นตาใหม่ ให้คนขาดทุนทรัพย์ได้หันมาดูแลสุขภาพตา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ : )
อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

กลุ่มนักศึกษา Number One สาขาประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ร่วมกับโครงการธนาคารแว่นตาของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จึงเกิดเป็นโครงการ “It’s all bright” บริจาคแว่นใหม่ จากดวงใจ สู่ดวงตา ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา แต่มีฐานะยากจน


เพราะผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ ระบบการมองเห็นจะเสื่อมลงตามอายุที่มากขึ้น ส่งผลกระทบต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การรักษาภาวะสายตาในผู้สูงอายุสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการใส่แว่น ดังนั้นแว่นตาจึงเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เพราะเหตุนี้พวกเรา กลุ่มนักศึกษาจึงเล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือสุขภาพทางตา และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ

 1. จัดกิจกรรม Roadshow ไปตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่...
  • โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 30 มี.ค. 61 เวลา 9:00-11:00 น.
  • ตลาดนัดรถไฟ ศรีนรินทร์ 30 มี.ค. 61 เวลา 17:00-22:00 น. 
  • ซีคอนสแควร์ 31 มี.ค. 61 เวลา 10:00-20:00 น. 
  • ตึก Ample บางนา 2 เม.ย. 61 เวลา 10:00-13:30 น.
  • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา 4 เม.ย. 61 เวลา 17:00-22:00 น.
  • ซีคอนสแควร์ 6 เม.ย. 61 เวลา10:00-20:00 น.
  • ตลาดนัดหัวมุม 7-8 เม.ย. 61 เวลา 16:00-23:00 น.
  • ซีคอนสแควร์ 20 เม.ย. 61 เวลา 10:30-18:30 น.
  • สยาม เซ็นเตอร์ 21-22 เม.ย. 61 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนั้นภายในงานมีการจำหน่ายแว่นสายตา ชนิด CR39 เพื่อบริจาคให้แก่ธนาคารแว่นตาและยังมีการจัดจำหน่ายเสื้อยืดที่รายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช่จ่ายจะถูกนำไปซื้อแว่นตา CR39 เพื่อบริจาคให้แก่โรงพยาบาลต่อไป   


สามารถติดต่อความเคลื่อนไหวของโครงการ it’s all bright ได้ที่ http://www.facebook.com/itsallbright.campaign 

หมายเหตุ: เราจะนำแว่นไปบริจาคหลังจาก ระดมทุนเสร็จภายในหนึ่งเดือน

ประโยชน์ของโครงการ

 1. เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับ "โครงการธนาคารแว่น" ของโรงพยาบาลเมตตาประชา รักษ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
 2. เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนแว่นสายตาโดยการเปิดรับบริจาคแว่นสายตา (แว่นสายตาที่ไม่ ผ่านการใช้งานมาก่อน)
 3. เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความสําคัญของการบริจาคแว่นสายตา

สมาชิกภายในทีม

 1. ราชศักดิ์ เสวกวาปี (Ratchasak Sawekvapee) E-mail: bigm_bigm@msn.com
 2. ภาณุพงศ์ ซุ้นสุวรรณ (Panupong Sunsuwan) E-mail: panupong.sunsuwan@yahoo.com
 3. พิมพ์ชนก พิศภา (Pimchanok Pispa) E-mail: ppimpisch@gmail.com
 4. เกวลี ทองศรีสุข (Kevalee Thongsrisuk) E-mail: Mild.tss@gmail.com
 5. ณัฐธีร์ ศุภศิริเรืองวุฒิ (Nuttee Supasiriruengwut) E-mail: Nuttee.S26@gmail.com
 6. ธนากร สมร (Thanakorn Samorn) E-mail: Game56560@hotmail.com
 7. วรรุจ หะมณี (Wararut Hamanee) E-mail: Volk.hamanee@gmail.com
 8. เขมิสรา ก้องเกียรตินที (Kemesara Kongkietnatee) E-mail: Kelly3269@hotmail.com
 9. กรวิชญ์ เพ็งรัตน์ (Korrawit Pengrat) E-mail: Korrawit.pengrat@gmail.com
 10. ธัญญชล อยู่นัด (Thanyachol Yoonad) E-mail: Thanyachol_y@hotmail.com
 11. เพชรอำไพ ธนวนิชนาม (Petchampai Thanavanichnam) E-mail: Kn.karn@hotmail.com
 12. ณิชนันชน์ พงศ์จตุรภัทร์ (Nichanan Phongchaturaphat) E-mail: incomchelsea@hotmail.com
 13. รินธร นพคณาวงศ์ (Rintorn Nopkanawong) E-mail: Rintorn.mglab@gmail.com
 14. นัทธพงศ์ ตรงกิจไพศาล (Nattapong Trongkitpaisan) E-mail: tang_hank@hotmail.com
 15. เปรมวิชช์ เดชสุริยะพัทธ์ (Premwish Dechsuriyaparth) E-mail: Premwish@hotmail.com

ภาคี


http://www.metta.go.th/

https://th-th.facebook.com/รพเมตตาประชารักษ์-วัดไร่ขิง 

ส่งต่อแว่นตาใหม่ให้ผู้มีปัญหาทางสายตา รพ.เมตตาประชารักษ์ 303 อัน

4 มีนาคม 2019

หลังจากการประชาสัมพันธ์การบริจาคแว่นตาใหม่ โดยเปิดการระดมทุนบนเว็บไซต์เทใจดอทคอมและเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อนำเงินที่ได้ไปซื้อแว่นสายตา ชนิด CR39 และมอบให้กับ "โครงการธนาคารแว่น" ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จังหวัดนครปฐม และส่งต่อให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาล

ผลจากการดำเนินโครงการ สามารถระดมทุนเงินและจัดซื้อแว่นสายตาใหม่ให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ได้ทั้งหมด จำนวน 303 อัน

ภาพกิจกรรม


กลุ่มนักศึกษาออกเดินทางประชาสัมพันธ์ไปตามสถานที่ต่างๆ

มีผู้ร่วมกิจกรรม และให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก


แว่นสายตาใหม่ที่จะส่งมอบให้กับโรงพยาบาล

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบแว่นตาใหม่ ให้คนขาดทุนทรัพย์ได้หันมาดูแลสุขภาพตา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ : )

แผนการใช้เงิน


รายการ

ราคา (บาท)
1. แว่นตาชนิด CR39 จำนวน 150 อัน75,000
2. ค่าดำเนินการเทใจ 10%7,500
รวมเป็นเงิน82,500