โครงการสิ่งแวดล้อม

ส่งรุกขกรไทยไปแข่ง Asia-Pacific Tree Climbing Championship 2019

ช่วยกัน ส่งรุกขกร วีรยุทธ เงินชุ่ม และพรนภา ศิริบุญญฤทธิ์แชมป่ประเทศไทย ให้ได้ไปแข่งขัน Asia-Pacific Tree Climbing Championship 2019

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

23,800 บาท

เป้าหมาย

30,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 79%
11 วัน จำนวนผู้บริจาค 14

“ให้ต้นไม้ใหญ่ได้ไปต่อ!”

ช่วยกัน ส่งรุกขกรชายหญิงของไทย แชมป์ Thailand Tree Climbing Championship 2018   วีรยุทธ เงินชุ่ม และพรนภา ศิริบุญญฤทธิ์   ไปแข่งขัน Asia-Pacific Tree Climbing Championship 2019 ประเทศนิวซีแลนด์ 5-7 เมษายน นี้  

เพื่อไปเพิ่มทักษะการปีนตัดแต่งต้นไม้แบบมาตรฐานสากล และกลับมาฝึกอบรมให้รุกขกรไทยไปช่วยกันดูแลต้นไม้ใหญ่ให้ทั่วประเทศ


‘รุกขกร’ หรือหมอต้นไม้

ทำหน้าที่เยียวยา รักษา และดูแลต้นไม้ใหญ่ สามารถปีนขึ้นไปตัดแต่งต้นไม้ เพื่อไม่ให้มีกิ่งแห้งหรือผุ และต้องมีองค์ความรู้ทุกภาคส่วนของต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้สวยงามแข็งแรงในประเทศที่ต้นไม้ใหญ่ในเมืองสวยๆ อย่างออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มีมาตรฐานเกี่ยวกับอาชีพนี้อย่างชัดเจน การจัดการต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะผู้ทำต้องมีใบอนุญาตทำให้การจัดการงานรุกขกรในต่างประเทศเป็นระบบและเชื่อถือได้

ขณะที่ประเทศไทยที่ยังไม่มีระบบมาตรฐานรองรับอาชีพรุกขกร แต่ละคนเมื่อจบอบรมไปก็เป็นหน้าที่ของตนเอง พร้อมฝึกฝน หาความรู้ เพื่อให้วันหนึ่งสามารถเรียกตัวเองว่าเป็นรุกขกรได้อย่างภูมิใจ 

เมื่อปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการจัดแข่งปีนต้นไม้ Thailand Tree Climbing Championship 2018 เป็นครั้งแรก ได้ผู้ชนะประเภทชายและหญิงคือ วีรยุทธ เงินชุ่ม (หนุ่ย หนุ่มเชียงใหม่) และพรนภา ศิริบุญญฤทธิ์ (พิม สาววนศาสตร์ ม.เกษตร) โดยทั้งสองคน ได้รับเชิญโดย New Zealand Arboriculture Association ให้ไปร่วมแข่ง Asia Pacific Tree Climbing Championship 2019 ที่เมือง Christchurch วันที่ 5-7 เมษายนนี้ 

"หนุ่ย"กับ "พิม" ต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดไม่ไหว จึงขอชวนเพื่อนต้นไม้ทุกคน ช่วยกันสนับสนุนให้พิมกับหนุ่ยได้ไปแข่งขัน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพิ่มทักษะการปีนตัดแต่งต้นไม้แบบมาตรฐานสากล และกลับมาฝึกอบรมให้รุกขกรไทยที่ช่วยกันดูแลต้นไม้ใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อสุขภาพของคนไทยและของเมืองที่ต้นไม้จะช่วยดูแลให้ได้ต่อไปด้วย


ประโยชน์ของการไปแข่งขัน

  • ถ้าไปฝึกที่นิวซีแลนด์แล้วประเทศไทยได้อะไร รุกขกรไทยได้ฝึกทักษะขั้นสูงในการทำงานบนต้นไม้ใหญ่กับวิทยากรระดับโลก
  • สามารถเชื่อมโยงองค์กรด้านการจัดการต้นไม้ในเมืองในระดับสากล กับองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
  • กลับมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่ได้จากการอบรมและแข่งขันที่นิวซีแลนด์ ให้กับรุกขกรในประเทศไทย
  • นำความรู้ ประสบการณ์ ความสำเร็จในการจัดการต้นไม้ในเมืองของประเทศอย่างนิวซีแลนด์ มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
  • เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ๆ หันมาทำอาชีพด้านนี้ ทำให้สามารถผลิตวิทยากรมาทำงานดูแลต้นไม้ทั่วประเทศได้มากขึ้น
  • ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ในเมืองให้กับคนทั่วไป นำมาซึ่งการตระหนักรู้ถึงปัญหาและวิธีจัดการอย่างรู้เท่าทันเวลาเราเห็นต้นไม้ต้นเดียวกัน

น่าดีใจที่เหล่ารุกขกรต่างพยายามสร้างการรับรู้ให้ผู้คนอยู่เสมอ กับต้นไม้เอง พวกเขายังคงทำหน้าที่เป็นหมอช่วยเช่นเคย

เมื่อมีรุกขกรเพิ่มขึ้น จะได้มาช่วยกันเยียวยาและบรรเทาอาการป่วยไข้ของต้นไม้ให้อยู่กับเมืองอย่างมีความสุข ทำให้ต้นไม้ที่สุขภาพไม่ดีกลับมามีสุขภาพดี แข็งแรง ยืนหยัดให้ร่มเงาและอากาศกับเราไปได้นานๆ 

ภาคี

Bigtrees


รูปภาพ : a day magazine

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินรายการ
 จำนวน  จำนวน(เงิน)
1.ค่าวีซ่า ฯลฯ คนละ 7,000 บาท1 คน7,000
2.ค่าที่พักอาหารวันละ 2,000 บาm5 วัน10,000
3.ค่าตั๋วเครื่องบินที่ยังขาดอยู่ประมาณคนละ 10,000 บาท1 คน10,000
4.ค่าดำเนินการเทใจ 10 %
3,000บริจาคให้
ส่งรุกขกรไทยไปแข่ง Asia-Pacific Tree Climbing Championship 2019

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน