โครงการเด็กและเยาวชน

Rice4Good ส่งข้าวให้เด็กดอย

ส่งข้าวให้เด็กดอย-ตะเข็บชายแดน เพราะเด็กยากไร้หลายคนต้องอาศัยอยู่ที่โรงเรียน แต่งบสนับสนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอ เราจึงอยากชวนทุกคนส่งข้าวสารไปให้น้องได้กิน

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านแม่หลุย และโรงเรียนบ้านนาดอย ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

185,720 บาท

เป้าหมาย

180,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 103%
จำนวนผู้บริจาค 134

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

เด็กนักเรียน 402 คน ใน จ.แม่ฮ่องสอน มีโภชนาการที่ดีขึ้น

1 มีนาคม 2019

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาดอยและโรงเรียนบ้านแม่หลุย ได้ดำเนินการจัดซื้อข้าวสารเพื่อนำมาหุงให้กับเด็กๆ นักเรียนที่พักนอนและเด็กนักเรียนไป-กลับ ได้รับประทานครบทั้ง 3 มื้อ มาแล้วจำนวน 3 เดือน ได้แก่ เดือนพฤศจิกายน 61 ธันวาคม 61 และมกราคม 62 ตามแผนการจัดซื้อทั้ง 2 โรงเรียน เราได้วางแผนเอาไว้ ดังนี้

กิจกรรมซื้อข้าวสารรายเดือนโรงเรียน
บ้านนาดอยบ้านแม่หลุย
พ.ย. 6115,800 บาท (รวมค่าขนส่ง)
15,800 บาท (รวมค่าขนส่ง)
ธ.ค.  6115,800 บาท (รวมค่าขนส่ง) 15,800 บาท (รวมค่าขนส่ง)
ม.ค. 6215,800 บาท (รวมค่าขนส่ง) 15,800 บาท (รวมค่าขนส่ง)
ก.พ. 6215,800 บาท (รวมค่าขนส่ง) 15,800 บาท (รวมค่าขนส่ง)
ม.ค. 6215,800 บาท (รวมค่าขนส่ง) 15,800 บาท (รวมค่าขนส่ง)
เม.ษ. 62สรุปโครงการสรุปผลโครงการ

สาเหตุที่ทั้ง 2 โรงเรียนต้องแบ่งซื้อเป็นรายเดือน เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บข้าวสาร และหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องหนูและสัตว์ต่างๆ ที่จะมากัดกินข้าวสารที่จัดซื้อไว้

ภาพประกอบ


ข้าวสารมาส่งถึงโรงเรียน เด็กๆ ่มาช่วยกันขนย้ายข้าวสาร


เก็บข้าวสารไว้สำหรับกิน 1 เดือน


เด็กๆ เข้าแถวรอรับอาหาร


รุ่นพี่มาช่วยตักอาหารให้รุ่นน้อง


พร้อมกินข้าวกันแล้ว


หน้าตามื้ออาหารในโรงเรียน


เด็กนักเรียนมีข้าวกินอิ่มครบ 3 มื้อ

และจากการดำเนินงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (เดือนพฤศจิกายน 61 – เดือนมกราคม 62) มีเด็กนักเรียนได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น จำนวน 402 คน แบ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดอย จำนวน 221 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หลุย จำนวน 181 คน ที่ได้รับประทานข้าวครบทั้ง 3 มื้อ และมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ดังนี้

ผลการเปลี่ยนแปลงทางโภชนาการโรงเรียน
บ้านนาดอยบ้านแม่หลุย
ก่อนร่วมโครงการปกติ (%)89.3683.33
ต่ำ (%)9.579.72
เกิน (%)1.006.94
หลังร่วมโครงการ
(มกราคม 62)
ปกติ (%)92.5598.11
ต่ำ (%)3.190
เกิน (%)1.061.38
อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ปัจจุบัน พวกเรากำลังพูดถึงอนาคตของประเทศไทยที่กำลังจะพัฒนาไปสู่ความเจริญต่างๆ ที่ใครหลายคนได้วาดฝันเอาไว้ แต่เชื่อหรือไม่ ยังมีเด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนอาศัยอยู่ในพื้นที่ดอยสูง ที่มีการเดินทางที่ยากลำบาก ที่ต้องดิ้นร้นเพื่ออนาคตของตัวเองและครอบครัว เด็กเหล่านี้ต้องใช้เวลาเดินทางออกจากบ้านไปโรงเรียนเป็นวัน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงต้องสร้างหอพักให้เด็กเหล่านี้ได้มาพักนอนที่โรงเรียน เทอมละหลายๆ เดือน เพื่อที่พวกเขาจะได้เรียนหนังสือ เหมือนกับเด็กคนอื่นๆ

โรงเรียนบ้านแม่หลุย เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนบ้านนาดอย เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนทั้งสองเป็นตัวอย่างของโรงเรียนอีกหลายโรงเรียนบนพื้นที่ดอยสูง ที่ทางโรงเรียนต้องดูแลเด็กนักเรียนพักนอน เนื่องจากหมู่บ้านต่างๆ ที่เป็นพื้นที่ห่างไกลจากโรงเรียน เด็กๆ หลายคนจึงไม่สามารถเดินทางไปกลับโรงเรียนได้ภายในวันเดียว เด็กหลายคนต้องเดินทางไปกลับวันละ 3-5 ชั่วโมง และยิ่งในช่วงฤดูฝนด้วยแล้ว การเดินทางยิ่งยากลำบาก ถนนเป็นดินโคลน และต้องเดินข้ามลำห้วย ในบางครั้งมีดินถล่มหรือน้ำป่าไหลหลาก ก็ยิ่งเป็นอุปสรรคในการเดินทาง และที่สำคัญอาจจะเป็นอันตรายกับเด็กๆ


ในปีการศึกษา 2560 นี้ มีเด็ก 402 คน จากสองโรงเรียนยังรอความช่วยเหลือ โดยเฉพาะเด็กพักนอนจำนวน 195 คน ซึ่งทางโรงเรียนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะค่าอาหารของเด็กนักเรียนพักนอนทั้ง 3 มื้อ เนื่องจากครอบครัวของเด็กนักเรียนทั้งหมดเป็นชาวกะเหรี่ยง ที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง ส่วนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลก็ไม่เพียงพอ ในปัจจุบันรัฐบาลสนับสนุนค่าอาหารมื้อเช้าและมื้อเย็นให้กับเด็กพักนอนคนละ 13 บาทต่อมื้อ และสนับสนุนค่าอาหารมื้อกลางวันให้เด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนคนละ 20 บาทต่อมื้อ


ทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.), โครงการ Food4Good พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย, ปลุกพลังเปลี่ยนไทยออนไลน์ และเทใจดอทคอม จึงต้องการระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อช่วยส่งข้าวสาร ให้โรงเรียนได้จัดอาหารที่มีคุณภาพและในปริมาณที่เพียงพอให้เด็กๆ นักเรียนได้รับประทานครบทั้ง 3 มื้อ เพื่อให้เด็กทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีพัฒนาการที่สมวัย ลดปัญหาเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ที่มีอยู่จำนวนไม่น้อย เพื่อให้เด็กๆ เหล่านี้ได้เติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ ลดความเลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม

ปริมาณข้าวสารที่โรงเรียนแม่หลุยใช้ใน 1 เทอม

จำนวนนักเรียนจำนวนเด็กพักนอนปริมาณข้าวสารที่ใช้ (กิโลกรัม)
ต่อมื้อต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือน ต่อเทอม
18110910302109003,600

ปริมาณข้าวสารที่โรงเรียนนาดอยใช้ใน 1 เทอม

จำนวนนักเรียนจำนวนเด็กพักนอนปริมาณข้าวสารที่ใช้ (กิโลกรัม)
ต่อมื้อต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือน ต่อเทอม
2218615453151,3506,750

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ

  1. เมื่อระดมทุนเงินและข้าวสำเร็จทางโครงการจะจัดส่งข้าวไปยังโรงเรียนทุกเดือน
  2. ส่งคู่มือเกี่ยวกับโภชนาการเด็กไปยังโรงเรียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  3. โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลด้านน้ำหนัก ส่วนสูงเพื่อเปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตของเด็ก

ประโยชน์ของโครงการ

  1. เด็กกว่า 402 คนมีอาหารในการบริโภคที่ดีขึ้น
  2. ช่วยพัฒนาโรงเรียนด้านโภชนาการ เพราะทางโครงการมีการขยายความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของเด็กไปยังครูและแม่ครัว

เด็กนักเรียน 402 คน ใน จ.แม่ฮ่องสอน มีโภชนาการที่ดีขึ้น

1 มีนาคม 2019

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาดอยและโรงเรียนบ้านแม่หลุย ได้ดำเนินการจัดซื้อข้าวสารเพื่อนำมาหุงให้กับเด็กๆ นักเรียนที่พักนอนและเด็กนักเรียนไป-กลับ ได้รับประทานครบทั้ง 3 มื้อ มาแล้วจำนวน 3 เดือน ได้แก่ เดือนพฤศจิกายน 61 ธันวาคม 61 และมกราคม 62 ตามแผนการจัดซื้อทั้ง 2 โรงเรียน เราได้วางแผนเอาไว้ ดังนี้

กิจกรรมซื้อข้าวสารรายเดือนโรงเรียน
บ้านนาดอยบ้านแม่หลุย
พ.ย. 6115,800 บาท (รวมค่าขนส่ง)
15,800 บาท (รวมค่าขนส่ง)
ธ.ค.  6115,800 บาท (รวมค่าขนส่ง) 15,800 บาท (รวมค่าขนส่ง)
ม.ค. 6215,800 บาท (รวมค่าขนส่ง) 15,800 บาท (รวมค่าขนส่ง)
ก.พ. 6215,800 บาท (รวมค่าขนส่ง) 15,800 บาท (รวมค่าขนส่ง)
ม.ค. 6215,800 บาท (รวมค่าขนส่ง) 15,800 บาท (รวมค่าขนส่ง)
เม.ษ. 62สรุปโครงการสรุปผลโครงการ

สาเหตุที่ทั้ง 2 โรงเรียนต้องแบ่งซื้อเป็นรายเดือน เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บข้าวสาร และหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องหนูและสัตว์ต่างๆ ที่จะมากัดกินข้าวสารที่จัดซื้อไว้

ภาพประกอบ


ข้าวสารมาส่งถึงโรงเรียน เด็กๆ ่มาช่วยกันขนย้ายข้าวสาร


เก็บข้าวสารไว้สำหรับกิน 1 เดือน


เด็กๆ เข้าแถวรอรับอาหาร


รุ่นพี่มาช่วยตักอาหารให้รุ่นน้อง


พร้อมกินข้าวกันแล้ว


หน้าตามื้ออาหารในโรงเรียน


เด็กนักเรียนมีข้าวกินอิ่มครบ 3 มื้อ

และจากการดำเนินงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (เดือนพฤศจิกายน 61 – เดือนมกราคม 62) มีเด็กนักเรียนได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น จำนวน 402 คน แบ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดอย จำนวน 221 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หลุย จำนวน 181 คน ที่ได้รับประทานข้าวครบทั้ง 3 มื้อ และมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ดังนี้

ผลการเปลี่ยนแปลงทางโภชนาการโรงเรียน
บ้านนาดอยบ้านแม่หลุย
ก่อนร่วมโครงการปกติ (%)89.3683.33
ต่ำ (%)9.579.72
เกิน (%)1.006.94
หลังร่วมโครงการ
(มกราคม 62)
ปกติ (%)92.5598.11
ต่ำ (%)3.190
เกิน (%)1.061.38

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
จัดซื้อข้าวสารจำนวน 6,000 กิโลกรัมและขนส่งไปยังโรงเรียน180,000