สร้างอาชีพให้ผู้ป่วยซึมเศร้า และผู้ที่มีรายได้น้อย 3 ครอบครัว

อาชีพแก่ผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าและผู้ดูแลผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2019

โครงการอาสามาเยี่ยม ได้ให้ความช่วยเหลือในการสร้างอาชีพให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า และครอบครัวที่มีฐานะยากจน ด้วยการส่งเสริมอาชีพโดยการสร้างโรงเรือนและจัดซื้อเชื้อเพาะเห็ด จำนวน 3 ราย

รายที่ 1 นางอรพัน สุวรรณรังค์ หรือ ป้านัน (ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า)

ทีมงานอาสาสมาเยี่ยม ช่วยกันขนเชื้อเห็ดก้อนให้ป้านัน

ก้อนเชื้อเห็ด จำนวน 600 ก้อน ที่ป้านันได้รับ

ผลการดำเนินงานการเพาะเห็ดของป้านัน
ปัจจุบัน ป้านันทั้งเดินและปั่นจักรยานขายเห็ดนางฟ้าให้กับเพื่อนบ้านและในบริเวณใกล้เคียงรอบๆชุมชนที่อาศัยอยู่ ขายในกิโลกรัมละ 80 บาท

ความรู้สึกของป้านัน
ตอนนี้สุขภาพจิตดีขึ้นมาก รู้สึกว่ามีเพื่อนมีญาติ มีความหวัง อีกทั้งมีเห็ดไว้เป็นอาหาร และมีอาชีพที่ช่วยหารายได้เข้ามา

รายที่ 2 นาย กนกพล เกตุณรงค์ หรือ โอ๊ต (ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า)

ก้อนเชิ้อเห็ดมาส่งถึงที่บ้านโอ๊ต

ก้อนเชื้อเห็ดออกดอก กลายเป็นความสุขของโอ๊ต

ผลการดำเนินงานการเพาะเห็ดของโอ๊ต
ปัจจุบันโอ๊ตขายตรงกับเพื่อนบ้านและมีแม่ค้ามารับซื้อเห็ดนางฟ้าถึงที่บ้าน ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 80-100 บาท

ความรู้สึกของโอ๊ต
ตอนนี้ภูมิใจในผลงานตัวเอง มีรายได้ คนในครอบครัวอิ่มท้อง ภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยการแบ่งปันแรงกาย แรงใจ ของตัวเอง ช่วยเหลือป้านันและคุณยายศรีคุณตายุทธด้วย

รายที่3 คุณยายศรีและคุณตายุทธ (ครอบครัวยากจน ต้องการมีอาชีพและหารายได้เป็นค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาลของหลานสาว)

โรงเรือนของคุณยายและคุณตา

ทีมอาสามาเยี่ยมคอยดูแลไม่ห่าง


ผลการดำเนินงานการเพาะเห็ดของคุณยายศรีและคุณตายุทธ
ปัจจุบัน คุณยายศรีและคุณตายุทธ ได้ช่วยกันดูแลเห็ดเป็นอย่างดีและนำเห็ดไปขาย ให้เพื่อนบ้านและแม่ค้า ในกิโลกรัมละ 100 บาท และด้วยความที่คุณยายเองพูดคุยเก่งยิ้มง่ายมีหัวคิดด้านการตลาด จึงรู้จักการโน้มน้าวใจให้แก่ผู้ที่มาซื้อเห็ดนางฟ้า

ความรู้สึกของคุณยายศรีและคุณตายุทธ
คุณยาย ดีใจมากที่มีเห็ดมาช่วยสร้างรายได้ เป็นรายได้ เป็นอาหาร ในช่วงเวลาที่อับจน อยากขอบคุณทุกครั้งที่เจอทีมงานอาสามาเยี่ยม มีความสุขจนคิดไกลไปถึงการปลูกผักที่จะขายคู่ไปกับเห็ดได้ ทั้งที่เมื่อก่อนมืดแปดด้าน และตอนนี้ในครอบครัวก็มีความสุขมากขึ้น

ขณะนี้ ทั้ง 3 ครอบครัว อยู่ในขั้นทดลองเลี้ยง เพาะเชื้อเห็ด และทำรายได้ถือว่าอยู่ในช่วงที่กำลังไปได้ดี ทำให้พวกเขามีสุขภาพกายดี และสุขภาพใจก็ดีไปด้วย หลังจากดำเนินการไปสักพัก ทางโครงการอาสามาเยี่ยมตั้งใจจะเพิ่ม ก้อนเชื้อเห็ดให้ทั้ง อีกคนละ 1,000 ก้อน และโครงการฯ จะให้เก็บเงินต่อทุนค่าก้อนเชื้อเห็ดเอง เพื่อให้สามารถสร้างรายเลี้ยงตนเองได้

และโครงการอาสามาเยี่ยมมีการวางแผนช่วยเพิ่ม อีก 2 ราย เนื่องจากต้องดูส่วนประกอบอีกหลายด้าน เช่น ความเป็นไปได้ของศักยภาพ บริเวณที่อยู่อาศัย ตลาด เป็นต้น ก่อนที่จะเข้าไปส่งเสริมอาชีพต่อไป