ทำไม?.. ต้อง
สร้างอนาคตเด็กไทย กับ เทใจการศึกษา

เทใจการศึกษา เป็นการทำงานของ เทใจดอทคอม ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ที่ทำงานด้านทุนการศึกษามากว่า 20 ปี จนมีเด็กเรียนจบไปแล้วกว่า 4,000 คน เพื่อให้มั่นใจว่าเงินที่ได้รับจากคุณจะเปลี่ยนชีวิตของเด็กให้มีอนาคตที่สดใสได้จริง

เงินถูกส่งต่อไปถึงเด็กจริง

เงินถูกส่งต่อไปถึงเด็กจริง

ดูแล ติดตามผลเพื่อให้เกิดผลจริง

มีระบบพี่เลี้ยงดูแล ติดตามช่วยแก้ปัญหา เชื่อมต่อโอกาสอย่างต่อเนื่อง

มีการสื่อสารความคืบหน้าโครงการผ่านช่องทาง
การสื่อสารต่างๆ ของ
เทใจดอทคอม เป็นระยะ

อัพเดทผลของโครงการให้ทราบเป็นระยะ

.
.
.
.
.

ตัวอย่าง
ความสำเร็จ

ร.ต. อนุชา แสนคำภา

โอกาสทางการศึกษา ความขยัน ความอดทน เท่านั้นที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้

ร.ต. อนุชา แสนคำภา (จ. มหาสารคาม)
ป. ตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผมเป็นเด็กต่างจังหวัด ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี ถ้าเรียนจบ ป. 6 แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้เรียนต่อหรือเปล่า การได้รับทุนไม่ใช่แค่ได้เงินมาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ ทุนการศึกษานี้ได้เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเรียนหนังสือ ทำให้ครอบครัวของผมเห็นความสำคัญของการศึกษา ซึ่งโอกาสได้เรียนหนังสือนี่เองที่ทำให้ชีวิตผมมีโอกาสมีทางเลือกมากขึ้น

จินตนา วงศ์ไชย

คนที่ประสบความสำเร็จนั่นเพราะความพยายาม

จินตนา วงศ์ไชย (จ. แพร่)
ป. ตรี วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร สาขาทันตสาธารณสุข

กว่าจะมาเป็นข้าราชการสาธารณสุขต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายค่ะ คุณพ่อเสียตั้งแต่อายุ 9 ขวบ แต่ก็มีแม่ส่งเสียลูกทั้ง 4 คนให้ได้เรียนหนังสือ ตอนเด็กๆ อยากช่วยแม่แบ่งเบาภาระในบ้าน จึงพยายามตั้งใจเรียนหนังสือให้เก่งจนได้เป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์ในปี 2545 วันไหนที่ท้อแม่จะปลอบว่าให้อดทนไว้ เรียนจบจะได้ไม่ลำบาก ซึ่งก็ไม่ลำบากจริงๆ ค่ะ เพราะได้ทำงานที่บ้านเกิด ห่างจากบ้านแค่ 2-3 กิโลเมตร ทำหน้าที่อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และให้คำแนะนำด้านทันตสุขศึกษาให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน

เปาซัน รัตนดิลก

เราท้อได้แต่อย่าถอย จงใช้ความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต

เปาซัน รัตนดิลก (จ. ปัตตานี)
ป. ตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชีวิตในวัยเด็กลำบากมากแต่ผมก็อดทนจนเรียนจบ ม.6 เพื่ออนาคตของตัวเอง ครอบครัว และเพื่อสร้างความภูมิใจให้กับผู้ที่สนับสนุนเราอยู่เบื้องหลัง ผมได้รับทุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์ปี 2535 และสอบได้โควต้าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ทุกวันนี้ผมเป็นครูอยู่ในพื้นที่สีแดงของจังหวัดปัตตานี บ้านเกิดของผม ผมอยากช่วยเหลือดูแลให้เด็กๆ สามารถอยู่และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเกิดของเราเอง

อรปวีย์ สีทอง

รู้จักแบ่งปันคนอื่น มีน้ำใจต่อคนที่ด้อยกว่า ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเท่าที่จะทำได้

อรปวีย์ สีทอง (จ. อำนาจเจริญ)
ป. ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณครูเป็นธุระช่วยเหลือขั้นตอนขอทุน ทำให้ฉันได้รับทุนการศึกษาครั้งนั้น ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันอยากเรียนต่อมากขึ้น ด้วยความหวังที่ว่าถึงแม้เราจะยากจน หากเราตั้งใจขยันเรียนแล้ว เราก็สามารถขวนขวายหาโอกาสทำให้เป็นจริงขึ้นได้ พ่อแม่ของฉันดีใจมาก เพราะนานๆ ทีจะมีทุนการศึกษาต่อเนื่องให้เด็กๆ ชนบทอย่างนี้ ตอนเรียนชั้น ม.ต้น ทุนการศึกษานี้ช่วยใช้จ่ายค่าหนังสือ ค่าเทอม ค่ารถโดยสาร ค่าอาหารกลางวัน ทำให้ไม่ต้องรบกวนพ่อแม่มาก

.
.
.
.
.

เพราะ
เรียนฟรี 15 ปี
ยังไม่พอ!!

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ยังมีเด็กยากจนหลายล้านคน ที่เสี่ยงจะเรียนไม่จบเพราะ "ความยากจน" ทำให้

ไม่มีเงินค่ารถ ค่าอาหารไปเรียน

ไม่มีเงินค่ารถ ค่าอาหารไปเรียน

ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน

ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน

ขาดโอกาสพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรม

ขาดโอกาสพัฒนาศักยภาพ

ปัญหาการศึกษาของเด็ก
ในปัจจุบัน

 • มีเด็กด้อยโอกาส
  4.8 ล้านคน
  ในปี 2558
  .
  .
  .
 • มากกว่า 95%
  เป็นเด็กยากจน
  (รายได้ครัวเรือนต่ำกว่า 40,000 บาท/ปี) ขณะที่ค่าใช้จ่ายกับการเรียนเฉลี่ย 14,000 บาท/ปี
  .
  .
  .
 • เด็กประถม มากกว่า
  600,000 คน
  ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน
  .
  .
  .
 • กระทบเศรษฐกิจ
  330,000
  ล้านบาท

สร้างสังคมคุณภาพ
ในอนาคต
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของตัวเราเองและทุกคน

สร้างโอกาสให้เด็กๆ ได้เข้าเรียน
อย่างตลอดรอดฝั่ง

โดยมูลนิธิฯ จะคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมจากทั่วประเทศเพื่อให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องและดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ โดยจะส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนต่อจนจบมัธยม 6 ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา ปีละ 7,000 บาท โดย 6 ปีใช้งบประมาณทั้งหมด 42,000 บาท