โครงการเด็กและเยาวชน

ปรับปรุงห้องเด็กโรงพยาบาล

เพื่อการให้การรอพบหมอของเด็กไม่เครียดจนเกินไป เราจึงอยากปรับปรุงห้องนันทนาการสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มารอการเข้ารับการรักษาได้มีกิจกรรมทำกัน

พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงพยาบาลราชวิถี

ยอดบริจาคขณะนี้

18,199 บาท

เป้าหมาย

17,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 107%
จำนวนผู้บริจาค 22

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ปรับปรุงห้องสันทนาการในโรงพยาบาลราชวิถี

6 พฤษภาคม 2019

กิจกรรม ปรับปรุงห้องสันทนาการในโรงพยาบาลราชวิถี ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1. ทำสติ๊กเกอร์การ์ตูนติดกระจกหน้าหน้าสันทนาการ โดยรับอาสาสมัครวาดการ์ตูน


2. จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 2 ตัว เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กป่วยได้ใช้งาน ขณะรอรับการรักษา


3. ซื้ออุปกรณ์อื่นๆ ตกแต่งห้องเพิ่ม เพื่อความเป็นระเบียบ เช่น กล่องพลาสติก, ปลั๊กไฟ, กล่องใส่เอกสาร 4. ซื้ออุปกรณ์ทำกิจกรรมเพิ่ม เช่น ลูกปัด, เอ็นร้อยลูกปัด, กบเหลาดินสอ, กระดาษสี ฯลฯ


โดยเฉลี่ยมีเด็กป่วยเข้ามาใช้บริการทุกวันพุธ สัปดาห์ละประมาณ 60 คน จากการปรับปรุงห้องสันทนาการในโรงพยาบาลราชวิถี พบว่า บรรยากาศรอบๆ หอผู้ป่วย และ OPD มีบรรยากาศที่สดใสขึ้น มีพัดลมคลายความร้อนระหว่างผู้ปกครองและเด็กป่วยรอรับการบริการ และด้วยบรรยากาศที่เป็นสดใสและเป็นมิตรกับเด็กป่วย ทำให้มีเด็กป่วยเข้ามาใช้บริการในห้องสันทนาการเพิ่มขึ้น โดยมีกิจกรรมนันทนาการ ดังนี้

1. วาดภาพระบายสี

2. กิจกรรมศิลปะ

3. บิดลูกโป่ง

4. เล่นของเล่นเสริมพัฒนาการ

5. สอนหนังสือ


ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับเรา

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด
 สิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นการเยียวยารูปแบบหนึ่ง
ทุกคนล้วนต้องการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีพื้นที่เหมาะสมต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในยามทุกข์และยามสุข

สิ่งแวดล้อมที่ดีนี้จะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เพลิดเพลิน และมีความสุข โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็ก ย่อมต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมขณะรอตรวจ ด้วยความเจ็บป่วยทำให้มีความกังวล เครียด ความกลัวจนทำให้บางครั้งไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา การมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขณะรอตรวจจะช่วยเอื้อให้ผู้ป่วยเด็ก ผู้ปกครองรู้สึกผ่อนคลาย ลดความกังวล ความกลัวลงไปได้


แม้ปัจจุบันในโรงพยาบาลได้จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมาตรวจของผู้ป่วยเด็ก โดยจัดให้มีห้องนันทนาการสำหรับผู้ป่วยเด็กได้นั่งเล่น ทำกิจกรรมระหว่างรอรักษา แต่ด้วยสภาพห้องที่อาจมีความไม่พร้อมและเหมาะสม จากอายุการใช้งานที่มีมานาน ข้าวของที่ชำรุดไปบ้าง ดังนั้นทางกายภาพแล้วห้องนันทนาการยังต้องการการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้ดูเป็นมิตรกับผู้ป่วยเด็ก สร้างแรงดึงดูดและลดความกังวลใจระหว่างรอรักษาอีกมาก นอกจากนี้การมีสิ่งแวดล้อมที่ดียังส่งผล ให้เกิดสุขภาวะทั้งทางกาย จิตใจ สังคมและปัญญา ที่ดีสำหรับผู้ป่วยเด็กและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อีกด้วย

ด้วยเหตุนี้จึงเกิดโครงการ “ปรับปรุงห้องนันทนาการสำหรับผู้ป่วยเด็ก” จึงอยากชวนทุกท่านมาระดมเงินซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องนันทนาการกับโครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา ในพื้นที่ห้องนันทนาการผู้ป่วยเด็ก ณ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อช่วยประคับประคองให้เด็กป่วยได้มีความหวัง ผ่อนคลาย ไร้กังวล ขณะรอการรักษา

แผนการทำงาน

ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ด้านใน แสงสว่างและลมจากธรรมชาติส่องไม่ค่อยถึงเราจึงอยากปรับปรุงพื้นที่นี้ด้วยการ

  1. ติดไฟเพิ่ม เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
  2. ติดพัดลมเพดานและตั้งพื้น เพื่อคลายความร้อน
  3. สร้างบรรยากาศด้วยสติกเกอร์การ์ตูนติดกระจก- ขนาดของกระจก สูง 2.08 เมตร กว้าง 3.42 เมตร และตกแต่งให้สวยงามเพิ่มเติม
  4. ซ่อมแซมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย


บรรยายภาพ ห้องปัจจุบัน


บรรยายภาพ : หน้าห้องปัจจุบัน มืดและร้อน

 ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ผู้ป่วยเด็ก ญาติ มีความสุข ผ่อนคลาย ลดความกังวลระหว่างรอตรวจ
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในสังคมเรื่องของการให้และการอาสาสมัคร
  3. ส่งเสริมให้เกิดสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับผู้ป่วยเด็ก เพื่อการรักษาแบบองค์รวม (กาย-ใจ)


ภาคี


เจ้าหน้าที่โครงการ รพ. มีสุข

  1. นางสาวกรวิกา ก้อนแก้ว
  2. นางสาวจามจุรี แซ่ซื้อ 

ปรับปรุงห้องสันทนาการในโรงพยาบาลราชวิถี

6 พฤษภาคม 2019

กิจกรรม ปรับปรุงห้องสันทนาการในโรงพยาบาลราชวิถี ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1. ทำสติ๊กเกอร์การ์ตูนติดกระจกหน้าหน้าสันทนาการ โดยรับอาสาสมัครวาดการ์ตูน


2. จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 2 ตัว เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กป่วยได้ใช้งาน ขณะรอรับการรักษา


3. ซื้ออุปกรณ์อื่นๆ ตกแต่งห้องเพิ่ม เพื่อความเป็นระเบียบ เช่น กล่องพลาสติก, ปลั๊กไฟ, กล่องใส่เอกสาร 4. ซื้ออุปกรณ์ทำกิจกรรมเพิ่ม เช่น ลูกปัด, เอ็นร้อยลูกปัด, กบเหลาดินสอ, กระดาษสี ฯลฯ


โดยเฉลี่ยมีเด็กป่วยเข้ามาใช้บริการทุกวันพุธ สัปดาห์ละประมาณ 60 คน จากการปรับปรุงห้องสันทนาการในโรงพยาบาลราชวิถี พบว่า บรรยากาศรอบๆ หอผู้ป่วย และ OPD มีบรรยากาศที่สดใสขึ้น มีพัดลมคลายความร้อนระหว่างผู้ปกครองและเด็กป่วยรอรับการบริการ และด้วยบรรยากาศที่เป็นสดใสและเป็นมิตรกับเด็กป่วย ทำให้มีเด็กป่วยเข้ามาใช้บริการในห้องสันทนาการเพิ่มขึ้น โดยมีกิจกรรมนันทนาการ ดังนี้

1. วาดภาพระบายสี

2. กิจกรรมศิลปะ

3. บิดลูกโป่ง

4. เล่นของเล่นเสริมพัฒนาการ

5. สอนหนังสือ


ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับเรา

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.ออกแบบสติกเกอร์ ติดกระจก และตกแต่งพื้นที่ให้สวยงาม12,000
2. พัดลมตั้งพื้น และติดผนังอย่างละ 1 ตัว เป็นจำนวน 2 ตัว 3,000
3.สื่อการเรียนรู้ 2,000
รวม17,000