กิจกรรมมอบของขวัญ 1,000 ชิ้น ให้เด็กป่วย

ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย 2565

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2023

กิจกรรมของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 16 ได้จัดกิจกรรมปีใหม่และวันเด็ก เพื่อส่งความสุขในเทศกาลแห่งงานรื่นเริง โดยมีเป้าหมายเด็กป่วย จำนวน 1,000 ชิ้น โดยมีเป้าหมายคือ โรงพยาบาลเครือข่าย 8 แห่งของโครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา

ทางโครงการได้จัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วยตามโรงพยาบาลดังนี้
กิจกรรมของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 16

วันที่สถานที่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565OPD เด็กกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565OPD เด็กจิตเวช โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565หอผู้ป่วยเด็กกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กิจกรรมของขวัญวันเด็ก

วันที่สถานที่
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566  ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566OPD เด็ก กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566OPD เด็กโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี

และได้ส่งของขวัญปีใหม่ทางไปรษณีย์ให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลเครือข่ายต่างจังหวัด ดังนี้

  1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดร้อยเอ็ด
  2. โรงเรียนชลประทาน จ.นนทบุรี
ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์


คุณแม่น้องเพลิน " ของเล่นที่ได้ เป็นของเล่นที่น้องอยากได้พอดีค่ะ ทำให้ช่วงเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลน้องได้มีของเล่น และผ่อนคลายขึ้น "


น้องกัน " ขอบคุณพี่ๆ ที่เอาของเล่นมาให้ เป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นแรกเลย "


น้องภูมิ " หนูชอบรถ หนูจะเอาของเล่นกลับไปเล่นที่บ้าน "

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนเด็กป่วยในโรงพยาบาลของขวัญ 1,000 ชิ้นเด็กป่วยในโรงพยาบาลได้รับกำลังใจจากผู้ใหญ่ในสังคมด้วยของขวัญปีใหม่ ทำให้เด็กป่วยมีกำลังใจ และมีพลังใจที่จะต่อสู้กับความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย บรรยากาศภายในหอผู้ป่วยมีความสดชื่นด้วยการมีบุคคลภายนอกไปจัดกิจกรรมนันทนาการ
รูปภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม