project เด็กและเยาวชน

ทุนลูกเหรียงให้เด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2564

มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2564 ให้น้องๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี)

ยอดบริจาคขณะนี้

2,038,549 บาท

เป้าหมาย

2,265,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 90%
43 วัน จำนวนผู้บริจาค 177

การสูญเสียมีผลกระทบต่อจิตใจของเด็กอย่างมาก เด็กๆ มีชีวิตอยู่อย่างหวาดกลัว ต้องหยุดเรียนหนังสือ ในใจเต็มไปด้วยความแค้นที่เมื่อเติบโตขึ้นมีความเสี่ยง ถูกชักจูงเข้าสู่ขบวนการก่อความรุนแรงอย่างไม่รู้จบ เด็กเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูเยียวยา ด้วยปัญหานี้ทางกลุ่มลูกเหรียง จึงพัฒนาและสร้างกลไกในการฟื้นฟูเยียวยา ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนมากว่า 14 ปี เพื่อให้เด็กกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติ และเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนในการสร้างสันติภาพต่อไป

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) จึงสนับสนุนเด็กๆ แบบองค์รวม ให้โอกาสทางการศึกษา เยียวยาจิตใจ และสร้างรากฐานอนาคตการทำงาน โดยการให้ทุนการศึกษาควบคู่ไปกับระบบที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพ

  • ทุนการศึกษา
    ให้ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำเป็นสำหรับการเรียนหนึ่งปีการศึกษา
  • ระบบที่ปรึกษา
    มีพี่เลี้ยงประจำบ้านลูกเหรียงเพื่อเป็นที่ปรึกษาเรื่องการเรียน การเยียวยาจิตใจ และการใช้ชีวิตให้เด็กๆ
  • แนะแนวอาชีพ
    ค่ายวางแผนชีวิตและแนะแนวอาชีพ เพื่อปูทางให้น้องๆ เชื่อมการศึกษาสู่โอกาสงาน

เป้าหมายของโครงการ

สำหรับปีการศึกษา 2564 มีเด็กและเยาวชนที่ต้องการทุน จำนวน 73 คน ดังนี้

ระดับประถมศึกษา จำนวน 13 คน
ทุนการศึกษา 22,000 บาท/คน/ปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 คน
ทุนการศึกษา 28,000 บาท/คน/ปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 15 คน
ทุนการศึกษา 33,000 บาท/คน/ปี

ระดับอุดมศึกษา จำนวน 32 คน
ทุนการศึกษา 35,000 บาท/คน/ปี

เจ้าของโครงการ

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวน (คน)จำนวนเงิน (บาท)
ระดับประถมศึกษา
ทุนการศึกษา 22,000 บาท/คน/ปี
13286,000
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทุนการศึกษา 28,000 บาท/คน/ปี
13364,000
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทุนการศึกษา 33,000 บาท/คน/ปี
15495,000
ระดับอุดมศึกษา
ทุนการศึกษา 35,000 บาท/คน/ปี
321,120,000
รวม732,265,000

งบประมาณดังกล่าวได้รวมค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10% เรียบร้อยแล้ว
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า) 

บริจาคให้
ทุนลูกเหรียงให้เด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2564

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน