ผลิตรถเข็น D.I.Y เพื่อผู้พิการ 69 คัน

รถเข็น D.I.Y เพื่อผู้พิการ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2019

การผลิตรถเข็น D.I.Y เพื่อผู้พิการ ตลอดการจัดกิจกรรมสามารถผลิตได้ทั้งสิ้น จำนวน 69 คัน มีรายละเอียดดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ธันวาคม 2561 กลุ่ม Cart Wheel Chair Donate ร่วมกับเทใจดอทคอม Help the helper และอาสาสมัคร ผลิตได้ 25 คัน

ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มีนาคม 2562 กลุ่ม Cart Wheel Chair Donate ร่วมกับ 1577 home shopping และอาสาสมัคร ผลิตได้ 20 คัน

ครั้งที่ 3 วันที่ 22 มีนาคม 2562 กลุ่ม Cart Wheel Chair Donate ร่วมกับ ทีม บริษัท วีอาร์โปร จำกัด ผลิตได้ 20 คัน

ครั้งที่ 4 กลุ่ม Cart Wheel Chair Donate ผลิตได้ 4 คัน

ขณะนี้ทีมงานกำลังทยอยส่งมอบรถเข็นไปยังผู้ขอรับบริจาคแล้วบางส่วน ท่านใดที่สนใจขอรับบริจาครถเข็นฟรี สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ http://kzyagency24hr.com/cartwheelchair/

ภาพประกอบ

ทีมอาสาสมัคร 1577 มาร่วมผลิตรถเข็น

ผู้ขอรับรถเข็น 

บริจาครถเข็น 5 คันที่บางกระเจ้า
ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางน้ำผึ้ง โดยมีนายสมบูรณ์ สุวรรณเทวะคุปต์ ผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบ 4 คัน

อีก 1 คัน มอบให้กับคุณเปรม ชาวบ้านบางกระเจ้า  

ติดตามเรื่องราวของโครงการที่ https://www.facebook.com/Cart-Wheel-Chair-Donate-148130559060017/