project เด็กและเยาวชน

ปันน้ำใจ ให้น้องที่ได้รับผลกระทบจาก HIV ได้เรียนต่อ

ระดมทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ และอยู่ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 จำนวน 22 คน ได้มีเงินทุนในการศึกษาเทอมต่อไป ไม่ต้องหยุดเรียนกลางคัน เพราะการเรียนจะต้องมีค่าใช่จ่ายมากมาย ทั้งค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น

พื้นที่ดำเนินโครงการ จ.กรุงเทพฯ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ชัยภูมิ

ยอดบริจาคขณะนี้

156,395 บาท

เป้าหมาย

156,200 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 22

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบทุนการศึกษาให้เด็กที่ได้รับผลกระทบจาก HIV ได้เรียนต่อ 25 ทุน

8 มกราคม 2021

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการปันน้ำใจให้น้องที่ได้รับผลกระทบจาก HIV ได้เรียนต่อ ให้กับน้องๆ เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอ วีและจากสถานการณ์โควิด19 รวมทั้งสิ้น 25 ทุน โดยแบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี จำนวน 9 ทุน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุน และระดับประถมศึกษา จำนวน 6 ทุน ซึ่งเป็นเด็กในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดชัยภูมิ และกรุงเทพมหานคร

จากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กที่ได้รับทุนพบว่าเด็ก 99% อาศัยอยูกับผู้ดูแล/ผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่ อาทิ ย่า ยาย และในหลายครอบครัวไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ต้องอาศัยบ้านของญาติ เด็กบางรายอยู่กับผู้ดูแลที่ติดสุรา

สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี /เอดส์และจากสถานการณ์โควิด19 โดยสรุป มีดังนี้

 1. เด็ก/เยาวชนที่รับทุนมีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ากับตนเอง ครอบครัว เพื่อนๆ และ มีพลังบวกในการเรียน/การงานเพื่อไปสู่เป้าหมายชีวิตที่ตั้งไว้
 2. เด็ก/เยาวชนส่วนใหญ่นำเงินทุนที่ได้ไปใช้จ่ายในครัวเรือน ซื้อข้าวสาร อาหารแห้งสำหรับครอบครัว
 3. เด็กและเยาวชนนำเงินทุนที่ได้บางส่วนไปช่วยเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว เช่น ซื้อนมผงให้น้องที่มีอายุน้อย ให้ค่าอาหารน้องไปโรงเรียน
 4. เด็กและเยาวชนนำเงินที่ได้ไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง เช่น เป็นค่าใช้จ่ายในโรงเรียน ซื้อของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น แบตเตอรี่สำหรับหูช่วยฟัง กรณีที่น้องมีภาวะหูหนวกตั้งแต่อายุน้อย สืบเนื่องมาจากโรคที่เป็น
 5. ผู้ปกครองเด็กทุนได้รับรู้ข้อมูลที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ เช่น การป้องกันโรคติดต่อต่างๆ สถานการณ์โควิดและการป้องกัน เป็นต้น พร้อมกับมอบอุปกรณ์สำหรับการป้องกัน การดูแลและปฎิบัติตัวในช่วงโควิด รวมถึงการให้กำลังใจในการใช้ชีวิต
 6. เยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยที่กำลังเปลี่ยนเส้นทางการศึกษา ได้รับคำแนะนำเรื่องการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี การศึกษาสายอาชีพ หรือการศึกษาในระบบทางเลือก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ตามทักษะ/ความถนัดและความสนใจ

สัมภาษณ์น้องที่ได้รับทุนการศึกษา


น้องน้ำ (นามสมมุติ) อายุ18 ปี เป็นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอช ไอวี /เอดส์ (น้องมีภาวะหูหนวก ผลกระทบจากโรคแทรกซ้อน) กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประจำตำบล จังหวัดชัยภูมิ น้องน้ำเป็นคนเงียบๆ เก็บตัว ไม่ค่อยมีเพื่อนสนิท อาศัยอยู่กับยาย ยายเป็นผู้หารายได้หลักจากการทำอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอนในแต่ละวัน  
ความฝันของน้อง: น้องอยากเรียนต่อปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยที่จังหวัดชัยภูมิ แต่ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงนักจากโรคที่เป็นอยู่ ทำให้น้องต้องหาทางเลือกอื่นในการศึกษาต่อให้กับตัวเองด้วย
น้องน้ำบอกว่า “หนูขอบคุณผู้อุปการะคุณ ที่แบ่งปันโอกาสให้หนู” 


น้องผักหวาน (นามสมมุติ) อายุ 7 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป. 1 โรงเรียนประจำหมู่บ้าน ผักหวานเป็นเด็กผู้หญิงมีลักษณะนิสัยสดใส ร่าเริง เรียนหนังสือเก่ง อาศัยอยู่บ้านของญาติ เนื่องจากไม่มีบ้านของตัวเอง รายได้ส่วนใหญ่มาจากยาย ซึ่งมีอาชีพรับจ้างรายวัน    

ภาพกิจกรรม

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ทีมงานมูลนิธิฯ พูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่ และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กับผู้ปกครองของเด็ก/เยาวชนที่ได้รับทุน

ทีมงานมูลนิธิฯ แนะนำเรื่องการศึกษาต่อ ในสาขาที่เด็ก/เยาวชนที่รับทุนสนใจ

เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น (The Local Area Development Support Project – LDP) ภาคีเครือข่ายทำงานด้านเอชไอวี/เอดส์ จ.ชัยภูมิ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโควิด-19 กับเด็ก/เยาวชนที่รับทุน

ทีมงานมูลนิธิฯ นำอาหารแห้งมอบแก่เด็ก/เยาวชนที่รับทุน

เจ้าหน้าที่สอบถามสภาพความเป็นอยู่ การเรียน สุขภาพ และให้คำปรึกษา แก่เด็ก/เยาวชนที่รับทุน

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจาก เอชไอวี/เอดส์ ส่วนมากจะเป็นเด็กที่เติบโตมาอย่างเปราะบาง เกือบทั้งหมดของเด็กกลุ่มนี้ได้รับเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก หลายคนต้องเติบโตมาแบบกำพร้าพ่อแม่ เนื่องจากสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่วัยเด็ก เด็กกลุ่มนี้จึงต้องได้รับการดูแลจากญาติ หรือสถานสงเคราะห์แทน สภาพจิตใจของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้มีความเปราะบางสูง เนื่องจากต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะมีชีวิตอยู่โดยก้าวข้ามปมความรู้สึกทั้งจากภายในตัวเอง และปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอก หนทางสำคัญที่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เชื่อมั่น คือ เรื่องการศึกษาสามารถสร้างชีวิต และมอบอนาคตใหม่ที่ดีกว่าเดิมให้กับพวกเขา ซึ่งเด็กผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี หลายคนถูกมองข้ามจากสังคม เนื่องจากผู้คนบางส่วนยังมีความคิดและทัศนคติที่เป็นลบต่อเรื่อง เอชไอวี/เอดส์ ดังนั้น การให้โอกาส และการลดอคติที่มีต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้เห็นคุณค่าในตัวเอง และพร้อมพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป

เพราะได้รับผลกระทบจาก Covid-19 เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จึงมีความกังวลว่าพวกเขาอาจต้องออกจากการเรียนกลางคัน เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่น้องๆ เชื่อมั่นว่าจะทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้น แต่ถ้าไม่มีรายได้ ก็ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้ตลอดรอดฝั่ง

จากสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่าภายหลังการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 มีคนจำนวนมากถูกเลิกจ้างงาน และขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ทำให้มีอุปสรรคในการวางแผนชีวิต โดยเฉพาะครอบครัวที่มีฐานะยากจนอยู่แล้ว หรืออยู่ในสภาวะการทำงานแบบหาเช้ากินค่ำ จะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ จากการสอบถามความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ หลายคนเป็นเด็กกำพร้าที่ขาดเสาหลักอย่างพ่อแม่คอยดูแล ในกรณีที่มีญาติพี่น้องมาช่วยอุปการะชั่วคราว ทำให้เด็กเหล่านี้ถูกจำกัดโอกาสมากกว่าเด็กทั่วไป เมื่อครอบครัวที่ดูแลจำเป็นต้องเลือกประหยัดค่าใช้จ่ายทุกทาง เพราะได้รับผลกระทบจาก Covid-19 เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จึงมีความกังวลว่าพวกเขาอาจต้องออกจากการเรียนกลางคัน เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่น้องๆ เชื่อมั่นว่าจะทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้น แต่ถ้าไม่มีรายได้ ก็ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้ตลอดรอดฝั่ง แม้ว่ารัฐบาลจะมีทุนสนับสนุนการเรียนการสอนฟรีในสถานศึกษาบางส่วน แต่องค์ประกอบของการศึกษามีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน เมื่อผู้ปกครองไม่มีเงินทุนในการดูแลเพื่อส่งให้ลูกหลานเข้าถึงการศึกษา จึงมีโอกาสสูงที่เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจะต้องหยุดเรียนกลางคัน

เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบฯ ประหยัดค่ารถด้วยการเดินเท้าไปโรงเรียน

มูลนิธิเอดส์ฯ อาสาเป็นตัวกลางในการสำรวจความต้องการด้านทุนการศึกษาของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจาก Covid-19 และขาดแคลนรายได้ในช่วงเวลานี้ โดยมูลนิธิฯ ยินดีคอยติดตามผล และช่วยให้คำแนะนำกับเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยหาแนวทางก้าวข้ามวิกฤตต่อไป พร้อมกับให้ความรู้ความเข้าใจด้านการรักษาสุขภาพให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบสามารถดูแลตัวเองได้ โดยมีความสุขกับการเรียนหนังสือ และพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

มูลนิธิฯ ทำงานร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี และอยู่ในครอบครัวที่ประสบภาวะยากลำบาก ซึ่งเป็นผลกระทบจาก Covid-19 เพื่อช่วยให้เด็กที่ได้รับผลกระทบฯ มีทุนในการเรียนหนังสือโดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องยุติการเรียนกลางคัน จำนวน 22 คน

 • ทุนสำหรับเด็กมัธยม 3,000 บาท/ทุน/เทอม จำนวน 10 ทุน
 • ทุนสำหรับเยาวชนที่เรียนสายอาชีพ หรือมหาวิทยาลัย 6,000 บาท/ ทุน/เทอม จำนวน 12 ทุน

เด็กที่ได้รับทุนทุกคน มูลนิธิเอดส์ จะติดตามผลการเรียนของเด็กและเยาวชนที่ได้รับทุน พร้อมให้คำปรึกษาในด้านการวางแผนชีวิต ทั้งด้านการศึกษา และอาชีพ

การให้คำปรึกษาระหว่างเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และเยาวชนที่ได้รับผลกระทบฯ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. มูลนิธิเอดส์ฯ ทำงานร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี และอยู่ในครอบครัวที่ประสบภาวะยากลำบาก
 2. เปิดระดมทุนในเทใจ
 3. มอบทุนการศึกษาให้ทันภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564)
 4. มูลนิธิเอดส์ฯ จะติดตามผลการเรียนของเด็กและเยาวชนที่ได้รับทุน โดยให้คำปรึกษาในด้านการวางแผนชีวิต ทั้งด้านการศึกษา และอาชีพ 

ประโยชน์ของโครงการ

 1. เด็กและเยาวชน จำนวน 22 คน ได้มีโอกาสเรียนต่อโดยไม่ต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน
 2. เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบฯ ได้ใช้การศึกษาเพื่อลดการตีตราตัวเอง เห็นคุณค่าและความหมายในการมีชีวิตเพิ่มมากขึ้น
 3. แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครองที่กำลังได้รับผลกระทบจาก Covid-19 
 4. สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน และเห็นคุณค่าทางด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน อย่างเท่าเทียมกัน

ทีมงานและเครือข่ายมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย


มอบทุนให้กับเด็กได้รับผลกระทบจาก HIV ใน กรุงเทพและชัยภูมิ

5 มกราคม 2021

ในเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางทีมงานมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทยได้ลงเยี่ยม และมอบทุนให้กับน้องๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก HIV ในสองพื้นที่ คือ จ.กรุงเทพฯ และจ.ชัยภูมิ อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกัน Covid-19 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และเชียงราย จึงจำเป็นต้องเลื่อนการมอบทุนออกไปเป็นปี 2564 

มูลนิธิฯ ขอนำส่งภาพแสดงการลงพื้นที่มอบทุนการศึกษา ที่ จังหวัดชัยภูมิ และมอบวัตถุดิบประกอบอาหารให้แก่เด็กและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากHIV และมีฐานะยากจน  

ภาพประกอบ

ทีมงานสอบถามข้อมูลของเด็กที่ได้รับทุน

ที่อยู่อาศัยของเด็กที่ได้รับทุน

มอบทุนการศึกษา และวัตถุดิบประกอบอาหาร

น้องๆ ที่ได้รับทุน

หลังจากทางมูลนิธิฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็ก พร้อมมอบทุนให้กับน้องๆ ครบทุกพื้นที่แล้ว จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

มอบทุนการศึกษาให้เด็กที่ได้รับผลกระทบจาก HIV ได้เรียนต่อ 25 ทุน

8 มกราคม 2021

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการปันน้ำใจให้น้องที่ได้รับผลกระทบจาก HIV ได้เรียนต่อ ให้กับน้องๆ เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอ วีและจากสถานการณ์โควิด19 รวมทั้งสิ้น 25 ทุน โดยแบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี จำนวน 9 ทุน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุน และระดับประถมศึกษา จำนวน 6 ทุน ซึ่งเป็นเด็กในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดชัยภูมิ และกรุงเทพมหานคร

จากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กที่ได้รับทุนพบว่าเด็ก 99% อาศัยอยูกับผู้ดูแล/ผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่ อาทิ ย่า ยาย และในหลายครอบครัวไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ต้องอาศัยบ้านของญาติ เด็กบางรายอยู่กับผู้ดูแลที่ติดสุรา

สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี /เอดส์และจากสถานการณ์โควิด19 โดยสรุป มีดังนี้

 1. เด็ก/เยาวชนที่รับทุนมีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ากับตนเอง ครอบครัว เพื่อนๆ และ มีพลังบวกในการเรียน/การงานเพื่อไปสู่เป้าหมายชีวิตที่ตั้งไว้
 2. เด็ก/เยาวชนส่วนใหญ่นำเงินทุนที่ได้ไปใช้จ่ายในครัวเรือน ซื้อข้าวสาร อาหารแห้งสำหรับครอบครัว
 3. เด็กและเยาวชนนำเงินทุนที่ได้บางส่วนไปช่วยเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว เช่น ซื้อนมผงให้น้องที่มีอายุน้อย ให้ค่าอาหารน้องไปโรงเรียน
 4. เด็กและเยาวชนนำเงินที่ได้ไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง เช่น เป็นค่าใช้จ่ายในโรงเรียน ซื้อของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น แบตเตอรี่สำหรับหูช่วยฟัง กรณีที่น้องมีภาวะหูหนวกตั้งแต่อายุน้อย สืบเนื่องมาจากโรคที่เป็น
 5. ผู้ปกครองเด็กทุนได้รับรู้ข้อมูลที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ เช่น การป้องกันโรคติดต่อต่างๆ สถานการณ์โควิดและการป้องกัน เป็นต้น พร้อมกับมอบอุปกรณ์สำหรับการป้องกัน การดูแลและปฎิบัติตัวในช่วงโควิด รวมถึงการให้กำลังใจในการใช้ชีวิต
 6. เยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยที่กำลังเปลี่ยนเส้นทางการศึกษา ได้รับคำแนะนำเรื่องการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี การศึกษาสายอาชีพ หรือการศึกษาในระบบทางเลือก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ตามทักษะ/ความถนัดและความสนใจ

สัมภาษณ์น้องที่ได้รับทุนการศึกษา


น้องน้ำ (นามสมมุติ) อายุ18 ปี เป็นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอช ไอวี /เอดส์ (น้องมีภาวะหูหนวก ผลกระทบจากโรคแทรกซ้อน) กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประจำตำบล จังหวัดชัยภูมิ น้องน้ำเป็นคนเงียบๆ เก็บตัว ไม่ค่อยมีเพื่อนสนิท อาศัยอยู่กับยาย ยายเป็นผู้หารายได้หลักจากการทำอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอนในแต่ละวัน  
ความฝันของน้อง: น้องอยากเรียนต่อปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยที่จังหวัดชัยภูมิ แต่ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงนักจากโรคที่เป็นอยู่ ทำให้น้องต้องหาทางเลือกอื่นในการศึกษาต่อให้กับตัวเองด้วย
น้องน้ำบอกว่า “หนูขอบคุณผู้อุปการะคุณ ที่แบ่งปันโอกาสให้หนู” 


น้องผักหวาน (นามสมมุติ) อายุ 7 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป. 1 โรงเรียนประจำหมู่บ้าน ผักหวานเป็นเด็กผู้หญิงมีลักษณะนิสัยสดใส ร่าเริง เรียนหนังสือเก่ง อาศัยอยู่บ้านของญาติ เนื่องจากไม่มีบ้านของตัวเอง รายได้ส่วนใหญ่มาจากยาย ซึ่งมีอาชีพรับจ้างรายวัน    

ภาพกิจกรรม

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ทีมงานมูลนิธิฯ พูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่ และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กับผู้ปกครองของเด็ก/เยาวชนที่ได้รับทุน

ทีมงานมูลนิธิฯ แนะนำเรื่องการศึกษาต่อ ในสาขาที่เด็ก/เยาวชนที่รับทุนสนใจ

เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น (The Local Area Development Support Project – LDP) ภาคีเครือข่ายทำงานด้านเอชไอวี/เอดส์ จ.ชัยภูมิ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโควิด-19 กับเด็ก/เยาวชนที่รับทุน

ทีมงานมูลนิธิฯ นำอาหารแห้งมอบแก่เด็ก/เยาวชนที่รับทุน

เจ้าหน้าที่สอบถามสภาพความเป็นอยู่ การเรียน สุขภาพ และให้คำปรึกษา แก่เด็ก/เยาวชนที่รับทุน

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
ทุนสำหรับเด็กมัธยม ทุนละ 3,000 บาท1030,000
ทุนสำหรับสายอาชีพ และมหาวิทยาลัย ทุนละ 6,000 บาท1272,000
การลงพื้นที่ติดตามผลและจัดกิจกรรม Wokshop
เช่น ค่าเดินทางทีมงาน ค่าสนับสนุนอาสาสมัครในพื้นที่ อุปกรณ์จัด Workshop จังหวัดละ 10,000 บาท 
440,000
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ระบบตรวจสอบติดตามโครงการ และดูแลแพลตฟอร์ม)

14,200
รวมค่าใช้จ่าย
156,200