เทใจให้โรงเรียน

“เมื่องบประมาณการศึกษาของไทยใกล้ชนเพดาน แต่เม็ดเงินที่เหลือเป็นงบพัฒนาผู้เรียนและคุณภาพการเรียนการสอนของครู เหลือเฉลี่ยเพียงวันละ 13 บาทต่อคนต่อวันแล้ว

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน, ประชาชนทั่วไป และ Social Enterprise จึงเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมาก”

กราฟฟิกสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

โครงการยุวพัฒน์

 • คืนครูให้โรงเรียนบ้านไกรเกรียง

  ช่วยการหยุดปิดห้องเรียนสาขาไกรเกรียง ท้ายเขื่อนศรีสวัสดิ์ ด้วยการคืนครูให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล

  เป้าหมาย

  115,500 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 72%
  เหลืออีก 8 วัน จำนวนผู้บริจาค 83
 • แกะสลักสบู่อาชีพเพื่อทุนการศึกษา

  โรงเรียนบ้านช้างคับเปิดโอกาสต่อยอดอาชีพในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จุดเริ่มต้นจากการพัฒนาต่ออาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียนช่วยเหลือครอบครัวทำให้เด็กและครอบครัวสามารถอยู่ในพื้นที่และเลี้ยงตัวเองได้

  เป้าหมาย

  20,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 47%
  เหลืออีก 8 วัน จำนวนผู้บริจาค 13
 • เด็กรักน้ำตกภูวัว

  ปลูกฝังเด็กภูวัวรักสิ่งแวดล้อมด้วยการลงมือรณรงค์เรื่องขยะในแหล่งท่องเที่ยว “น้ำตกถ้ำพระภูวัว”พร้อมดึงความร่วมมือของชุมชน

  เป้าหมาย

  15,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 36%
  เหลืออีก 8 วัน จำนวนผู้บริจาค 11
 • มัลติพอยท์สื่อการสอนที่มาลบคำว่า “ขาดแคลน”

  เทคโนโลยีมัลติพอยท์ที่ทำให้เด็ก 40 คนสามารถใช้คอมพ์เครื่องเดียวในการเรียนพร้อมกัน

  เป้าหมาย

  47,400 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 59%
  เหลืออีก 8 วัน จำนวนผู้บริจาค 33