โครงการการศึกษา

มหกรรมแนะแนวการศึกษา เด็กพิการเรียนไหนดี

งานแนะแนวที่รวบรวมข้อมูลการศึกษาสำหรับเด็กพิการอย่างรอบด้าน พร้อมแชร์ประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่คนพิการต้นแบบ เพราะเราเชื่อว่าความพิการไม่ใช่อุปสรรคทางการศึกษา ถ้าคุณก็เชื่อแบบนั้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสานฝันให้น้องๆ กัน

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ยอดบริจาคขณะนี้

39,259 บาท

เป้าหมาย

34,100 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 115%
จำนวนผู้บริจาค 33

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

งานมหกรรมแนะแนวการศึกษา เด็กพิการเรียนไหนดี

30 พฤศจิกายน 2017

"มหกรรมเเนะเเนวการศึกษาเด็กพิการเรียนไหนดี" งานเเนะเเนวสำหรับน้องๆ พิการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2560 มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน มีผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้

 • พิการทางการมองเห็น 44 คน
 • พิการทางการได้ยิน 80 คน
 • พิการทางการเคลื่อนไหว 17คน
 • พิการทางด้านอารมณ์หรือพฤติกรรม 1 คน
 • พิการด้านสติปัญญา 2 คน
 • พิการออทิสติก 13 คน
 • คุณครูผู้สอนจากโรงเรียนต่างๆ 43 คน
 • เเละผู้ปกครอง 12 คน

บรรยากาศภายในงาน

บูธจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย เเละหน่วยงานต่างๆ มาร่วมออกบูธเเนะเเนวให้น้องๆ ได้เเก่

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรมงคลกรุงเทพ
 • วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
 • มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
 • มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมบนเวทีเพื่อมอบสาระความรู้ต่างๆ ให้กับน้องๆ ดังนี้

 1. การทำความรู้จัก TCAS 2561 โดย พี่แฮนด์ ธารา อิสสระ จาก http://www.eduzones.com/
 2. การติวเทคนิคทำ GAT โดย ครูรัก อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์
 3. การเเนะนำเทคนิคทำ Portfolio โดยพี่ตุ้ย ศักดิ์รพี วลีศิริศักดิ์ จาก http://www.eduzones.com/
 4. เเชร์ประสบการณ์การเรียน เเละการทำงานจากรุ่นพี่คนพิการ

เทคนิคทำ GAT จากครูรัก 

รู้จัก TCAS 2561 กับ พี่แฮนด์ ธารา อิสสระ

เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ซักถาม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

มาฟังคำแนะนำดีๆ จากรุ่นพี่ คนพิการกันบ้าง

จากนี้น้องๆ สามารถนำคำแนะนำ ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และนำมาปรับเพื่อเป็นแนวทางการวางแผนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

ทางผู้จัดงานขอขอบคุณพี่ๆ ใจดีทุกคนที่มีส่วนสนับสนุนให้เงินทุนเพื่อเป็นค่าอาหาร เเละค่าเดินทางสำหรับน้องๆ ในกิจกรรม "มหกรรมเเนะเเนวการศึกษาเด็กพิการเรียนไหนดี" มา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ปัญหาการขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเด็กพิการ มาจากการเข้าไม่ถึงข้อมูลทางการศึกษา ไม่รู้ว่ามีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่เปิดรับคนพิการ มีคณะอะไรบ้างที่คนพิการเรียนได้ และไม่รู้ว่าการสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย มีช่องทางไหนบ้าง


ดังนั้นทางทีมงานเพจเด็กพิการเรียนไหนดี จึงมีแนวคิดจัดกิจกรรม “มหกรรมแนะแนวการศึกษา เด็กพิการเรียนไหนดี” ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชวนนักเรียนคนพิการ (ทุกประเภท) ที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มาร่วมทำกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย เรียนรู้เส้นทางการศึกษาต่อ ทั้งการศึกษาในมหาวิทยาลัย และอาชีวศึกษา ระบบรับนักศึกษา TCAS ระบบดูแลนักศึกษาพิการของศูนย์บริการนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค้นหาแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่นักศึกษาพิการเกี่ยวกับเทคนิคการสอบ การเรียน และก้าวสู่เส้นทางการทำงานในสายวิชาชีพต่างๆ มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียนคนพิการได้รับข้อมูลด้านการศึกษาที่รอบด้าน สำหรับเป็นแนวทางในการตัดสินใจวางแผนการศึกษาต่อที่ชัดเจนมากขึ้นด้วย  


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

สิงหาคม 2560

ประชุมวางแผนการจัดโครงการ ติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และสถาบันอาชีวศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกบูธแนะแนวการศึกษา
ก.ย. 2560 ร่วมกับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนน้องๆ นักเรียนพิการจากโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา 

ก.ย.-ต.ค.2560

ระดมทุนจาก เว็บไซต์ เทใจดอทคอม เพื่อนำเงินที่ได้ไปเป็นค่าอาหาร และค่าเดินทางให้แก่น้องๆ นักเรียนผู้พิการที่มาร่วมกิจกรรม   

พ.ย. 2560

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนผู้พิการและผู้ปกครองเข้าร่วม กิจกรรม “มหกรรมแนะแนวการศึกษาเด็กพิการเรียนไหนดี” ผ่าน Facebook เด็กพิการเรียนไหนดี Facebook กล่องดินสอ และ http://eduzones.com 

24 พ.ย.2560

จัดกิจกรรม “มหกรรมแนะแนวการศึกษาเด็กพิการเรียนไหนดี”

กำหนดการจัดกิจกรรม

ช่วงเวลากิจกรรม
10.00น. – 11.00น.ทำความรู้จักระบบ TCAS 2561
11.00น. – 12.00น.ติวให้ติด เจาะเทคนิคเตรียมสอบ GAT ,PAT ,O-NET
13.00 น. – 14.00น.แชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่พิการ
14.00 น. -15.00น.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์และการทำ portfolio

นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการร่วมออกบูธจากบูธจากมหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ภายในงาน

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 6. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 8. วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
 9. โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่พัทยา
 10. วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโก
 11. มูลนิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่
Facebook เด็กพิการเรียนไหนดี https://www.facebook.com/LearnNaiDee/
Facebook กล่องดินสอ https://www.facebook.com/Klongdinsor/

ประโยชน์ของโครงการ

 1. ให้น้องๆ นักเรียนพิการได้รับข้อมูลทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่รอบด้าน เพื่อเป็นข้อมูลตัดสินใจวางแผนการเข้าศึกษาต่อ
 2. ให้น้องๆ นักเรียนพิการได้เรียนรู้เส้นทางการศึกษาต่อ ทั้งในมหาวิทยาลัยระบบปิด ระบบเปิด และสถาบันอาชีวศึกษา
 3. ให้น้องๆ นักเรียนพิการได้เรียนรู้เทคนิคการสอบและการเรียนในมหาวิทยาลัย รวมถึงเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคตจากรุ่นพี่นักศึกษาพิการต้นแบบ

สมาชิกภายในทีม

นาย ฉัตรชัย อภิบาลพูนผล (chatchai aphibanpoonpon) ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท กล่องดินสอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานด้านคนพิการมานานกว่า 4 ปี มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์สังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ผ่านการทำงานด้านการพัฒนาการศึกษาของเด็กพิการ สร้างอาชีพของคนพิการ และสร้างความตระหนักต่อคนพิการในสังคม ตัวอย่างผลงานของบริษัทฯ เช่น ชุดวาดเขียนเล่นเส้น นิทรรศการกรุณาสัมผัส โครงการวิ่งด้วยกัน โครงการเข้าครัวด้วยกัน

ภาคี


สำรวจผู้เข้าร่วมมหกรรมแนะแนวการศึกษา เด็กพิการเรียนไหนดี

30 ตุลาคม 2017

หลังจากที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังโรงเรียนเฉพาะความพิการเเละโรงเรียนเรียนรวมต่างๆ พบว่ามีน้องๆ เด็กพิการ คุณครู และผู้ปกครองสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

 1. นักเรียนผู้พิการที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช. จำนวน 159 คน แบ่งออกเป็น
  นักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็น 43 คน
  นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน 47 คน
  นักเรียนผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 53 คน
  นักเรียนผู้บกพร่องทางสติปัญญา 2 คน
  นักเรียนผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ 2 คน
  นักเรียนผู้บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 1 คน
  นักเรียนออทิสติก 11 คน 
 2. ครูจากโรงเรียนเฉพาะความพิการ หรือโรงเรียนเรียนรวม จำนวน 37 คน
 3. ผู้ปกครองนักเรียนผู้พิการที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช. จำนวน 5 คน

งานมหกรรมแนะแนวการศึกษา เด็กพิการเรียนไหนดี

30 พฤศจิกายน 2017

"มหกรรมเเนะเเนวการศึกษาเด็กพิการเรียนไหนดี" งานเเนะเเนวสำหรับน้องๆ พิการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2560 มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน มีผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้

 • พิการทางการมองเห็น 44 คน
 • พิการทางการได้ยิน 80 คน
 • พิการทางการเคลื่อนไหว 17คน
 • พิการทางด้านอารมณ์หรือพฤติกรรม 1 คน
 • พิการด้านสติปัญญา 2 คน
 • พิการออทิสติก 13 คน
 • คุณครูผู้สอนจากโรงเรียนต่างๆ 43 คน
 • เเละผู้ปกครอง 12 คน

บรรยากาศภายในงาน

บูธจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย เเละหน่วยงานต่างๆ มาร่วมออกบูธเเนะเเนวให้น้องๆ ได้เเก่

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรมงคลกรุงเทพ
 • วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
 • มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
 • มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมบนเวทีเพื่อมอบสาระความรู้ต่างๆ ให้กับน้องๆ ดังนี้

 1. การทำความรู้จัก TCAS 2561 โดย พี่แฮนด์ ธารา อิสสระ จาก http://www.eduzones.com/
 2. การติวเทคนิคทำ GAT โดย ครูรัก อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์
 3. การเเนะนำเทคนิคทำ Portfolio โดยพี่ตุ้ย ศักดิ์รพี วลีศิริศักดิ์ จาก http://www.eduzones.com/
 4. เเชร์ประสบการณ์การเรียน เเละการทำงานจากรุ่นพี่คนพิการ

เทคนิคทำ GAT จากครูรัก 

รู้จัก TCAS 2561 กับ พี่แฮนด์ ธารา อิสสระ

เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ซักถาม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

มาฟังคำแนะนำดีๆ จากรุ่นพี่ คนพิการกันบ้าง

จากนี้น้องๆ สามารถนำคำแนะนำ ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และนำมาปรับเพื่อเป็นแนวทางการวางแผนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

ทางผู้จัดงานขอขอบคุณพี่ๆ ใจดีทุกคนที่มีส่วนสนับสนุนให้เงินทุนเพื่อเป็นค่าอาหาร เเละค่าเดินทางสำหรับน้องๆ ในกิจกรรม "มหกรรมเเนะเเนวการศึกษาเด็กพิการเรียนไหนดี" มา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ

แผนการใช้เงิน

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนราคาราวม (บาท)
1.ค่าโครงสร้างบูธกิจกรรม15 บูธ10,000
2.ค่าเดินทางนักเรียนผู้พิการ (4,000 บาทต่อโรงเรียน)4 โรงเรียน16,000
3.ค่าอาหารนักเรียน อาจารย์ ผู้ปกครอง (50 บาทต่อท่าน)เจ้าหน้าที่ 100 คน5,000
4.ค่าธรรมเนียมเทใจดอทคอม 10 %  
3,100
รวมทั้งสิ้น 
34,100