อาคารเรียนดินให้เด็กๆ 3 หมู่บ้านใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

สร้างอาคารเรียนดินแก่เด็กอมก๋อย

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019

ในการสร้างอาคารเรียนดิน มีทั้งเด็กและเยาวชนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมช่วยกันทำก้อนดินเหนียวช่วยกันเหยีบย้ำดินและผสมกับแกลบแล้วนำไปตากแห้งให้เป็นก้อนที่แข็งแรงพอที่จะก่อขึ้นเป็นชั้นๆ ได้ ดังนั้นจึงต้องใช้วลาในการตากก้อนดินให้แห้งแต่ละครั้งนานกว่า 2-3 อาทิตย์ต่อครั้ง ได้ดำเนินการไปเรื่อยๆ ใช้ก้อนดินไปกว่า 2,400 ก้อนในการสร้างมีโครงสร้างเป็นไม้แผ่นและเสาไม้ตรงกลางของห้องเรียนบ้านดิน และยิ่งช่วงการก่อสร้างอาคารเรียนดินอยู่ในฤดูฝน จึงใช้เวลาในการก่อสร้างนานพอสมควร

จากการร่วมมือกันก่อสร้างทั้งจากอาสาในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงทำให้เกิดอาคารเรียนบ้านดินที่พร้อมเป็นที่รองรับเด็กๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม เด็กๆ ชอบที่มาเรียนรู้เป็นทั้งห้องอ่านหนังสือและห้องเล่น อีกทั้งห้องเรียนยังเย็นสบาย ทำให้เด็กชื่นชอบและเข้ามาแวะเวียนกันบ่อยๆ เมื่อไม่มีการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม

อาคารเรียนบ้านดินแห่งนี้เป็นอาคารดินหลังแรกในเขตพื้นที่หมู่บ้านวะโซะทะหมู่ 13 ตำบลแม่ตื่น เด็กๆ มีช่วงอายุ 3-12 ปี ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านวะโซะทะ บ้านบีย่อทะ และบ้านยะลิกุย มีจำนวน 110 คน ในทุกๆ วันเสาร์เด็กเข้าได้เรียนรู้ทักษะชีวิตในช่วงเช้าและเรียนวิชาภาษาไทยช่วงบ่ายถึงบ่ายสามโมง มีคุณครูผู้สอนจำนวน 3 คน ดังนี้

  1. ครูทัศนีย์ ชาแฮ
  2. ครูแอะแพ พะกี๊
  3. ครูสุดา พิทักไก่ป่า

ภาพประกอบ

ภาพภายในอาคารบ้านเรียนดิน เด็กๆ ได้เรียนรู้ และเล่นกันอย่างสนุกสนาน


เด็กๆ ทุกคนชื่นชอบ อาคารเรียนหลังนี้

จากการที่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรม พบว่าน้องๆ ชอบเรียนมากขึ้น ชอบอ่านหนังสือมากขึ้น ทำให้อ่านหนังสือเก่งขึ้น และสามารถเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา นอกจากนั้นยังทำให้เด็กมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ

ความประทับใจจากผู้ดูแลอาคารและคุณครู


คุณคาเจลอย อุทู ผู้ดูแลห้องเรียนบ้านดิน
“ต้องขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาคทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรืออุปกรณ์และสิ่งที่จำเป็นเช่น สื่อการเรียนหนังสืออ่านของเล่นเด็ก ชั้นวางหนังสือโต๊ะเก้าอี้ ทุกสิ่งที่ท่านมอบให้กับเด็กๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กในหมู่บ้านของเราได้ใช้ประโยชน์จริงเด็กได้เรียนรู้ในห้องเรียนที่เย็นสบาย มีห้องเรียนที่สะอาด ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่เป็นบ้านไม้ไผ่มีเสียงรบกวนจากการเดินไปมาทำให้เด็กไม่มีสมาธิในการเรียนตอนนี้โครงการสร้างห้องเรียนบ้านดินเสร็จแล้วได้ไช้ประโยชน์เต็มที่ทุกอาทิตย์ ขอบคุณทุกท่านครับ"

สุดา พิทักษ์ไก่ป่า ครูสอนพิเศษและเด็กๆ ในหมู่บ้านวะโซะทะ
“ขอขอบคุณผู้ผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์เรียนให้กับเด็กของเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กด้อยโอกาสอย่างเรา หนังสื่อต่างๆ เหล่าช่วยครูอย่างมากในการสอนเด็กๆ ที่นี่ ทำให้เด็กเข้าใจมากขึ้นซึ่งต่างจากเมื่อกอนอย่างมาก และเด็กๆ เองก็ชอบมาอ่านหนังสือ มาเรียน มาเล่น มานอนที่อห้องเรียนดินมากๆๆ เลยค่ะ ขอบคุณเทใจดอทคอมที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการอุปกรณ์กาเรียนวะโซะทะให้สำเร็จ”