จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้เด็กอมก๋อย 110 คน

อุปกรณ์การเรียนแก่เด็กอมก๋อย

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019

หลักจากที่มีห้องเรียนดินที่พร้อมในการสอนแล้ว (โครงการสร้างอาคารเรียนดินแก่เด็กอมก๋อย) ทำให้สามารถเตรียมแผนการสอนที่เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น ต่อมาได้เปิดโครงการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ และทำการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการอ่านและอุปกรณ์รับประทานอาหาร ให้กับเด็กกลุ่มช่วงอายุ 3-12 ปี ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านวะโซะทะ บ้านบีย่อทะ และบ้านยะลิกุย มีเด็กจำนวน 110 คน โดยจัดการสอนภาษาไทย ทักษะชีวิต รวีศึกษา นอกจากนั้นยังจัดค่ายภาษาอังกฤษ ที่มีกิจกรรมร้องเพลง เล่นเกมส์ สัทนาการ และประดิษฐ์สื่อการเรียนด้วยตัวเอง

โครงการได้มีการจัดซื้ออุปกรณ์ ดังนี้

  1. หนังสือส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กอนุบาลพร้อมประกอบรูปภาพ จำนวน 500 เล่ม
  2. ชั้นวางหนังสือ จำนวน 5 ตัว
  3. เก้าอี้นั่ง
  4. กระดานไวท์บอร์ด
  5. โต๊ะเรียน
  6. จานข้าว

มีคุณครูผู้สอนจำนวน 3 คน ดังนี้

  1. ครูทัศนีย์ ชาแฮ
  2. ครูแอะแพ พะกี๊
  3. ครูสุดา พิทักไก่ป่า

ภาพประกอบ

ภาพภายในอาคารบ้านเรียนดิน เด็กๆ ได้เรียนรู้ และเล่นกันอย่างสนุกสนาน


เด็กๆ ทุกคนชื่นชอบ อาคารเรียนหลังนี้

จากการที่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรม พบว่าน้องๆ ชอบเรียนมากขึ้น ชอบอ่านหนังสือมากขึ้น ทำให้อ่านหนังสือเก่งขึ้น และสามารถเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา นอกจากนั้นยังทำให้เด็กมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ

ความประทับใจจากผู้ดูแลอาคารและคุณครู


คุณคาเจลอย อุทู ผู้ดูแลห้องเรียนบ้านดิน
“ต้องขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาคทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรืออุปกรณ์และสิ่งที่จำเป็นเช่น สื่อการเรียนหนังสืออ่านของเล่นเด็ก ชั้นวางหนังสือโต๊ะเก้าอี้ ทุกสิ่งที่ท่านมอบให้กับเด็กๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กในหมู่บ้านของเราได้ใช้ประโยชน์จริงเด็กได้เรียนรู้ในห้องเรียนที่เย็นสบาย มีห้องเรียนที่สะอาด ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่เป็นบ้านไม้ไผ่มีเสียงรบกวนจากการเดินไปมาทำให้เด็กไม่มีสมาธิในการเรียนตอนนี้โครงการสร้างห้องเรียนบ้านดินเสร็จแล้วได้ไช้ประโยชน์เต็มที่ทุกอาทิตย์ ขอบคุณทุกท่านครับ"

สุดา พิทักษ์ไก่ป่า ครูสอนพิเศษและเด็กๆ ในหมู่บ้านวะโซะทะ
“ขอขอบคุณผู้ผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์เรียนให้กับเด็กของเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กด้อยโอกาสอย่างเรา หนังสื่อต่างๆ เหล่าช่วยครูอย่างมากในการสอนเด็กๆ ที่นี่ ทำให้เด็กเข้าใจมากขึ้นซึ่งต่างจากเมื่อกอนอย่างมาก และเด็กๆ เองก็ชอบมาอ่านหนังสือ มาเรียน มาเล่น มานอนที่อห้องเรียนดินมากๆๆ เลยค่ะ ขอบคุณเทใจดอทคอมที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการอุปกรณ์กาเรียนวะโซะทะให้สำเร็จ”