ติดโซล่าเซลล์ให้เด็กใน จ.แม่ฮ่องสอน 9 โรงเรียน

โซล่าเซลล์แก่ 9 โรงเรียนบนดอย (2)

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019

ปัจจุบันทั้ง 9 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งชุดผลิตไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ขนาดเล็กเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น 54 จุด ในโรงเรียน ดังต่อไปนี้

  1. โรงเรียนบ้านโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  2. โรงเรียนบ้านสบเมย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
  3. โรงเรียนบ้านกอมูเดอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
  4. โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
  5. โรงเรียนสาขาบ้านจอลือใต้(ร.ร.บ้านแม่หลุย) ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
  6. โรงเรียนบ้านแม่หาด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
  7. โรงเรียนสาขาบ้านจอลือเหนือ(ร.ร.บ้านแม่หลุย) ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
  8. โรงเรียนสาขาบ้านกองอูม(ร.ร.บ้านแม่เงา) ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
  9. โรงเรียนบ้านแม่แคะ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

โดยจุดที่แต่ละโรงเรียนติดตั้งนั้นจะมีทั้งส่วนที่เป็นหอพักเด็กนักเรียนชายและเด็กนักเรียนหญิง ห้องครัว โรงอาหาร ห้องเรียน ห้องน้ำ เน้นติดตั้งในจุดต่างๆ ที่จำเป็นต่อเด็กๆ ในการใช้ทำกิจกวัตรประจำวัน รวมไปถึงติดตั้งในเล้าไก่และเล้าหมูที่เด็กๆ เลี้ยงในโครงการเกษตรเพื่ออาหาร 3 มื้อ ของตัวเอง รวมแล้วมีเด็กๆ จำนวนกว่า 1,000 คน ที่ได้มีไฟฟ้าใช้ในการเรียนหนังสือ และมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านโพซอ


ติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงเรียน


แสงสว่างในห้องนอนของเด็กๆ


แสงสว่างในห้องน้ำของเด็กๆ


เด็กๆ มีแสงไฟอ่านหนังสือในกลางคืน

โรงเรียนบ้านสบเมย

ติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงเรียน


ติดหลอดไฟตามจุดต่างๆ ที่จำเป็น


โรงเรียนมีแสงสว่างจากโซล่าเซลล์ในเวลากลางคืน

โรงเรียนบ้านกอมูเดอ

ติดตั้งโซล่าเซลล์


ห้องนอนของเด็กๆ มีแสงไฟใช้


เด็กๆ มีไฟในการอ่านหนังสือ : )

โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย

ติดตั้งโซล่าเซลล์


เด็กๆ ทำกิจกรรมในเวลากลางคืนได้

โรงเรียนบ้านแม่หาด

ติดตั้งโซล่าเซลล์


เด็กๆ มีแสงสว่างใช้ในเวลาเรียนหนังสือ


นอกจากนั้นโรงเลี้ยงหมูของเด็กๆ ก็มีแสงสว่างให้เด็กดูแลหมูๆ ในเวลากลางคืน

โรงเรียนสาขาบ้านกองอูม(ร.ร.บ้านแม่เงา)

โรงเรือนเลี้ยงไก่ ของเด็กๆ


เด็กๆ ช่วยกันดูแลไก่ ในเวลากลางคืนได้


ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนมากนะคับ ^^