project เด็กและเยาวชน

โซล่าเซลล์แก่ 9 โรงเรียนบนดอย (2)

ร่วมมอบแสงสว่างให้ 9 โรงเรียน เพื่อเด็ก 1,100 คนได้มีแสงสว่างเพียงพอในการเรียน อ่านหนังสือ ทำการบ้านและธุระส่วนตัวทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ แม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

240,997 บาท

เป้าหมาย

216,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 112%
จำนวนผู้บริจาค 64

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ติดโซล่าเซลล์ให้เด็กใน จ.แม่ฮ่องสอน 9 โรงเรียน

27 กุมภาพันธ์ 2019

ปัจจุบันทั้ง 9 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งชุดผลิตไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ขนาดเล็กเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น 54 จุด ในโรงเรียน ดังต่อไปนี้

 1. โรงเรียนบ้านโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 2. โรงเรียนบ้านสบเมย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 3. โรงเรียนบ้านกอมูเดอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 4. โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 5. โรงเรียนสาขาบ้านจอลือใต้(ร.ร.บ้านแม่หลุย) ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 6. โรงเรียนบ้านแม่หาด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 7. โรงเรียนสาขาบ้านจอลือเหนือ(ร.ร.บ้านแม่หลุย) ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 8. โรงเรียนสาขาบ้านกองอูม(ร.ร.บ้านแม่เงา) ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 9. โรงเรียนบ้านแม่แคะ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

โดยจุดที่แต่ละโรงเรียนติดตั้งนั้นจะมีทั้งส่วนที่เป็นหอพักเด็กนักเรียนชายและเด็กนักเรียนหญิง ห้องครัว โรงอาหาร ห้องเรียน ห้องน้ำ เน้นติดตั้งในจุดต่างๆ ที่จำเป็นต่อเด็กๆ ในการใช้ทำกิจกวัตรประจำวัน รวมไปถึงติดตั้งในเล้าไก่และเล้าหมูที่เด็กๆ เลี้ยงในโครงการเกษตรเพื่ออาหาร 3 มื้อ ของตัวเอง รวมแล้วมีเด็กๆ จำนวนกว่า 1,000 คน ที่ได้มีไฟฟ้าใช้ในการเรียนหนังสือ และมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านโพซอ


ติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงเรียน


แสงสว่างในห้องนอนของเด็กๆ


แสงสว่างในห้องน้ำของเด็กๆ


เด็กๆ มีแสงไฟอ่านหนังสือในกลางคืน

โรงเรียนบ้านสบเมย

ติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงเรียน


ติดหลอดไฟตามจุดต่างๆ ที่จำเป็น


โรงเรียนมีแสงสว่างจากโซล่าเซลล์ในเวลากลางคืน

โรงเรียนบ้านกอมูเดอ

ติดตั้งโซล่าเซลล์


ห้องนอนของเด็กๆ มีแสงไฟใช้


เด็กๆ มีไฟในการอ่านหนังสือ : )

โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย

ติดตั้งโซล่าเซลล์


เด็กๆ ทำกิจกรรมในเวลากลางคืนได้

โรงเรียนบ้านแม่หาด

ติดตั้งโซล่าเซลล์


เด็กๆ มีแสงสว่างใช้ในเวลาเรียนหนังสือ


นอกจากนั้นโรงเลี้ยงหมูของเด็กๆ ก็มีแสงสว่างให้เด็กดูแลหมูๆ ในเวลากลางคืน

โรงเรียนสาขาบ้านกองอูม(ร.ร.บ้านแม่เงา)

โรงเรือนเลี้ยงไก่ ของเด็กๆ


เด็กๆ ช่วยกันดูแลไก่ ในเวลากลางคืนได้


ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนมากนะคับ ^^

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

9 โรงเรียนขนาดเล็กบนดอยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง บางโรงเรียนที่มีไฟฟ้าก็มาจากแผงโซล่าเซลล์ที่มีอายุการใช้งานมายาวนาน โซล่าเซลล์เหล่านี้ใช้ได้บ้าง เสียบ้าง โดยเฉพาะในหน้าฝน ที่มีปริมาณแสงแดดน้อย เด็ก ๆ แทบจะไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นอาทิตย์ การเรียกช่างมาซ่อมมาขั้นตอนพอสมควรและต้องรอคิวนาน ทำให้บางครั้งโรงเรียนขาดไฟฟ้านาน 2-3 เดือน

                           บรรยายภาพ : เด็กใช้แสงเทียนทำการบ้าน

ช่วงกลางวันหากอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนหน่อย แสงสว่างจากพระอาทิตย์บางครั้งก็ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน ส่งผลกระทบต่อสายตาเด็กๆ 

ขณะที่กลางคืน เด็กกว่าครึ่งที่เป็นเด็กพักนอน ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าในการทำการบ้าน อ่านหนังสือ และเข้าห้อง อาบน้ำ หรือใช้ในการดำเนินชีวิตในช่วงเวลาตอนกลางคืน หากไม่มีไฟฟ้า ต้องอาศัยแสงสว่างจากแสงเทียนเพื่อใช้ชีวิต ซึ่งค่อนข้างอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กจึงเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะมาเติมเต็มให้ชีวิตของเด็กๆบนดอยได้มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเท่าเทียมกับเด็กๆในพื้นที่อื่นๆ เพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข และเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป

                            บรรยายภาพ : การเดินทางของครูช่วงฤดูฝน

โรงเรียนที่ติดตั้ง มีดังนี้

ลำดับที่ โรงเรียน
ระดับชั้น 
ที่เปิดสอน
นักเรียนทั้งหมด (คน)
นักเรียน 
พักนอน (คน)
จำนวนจุดที่ต้องการติดตั้ง
1 โรงเรียนบ้านโพซอ 
ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล 1 – ม.3
ร.ร.ขยายโอกาส
485 224 12
2 โรงเรียนบ้านสบเมย 
ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ป.6
ร.ร.ประถม
225 90 8
3 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 
ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ป.6
ร.ร.ประถม
82 42 6
4 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 
ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ป.6
ร.ร.ประถม
63 31 6
5 โรงเรียนสาขาบ้านจอลือใต้(ร.ร.บ้านแม่หลุย) 
ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ป.6
ร.ร.ประถม
78 52 6
6 โรงเรียนบ้านแม่หาด 
ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ป.6
ร.ร.ประถม
30 10 4
7 โรงเรียนสาขาบ้านจอลือเหนือ(ร.ร.บ้านแม่หลุย) 
ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ป.6
ร.ร.ประถม
27 19 4
8 โรงเรียนสาขาบ้านกองอูม(ร.ร.บ้านแม่เงา) 
ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ป.6
ร.ร.ประถม
30 - 4
9 โรงเรียนบ้านแม่แคะ 
ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ป.6
ร.ร.ประถม
49 - 4


รวม 1,042 468 54


บรรยายภาพ : พื้นที่ที่ต้องการติดตั้งในห้องเรียน


บรรยายภาพ : ติดตั้งหอพักนอนให้เด็กได้อ่านหนังสือกลางคืน

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

 • ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ : เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2561
 • ระยะเวลาที่คาดว่าโครงการจะเห็นผลสำเร็จ : ช่วงเดือนธันวาคม 2561

กิจกรรมที่จะดำเนินการ

 1. ประชุมเพื่อวางแผนการโครงการจัดหาชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กให้กับโรงเรียนบนดอย ร่วมกันกับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา ของทั้ง 9 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ
 2. ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา ของทั้ง 9 โรงเรียน ร่วมด้วยช่วยกันติดตั้งชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็ก ให้กับทั้ง 9 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ
 3. เด็กนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านของทั้ง 9 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กของโรงเรียน เพื่อให้สามารถใช้ได้ในระยะยาว

ประโยชน์ของโครงการ

 1. เด็กนักเรียนของ 9 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีไฟฟ้าใช้ในการศึกษาเล่าเรียน
 2. เด็กนักเรียนพักนอนของ 9 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีไฟฟ้าใช้ในการทำการบ้าน และการดำรงชีวิต
 3. ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก

สมาชิกในทีม

 • มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
 • โรงเรียนบ้านโพซอ 
 • โรงเรียนบ้านสบเมย 
 • โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย
 • โรงเรียนสาขาบ้านจอลือใต้(ร.ร.บ้านแม่หลุย)
 • โรงเรียนบ้านแม่หาด  
 • โรงเรียนสาขาบ้านจอลือเหนือ(ร.ร.บ้านแม่หลุย) 
 • โรงเรียนสาขาบ้านกองอูม(ร.ร.บ้านแม่เงา) 
 • โรงเรียนบ้านแม่แคะ 
ติดโซล่าเซลล์ให้เด็กใน จ.แม่ฮ่องสอน 9 โรงเรียน

27 กุมภาพันธ์ 2019

ปัจจุบันทั้ง 9 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งชุดผลิตไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ขนาดเล็กเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น 54 จุด ในโรงเรียน ดังต่อไปนี้

 1. โรงเรียนบ้านโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 2. โรงเรียนบ้านสบเมย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 3. โรงเรียนบ้านกอมูเดอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 4. โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 5. โรงเรียนสาขาบ้านจอลือใต้(ร.ร.บ้านแม่หลุย) ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 6. โรงเรียนบ้านแม่หาด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 7. โรงเรียนสาขาบ้านจอลือเหนือ(ร.ร.บ้านแม่หลุย) ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 8. โรงเรียนสาขาบ้านกองอูม(ร.ร.บ้านแม่เงา) ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 9. โรงเรียนบ้านแม่แคะ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

โดยจุดที่แต่ละโรงเรียนติดตั้งนั้นจะมีทั้งส่วนที่เป็นหอพักเด็กนักเรียนชายและเด็กนักเรียนหญิง ห้องครัว โรงอาหาร ห้องเรียน ห้องน้ำ เน้นติดตั้งในจุดต่างๆ ที่จำเป็นต่อเด็กๆ ในการใช้ทำกิจกวัตรประจำวัน รวมไปถึงติดตั้งในเล้าไก่และเล้าหมูที่เด็กๆ เลี้ยงในโครงการเกษตรเพื่ออาหาร 3 มื้อ ของตัวเอง รวมแล้วมีเด็กๆ จำนวนกว่า 1,000 คน ที่ได้มีไฟฟ้าใช้ในการเรียนหนังสือ และมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านโพซอ


ติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงเรียน


แสงสว่างในห้องนอนของเด็กๆ


แสงสว่างในห้องน้ำของเด็กๆ


เด็กๆ มีแสงไฟอ่านหนังสือในกลางคืน

โรงเรียนบ้านสบเมย

ติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงเรียน


ติดหลอดไฟตามจุดต่างๆ ที่จำเป็น


โรงเรียนมีแสงสว่างจากโซล่าเซลล์ในเวลากลางคืน

โรงเรียนบ้านกอมูเดอ

ติดตั้งโซล่าเซลล์


ห้องนอนของเด็กๆ มีแสงไฟใช้


เด็กๆ มีไฟในการอ่านหนังสือ : )

โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย

ติดตั้งโซล่าเซลล์


เด็กๆ ทำกิจกรรมในเวลากลางคืนได้

โรงเรียนบ้านแม่หาด

ติดตั้งโซล่าเซลล์


เด็กๆ มีแสงสว่างใช้ในเวลาเรียนหนังสือ


นอกจากนั้นโรงเลี้ยงหมูของเด็กๆ ก็มีแสงสว่างให้เด็กดูแลหมูๆ ในเวลากลางคืน

โรงเรียนสาขาบ้านกองอูม(ร.ร.บ้านแม่เงา)

โรงเรือนเลี้ยงไก่ ของเด็กๆ


เด็กๆ ช่วยกันดูแลไก่ ในเวลากลางคืนได้


ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนมากนะคับ ^^

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.ชุดโซล่าเซลล์ 54 ชุดๆละ 4,000 บาท216,000