project เด็กและเยาวชน

ทุนลูกเหรียงให้เด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2564

มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2564 ให้น้องๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี)

ยอดบริจาคขณะนี้

2,393,266 บาท

เป้าหมาย

2,265,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 106%
จำนวนผู้บริจาค 257

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบทุนการศึกษา “เด็กทุนลูกเหรียง” ประจำปีการศึกษา 2564

9 สิงหาคม 2021

เนื่องจากสถานโควิด 19 แพร่ระบาดหนักทำให้ในปีนี้ไม่สามารถจัดค่ายปฐมนิเทศเด็กทุนได้ จึงมีการจัดเพียงกิจกรรมมอบทุนการศึกษา “เด็กทุนลูกเหรียง” ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ 2564 ในการมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งนี้ มีการมอบทุน 3 รูปแบบ คือ

 • การโอนผ่านเข้าบัญชีเด็กทุนหรือผู้ปกครอง
 • เด็กทุนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงและสามารถมารับทุนด้วยตัวเอง
 • เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ลงไปมอบที่บ้าน

ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ที่อยู่ภายใต้โครงการ “เด็กทุนลูกเหรียง”

โดยยอดบริจาคที่ได้รับสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีผ่านการระดมทุนทางเว็บไซท์เทใจ ภายใต้โครงการ Life Rero ช่วยส่งผลให้เป็นเหมือนพลังและกำลังใจสำคัญ ที่จะทำให้เด็กๆเยาวชนบ้านลูกเหรียง มีสภาพจิตใจ และพัฒนาการการเรียนดีขึ้น ได้เติบโตเป็นคนดีช่วยเหลือสังคม และเป็นพลังสำคัญให้การพัฒนาบ้านเมือง และประเทศ ได้กลับคืนสู่สันติสุขโดยเร็ว เพราะเด็กทุนลูกเหรียงได้เรียนรู้ว่าการเป็นเด็กกำพร้า เป็นโจทย์ชีวิตที่ยาก แต่จะยากกว่าถ้าเรายอมแพ้ และไม่กล้าที่จะเริ่มต้นก้าวไปข้างหน้า กลุ่มลูกเหรียงจึงเน้นเด็กและเยาวชนที่ต้องพึ่งพาตนเอง พัฒนาตนเองให้เข้มแข็ง และพร้อมจะเปลี่ยนจากมือบนเป็นมือล่าง ดูแลเด็กเยาวชนคนอื่นๆ ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านของเราในอนาคตต่อไป

ความประทับใจจากเด็กๆ ที่ได้รับโอกาส

ภาพประกอบ

พี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มบ้านประสานน้องๆ ที่อยู่ใกล้ๆ มารับทุนการศึกษา ณ บ้านลูกเหรียง

ส่งแมส และเจลถึงน้องๆ ในโครงการเด็กทุนลูกเหรียง

พี่ๆ บ้านลูกเหรียงลงพื้นที่เยียมและมอบถุงยังชีพให้กับน้องๆ เด็กในโครงการเด็กทุนลูกเหรียง

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

การสูญเสียมีผลกระทบต่อจิตใจของเด็กอย่างมาก เด็กๆ มีชีวิตอยู่อย่างหวาดกลัว ต้องหยุดเรียนหนังสือ ในใจเต็มไปด้วยความแค้นที่เมื่อเติบโตขึ้นมีความเสี่ยง ถูกชักจูงเข้าสู่ขบวนการก่อความรุนแรงอย่างไม่รู้จบ เด็กเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูเยียวยา ด้วยปัญหานี้ทางกลุ่มลูกเหรียง จึงพัฒนาและสร้างกลไกในการฟื้นฟูเยียวยา ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนมากว่า 14 ปี เพื่อให้เด็กกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติ และเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนในการสร้างสันติภาพต่อไป

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) จึงสนับสนุนเด็กๆ แบบองค์รวม ให้โอกาสทางการศึกษา เยียวยาจิตใจ และสร้างรากฐานอนาคตการทำงาน โดยการให้ทุนการศึกษาควบคู่ไปกับระบบที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพ

 • ทุนการศึกษา
  ให้ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำเป็นสำหรับการเรียนหนึ่งปีการศึกษา
 • ระบบที่ปรึกษา
  มีพี่เลี้ยงประจำบ้านลูกเหรียงเพื่อเป็นที่ปรึกษาเรื่องการเรียน การเยียวยาจิตใจ และการใช้ชีวิตให้เด็กๆ
 • แนะแนวอาชีพ
  ค่ายวางแผนชีวิตและแนะแนวอาชีพ เพื่อปูทางให้น้องๆ เชื่อมการศึกษาสู่โอกาสงาน

เป้าหมายของโครงการ

สำหรับปีการศึกษา 2564 มีเด็กและเยาวชนที่ต้องการทุน จำนวน 73 คน ดังนี้

ระดับประถมศึกษา จำนวน 13 คน
ทุนการศึกษา 22,000 บาท/คน/ปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 คน
ทุนการศึกษา 28,000 บาท/คน/ปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 15 คน
ทุนการศึกษา 33,000 บาท/คน/ปี

ระดับอุดมศึกษา จำนวน 32 คน
ทุนการศึกษา 35,000 บาท/คน/ปี

เจ้าของโครงการ

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)


มอบทุนการศึกษา “เด็กทุนลูกเหรียง” ประจำปีการศึกษา 2564

9 สิงหาคม 2021

เนื่องจากสถานโควิด 19 แพร่ระบาดหนักทำให้ในปีนี้ไม่สามารถจัดค่ายปฐมนิเทศเด็กทุนได้ จึงมีการจัดเพียงกิจกรรมมอบทุนการศึกษา “เด็กทุนลูกเหรียง” ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ 2564 ในการมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งนี้ มีการมอบทุน 3 รูปแบบ คือ

 • การโอนผ่านเข้าบัญชีเด็กทุนหรือผู้ปกครอง
 • เด็กทุนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงและสามารถมารับทุนด้วยตัวเอง
 • เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ลงไปมอบที่บ้าน

ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ที่อยู่ภายใต้โครงการ “เด็กทุนลูกเหรียง”

โดยยอดบริจาคที่ได้รับสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีผ่านการระดมทุนทางเว็บไซท์เทใจ ภายใต้โครงการ Life Rero ช่วยส่งผลให้เป็นเหมือนพลังและกำลังใจสำคัญ ที่จะทำให้เด็กๆเยาวชนบ้านลูกเหรียง มีสภาพจิตใจ และพัฒนาการการเรียนดีขึ้น ได้เติบโตเป็นคนดีช่วยเหลือสังคม และเป็นพลังสำคัญให้การพัฒนาบ้านเมือง และประเทศ ได้กลับคืนสู่สันติสุขโดยเร็ว เพราะเด็กทุนลูกเหรียงได้เรียนรู้ว่าการเป็นเด็กกำพร้า เป็นโจทย์ชีวิตที่ยาก แต่จะยากกว่าถ้าเรายอมแพ้ และไม่กล้าที่จะเริ่มต้นก้าวไปข้างหน้า กลุ่มลูกเหรียงจึงเน้นเด็กและเยาวชนที่ต้องพึ่งพาตนเอง พัฒนาตนเองให้เข้มแข็ง และพร้อมจะเปลี่ยนจากมือบนเป็นมือล่าง ดูแลเด็กเยาวชนคนอื่นๆ ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านของเราในอนาคตต่อไป

ความประทับใจจากเด็กๆ ที่ได้รับโอกาส

ภาพประกอบ

พี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มบ้านประสานน้องๆ ที่อยู่ใกล้ๆ มารับทุนการศึกษา ณ บ้านลูกเหรียง

ส่งแมส และเจลถึงน้องๆ ในโครงการเด็กทุนลูกเหรียง

พี่ๆ บ้านลูกเหรียงลงพื้นที่เยียมและมอบถุงยังชีพให้กับน้องๆ เด็กในโครงการเด็กทุนลูกเหรียง

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวน (คน)จำนวนเงิน (บาท)
ระดับประถมศึกษา
ทุนการศึกษา 22,000 บาท/คน/ปี
13286,000
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทุนการศึกษา 28,000 บาท/คน/ปี
13364,000
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทุนการศึกษา 33,000 บาท/คน/ปี
15495,000
ระดับอุดมศึกษา
ทุนการศึกษา 35,000 บาท/คน/ปี
321,120,000
รวม732,265,000

งบประมาณดังกล่าวได้รวมค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10% เรียบร้อยแล้ว
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)