โครงการสุขภาพ

Rice4Good ส่งข้าวให้เด็กดอย

ส่งข้าวให้เด็กดอย-ตะเข็บชายแดน เพราะเด็กยากไร้หลายคนต้องอาศัยอยู่ที่โรงเรียน แต่งบสนับสนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอ เราจึงอยากชวนทุกคนส่งข้าวสารไปให้น้องได้กิน

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านแม่หลุย และโรงเรียนบ้านนาดอย ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

185,720 บาท

เป้าหมาย

180,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 103%
จำนวนผู้บริจาค 134

สำเร็จแล้ว

ปัจจุบัน พวกเรากำลังพูดถึงอนาคตของประเทศไทยที่กำลังจะพัฒนาไปสู่ความเจริญต่างๆ ที่ใครหลายคนได้วาดฝันเอาไว้ แต่เชื่อหรือไม่ ยังมีเด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนอาศัยอยู่ในพื้นที่ดอยสูง ที่มีการเดินทางที่ยากลำบาก ที่ต้องดิ้นร้นเพื่ออนาคตของตัวเองและครอบครัว เด็กเหล่านี้ต้องใช้เวลาเดินทางออกจากบ้านไปโรงเรียนเป็นวัน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงต้องสร้างหอพักให้เด็กเหล่านี้ได้มาพักนอนที่โรงเรียน เทอมละหลายๆ เดือน เพื่อที่พวกเขาจะได้เรียนหนังสือ เหมือนกับเด็กคนอื่นๆ

โรงเรียนบ้านแม่หลุย เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนบ้านนาดอย เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนทั้งสองเป็นตัวอย่างของโรงเรียนอีกหลายโรงเรียนบนพื้นที่ดอยสูง ที่ทางโรงเรียนต้องดูแลเด็กนักเรียนพักนอน เนื่องจากหมู่บ้านต่างๆ ที่เป็นพื้นที่ห่างไกลจากโรงเรียน เด็กๆ หลายคนจึงไม่สามารถเดินทางไปกลับโรงเรียนได้ภายในวันเดียว เด็กหลายคนต้องเดินทางไปกลับวันละ 3-5 ชั่วโมง และยิ่งในช่วงฤดูฝนด้วยแล้ว การเดินทางยิ่งยากลำบาก ถนนเป็นดินโคลน และต้องเดินข้ามลำห้วย ในบางครั้งมีดินถล่มหรือน้ำป่าไหลหลาก ก็ยิ่งเป็นอุปสรรคในการเดินทาง และที่สำคัญอาจจะเป็นอันตรายกับเด็กๆ


ในปีการศึกษา 2560 นี้ มีเด็ก 402 คน จากสองโรงเรียนยังรอความช่วยเหลือ โดยเฉพาะเด็กพักนอนจำนวน 195 คน ซึ่งทางโรงเรียนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะค่าอาหารของเด็กนักเรียนพักนอนทั้ง 3 มื้อ เนื่องจากครอบครัวของเด็กนักเรียนทั้งหมดเป็นชาวกะเหรี่ยง ที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง ส่วนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลก็ไม่เพียงพอ ในปัจจุบันรัฐบาลสนับสนุนค่าอาหารมื้อเช้าและมื้อเย็นให้กับเด็กพักนอนคนละ 13 บาทต่อมื้อ และสนับสนุนค่าอาหารมื้อกลางวันให้เด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนคนละ 20 บาทต่อมื้อ


ทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.), โครงการ Food4Good พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย, ปลุกพลังเปลี่ยนไทยออนไลน์ และเทใจดอทคอม จึงต้องการระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อช่วยส่งข้าวสาร ให้โรงเรียนได้จัดอาหารที่มีคุณภาพและในปริมาณที่เพียงพอให้เด็กๆ นักเรียนได้รับประทานครบทั้ง 3 มื้อ เพื่อให้เด็กทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีพัฒนาการที่สมวัย ลดปัญหาเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ที่มีอยู่จำนวนไม่น้อย เพื่อให้เด็กๆ เหล่านี้ได้เติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ ลดความเลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม

ปริมาณข้าวสารที่โรงเรียนแม่หลุยใช้ใน 1 เทอม

จำนวนนักเรียนจำนวนเด็กพักนอนปริมาณข้าวสารที่ใช้ (กิโลกรัม)
ต่อมื้อต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือน ต่อเทอม
18110910302109003,600

ปริมาณข้าวสารที่โรงเรียนนาดอยใช้ใน 1 เทอม

จำนวนนักเรียนจำนวนเด็กพักนอนปริมาณข้าวสารที่ใช้ (กิโลกรัม)
ต่อมื้อต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือน ต่อเทอม
2218615453151,3506,750

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ

  1. เมื่อระดมทุนเงินและข้าวสำเร็จทางโครงการจะจัดส่งข้าวไปยังโรงเรียนทุกเดือน
  2. ส่งคู่มือเกี่ยวกับโภชนาการเด็กไปยังโรงเรียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  3. โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลด้านน้ำหนัก ส่วนสูงเพื่อเปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตของเด็ก

ประโยชน์ของโครงการ

  1. เด็กกว่า 402 คนมีอาหารในการบริโภคที่ดีขึ้น
  2. ช่วยพัฒนาโรงเรียนด้านโภชนาการ เพราะทางโครงการมีการขยายความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของเด็กไปยังครูและแม่ครัว
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
จัดซื้อข้าวสารจำนวน 6,000 กิโลกรัมและขนส่งไปยังโรงเรียน180,000