แจ้งผลระดมทุนและเปลี่ยนแปลงวิธีการในการสนับสนุนผู้พิทักษ์ป่า

ใครรักป่า ยกมือขึ้น

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2018

โครงการใครรักป่ายกมือขึ้น โดยกลุ่มทำด้วยใจ เริ่มดำเนินโครงการเพื่อระดมทุนจัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ให้ผู้พิทักษ์ป่าที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐ แต่ทำงานภายใต้ความเสี่ยง 16,319 คน มาตั้งแต่ 26 มีนาคม 2561 ยอดเงินระดมทุนจนถึง 30 กันยายน 2561 ได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 11,071,714 บาท สามารถซื้อกรมธรรม์ให้ผู้พิทักษ์ป่าได้ 5,534 คน

เมื่อ 26 พฤษภาคม 2561 ทางโครงการใครรักป่ายกมือขึ้นได้มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (รอบที่ 1) ของบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำนวน 4,445 กรมกรรม์ สำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จำนวน 4,445 ท่าน เรียบร้อยแล้วที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตก และกำลังดำเนินการเพื่อมอบอีก 1,089 กรมธรรม์ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ถ้าทางโครงการได้นำไปมอบแล้วจะมาแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งค่ะ

สำหรับโครงการใครรักป่ายกมือขึ้น ยังคงเปิดรับเงินบริจาคที่ rangersfund.com เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่จะมีการปรับเปลี่ยนความช่วยเหลือจากเดิมซื้อกรมธรรม์เป็นในลักษณะกองทุนแทนเพื่อความคล่องตัวในการช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งทางชมรมทำด้วยใจ ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวการแจ้งผลระดมทุนและเปลี่ยนแปลงวิธีการในการสนับสนุนผู้พิทักษ์ป่า ในงาน Good Society Expo 2018 ณ Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561