โครงการเด็กและเยาวชน

เติมเลือดให้น้องเมย์ที่ป่วยเป็นธาลัสซีเมีย

ด.ญ.ชัญญานุช ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย อยู่บนดอยบ้านห้วยมะกอกน้อย ทุกเดือนต้องเดินทางลงมาที่โรงพยาบาลแม่ลาน้อย ต้องการใช้เงินที่ 30,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาโรงพยาบาล

ระยะเวลาโครงการ 1ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ แม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

33,000 บาท

เป้าหมาย

33,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 48

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

น้องเมย์เดินทางไปเติมเลือดที่โรงพยาบาลแล้ว

13 กันยายน 2019

เงินที่ได้รับสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นให้แก่ ด.ญ.ชัญญานุช หรือน้องเมย์ ระหว่างการเดินทางจากบ้านไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเติมเลือดเป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 1-2 ครั้ง เนื่องจากน้องเมย์ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียมาตั้งแต่กำเนิด มีขั้นตอนการช่วยเหลือน้องเมย์ ต่อไปนี้

 1. คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นผู้ประสานพาน้องเมย์และผู้ปกครองไปทำการเปิดบัญชีธนาคาร
 2. คุณครูประจำชั้น เป็นผู้เก็บรักษาสมุดบัญชีของน้องเมย์ไว้ และเป็นคนคอยดูแลเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับผู้ปกครองน้องเมย์ในการเดินทางไปเติมเลือดในแต่ละครั้ง
 3. คุณครูประจำชั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) และผู้ปกครองของ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์ในเรื่องสุขภาพของน้องเมย์เป็นประจำในทุกๆ 1-2 เดือน
 4. เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ประสานกับองค์กรเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาช่องทางในการช่วยเหลือและส่งต่อให้น้องเมย์ได้รับการรักษาในระยะยาวเพื่อที่จะให้หายจากโรคธาลัสซีเมียต่อไป

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 ผู้ปกครองของน้องเมย์ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์พาน้องเมย์ซ้อนท้ายออกจากบ้านบนดอยตั้งแต่เวลา 06.00 น. เพื่อเดินทางไปเติมเลือดที่โรงพยาบาลแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากระยะทางที่ไกลและประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้การเดินทางยากลำบาก จากที่ปกติจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง แต่วันนี้เดินทางไปถึงโรงพยาบาลแม่ลาน้อยตอนเวลา 10.00 น. ซึ่งใช้ถึง 4 ชั่วโมงในการเดินทาง จากการที่ไม่ได้เติมเลือดมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และต้องซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เป็นระยะเวลานาน ประกอบกับน้องเมย์ยังเป็นเด็ก ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย หายใจลำบาก รับประทานอาหารไม่ค่อยได้ เหนื่อยง่าย ตาเหลือง ตัวเหลือง และซีด คุณหมอจึงให้นอนเติมเลือดและพักค้างที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 1 คืน โดยที่ในระหว่างการเติมเลือดนั้นน้องเมย์จะมีอาการอึดอัด ไม่สบายตัว และเจ็บบริเวณที่สอดท่อให้เลือดไปในร่างกาย แต่เมื่อเติมเลือดจำนวน 1 ถุงในปริมาณ 350 ซีซี เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาการตัวซีดเหลืองของน้องเมย์ก็จะหายไป ร่างกายจะแข็งแรงขึ้น ร่าเริงแจ่มใส รับประทานอาหารได้มากขึ้น และเมื่อกลับไปถึงโรงเรียนแล้วก็จะสามารถเล่นกีฬาและทำกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนๆ ได้ แต่เมื่อผ่านไปซักระยะหนึ่ง อาการของน้องเมย์ก็จะวนกลับมาแย่เหมือนเดิม จึงต้องเดินทางลงมาเติมเลือดต่อเนื่องทุกๆ เดือน

เมื่อน้องเมย์เติมเลือดและนอนพักที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 1 คืนเรียบร้อยแล้ว วันรุ่งขึ้นผู้ปกครองของน้องเมย์ก็จะพาน้องเมย์ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขึ้นไปส่งที่โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้น้องเมย์ได้เรียนหนังสือกับเพื่อนๆ เหมือนเด็กปกติ และน้องเมย์ต้องเมย์ต้องพักนอนที่โรงเรียน เนื่องจากว่าบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ผู้ปกครองไม่สามารถเดินทางมารับมาส่งได้ทุกวัน จึงจะมารับน้องเมย์กลับบ้านในตอนเย็นวันศุกร์ และพาน้องเมย์มาส่งโรงเรียนในตอนเช้าวันจันทร์เท่านั้น ในการเดินทางพาน้องเมย์ไปเติมเลือดในแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

 1. ค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์(ไป-กลับ) จำนวน 400 บาท
  * หมายเหตุ: ค่าน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์บนดอยราคาสูง ทำให้ราคาต่อเที่ยว ราคา 200 บาท 
 2. ค่าอาหาร จำนวน 500 บาทต่อวัน
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 100 บาท

ในการเดินทางต้องใช้เงินค่าเดินทางจำนวนหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเงินจำนวนมากสำหรับครอบครัวน้องเมย์ เนื่องจากผู้ปกครองจะมีรายได้ต่อปีประมาณ 10,000 – 20,000 บาท เมื่อน้องเมย์ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางลงมาเติมเลือดในแต่ละครั้งจากผู้ใหญ่ใจดีผ่านมาทางโครงการเทใจดอทคอม ทำให้สามารถช่วยเหลือน้องเมย์ได้เป็นอย่างมาก และทำให้น้องเมย์มีความสุขและสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนเพื่อนๆ และแพทย์นัดน้องเมย์เติมเลือดอีกครั้งในวันที่ 27 กันยายน 62 ซึ่งน้องเมย์มีความหวังในใจว่าซักวันหนึ่งน้องเมย์จะหายป่วย และไม่ต้องลงมาเติมเลือดในทุกๆ เดือนอีก

ใบรับรองจากแพทย์ที่รักษา

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

"น้องเมย์" ชัญญานุช อายุ 7 ปีป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย ตั้งแต่แรกเกิด

ครูเล่าว่า น้องต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อเติมเลือดเดือนละ 2 ครั้ง แต่ด้วยความที่บ้านของน้องอยู่บนดอยบ้านห้วยมะกอกน้อย ซึ่งค่อนข้างไกลจากโรงพยาบาล อีกทั้งค่อนข้างขดเคี้ยว โดยโดยเฉพาะในฤดูฝนที่การเดินทางยากลำบากเป็น 2 เท่า จากปกติเดินทางไปโรงพยาบาลใช้เวลา 2 ชั่วโมง หากฝนตกถนนดินลูกรังเกิดโคลนกว่าจะถึงโรงพยาบาลแม่ลาน้อยประมาณ 4 ชั่วโมง 

การเดินทางในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูง ตกครั้งละ 1,500-2,000 บาท เมื่อเติมเลือดเสร็จแล้ว น้องยังต้องนอนค้างที่โรงพยาบาลก่อนอีก 1 วัน เพื่อรับอาหารเสริม

ดังนั้นเงินที่ระดมทุนครั้งจะใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าเดินทางและอาหารเสริมเพื่อให้น้องแข็งแรง


ครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายได้ต่อปีอยู่แค่ 10,000-20,000 บาท/ปีเท่านั้น ทำให้ต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช้ในการเดินทางมาโรงพยาบาล 

เพราะโรคธาลัสซีเมียก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นชนิดรุนแรงและไม่ได้รับการรักษานั้น จะก่อให้เกิดภาวะหัวใจวายหรือปัญหาเกี่ยวกับตับ และยังมีแนวโน้มก่อให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้น และหากน้องไม่ได้เติมเลือด ตัวก็จะซีด ไม่มีแรง เหนื่อยง่าย

วิธีการรักษา

1.การดูและรักษาสุขภาพทั่วไป

ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเมื่อไม่สบายให้มาพบแพทย์ ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเท่าที่จะทำได้ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ มีโปรตีนสูง ผักสดต่างๆ ซึ่งเป็นอาหารที่มีวิตามินที่เรียกว่า “โฟเลท”อยู่มากจะถูกนำไปสร้างเม็ดเลือดแดงได้แพทย์จะสั่งยาวิตามินโฟเลท (Folate) ให้ผู้ป่วย ไม่ควรซื้อยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็กรับประทานเอง

2. การให้เลือดและยาขับธาตุเหล็ก

การนัดหมายครั้งต่อไปเพื่อเติมเลือด


น้องเมย์เดินทางไปเติมเลือดที่โรงพยาบาลแล้ว

13 กันยายน 2019

เงินที่ได้รับสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นให้แก่ ด.ญ.ชัญญานุช หรือน้องเมย์ ระหว่างการเดินทางจากบ้านไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเติมเลือดเป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 1-2 ครั้ง เนื่องจากน้องเมย์ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียมาตั้งแต่กำเนิด มีขั้นตอนการช่วยเหลือน้องเมย์ ต่อไปนี้

 1. คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นผู้ประสานพาน้องเมย์และผู้ปกครองไปทำการเปิดบัญชีธนาคาร
 2. คุณครูประจำชั้น เป็นผู้เก็บรักษาสมุดบัญชีของน้องเมย์ไว้ และเป็นคนคอยดูแลเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับผู้ปกครองน้องเมย์ในการเดินทางไปเติมเลือดในแต่ละครั้ง
 3. คุณครูประจำชั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) และผู้ปกครองของ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์ในเรื่องสุขภาพของน้องเมย์เป็นประจำในทุกๆ 1-2 เดือน
 4. เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ประสานกับองค์กรเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาช่องทางในการช่วยเหลือและส่งต่อให้น้องเมย์ได้รับการรักษาในระยะยาวเพื่อที่จะให้หายจากโรคธาลัสซีเมียต่อไป

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 ผู้ปกครองของน้องเมย์ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์พาน้องเมย์ซ้อนท้ายออกจากบ้านบนดอยตั้งแต่เวลา 06.00 น. เพื่อเดินทางไปเติมเลือดที่โรงพยาบาลแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากระยะทางที่ไกลและประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้การเดินทางยากลำบาก จากที่ปกติจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง แต่วันนี้เดินทางไปถึงโรงพยาบาลแม่ลาน้อยตอนเวลา 10.00 น. ซึ่งใช้ถึง 4 ชั่วโมงในการเดินทาง จากการที่ไม่ได้เติมเลือดมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และต้องซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เป็นระยะเวลานาน ประกอบกับน้องเมย์ยังเป็นเด็ก ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย หายใจลำบาก รับประทานอาหารไม่ค่อยได้ เหนื่อยง่าย ตาเหลือง ตัวเหลือง และซีด คุณหมอจึงให้นอนเติมเลือดและพักค้างที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 1 คืน โดยที่ในระหว่างการเติมเลือดนั้นน้องเมย์จะมีอาการอึดอัด ไม่สบายตัว และเจ็บบริเวณที่สอดท่อให้เลือดไปในร่างกาย แต่เมื่อเติมเลือดจำนวน 1 ถุงในปริมาณ 350 ซีซี เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาการตัวซีดเหลืองของน้องเมย์ก็จะหายไป ร่างกายจะแข็งแรงขึ้น ร่าเริงแจ่มใส รับประทานอาหารได้มากขึ้น และเมื่อกลับไปถึงโรงเรียนแล้วก็จะสามารถเล่นกีฬาและทำกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนๆ ได้ แต่เมื่อผ่านไปซักระยะหนึ่ง อาการของน้องเมย์ก็จะวนกลับมาแย่เหมือนเดิม จึงต้องเดินทางลงมาเติมเลือดต่อเนื่องทุกๆ เดือน

เมื่อน้องเมย์เติมเลือดและนอนพักที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 1 คืนเรียบร้อยแล้ว วันรุ่งขึ้นผู้ปกครองของน้องเมย์ก็จะพาน้องเมย์ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขึ้นไปส่งที่โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้น้องเมย์ได้เรียนหนังสือกับเพื่อนๆ เหมือนเด็กปกติ และน้องเมย์ต้องเมย์ต้องพักนอนที่โรงเรียน เนื่องจากว่าบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ผู้ปกครองไม่สามารถเดินทางมารับมาส่งได้ทุกวัน จึงจะมารับน้องเมย์กลับบ้านในตอนเย็นวันศุกร์ และพาน้องเมย์มาส่งโรงเรียนในตอนเช้าวันจันทร์เท่านั้น ในการเดินทางพาน้องเมย์ไปเติมเลือดในแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

 1. ค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์(ไป-กลับ) จำนวน 400 บาท
  * หมายเหตุ: ค่าน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์บนดอยราคาสูง ทำให้ราคาต่อเที่ยว ราคา 200 บาท 
 2. ค่าอาหาร จำนวน 500 บาทต่อวัน
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 100 บาท

ในการเดินทางต้องใช้เงินค่าเดินทางจำนวนหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเงินจำนวนมากสำหรับครอบครัวน้องเมย์ เนื่องจากผู้ปกครองจะมีรายได้ต่อปีประมาณ 10,000 – 20,000 บาท เมื่อน้องเมย์ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางลงมาเติมเลือดในแต่ละครั้งจากผู้ใหญ่ใจดีผ่านมาทางโครงการเทใจดอทคอม ทำให้สามารถช่วยเหลือน้องเมย์ได้เป็นอย่างมาก และทำให้น้องเมย์มีความสุขและสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนเพื่อนๆ และแพทย์นัดน้องเมย์เติมเลือดอีกครั้งในวันที่ 27 กันยายน 62 ซึ่งน้องเมย์มีความหวังในใจว่าซักวันหนึ่งน้องเมย์จะหายป่วย และไม่ต้องลงมาเติมเลือดในทุกๆ เดือนอีก

ใบรับรองจากแพทย์ที่รักษา

ไม่มีข้อมูล