โครงการเด็กและเยาวชน

เติมเลือดให้น้องเมย์ที่ป่วยเป็นธาลัสซีเมีย

ด.ญ.ชัญญานุช ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย อยู่บนดอยบ้านห้วยมะกอกน้อย ทุกเดือนต้องเดินทางลงมาที่โรงพยาบาลแม่ลาน้อย ต้องการใช้เงินที่ 30,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาโรงพยาบาล

ระยะเวลาโครงการ 1ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ แม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

33,000 บาท

เป้าหมาย

33,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 48

สำเร็จแล้ว

"น้องเมย์" ชัญญานุช อายุ 7 ปีป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย ตั้งแต่แรกเกิด

ครูเล่าว่า น้องต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อเติมเลือดเดือนละ 2 ครั้ง แต่ด้วยความที่บ้านของน้องอยู่บนดอยบ้านห้วยมะกอกน้อย ซึ่งค่อนข้างไกลจากโรงพยาบาล อีกทั้งค่อนข้างขดเคี้ยว โดยโดยเฉพาะในฤดูฝนที่การเดินทางยากลำบากเป็น 2 เท่า จากปกติเดินทางไปโรงพยาบาลใช้เวลา 2 ชั่วโมง หากฝนตกถนนดินลูกรังเกิดโคลนกว่าจะถึงโรงพยาบาลแม่ลาน้อยประมาณ 4 ชั่วโมง 

การเดินทางในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูง ตกครั้งละ 1,500-2,000 บาท เมื่อเติมเลือดเสร็จแล้ว น้องยังต้องนอนค้างที่โรงพยาบาลก่อนอีก 1 วัน เพื่อรับอาหารเสริม

ดังนั้นเงินที่ระดมทุนครั้งจะใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าเดินทางและอาหารเสริมเพื่อให้น้องแข็งแรง


ครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายได้ต่อปีอยู่แค่ 10,000-20,000 บาท/ปีเท่านั้น ทำให้ต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช้ในการเดินทางมาโรงพยาบาล 

เพราะโรคธาลัสซีเมียก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นชนิดรุนแรงและไม่ได้รับการรักษานั้น จะก่อให้เกิดภาวะหัวใจวายหรือปัญหาเกี่ยวกับตับ และยังมีแนวโน้มก่อให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้น และหากน้องไม่ได้เติมเลือด ตัวก็จะซีด ไม่มีแรง เหนื่อยง่าย

วิธีการรักษา

1.การดูและรักษาสุขภาพทั่วไป

ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเมื่อไม่สบายให้มาพบแพทย์ ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเท่าที่จะทำได้ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ มีโปรตีนสูง ผักสดต่างๆ ซึ่งเป็นอาหารที่มีวิตามินที่เรียกว่า “โฟเลท”อยู่มากจะถูกนำไปสร้างเม็ดเลือดแดงได้แพทย์จะสั่งยาวิตามินโฟเลท (Folate) ให้ผู้ป่วย ไม่ควรซื้อยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็กรับประทานเอง

2. การให้เลือดและยาขับธาตุเหล็ก

การนัดหมายครั้งต่อไปเพื่อเติมเลือด


ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล