วิธีการใช้ เทใจ Gift Card

เทใจกิฟการ์ด

1เลือกช่องทางการชำระเงินที่บัญชีธนาคาร, Gift Card

เลือกช่องทางการชำระเงิน

2กรอกอีเมลและยืนยันการบริจาค

กรอกอีเมล

3กรอกรายละเอียดในหน้ายืนยันการโอนเงิน

  • เลือก Gift Card จากเมนู
  • ใส่จำนวนเงินเท่ากับมูลค่าใน Gift Card
  • ถ่ายภาพ Gift Card และอัพโหลดรูปภาพ
  • ใส่หมายเลขรหัส Gift Card (อยู่ด้านหลังบัตร)