เสือ

ใครรักป่า ยกมือขึ้น!

กลุ่ม “ทำด้วยใจ” ขอเชิญ
ร่วมขยับจับมือกันดูแลผู้พิทักษ์ป่า

มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพให้ผู้พิทักษ์ป่า

16,319 คน

ในพื้นที่อุทยานและเขตรักษาพันธุ์
215 แห่งทั่วประเทศ
วนอุทยาน และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
อีก 202 แห่งทั่วประเทศ

กรมธรรม์ละ 2,000 บาทต่อปี

สร้างความอุ่นใจตอบแทนพวกเขา
ที่ดูแลผืนป่าให้พวกเรา

ร่วมบริจาค

ประเทศไทยยังมีป่าสมบูรณ์อยู่ถึง 73 ล้านไร่ (22.18% ของประเทศ)

ป่านี้เป็นบ้านอันอุดมสมบูรณ์ของ
สัตว์ป่าหายากนานาชนิดพันธุ์
เสือดำ เก้ง ไก่ป่า…

เป็นแหล่งขยายพันธุ์ของสัตว์ท้องถิ่น
ที่อาจหาไม่ได้ที่ไหนในโลกอย่างเสือโคร่ง

ลองมาหยุดพักจากความวุ่นวายในเมืองสักครู่ แล้วหันมามองคนตัวเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง
ที่คอยเฝ้าระวัง ปกป้อง ศึกษา ดูแล
“สมบัติที่แท้จริง” ของเราอยู่
เพราะกว่าเสือจะเป็นเสือ ต้นไม้ใบไม้จะมีรูปร่างหน้าตาและทำหน้าที่อย่างทุกวันนี้
มีวิวัฒนาการมาเป็นล้านปี

หากสูญไปแล้ว เงินทองมากมายแค่ไหน
ก็ทำได้แค่ซื้อเวลา

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าให้เรา
แล้วใครกันเล่าพิทักษ์พวกเขาเหล่านี้?

เสือ

ผู้พิทักษ์ป่า 16,319 คน

เป็นพนักงานราชการ บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ

มีเงินเดือนเฉลี่ย 7,500-9,500 บาท

นอกจากสิทธิ์ 30 บาทรักษาทุกโรค
สวัสดิการอื่นแทบไม่มี

แต่ห้องทำงานของเขา คือป่าลึก
ห่างความเจริญ และไกลเกินกว่าที่
สาธารณูปโภคจะเข้าถึง

พาหนะไปทำงาน คือ สองขาที่ขับเคลื่อนด้วยใจแกร่ง
ความท้าทายในแต่ละวัน คือระยะทาง โรค สัตว์ป่า พราน
หรือผู้ลักลอบกระทำความผิด

จากปี 2557 ถึงปัจจุบัน มีเจ้าหน้าผู้พิทักษ์ป่า
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด 42 คน บาดเจ็บ 49 คน

ร่วมปกป้องผู้พิทักษ์ป่า
จำนวน 16,319 คน ทั่วประเทศ

2,000 บาท = คุ้มครอง
ผู้พิทักษ์ป่า 1 คน/ปี

กรมธรรม์ละ 2,000 บาทต่อปี คุ้มครองความเจ็บป่วยจากสุขภาพและอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง

จ่ายตามจริง 10,000 บาทต่อปี
ค่าชดเชยรายได้ 700 บาทต่อวัน
กรณีเสียชีวิตรับความคุ้มครองที่ 200,000 บาท
ค่าปลงศพ 10,000 บาท

ร่วมบริจาค
ประเทศไทยและจำนวนผู้พิทักษ์ป่า
  • อุทยานแห่งชาติ 154 แห่ง
  • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 61 แห่ง

ขณะนี้ผู้พิทักษ์ป่า
ได้รับความคุ้มครองแล้ว 5,357 คน

ยอดบริจาครวม 10,715,421 บาท

เหลือเวลา 42 วัน

บริจาคให้
ใครรักป่า ยกมือขึ้น

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

logo-truemoney TrueMoney Wallet อ่านรายละเอียด

ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน