การจ้างงานทำสวนและกิจกรรมแจกอาหารคนไร้บ้าน

ปลูกปันอิ่ม Farm For Friends 2

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2023
ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์


" ผมตกงานมายาวนาน ไปสมัครที่ไหนก็ไม่มีคนรับเพราะด้วยมีโรคประจำตัวและเคยถูกหลอกไปทำงานแล้วไม่มีค่าจ้าง เขาไม่จ่ายค่าจ้าง วันนี้ได้มาทำสวนที่โครงการปลูกปันอิ่ม ก็เป็นงานที่พอทำได้ด้วยที่มีโรคประจำตัว และพอทำให้มีรายได้ค่าอาหาร ทางมูลนิธิอิสรชน ได้บอกแล้วว่านอกจากการทำงานแล้วทำให้เราได้แบ่งปันผลผลิตในการเอาไปทำอาหารให้เพื่อน(คนไร้บ้าน) ก็รู้สึกว่ามีอะไรให้ทำและเราเองก็มีประโยชน์เหมือนกัน " คุณอ้วน

พี่รัตน์ ชายเร่ร่อนไร้บ้าน ที่บางวันก็เมาสุรา วันหนึ่งอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่เรามูลนิธิอิสรชนลงไปพูดคุยในระยะหนึ่ง พี่รัตน์ก็รับจ้างหางานไปเรื่อย ๆ มีงานรับจ้างทั่วไปบ้าง งานก่อสร้างบ้าง แต่ช่วงหลังโควิดสถานการณ์นิ่ง ไม่มีงาน ก็มักจะถามทางมูลนิธิอิสรชนเสมอว่ามีงานไหม จนเราชวนให้ลองมาทำสวน ที่โครงการ ปลูกปันอิ่ม นี้ พี่รัตน์ก็มีความสุขในการมาสวน ได้ทำถางหญ้า ช่วยเก็บวัชพืช ถามว่าเป็นไงบ้างรู้สึกอย่างไร พี่รัตน์บอกว่า " ขอบคุณมากที่มีงานให้ทำ ช่วงนี้ไม่มีงานเลย เลยไม่มีอะไรจะกิน " และเจอแกทุกครั้งก็จะถามว่าไปทำสวนวันไหน เอาเขาไปด้วยคนนึงนะ และเล่าเรื่องราวที่ตนเองเคยทำสวนที่บ้าน มองเห็นความสุขที่ออกทางสายตา ที่มากกว่าการทำงานทั่วไป นี่คือพื้นที่ของการฟื้นฟู

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กลุ่มคนเปราะบางคนไร้บ้าน มาทำงาน 5-10 คนสลับกัน
คนที่ได้รับประทานอาหาร 80-100 คน
  • เขารู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและแบ่งปันสู่เพื่อน ๆ
  • ได้ฟื้นฟูตนเองในระหว่างการทำงาน ไม่ดื่มสุรา
  • มีงานทำมีรายได้
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


ภาพ : เก็บผักบุ้งน้ำ เป็นอาหารที่เขาไปเก็บไว้กินในพื้นที่สาธารณะ


ภาพ : รวมแรงรวมใจช่วยกันเตรียมแปลงสำหรับลงเมล็ดพันธ์

   
ภาพ : ผลผลิตเล็ก ๆ


ภาพ : รวมพลัง

วิดีโอการดำเนินกิจกรรม