ปรับปรุงห้องเด็กโรงพยาบาล

เพื่อการให้การรอพบหมอของเด็กไม่เครียดจนเกินไป เราจึงอยากปรับปรุงห้องนันทนาการสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มารอการเข้ารับการรักษาได้มีกิจกรรมทำกัน

พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงพยาบาลราชวิถี

ยอดบริจาคขณะนี้

18,199 บาท

เป้าหมาย

17,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 107%
จำนวนผู้บริจาค 22

สำเร็จแล้ว

 สิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นการเยียวยารูปแบบหนึ่ง
ทุกคนล้วนต้องการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีพื้นที่เหมาะสมต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในยามทุกข์และยามสุข

สิ่งแวดล้อมที่ดีนี้จะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เพลิดเพลิน และมีความสุข โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็ก ย่อมต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมขณะรอตรวจ ด้วยความเจ็บป่วยทำให้มีความกังวล เครียด ความกลัวจนทำให้บางครั้งไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา การมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขณะรอตรวจจะช่วยเอื้อให้ผู้ป่วยเด็ก ผู้ปกครองรู้สึกผ่อนคลาย ลดความกังวล ความกลัวลงไปได้


แม้ปัจจุบันในโรงพยาบาลได้จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมาตรวจของผู้ป่วยเด็ก โดยจัดให้มีห้องนันทนาการสำหรับผู้ป่วยเด็กได้นั่งเล่น ทำกิจกรรมระหว่างรอรักษา แต่ด้วยสภาพห้องที่อาจมีความไม่พร้อมและเหมาะสม จากอายุการใช้งานที่มีมานาน ข้าวของที่ชำรุดไปบ้าง ดังนั้นทางกายภาพแล้วห้องนันทนาการยังต้องการการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้ดูเป็นมิตรกับผู้ป่วยเด็ก สร้างแรงดึงดูดและลดความกังวลใจระหว่างรอรักษาอีกมาก นอกจากนี้การมีสิ่งแวดล้อมที่ดียังส่งผล ให้เกิดสุขภาวะทั้งทางกาย จิตใจ สังคมและปัญญา ที่ดีสำหรับผู้ป่วยเด็กและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อีกด้วย

ด้วยเหตุนี้จึงเกิดโครงการ “ปรับปรุงห้องนันทนาการสำหรับผู้ป่วยเด็ก” จึงอยากชวนทุกท่านมาระดมเงินซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องนันทนาการกับโครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา ในพื้นที่ห้องนันทนาการผู้ป่วยเด็ก ณ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อช่วยประคับประคองให้เด็กป่วยได้มีความหวัง ผ่อนคลาย ไร้กังวล ขณะรอการรักษา

แผนการทำงาน

ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ด้านใน แสงสว่างและลมจากธรรมชาติส่องไม่ค่อยถึงเราจึงอยากปรับปรุงพื้นที่นี้ด้วยการ

  1. ติดไฟเพิ่ม เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
  2. ติดพัดลมเพดานและตั้งพื้น เพื่อคลายความร้อน
  3. สร้างบรรยากาศด้วยสติกเกอร์การ์ตูนติดกระจก- ขนาดของกระจก สูง 2.08 เมตร กว้าง 3.42 เมตร และตกแต่งให้สวยงามเพิ่มเติม
  4. ซ่อมแซมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย


บรรยายภาพ ห้องปัจจุบัน


บรรยายภาพ : หน้าห้องปัจจุบัน มืดและร้อน

 ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ผู้ป่วยเด็ก ญาติ มีความสุข ผ่อนคลาย ลดความกังวลระหว่างรอตรวจ
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในสังคมเรื่องของการให้และการอาสาสมัคร
  3. ส่งเสริมให้เกิดสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับผู้ป่วยเด็ก เพื่อการรักษาแบบองค์รวม (กาย-ใจ)


ภาคี


เจ้าหน้าที่โครงการ รพ. มีสุข

  1. นางสาวกรวิกา ก้อนแก้ว
  2. นางสาวจามจุรี แซ่ซื้อ 
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.ออกแบบสติกเกอร์ ติดกระจก และตกแต่งพื้นที่ให้สวยงาม12,000
2. พัดลมตั้งพื้น และติดผนังอย่างละ 1 ตัว เป็นจำนวน 2 ตัว 3,000
3.สื่อการเรียนรู้ 2,000
รวม17,000