โครงการการศึกษา

Energy Gift Mini สอนสร้างโซลาร์แลมป์ให้ใช้อ่านหนังสือ

เมื่อไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง อ่านหนังสือตอนค่ำก็ไม่ได้ พี่จึงจะไปลุยสอนน้องๆ โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง จ.กระบี่ สร้างโซลาร์แลมป์ DIY สุดเท่ห์ ไว้ใช้อ่านหนังสือด้วยตัวเอง

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ เกาะฮั่ง จังหวัดกระบี่

ยอดบริจาคขณะนี้

30,840 Baht

เป้าหมาย

66,000 Baht
ดำเนินการไปแล้ว 47%
16 วัน จำนวนผู้บริจาค 29

หมู่บ้านเกาะฮั่ง ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เป็นหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ทำให้ต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าจากระบบโซลาร์โฮมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2548 แต่เมื่อเวลาผ่านไปวัสดุอุปกรณ์ก็ผุพัง และในตอนกลางคืนน้องๆ ต้องใช้แสงสว่างจากเทียนไขเพื่อทำการบ้าน และนอกจากนั้นต้องแบ่งให้สมาชิกทั้งบ้านเพื่อกินข้าว และทำกิจกรรมต่างๆ ในตอนกลางคืนอีกด้วย

หลังพระอาทิตย์ตกดิน น้องๆ ต้องอ่านหนังสือและทำการบ้านใต้แสงเทียน

โครงการ Light Me Up Project ร่วมกับ โครงการ Energy Meet มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ มหาวิทยาลัย Keio จากประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมกันออกแบบโซลาร์แลมป์ DIY ให้น้องๆ ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ได้ประกอบโซลาร์แลมป์ไว้เพื่อใช้งานเอง สำหรับอ่านหนังสือตอนกลางคืน รวมถึงทีมงานได้ทำการออกแบบกิจกรรมนอกตำราไว้ให้น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนรอบๆ ตัว การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสร้างจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม


โครงการ Light Me Up Project ผู้จัดกิจกรรมก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 จุดประกายขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนจากหลากหลายอาชีพ และต่างมหาวิทยาลัย แต่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่อยากจะพัฒนาประเทศด้วยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายคือ น้องๆ ในพื้นที่ห่างไกลที่พลังงานไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง พวกเราจึงได้เข้าไปติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนที่ห่างไกล พร้อมจัดกิจกรรมสอนน้องนอกตำรา สร้างแรงบันดาลใจและบริจาคของใช้ อาหาร เครื่องนุ่งห่มแก่น้องๆ และชาวบ้าน ที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมจำนวน 3 โครงการ ดังนี้

 • Light Me Up Project Season#1: โรงเรียนบ้านห้วยปูหลวง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556
  ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์ ซ่อมแซมห้องน้ำ บริจาคสื่อการสอน
 • Light Me Up Projet Season#2: โรงเรียนบ้านไผ่งามวิทยา โรงเรียนงอมมด จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนห้วยนาย โรงเรียนบ้านน้ำเลา จังหวัดน่าน ปี 2557
  สอนหนังสือ ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนและบริจาคเสื้อผ้า เงินซ่อมบำรุงโรงเรียน เสื้อผ้าและอุปกรณ์การศึกษา
 • Light Me Up Project Season#3: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช ปี 2558
  ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แทนระบบเก่าที่เสียแล้ว จัดทำฐานกิจกรรมเรียนเล่นอย่างสร้างสรรค์ และทาสีโรงเรียนใหม่


กิจกรรมเรียน+เล่นอย่างสร้างสรรค์ ที่พี่ๆ ทีมงานเข้าไปสอนน้องๆ มีดังนี้

 • พลังงานรอบตัว
 • วิศวกรตัวจิ๋ว สร้างตึกเจงก้า
 • ร่างกายของเรา ยาประจำบ้านและการดูแลรักษาสุขภาพ
 • การเกษตรในครัวเรือน
 • เทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม
 • ประดิษฐ์โซลาร์แลมป์อ่านหนังสือตอนกลางคืนกัน
 • เล่าเรื่องอาชีพในฝัน
 • วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับความฝันของฉัน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ทีมงาน มจธ และ Keio University ร่วมกันออกแบบ Solar Lamp DIY เพื่อให้น้องๆ สามารถประกอบเองใน workshop ได้ (ใช้เวลาออกแบบถึง 6 เดือน)

กำหนดการ วันกิจกรรม วันที่ 9 ธันวาคม 2560

9.30 นัดพบที่ ท่าเรือแหลมกรวด ขึ้นเรือเพื่อข้ามฝั่งไปยังเกาะฮั่ง
10.00 ถึงโรงเรียนเกาะฮั่ง จัดเตรียมสถานที่
11.00 น้องๆมาพร้อมกันที่โรงเรียน เริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรม แบ่งเป็นกลุ่ม 
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 เข้าฐาน ทำกิจกรรมเรียน + เล่นอย่างสร้างสรรค์
15.00 ห้องเรียนพลังงานทดแทนหาได้รอบตัวเรา 
15.30 Workshop ประกอบ Solar Lamp DIY 
16.00 กิจกรรมสร้างฝัน เล่าเรื่องอาชีพในฝัน พร้อมวาดรูป
17.00 ปิดกิจกรรม วัดผล
18.00 เดินทางกลับฝั่ง

ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ https://www.facebook.com/light.me.up.project

ประโยชน์ของโครงการ

 1. นักเรียนของโรงเรียนเกาะฮั่ง เรียนรู้ที่จะประกอบ Solar Lamp DIY ได้ด้วยตนเอง
 2. นักเรียน มีไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ใช้เพื่อทำการบ้านและอ่านหนังสือในเวลากลางคืน
 3. นักเรียนได้เรียนรู้ กิจกรรมนอกตำรา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม และดูแลตนเองให้ถูกหลักอนามัย รวมไปถึง ในกิจกรรมสร้างฝัน นักเรียนจะได้รู้จักอาชีพในฝันต่างๆ ได้รับแรงบันดาลใจจากพี่ๆ ส่งเสริมให้น้องๆ เดินตามความฝัน ความถนัดของตัวเองและกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆ
 4. นักเรียน และคุณครู ได้ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกันเป็นทีม และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
 5. นักเรียนเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับและให้ในเวลาเดียวกัน และเรียนรู้การแบ่งปันกันในสังคม

สมาชิกภายในทีม

 1. Takuya Onishi - Project Lead (Energy Meet) & Keio University Professor
  Co-founder of ENERGY MEET Co.,Ltd. and associate professor at Keio University, Faculty of environment and information studies. 
 2. Mizuki Abe - Project Coordinator (Keio University)
 3. Hiroki Oba - Design (Keio University)
 4. Aj.Pornthep Chatpinvakoop - Energy Gift Mini Design Lead Professor (KMUTT)
  ผู้อำนวยการหลักสูตรความร่วมมือด้านการออกแบบระหว่างจาคอบ เจนเซ่น ดีไซน์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (JACOB JENSEN DESIGN | KMUTT BANGKOK)
 5. Aj.Nanthana Boonla-or - Social Design Advisor (KMUTT)
 6. Aj.Loha Unchit - Product Designer (KMUTT)
 7. Thisana Thitisakdiskul - Project Lead (Light Me Up Project)
  Head of Strategy & Finance Department at ITTP, http://www.ittp.co.th/
 8. Unyarat Kuasombut - Student Activities Lead (Light Me Up Project)
  Engineer, Hewlett-Packard Thailand
 9. Savita Namangkalakul - Project Co-ordinator (Light Me Up Project)
  Engineer, Thomson Reuters Thailand
 10. Tanut Ungwattanapanit - Finance & Fundraising Lead (Light Me Up Project)
  Stress Engineer, 328 Support Services GmbH, Germany (https://328.eu)
 11. Aj.Thavida Maneewarn - FIBO Engineering Supervisor (KMUTT)
 12. Potiwat Ngamkajornwjwat - FIBO Engineer (KMUTT)
 13. Silar Wongsuntornpoj - FIBO Engineer (KMUTT)

ภาคี


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค

รายการราคา(บาท)
1.ค่าอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม, ยา, เครื่องเขียน, อุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียน 60 คน15,000 
2.วัสดุ & ดีไซน์ Energy Gift Mini (Solar Lamp DIY Kit - 20 ชุด)25,000
3.ค่าอาหารกลางวัน สำหรับทีมงาน คุณครูและน้องๆ รวม 90 คน วันจัดกิจกรรม4,000
4.ค่าเดินทาง จากตัวเมืองกระบี่ ไปยังเกาะฮั่ง สำหรับทีมงาน และส่วนหนึ่งของค่าที่พักคืนจัดกิจกรรม12,000
5.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และรางวัล4,000
6.ค่าธรรมเนียมให้บริการทางเทใจ 10%6,000
รวมทั้งสิ้น66,000


บริจาคให้
Energy Gift Mini สอนสร้างโซลาร์แลมป์ให้ใช้อ่านหนังสือ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน