จัดกิจกรรม "Money Hero การเงินสำหรับเด็ก" ให้แก่น้องๆจำนวน 37 คน

Money Hero - เล่น สนุก คิด ตะลุยภารกิจการออม

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2023

กิจกรรม Money Hero การเงินสำหรับเด็กๆ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บ้านสวนครูองุ่น ทองหล่อ มีเด็กๆได้ร่วมเรียนรู้ร่วมสนุกผ่านฐานกิจกรรมเกือบ 40 คน

เด็กๆที่มานั้นก็มีความหลากหลาย ทั้งช่วงอายุตั้งแต่ 6 -12 ปี พื้นฐานครอบครัว การศึกษา หรือแม้กระทั้งความสมบูรณ์พื้นฐานด้านครอบครัว เพราะเราให้โอกาสเด็กจากชุมชมทองหล่อได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

การปูพื้นฐานการเงินที่ดี เริ่มต้นจากการเรียนรู้ การเล่น และลงมือทำกิจกรรมที่เราจัด ได้แก่

  • นิทาน Money Hero แปะโป้งสัญญา เป็นนิทานการเงินสนุกๆนำเข้าสู่โลกของการเงิน พร้อมให้น้องลงนามคำมั่นสัญญา
  • อุดรูรั่วทางการเงิน โดยให้เข้าใจความสำคัญของการจดรับจ่ายเปรียบเหมือนการอุดรูน้ำรั่ว สร้างการแข่งขันกันเป็นทีมแบ่งงานกันทำและถอดบทเรียน
  • กำจัดปีศาจดอกเบี้ยในบ้านกัน เป็นกิจกรรมที่ให้รับฟังข้อมูลของดอกเบี้ยที่ไม่ดี และต้องรีบกำจัด แล้วลงมือทำผ่านการปาลูกบอลให้เข้าเป้าหมาย ได้ออกกำลัง
  • แยกแยะสิ่งจำเป็น-ไม่จำเป็น ให้จำลองสถานการณ์ว่าหากมีเงินจำกัดเราจะเลือกซื้ออะไรดี ผ่านการเลือกสินค้าจริงแล้วให้เล่าเหตุผลให้เพื่อนๆฟัง
  • ประดิษฐ์กระปุกหมูออมสิน ขวดน้ำที่แจกช่วงกิจกรรมสามารถนำเอามาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราออมได้ ได้ตกแต่งเองตามใจอีกด้วย

ระหว่างกิจกรรม เด็กๆได้ลงมือเล่นสนุก พูดคุย และเห็นตัวอย่างจากเพื่อนๆ เมื่อกลับบ้านไปแล้วผู้ปกครองก็ได้เนื้อหาที่สามารถเชื่อมโยงนำไปสอนต่อได้ ผลลัพท์ที่จะได้จริงๆ คือเมื่อเด็กกลับไปบ้านแล้วเริ่มต้นทำจริงเรื่องการเงินในแง่มุมที่ผู้ใหญ่แนะนำ

ข้อสังเกตจากการทำกิจกรรมที่จะนำไปปรับปรุง

  1. พื้นฐานของเด็กที่แตกต่างกัน ทำให้เข้าใจเรื่องการเงินแตกต่างกันมากๆ เช่น ประสบการณ์ ความสนใจ พื้นฐานความรู้ เมื่อเข้ากิจกรรมร่วมกันจะทำให้สำหรับบางคนสนุก ท้าทาย แต่บางคนรู้สึกว่าเด็กเกินไป
  2. คำศัพท์บางคำเด็กไม่รู้จัก เพราะพื้นฐานไม่เหมือนกัน เช่น ดอกเบี้ย
  3. ควรมีตัวอย่างที่จับต้องได้ การเงินกับรูรั่วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจ แต่ถ้าเป็นเงินจริงเลย จะตรงและเข้าใจได้ง่ายกว่า
  4. สถานที่จัดไม่ค่อยเหมาะสม เพราะอากาศร้อน ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมสามารถทำให้กระชับมากขึ้น
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนเด็กที่มากับผู้ปกครอง 22 คน
เด็กที่มาจากชุมชน 15 คน
37 คนถูกกระตุกความคิดเรื่องความสำคัญของการเงิน
วิดีโอกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

 ภาพ : กิจกรรมเล่านิทานการเงิน 

 ภาพ : Money Hero และ ปีศาจดอกเบี้ยปรากฎตัว
 ภาพ : คำมั่นสัญญา ในฐานะ Money Hero

 ภาพ : เติมน้ำในถังแทนการเพิ่มเงินในกระเป๋าสตางค์ มีสติ๊กเกอร์แทนค่าใช้จ่าย เมื่อจ่ายจริงก็จะแกะออก น้ำก็จะรั่วออกมา งั้นต้องทั้งรีบเติม รีบอุดรอยรั่ว

 ภาพ : ปาลูกบอลแทนการกำจัดปีศาจดอกเบี้ย เพราะถ้าปล่อยไว้จะยิ่งงอกเงย ทำให้เงินเราหาย
 ภาพ : ถ้าซื้อของแล้วไม่ได้จดรับจ่าย เราจะจำได้ไหมว่าเงินเราหายไปไหน ( ฝึกฝนจากสถานการณ์จริง )

  ภาพ : ไหนลองคิดสิ ถ้าเงินมีจำกัด เราจะซื้ออะไรดี อะไรจำเป็น ไม่จำเป็น ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ

 ภาพ : ขวดน้ำที่กิน อย่าทิ้ง เอามาทำกระปุกได้ ได้ตกแต่งเองอีกด้วย