โครงการอื่นๆ

เซียมดี

‘SIAM D’ หรือ เซียมดี รูปแบบใหม่ของสื่อสร้างสรรค์ ที่ให้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตผ่านข้อคิด และประโยชน์จากพรรณไม้ในสวนปันบุญ ผู้เสี่ยงเซียมดีนอกจากจะได้รับแนวคิดดีๆ ยังได้รับต้นไม้ ดอกไม้จากสวนปันบุญเพื่อร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ สวนปันบุญ (ซอยนภาศัพท์2 ถนนสุขุมวิท36 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร)

ยอดบริจาคขณะนี้

4,940 บาท

เป้าหมาย

40,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 12%
จำนวนผู้บริจาค 6

สำเร็จแล้ว

เครียดกันไหม....

เครียดแล้วหาทางออกกันอย่างไร???

 หลายคนต้องประสบกับปัญหาในชีวิตประจำวัน ทั้งเรื่องการเรียน การทำงาน การเงิน ความเสี่ยงในชีวิต ครอบครัว  นำไปสู่ความไม่สบายใจและต้องการหาที่พึ่งทางใจ เพื่อช่วยคลายความไม่สบายใจลงไปบ้าง

แต่ละคนมีวิธีการคลายความไม่สบายใจที่แตกต่างกัน เช่น บางคนใช้เวลาว่างไปกับการเดินช็อปปิ้ง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่องเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน หรือเข้าวัดเพื่อทำบุญ โดยกิจกรรมยอดนิยมที่หลายคนทำเมื่อเข้าวัด คือ การเสี่ยงเซียมซี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสี่ยงดวง ทำนายอนาคต และโชคชะตา


การเสี่ยงเซียมซี อาจให้แค่ความสบายใจ จากการหวังพึ่งโชคชะตา

เราจึงอยากขอเพิ่มเติมให้การเสี่ยงเซียมซีมาเป็นการเสี่ยงเซียมดี

"เซียมดี" ให้อะไร?


เซียมให้ทั้งหลักคิดที่ดี ส่งเสริมให้ทุกคนได้ดีด้วยการคิดดี ทำดีด้วยตนเอง ให้ทั้งประโยชน์ส่วนตน ให้ทั้งประโยชน์แก่ผู้คนรอบตัว ด้วยการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ดังคำของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ที่ได้กล่าวไว้ว่า “การปลูกต้นไม้ คือการทำบุญที่มีอานิสงส์มาก เป็นบุญที่ให้ทั้งประโยชน์ตน เป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง และช่วยสร้างโลกนี้ให้ดีงาม น่าอยู่ จึงเป็นบุญที่เราควรหมั่นทำเป็นนิจ

"เซียมดี" ทำงานอย่างไร?

ทุกคนที่มาเยี่ยมชมสวนปันบุญสามารถเข้ามาทำการเสี่ยงเซียมดี จากนั้นเมื่อได้ตัวเลข ก็สามารถไปรับแนวคิดการดำเนินชีวิตและรับต้นไม้ (2 ต้นต่อ 1 คน) จากโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ เพื่อนำไปปลูก หรือ มอบให้ผู้อื่น โดยภายในตู้เซียมดีจะมีคาถา (หลักคิด และเกร็ดความรู้ดี ๆ จากพรรณไม้) ในรูปแบบของกระดาษและการสแกน QRcode

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ทำการระดมทุนจาก www.taejai.com
  2. ประชาสัมพันธ์กับมูลนิธิและสปอนเซอร์ต่าง ๆ ในช่วยสนับสนุนกิจกรรม
  3. ออกแบบสื่อที่ใช้ในโครงการ เซียมดี ในสวนปันบุญ
  4. จัดทำ ติดตั้งตู้เซียมดี และสื่อต่าง ๆ ในสวนปันบุญของโครงการ “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ” ตั้งอยู่ที่แปซิฟิค-อพาทเมนต์ ถนน สุขุมวิท36 ซอย นภาศัพท์2
  5. ผู้มาเยี่ยมชมสวนปันบุญสามารถเข้ามาทำการเสี่ยงเซียมดี ได้รับแนวคิดและได้รับต้นไม้ (2 ต้นต่อ 1 คน) จากโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ เพื่อนำไปปลูก หรือ มอบให้ผู้อื่น โดยภายในตู้เซียมดีจะมีคาถา (หลักคิด และเกร็ดความรู้ดี ๆ จากพรรณไม้) ในรูปแบบของกระดาษและการสแกน QRcode
  6. ทำการประเมินผลโครงการเพื่อหาข้อบกพร่อง และทำการปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น


ประโยชน์ของโครงการ

  1. เซียมดีช่วยเป็นสื่อในการปลูกฝังค่านิยมให้คนรุ่นใหม่มีมุมมองของการใช้ชีวิต รู้จักพึ่งตนเองมากกว่าการไปเชื่อตามดวงชะตา
  2. เซียมดีช่วยผลักดันให้คนรุ่นใหม่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้ ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์
  3. เซียมดีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่สีเขียวในสังคมไทยให้เพิ่มมากขึ้น ทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น เพราะยึดหลักที่ว่า การปลูกต้นไม้ คือ การทำความดีและเป็นบุญกุศล

สมาชิกภายในทีม

ดร. วรินทรา ศิริสุทธิกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเซียมดี
E-mail: varintra.s@gmail.com

นายจตุพล บุญสัมพุทธ
ตัวแทนนิสิตคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2 เซคชั่น A
เบอร์ติดต่อ 0626592941
Facebook: Lee Boonsumput
Email: Boonsumput@gmail.com

ภาคี


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนราคา (บาท)
1. ค่าจัดทำสื่อจัดวางที่สวนบุญ
10,000
2. ค่าจัดทำตู้เซียมดี 99 ช่อง1 ตู้20,000
3. ค่าทำกระบอกใส่ไม้ติ้ว และค่าจัดทำไม้ติ้ว4 ชุด5,000
4. ค่าจัดทำใบเซียมดี999 ใบ3,000
5. ค่าจัดทำวัสดุ QRcode 99ชุด99 ชุด2,000
รวมเป็นเงิน
40,000