โครงการอื่นๆ

เซียมดี

‘SIAM D’ หรือ เซียมดี รูปแบบใหม่ของสื่อสร้างสรรค์ ที่ให้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตผ่านข้อคิด และประโยชน์จากพรรณไม้ในสวนปันบุญ ผู้เสี่ยงเซียมดีนอกจากจะได้รับแนวคิดดีๆ ยังได้รับต้นไม้ ดอกไม้จากสวนปันบุญเพื่อร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ สวนปันบุญ (ซอยนภาศัพท์2 ถนนสุขุมวิท36 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร)

ยอดบริจาคขณะนี้

4,740 บาท

เป้าหมาย

40,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 12%
39 วัน จำนวนผู้บริจาค 5

เครียดกันไหม....

เครียดแล้วหาทางออกกันอย่างไร???

 หลายคนต้องประสบกับปัญหาในชีวิตประจำวัน ทั้งเรื่องการเรียน การทำงาน การเงิน ความเสี่ยงในชีวิต ครอบครัว  นำไปสู่ความไม่สบายใจและต้องการหาที่พึ่งทางใจ เพื่อช่วยคลายความไม่สบายใจลงไปบ้าง

แต่ละคนมีวิธีการคลายความไม่สบายใจที่แตกต่างกัน เช่น บางคนใช้เวลาว่างไปกับการเดินช็อปปิ้ง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่องเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน หรือเข้าวัดเพื่อทำบุญ โดยกิจกรรมยอดนิยมที่หลายคนทำเมื่อเข้าวัด คือ การเสี่ยงเซียมซี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสี่ยงดวง ทำนายอนาคต และโชคชะตา


การเสี่ยงเซียมซี อาจให้แค่ความสบายใจ จากการหวังพึ่งโชคชะตา

เราจึงอยากขอเพิ่มเติมให้การเสี่ยงเซียมซีมาเป็นการเสี่ยงเซียมดี

"เซียมดี" ให้อะไร?


เซียมให้ทั้งหลักคิดที่ดี ส่งเสริมให้ทุกคนได้ดีด้วยการคิดดี ทำดีด้วยตนเอง ให้ทั้งประโยชน์ส่วนตน ให้ทั้งประโยชน์แก่ผู้คนรอบตัว ด้วยการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ดังคำของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ที่ได้กล่าวไว้ว่า “การปลูกต้นไม้ คือการทำบุญที่มีอานิสงส์มาก เป็นบุญที่ให้ทั้งประโยชน์ตน เป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง และช่วยสร้างโลกนี้ให้ดีงาม น่าอยู่ จึงเป็นบุญที่เราควรหมั่นทำเป็นนิจ

"เซียมดี" ทำงานอย่างไร?

ทุกคนที่มาเยี่ยมชมสวนปันบุญสามารถเข้ามาทำการเสี่ยงเซียมดี จากนั้นเมื่อได้ตัวเลข ก็สามารถไปรับแนวคิดการดำเนินชีวิตและรับต้นไม้ (2 ต้นต่อ 1 คน) จากโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ เพื่อนำไปปลูก หรือ มอบให้ผู้อื่น โดยภายในตู้เซียมดีจะมีคาถา (หลักคิด และเกร็ดความรู้ดี ๆ จากพรรณไม้) ในรูปแบบของกระดาษและการสแกน QRcode

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ทำการระดมทุนจาก www.taejai.com
  2. ประชาสัมพันธ์กับมูลนิธิและสปอนเซอร์ต่าง ๆ ในช่วยสนับสนุนกิจกรรม
  3. ออกแบบสื่อที่ใช้ในโครงการ เซียมดี ในสวนปันบุญ
  4. จัดทำ ติดตั้งตู้เซียมดี และสื่อต่าง ๆ ในสวนปันบุญของโครงการ “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ” ตั้งอยู่ที่แปซิฟิค-อพาทเมนต์ ถนน สุขุมวิท36 ซอย นภาศัพท์2
  5. ผู้มาเยี่ยมชมสวนปันบุญสามารถเข้ามาทำการเสี่ยงเซียมดี ได้รับแนวคิดและได้รับต้นไม้ (2 ต้นต่อ 1 คน) จากโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ เพื่อนำไปปลูก หรือ มอบให้ผู้อื่น โดยภายในตู้เซียมดีจะมีคาถา (หลักคิด และเกร็ดความรู้ดี ๆ จากพรรณไม้) ในรูปแบบของกระดาษและการสแกน QRcode
  6. ทำการประเมินผลโครงการเพื่อหาข้อบกพร่อง และทำการปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น


ประโยชน์ของโครงการ

  1. เซียมดีช่วยเป็นสื่อในการปลูกฝังค่านิยมให้คนรุ่นใหม่มีมุมมองของการใช้ชีวิต รู้จักพึ่งตนเองมากกว่าการไปเชื่อตามดวงชะตา
  2. เซียมดีช่วยผลักดันให้คนรุ่นใหม่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้ ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์
  3. เซียมดีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่สีเขียวในสังคมไทยให้เพิ่มมากขึ้น ทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น เพราะยึดหลักที่ว่า การปลูกต้นไม้ คือ การทำความดีและเป็นบุญกุศล

สมาชิกภายในทีม

ดร. วรินทรา ศิริสุทธิกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเซียมดี
E-mail: varintra.s@gmail.com

นายจตุพล บุญสัมพุทธ
ตัวแทนนิสิตคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2 เซคชั่น A
เบอร์ติดต่อ 0626592941
Facebook: Lee Boonsumput
Email: Boonsumput@gmail.com

ภาคี


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนราคา (บาท)
1. ค่าจัดทำสื่อจัดวางที่สวนบุญ
10,000
2. ค่าจัดทำตู้เซียมดี 99 ช่อง1 ตู้20,000
3. ค่าทำกระบอกใส่ไม้ติ้ว และค่าจัดทำไม้ติ้ว4 ชุด5,000
4. ค่าจัดทำใบเซียมดี999 ใบ3,000
5. ค่าจัดทำวัสดุ QRcode 99ชุด99 ชุด2,000
รวมเป็นเงิน
40,000


บริจาคให้
เซียมดี

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน