"ไอซี่บอย” เด็กวัย 8 ขวบที่เดินฝ่าอากาศหนาวติดลบ เป็นระยะทาง 4.5 กิโลเมตรจากบ้านเพื่อมาโรงเรียน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2018

“ไอซี่บอย” เด็กน้อยวัย 8 ขวบจากประเทศจีน ที่บ้านยากจนจึงจำเป็นต้องเดินเท้าจากบ้านมาโรงเรียนด้วยระยะ 4.5 กิโลเมตรทุกวัน แต่สัปดาห์ที่แล้วอุณหภูมิลดลงถึง -9 องศา เมื่อมาถึงโรงเรียนเด็กคนนี้จึงแก้มแดงจัด และผมมีน้ำแข็งเกาะจนเป็นสีขาวทั้งหัว คุณครูจึงถ่ายภาพและแชร์ลง Weibo (Social Media ของประเทศจีน) จนเป็นกระแสโด่งดัง และมีคนจำนวนมากได้ร่วมส่งความช่วยเหลือทั้งอุปกรณ์กันหนาว และเงินบริจาค โดยเงินบริจาคที่ได้รับมากกว่า 300,000$ หรือประมาณ 9.5 ล้านบาท

ในประเทศไทยเองก็มีคล้ายๆ กัน เนื่องจากเด็กที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยอยู่ใน 3 จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน เด็กเหล่านี้บางส่วนบ้านจะอยู่ไกลจากโรงเรียน และพื้นที่เป็นลักษณะภูเขา เด็กเหล่านี้ต้องเดินขึ้นเขาไปกลับบ้านและโรงเรียนระยะทางไกลๆ หรือบางกลุ่มที่บ้านอยู่บนดอยไกล เด็กก็จะอาศัยโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่ 2 เด็กเหล่านี้เราจะเรียกว่าเด็กพักนอน

โครงการช่วยเหลือเด็กยากจน