จัดซื้อข้าวสารให้เด็กๆ บ้านพักวางใจ

ข้าวสาร 3 มื้อ ช่วยเด็กถูกทอดทิ้งและถูกทำร้าย (ปี2)

เมื่อวันที่ 2 May 2024

ข้าวสารทั้งหมดจำนวน 4 กระสอบในทุกเดือนตลอดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ได้ช่วยชีวิตเด็กที่อยูในบ้านพักวางใจทั้งหมด 43 คน ให้ได้รับอาหารทุกวันจำนวน 3 มื้ออย่างไม่ขาด

ซึ่งก่อนหน้าที่บ้านพักวางใจจะได้รับการช่วยเหลือด้านข้าวสาร เด็กและผู้ดูแลต้องวิตกกังวลถึงจำนวนข้าวสารที่มาถึงเด็กในแต่ละเดือน เนื่องจากการสนับสนุนจากผู้ปกครองเด็กบางคนที่มีกำลัง ไม่สามารถให้ได้เพียงพอต่อเด็กทั้งหมดในหอพัก จึงทำให้บางครั้งต้องเปิดรับบริจาคข้าวสารจากชาวบ้านหรือผู้ที่ต้องการบริจาคข้าวสารมาโดยตลอด ซึ่งโครงการข้าวสาร 3 มื้อใน 1 ปีที่ผ่านมาได้ช่วยให้เด็กได้อุ่นใจและมีอาหารทานทุกมื้อ นอกจากจะนำข้าวสารเป็นอาหารพื้นฐานของเด็ก ทางหอพักได้นำมาดัดแปลงเป็นเมนูต่างๆ เช่น เมนูข้าวต้มหมู เมนูข้าวผัด เมนูโจ๊ก เมนูข้าวยำ เพื่อให้เด็กไดรับความหลากหลายทางเมนูอาหาร

นอกจากนี้ตลอดที่ทางหอพักได้รับความช่วยเหลือด้านข้าวสาร ยังพบว่าในบางเดือนต้องดื้นรนสรรหาผักและเนื้อสัตว์เพื่อประกอบอาหาร เนื่องจากในขณะนี้หอพักยังมิได้มีผู้สนับสนุนหลักในด้านการช่วยเหลืออาหารเด็ก จึงทำให้ต้องใช้ช่องทางเทใจเป็นอีกหนึ่งสื่อหลักเพื่อประชาสัมพันธ์และระดมทุนเพื่อเด็กเหล่านี้ต่อไป

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 


“ หนูเป็นตัวแทนของเด็กบ้านพักวางใจนะคะ อยู่หอนี้มา 7 ปีแล้วค่ะ เข้ามาอยู่ใหม่ๆ ก็มีปัญหาด้านการเงินนะคะ ทั้งค่าเทอม ค่าอาหาร พอบ้างไม่พอบ้าง แต่ได้มารู้จักกับเพจเทใจค่ะ ที่ได้เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระอาหารมื้อเช้า กลางวัน เย็น ให้กับพวกหนูและก็เด็กหอที่อยู่ในบ้านพักวางใจค่ะ ขอบคุณเทใจมากค่ะที่ได้เห็นใจและได้เข้ามาช่วยเหลือพวกหนู ขอบคุณค่ะ นางสาวอภิสรา ยีเซาะ อายุ 16 ปี


“ สวัสดีค่ะ หนูเข้ามาอาศัยบ้านพักวางใจมานานแล้วค่ะ ช่วงแรกๆ ที่เข้ามาก็กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะมีแค่แม่คนเดียวที่ต้องคอยส่งพวกหนูที่มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน ทั้งค่ากิน ค่าเทอม ทุกอย่างไม่พอเลยค่ะ แต่ตั้งแต่เพจเทใจได้เข้ามาช่วยเหลือ รู้สึกดีใจมากค่ะ และก็ช่วยพวกหนูได้เยอะมากเลยค่ะ ทำให้ช่วงแบ่งเบาภาระของบ้านพักวางใจได้เยอะมากเลยค่ะ อยากขอบคุณมากๆ ค่ะ ” เด็กหญิงเบญจมาศ ยีเซาะ อายุ 14 ปี


“ ผมชื่ออากาเป้ครับ ผมอยู่บ้านพักวางใจตั้งแต่เด็กจนโตครับ ก่อนที่จะได้รู้จักเพจเทใจที่เข้ามาช่วยเหลือ พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กก็กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายของเด็กที่อยู่บ้านพัก เพราะบางคนแทบจะไม่มีรายได้ บางคนให้ได้แค่ค่าเทอม ซึ่งค่าใช้จ่ายของเด็กเกิดขึ้นตลอดทุกวัน ทำให้ค่าใช้จ่ายก็เลยเป็นปัญหาหลักสำหรับเด็กทุกคนในบ้านพักหลังนี้ครับ แต่ตั้งแต่รู้จักเพจเทใจ พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งเด็กทุกคนก็อุ่นใจมากขึ้นที่ได้รับการช่วยเหลือ ผมขอเป็นตัวแทนของเด็กทุกคนกราบขอบพระคุณเพจเทใจและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มีเมตตากรุณาต่อเรา ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ มีอายุยืนยาวนะครับ ขอบคุณมากครับ ” นายวิรากร หวุ่นลองกู่ อายุ 16 ปี

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชน เด็กอายุ 5-21 ปี ที่ถูกทอดทิ้งและถูกทำร้าย ณ บ้านพักวางใจ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 43 คนเด็กทุกคนในบ้านพัก ได้รับประทานข้าวสารจำนวน 3 มื้อเป็นระยะเวลา 1 ปี 
ผู้ดูแลเด็กและเยาวชนผู้ดูแลเด็ก ที่ถูกทอดทิ้งและถูกทำร้าย ณ บ้านพักวางใจ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย2 คนผู้ดูแลเด็ก 2 คน ได้รับประทานข้าวสารจำนวน 3 มื้อเป็นระยะเวลา 1 ปี ร่วมกับเด็กในบ้านพัก โดยมิต้องกังวลถึงความเสี่ยงต่อการได้รับอาหารของเด็กตลอด 1 ปี 
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม