Saturday School Season 6: Happiness

เด็กไทยใน 5 โรงเรียน 5 ชุมชน รวมกว่า 500 คน ได้รับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตนอกเหนือจากบทเรียน ผ่านการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ในวันเสาร์ ระหว่างครูอาสาหลากหลายอาชีพ ในระยะเวลา 10 สัปดาห์

ระยะเวลาโครงการ 11 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ยอดบริจาคขณะนี้

138,358 บาท

เป้าหมาย

183,700 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 75%
จำนวนผู้บริจาค 52

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

นำเงินที่ระดมทุนส่วนหนี่งไปใช้ในการจัดกิจกรรมงาน Big Day

30 เมษายน 2018

สวัสดีค่ะ

หลังจากการระดมทุนโครงการ Saturday School Season 6 : Happiness แล้วนั้น ทางทีมงานได้นำเงินที่ระดมทุนส่วนหนี่งไปใช้ในการจัดกิจกรรมงาน Big Day เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561ที่ พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 2(ทุ่งครุ) กรุงเทพมหานครเพื่อให้น้องที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถที่ได้รับจากการเรียนการสอนตลอด 10 สัปดาห์

นอกจากอาสาและนักเรียนที่มาเข้าร่วมอย่างล้นหลาม รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ คุณทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นักธุกิจไฟแรง ยังได้มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วย โดยน้องๆ ได้ทำการแสดง เช่น ร้องเพลง เล่นละคร โต้วาที รำมวยไทย เป็นต้น รวมถึงยังมีบูธแสดงผลงานของน้อง ๆ เช่น บูธกิจกรรมบอร์ดเกมส์ บูธทำอาหาร เป็นต้น

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 350 คน จำนวนอาสาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้มหมดประมาณ 100 คน ซึ่งผลการตอบรับจากกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย

รายงานค่าใช้จ่ายใช้ในการจัดกิจกรรมได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์ และค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ทางทีมงาน Saturday School Season 6 : Happiness ต้องขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเพื่อสานต่อประสบการณ์ดี ๆ ที่ทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน

สำหรับผลการวิจัย Impact อยู่ในขั้นตอนของการถอดบทเรียน ทางโครงการจะจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อไปค่ะ

วันนี้เราขอนำภาพกิจกรรมมานำเสนอก่อนค่ะ

เราพร้อมแล้ว

โชว์เต้นก็มา

ทีมนี้ก็สนุก

ปล่อยรุ่นพี่ไปแล้ว รุ่นน้องยอมได้ไง

คนดูโชว์บอกยอดเยี่ยมไปเลย

หมายเหตุ ในส่วนของเงินบริจาคคงเหลือ ทางทีมงานได้จัดเก็บเพื่อใช้เป็นทุนตั้งต้นในการสานต่อกิจกรรม Saturday School Season 7 ต่อไป โดยมีแผนจะเริ่มขึ้นภายในปลายปีที่ 2561 

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

  Saturday School Season 6 ในปีนี้เดินทางกลับมาอีกครั้งภายใต้ธีม Happiness

ซึ่งในแต่ละ Season เราจะมีการเปิดรับครูอาสาจากหลากหลายอาชีพรวมกว่า 150 คน ที่อยากร่วมเติมเต็มความฝันให้กับเด็กนักเรียนไทย 500 คน ใน 5 โรงเรียน 5 ชุมชน


ลองชมคลิปสั้นๆ 2 นาที ที่จะทำให้คุณเข้าใจ และรู้จัก Saturday School

What we do?

Saturday School ได้สร้างพื้นที่แห่งความสุขที่เป็นห้องเรียนรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ที่ทำให้ครูอาสามาแชร์ความรู้ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในบทเรียน แต่รวมไปถึงวิชาประสบการณ์ และทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิต ผ่านการเรียนการสอนหลากหลายวิชา เช่น

 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ดนตรี
 • ศิลปะการออกแบบ
 • การพูดในที่สาธารณะ
 • การแสดง
 • การทำอาหาร
 • และวิชาอื่นๆอีกมากมาย รวม 32 คลาสเรียน

ในทุกวันเสาร์ รวม 10 สัปดาห์ และในสัปดาห์ที่ 11 นักเรียนจะได้แสดงความสามารถที่ตนเองได้เรียนมาแก่ผู้ที่เข้ามาชมงานกว่า 1,000 คนอีกด้วย เพื่อการพัฒนาเด็กอย่างยั่งยืนในแต่ละสัปดาห์ที่ครูอาสามีการเข้าไปสอน เราจะมีทีมวิจัยและพัฒนา ที่จะทำการเก็บข้อมูลนักเรียนแต่ละคน, นำมาวิจัย และสรุปเพื่อดูว่านักเรียนมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างหลังจากจบโครงการ

ภาพตัวอย่างกิจกรรมของปีก่อนๆ 


Why we do?

Saturday School มีความเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความฝันและมีศักยภาพอยู่ในตัว แต่การที่เด็กจะสามารถไปถึงความฝันและดึงศักยภาพออกมาได้สูงสุดนั้น เด็กๆต้องมี Inspiration และ Passion มาเป็นตัวขับเคลื่อน ทั้ง 2 สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ เมื่อพวกเขามีความสุขกับสิ่งที่เขากำลังทำ นี่จึงเป็นที่มาที่ทำให้เกิดเป็น Saturday School โครงการตรงการที่เชื่อมระหว่าง เด็กที่สามารถเลือกวิชาที่ตนเองอยากเรียนเข้ากับคุณครูที่อยากจะสอนวิชาประสบการณ์ที่ตนเองมีอยู่


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. กิจกรรม Training Workshop ช่วงเดือนตุลาคม 2560 ให้กับครูอาสา เพื่อพัฒนาทักษะในการออกแบบหลักสูตรและวิธีการสอนนักเรียนในห้องเรียน
 2. กิจกรรมการสอนทุกวันเสาร์ ในพื้นที่ปฏิบัติการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 10 แห่ง ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีครูอาสา และเด็กๆเข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คน และ 500 คน ตามลำดับ โดยมีครูอาสาเข้าไปสอนตามห้องเรียนในแต่ละพื้นที่การเรียนรู้ต่อเนื่องทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. และสะท้อนการเรียนรู้กันต่อถึง 14.00 น. (เว้น 3 วัน ได้แก่ วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 และ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561)
 3. กิจกรรมวัน Big Day ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเด็กๆจะได้แสดงผลงาน และความสามารถของตนเองหลังจากผ่านการเรียนกับครูอาสามาตลอด 10 สัปดาห์

หมายเหตุ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ทาง Facebook: Saturday School


ประโยชน์ของโครงการ

 1. พัฒนาห้องเรียนต้นแบบสำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสำหรับนักเรียนในโรงเรียน และเยาวชนในชุมชน
 2. สร้างหลักสูตรการเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
 3. ขยายและสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่สำหรับพัฒนาศักยภาพในผู้เรียนในทุกพื้นที่
 4. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่สร้างการเรียนรู้ในโรงเรียนและ ชุมชน
 5. สร้างพลังบวกและความรักในชุมชนให้เกิดขึ้นทั้งในโรงเรียน ชุมชน และอาสาสมัคร เพื่อการพัฒนาพื้นที่ อย่างยั่งยืน

สมาชิกภายในทีม

 1. นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร (ยีราฟ) - Founder and CEO 
 2. นายวิศรุต นุชพงษ์ (ตี๋) - หัวหน้าฝ่าย Area Development, and Learning and Curriculum Development 
 3. นางสาวภาวิณี จันทร์แก้ว (ปิงปอง) - หัวหน้าฝ่าย Research and Impact Evaluation 
 4. นายณชพงศ์ กนกสุทธิวงศ์ (พีท) - หัวหน้าฝ่าย Volunteer Recruitment and Training 
 5. นางสาวปวันรัตน์ พสวงศ์ (ตูน) - หัวหน้าฝ่าย Volunteer Partner 
 6. นางสาวณัฐสุดา เด่นกิจกุล (นัท) - หัวหน้าฝ่าย Public Relation 
 7. นายนรวุฒิ ศิริอัฐ (ไอซ์) - หัวหน้าฝ่าย Fundraising 
 8. นางสาวสิรีธร เบญจตานนท์ (มายด์) - หัวหน้าฝ่าย Data Management 

ภาคี

 1. โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
 2. โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม
 3. โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
 4. โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
 5. โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
 6. ชุมชนดวงแข
 7. ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม
 8. ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์
 9. ชุมชนเขตทุ่งครุ
 10. ชุมชนตลาดปีนัง

นำเงินที่ระดมทุนส่วนหนี่งไปใช้ในการจัดกิจกรรมงาน Big Day

30 เมษายน 2018

สวัสดีค่ะ

หลังจากการระดมทุนโครงการ Saturday School Season 6 : Happiness แล้วนั้น ทางทีมงานได้นำเงินที่ระดมทุนส่วนหนี่งไปใช้ในการจัดกิจกรรมงาน Big Day เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561ที่ พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 2(ทุ่งครุ) กรุงเทพมหานครเพื่อให้น้องที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถที่ได้รับจากการเรียนการสอนตลอด 10 สัปดาห์

นอกจากอาสาและนักเรียนที่มาเข้าร่วมอย่างล้นหลาม รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ คุณทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นักธุกิจไฟแรง ยังได้มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วย โดยน้องๆ ได้ทำการแสดง เช่น ร้องเพลง เล่นละคร โต้วาที รำมวยไทย เป็นต้น รวมถึงยังมีบูธแสดงผลงานของน้อง ๆ เช่น บูธกิจกรรมบอร์ดเกมส์ บูธทำอาหาร เป็นต้น

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 350 คน จำนวนอาสาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้มหมดประมาณ 100 คน ซึ่งผลการตอบรับจากกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย

รายงานค่าใช้จ่ายใช้ในการจัดกิจกรรมได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์ และค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ทางทีมงาน Saturday School Season 6 : Happiness ต้องขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเพื่อสานต่อประสบการณ์ดี ๆ ที่ทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน

สำหรับผลการวิจัย Impact อยู่ในขั้นตอนของการถอดบทเรียน ทางโครงการจะจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อไปค่ะ

วันนี้เราขอนำภาพกิจกรรมมานำเสนอก่อนค่ะ

เราพร้อมแล้ว

โชว์เต้นก็มา

ทีมนี้ก็สนุก

ปล่อยรุ่นพี่ไปแล้ว รุ่นน้องยอมได้ไง

คนดูโชว์บอกยอดเยี่ยมไปเลย

หมายเหตุ ในส่วนของเงินบริจาคคงเหลือ ทางทีมงานได้จัดเก็บเพื่อใช้เป็นทุนตั้งต้นในการสานต่อกิจกรรม Saturday School Season 7 ต่อไป โดยมีแผนจะเริ่มขึ้นภายในปลายปีที่ 2561 

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวน (สัปดาห์)ราคาต่อครั้งราคา(บาท)
1.อุปกรณ์การเรียนการสอนของนักเรียน 27 ห้องเรียน1010027,000
2.ค่าเดินทางครูอาสาของนักเรียน 20 ห้องเรียน14,00080,000
3.ค่าอาหาร 400 คน110040,000
4.ค่าอุปกรณ์และคค่าธรรมเนียมเทใจ 10%

36,700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

183,700