ส่ง Aerosol Shield 539 ชิ้น ไปยัง 205 โรงพยาบาล

Aerosol Shield อุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2020

รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้จัดส่งมอบ Aerosol Shield

 1. โรงพยาบาลศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
 2. คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
 3. คลีนิกทันตกรรมเด็นท์เต้
 4. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จ.กรุงเทพ
 5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งที่นพ.ธิติกรณ์ เชื้อเมืองพาน (ห้องฉุกเฉิน) และคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 6. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จ.กรุงเทพ
 7. โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ จ.กรุงเทพ
 8. โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี จ.จันทบุรี
 9. โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี จ.จันทบุรี
 10. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
 11. โรงพยาบาลกะเปอร์ จ.ระนอง
 12. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ (องค์กรแพทย์) จ.กาฬสินธุ์
 13. โรงพยาบาลกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
 14. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
 15. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จ.สระบุรี
 16. โรงพยาบาลขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
 17. โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง
 18. โรงพยาบาลเขาย้อย จ.เพชรบุรี
 19. โรงพยาบาลโขงเจียม จ.อุบลราชธานี
 20. โรงพยาบาลค้อวัง จ.ยโสธร
 21. โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร
 22. โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่
 23. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก
 24. โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง
 25. โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
 26. โรงพยาบาลโคกสำโรง จ.ลพบุรี
 27. โรงพยาบาลฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
 28. โรงพยาบาลจอมทอง (ห้องคลอด) จ.เชียงใหม่
 29. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จ.สมุทรปราการ
 30. โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ จ.สมุทรปราการ
 31. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจ.สุพรรณบุรี
 32. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
 33. โรงพยาบาลแจ้ห่ม จ.ลำปาง
 34. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 35. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 36. โรงพยาบาลชานุมาน
 37. โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 38. โรงพยาบาลชุมแพ
 39. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
 40. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 41. โรงพยาบาลเชียงยืน จ.มหาสารคาม
 42. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
 43. โรงพยาบาลไชยวาน จ.อุดรธานี
 44. โรงพยาบาลไชโย จ.อ่างทอง
 45. โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล จ.เชียงใหม่
 46. โรงพยาบาลดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
 47. โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 48. โรงพยาบาลตระการพืช จ.อุบลราชธานี
 49. ศูนย์การเเพทย์สมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ จ.นครนายก
 50. โรงพยาบาลตาคลี ฝ่ายองค์กรแพทย์ จ.นครสวรรค์
 51. โรงพยาบาลตำรวจ จ.กรุงเทพ
 52. โรงพยาบาลเถิน จ.ลำปาง
 53. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จ.กรุงเทพ
 54. โรงพยาบาลทับคล้อ จ.พิจิตร
 55. โรงพยาบาลท่าตะโก จ.นครสวรรค์
 56. โรงพยาบาลท่ายาง (โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ เพื่อจังหวัดเพชรบุรี) จ.เพชรบุรี
 57. โรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก
 58. โรงพยาบาลท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 59. โรงพยาบาลทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
 60. โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 61. โรงพยาบาลเทพปัญญา จ.เชียงใหม่
 62. โรงพยาบาลไทรโยค จ.กาญจนบุรี
 63. ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 64. โรงพยาบาลธารโต จ.ยะลา
 65. โรงพยาบาลนครชัยศรี จ.นครปฐม
 66. โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม
 67. โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส
 68. โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 จ.กรุงเทพ
 69. โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา จ.อุดรธานี
 70. โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์
 71. โรงพยาบาลนาแห้ว จ.เลย
 72. โรงพยาบาลน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
 73. โรงพยาบาลน้ำโสม จ.อุดรธานี
 74. โรงพยาบาลโนนสะอาด จ.อุดรธานี
 75. โรงพยาบาลโนนสัง จ.หนองบัวลำภู
 76. โรงพยาบาลบันนังสะตา จ.ยะลา
 77. โรงพยาบาลบางกล่ำ จ.สงขลา
 78. โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
 79. โรงพยาบาลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ
 80. โรงพยาบาลบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
 81. โรงพยาบาลบ้านนา จ.นครนายก
 82. โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 83. โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
 84. โรงพยาบาลบีเอนเอช จ.กรุงเทพ
 85. โรงพยาบาลบึงนาราง จ.พิจิตร
 86. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
 87. โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา
 88. โรงพยาบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 89. โรงพยาบาลปทุมเวช จ.ปทุมธานี
 90. โรงพยาบาลประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
 91. โรงพยาบาลประทาย จ.นครราชสีมา
 92. โรงพยาบาลปริ้นซ์ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
 93. โรงพยาบาลปลาปาก จ.นครปฐม
 94. โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน จ.ชุมพร
 95. โรงพยาบาลผาขาว
 96. โรงพยาบาลพญาไท 2 จ.กรุงเทพ
 97. โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จ.ชลบุรี
 98. โรงพยาบาลพนา จ.อำนาจเจริญ
 99. โรงพยาบาลพยุห์ จ.ศรีสะเกษ
 100. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
 101. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี
 102. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (ห้องพักแพทย์ชั้น 2 ตึกอำนวยการ) จ.ลพบุรี
 103. โรงพยาบาลพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
 104. โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี
 105. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ.กรุงเทพ
 106. โรงพยาบาลพร้าว จ.กรุงเทพ
 107. โรงพยาบาลพะเยา จ.พะเยา
 108. โรงพยาบาลพะเยาราม จ.พะเยา
 109. โรงพยาบาลพัทลุง จ.พัทลุง
 110. โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย
 111. โรงพยาบาลพิมาย จ.นครราชสีมา
 112. โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
 113. โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา
 114. โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 จ.กรุงเทพ
 115. โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จ.เพชรบูรณ์
 116. โรงพยาบาลแพร่ จ.แพร่
 117. โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี
 118. โรงพยาบาลโพนพิสัย จ.หนองคาย
 119. โรงพยาบาลภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
 120. ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโกล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จ.ตาก
 121. โรงพยาบาลภูหลวง จ.เลย
 122. โรงพยาบาลมงกุฎระยอง จ.ระยอง
 123. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 124. โรงพยาบาลมเหสักข์ จ.เชียงใหม่
 125. โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จ.ลพบุรี
 126. โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี จ.สงขลา
 127. โรงพยาบาลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
 128. โรงพยาบาลเมืองเลยราม จ.เลย
 129. โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 130. โรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย
 131. โรงพยาบาลยะรัง จ.ปัตตานี
 132. โรงพยาบาลยะหริ่ง จ.ปัตตานี
 133. โรงพยาบาลยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 134. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ รักษาศุข บางบอน จ.กรุงเทพ
 135. โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 136. โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง
 137. โรงพยาบาลรัตนบุรี จ.สุรินทร์
 138. โรงพยาบาลราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
 139. โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี
 140. โรงพยาบาลราชวิถี จ.กรุงเทพ
 141. โรงพยาบาลรามคำแหง จ.กรุงเทพ
 142. โรงพยาบาลรามัน จ.ยะลา
 143. ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพ
 144. โรงพยาบาลลำพูน จ.ลำพูน
 145. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จ.กรุงเทพ
 146. โรงพยาบาลวังทอง จ.พิษณุโลก
 147. โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ (แผนกเด็ก) จ.ตรัง
 148. โรงพยาบาลวัฒนา-หนองคาย จ.หนองคาย
 149. โรงพยาบาลวาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 150. โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
 151. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จ.ขอนแก่น
 152. โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
 153. โรงพยาบาลศิริราช จ.กรุงเทพ
 154. โรงพยาบาลศิริเวช จ. ลำพูน
 155. โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา จ.อยุธยา
 156. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 157. โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา
 158. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ. สงขลา
 159. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฝรั่ง จ.นครราชสีมา
 160. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระแชง จ.ปทุมธานี
 161. โรงพยาบาลสทิงพระ จ.สงชลา
 162. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี
 163. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.กรุงเทพ
 164. โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ.เชียงราย
 165. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี
 166. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ จ.สงขลา
 167. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เลิงนกทา จ.ยโสธร
 168. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย
 169. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร
 170. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย
 171. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม
 172. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก
 173. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี
 174. โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 175. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
 176. วิชนาทคลินิกเวชกรรม จ.ฉะเชิงเทรา
 177. โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี
 178. โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 179. โรงพยาบาลสวี จ.ชุมพร
 180. โรงพยาบาลสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
 181. โรงพยาบาลสะเมิง จ.เชียงใหม่
 182. โรงพยาบาลสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 183. โรงพยาบาลสำโรงทาบ จ.สุรินทร์
 184. โรงพยาบาลสิงหนคร จ.สงขลา
 185. โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา จ.กรุงเทพ
 186. โรงพยาบาลสีชมพู จ.ขอนแก่น
 187. โรงพยาบาลสุคิริน จ.นราธิวาส
 188. โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์
 189. โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 190. โรงพยาบาลสุไหงปาดี จ.นราธิวาส
 191. โรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา
 192. โรงพยาบาลหนองแค จ.สระบุรี
 193. โรงพยาบาลหนองจิก จ.ปัตตานี
 194. โรงพยาบาลหนองแสง จ.อุดรธานี
 195. โรงพยาบาลหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 196. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ จ.กรุงเทพ
 197. โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นจ.นครปฐม
 198. โรงพยาบาลห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
 199. โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง
 200. โรงพยาบาลหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
 201. โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ 2 จ.อ่างทอง
 202. โรงพยาบาลอ่าวลึก จ.กระบี่
 203. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
 204. โรงพยาบาลอุ้มผาง (ห้องวิสัญญี) จ.ตาก
 205. โรงพยาบาลเอกชล 2 จ.ชลบุรี