ทดลองเลี้ยงปลาสลิดลดค่าใช้จ่ายใน รร.จำปานวง

กินปลาเก่ง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2018

ในระหว่างการระดมทุน ทางโครงการ ฯ ได้ทำการทดลองทำบ่อเลี้ยงปลาสลิด ซึ่งใช้ระบบตามธรรมชาติ โดยทดลองใช้อาหารทางชีวภาพ (ไบโอ) ในการให้อาหารปลา ซึ่งจะทำให้ปลา สามารถอยู่เองกินเองได้ภายในบ่อที่เตรียมไว้ ซึ่งจะไม่เกิดเป็นภาระแก่โรงเรียนจำปานวง ครู และเด็ก ๆ

อย่างไรก็ดี ระหว่างการระดมทุน จนถึงระยะการระดมทุนเสร็จสิ้นลง ทางโรงเรียนจำปานวง ได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับบ่อน้ำที่ทางโรงเรียนได้ขุดเอาไว้เพื่อกักเก็บน้ำว่าบ่อไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ เนื่องจากสภาพดินเป็นดินทราย ร่วน และแห้ง รวมทั้งพื้นที่ของโรงเรียนไม่มีน้ำใช้มาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี ดินจึงไม่อุ้มน้ำ

ทางโครงการจึงปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญและวิทยากร ซึ่งได้รับวิธีการแก้ปัญหามาแล้ว และอยู่ในระหว่างจัดเตรียมอุปกรณ์และวัสดุเพื่อแก้ปัญหาบ่อน้ำให้กักเก็บน้ำได้ อย่างยั่งยืน และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ

ทั้งนี้ ทางโครงการเล็งเห็นว่า ควรรอให้นักเรียนได้สอบกลางภาคให้เรียบร้อยเสียก่อน (ปลายเดือนกันยายน) เพราะการทำกิจกรรมต้องใช้เวลาและอาสาสมัคร อาจทำให้รบกวนการเรียนการสอนของเด็ก ๆ ได้ ซึ่งอาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นครูในโรงเรียนและคนในชุมชน

 
ภาพบ่อน้ำจากสถานที่จริง ถ่ายเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2561  

 
ภาพบ่อทดลองเลี้ยงปลาสลิดด้วยวิธีทางชีวภาพ และปลาที่เลี้ยงในบ่อที่คำพอุง จังหวัดร้อยเอ็ด ถ่ายเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2561