โครงการการศึกษา

โตขึ้น หนูอยากเป็น ...

ร่วมกันสานฝันให้น้องจะได้ลองทำอาชีพในฝันของตัวเอง เปิดประสบการณ์จริง ลงมือทำจริง ๆ ในแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน

ระยะเวลาโครงการ 4 วัน พื้นที่ดำเนินโครงการ จังหวัดนนทบุรี

ยอดบริจาคขณะนี้

470 บาท

เป้าหมาย

43,335 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 1%
จำนวนผู้บริจาค 4

สำเร็จแล้ว

เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

ทุกวันนี้ ปัญหาเด็กเรียนจบมา ทำงานไม่ตรงสาย ปัญหาเด็กดรอปเรียน สาเหตุมาจาก ไม่รู้ว่าตัวเองอยากเรียนอะไร อยากทำอาชีพอะไรอย่างแท้จริง พอไปทำงานในสายอาชีพนั้นจริงๆ กลับไม่ใช่อาชีพที่ฝันไว้ เด็กหลายคนต้องใช้เวลาในการค้นหาตัวเองที่นานและยากกว่า หรืออาจจะไม่มีโอกาสได้ทดลองทำในสิ่งที่อยากทำและเป็นในสิ่งที่อยากเป็น


Dream Catcher คือโครงการที่น้องมัธยมจะได้ทำอาชีพในฝันของตัวเอง ได้ฝึกงานในอาชีพที่สนใจ สัมผัสชีวิตการทำงานจริงเป็นเวลา 4 วันเต็ม พร้อมทั้งกิจกรรมที่จะช่วยให้รู้จักตัวเองมากขึ้น เตรียมตัว และวางแผนการศึกษาต่อหรือทำงานในอาชีพนั้นๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเชิงลึกแบบส่วนตัว

โดยโครงการ “โตขึ้น หนูอยากเป็น ...” จะสนับสนุนน้องมัธยมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับผลักดันให้น้องมีโอกาสได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพที่สนใจ  ก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

การขาดโอกาส หรือไม่มีทุน ไม่ได้หมายความว่าเส้นทางอนาคตที่สดใสจะต้องขาดไปด้วย

เรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาชีพ สร้างอนาคตให้กับน้องกันนะคะ

การฝึกงานของน้องที่อยากเป็นกัปตันกำลังทดลองบิน และอยากทำอาชีพพยาบาล

ความในใจจากน้องค่าย หลังจากได้ทำกิจกรรมค้นหาตัวเองและเตรียมตัวก่อนไปทำงานในวันแรก

ทำไมจึงควรสนับสนุนโครงการนี้

 1. คุณจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดอัตราการซิ่วหรือเรียนจบแล้วทำงานไม่ตรงสายของเด็กมหาวิทยาลัย
 2. ในวันที่คุณกำลังต้องการงาน โอกาสที่จะได้รับจากบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ .. เด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการโอกาสเพื่อพิสูจน์ตัวเองเช่นกัน
 3. คุณคือคนสำคัญที่ช่วยให้น้องทั้ง 5 คนนี้มีอนาคตไกลขึ้น และที่สำคัญคือทำให้พวกเขาสามารถกลับมาดูแลและยกระดับความเป็นอยู่ของทางบ้านได้

สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับ

 1. กิจกรรมเวิร์คช็อปที่เน้นเรื่องการทำความเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง
 2. สัมผัสประสบการณ์ชีวิตการทำงานจริงในอาชีพที่สนใจ เรียนรู้และสัมผัสงานจริง ไปจนถึงความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตประจำวันของผู้ที่ทำอาชีพนั้น ๆ
 3. ปรึกษาและให้คำแนะนำส่วนตัวในเรื่องอาชีพ
 4. สามารถนำกิจกรรมที่เข้าร่วมนี้เป็น portfolio เพื่อยื่นเข้าเรียนในคณะที่ต้องการ พร้อมแนะแนว "ทำพอร์ตอย่างไรให้กรรมการสตั๊น"

เกณฑ์การคัดเลือกเด็กทุน

 • รายได้ครอบครัวต่อเดือนต่ำกว่า 20,000 บาท (สำหรับบ้านที่ทำงาน 2 คน)
 • เกรดเฉลี่ย 3 ขึ้นไป
 • เป็นเด็กกิจกรรม ช่วยงานโรงเรียนไม่ต่ำกว่า 3 งาน
 • มีศักยภาพเฉพาะด้านที่โดดเด่นน่าสนใจ เช่น ทักษะการพูด การออกแบบ การเจรจาต่อรอง ทักษะด้านภาษา หรือการคำนวน เป็นต้น

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ระยะเวลาโครงการ 7 วัน

วันที่ 1 : ช่วงเตรียมตัวก่อนฝึกงานกิจกรรมรูปแบบจิตปัญญาศึกษา เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของแต่ละคน ค้นหาสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจ เข้าใจตัวเอง เปิดรับคนรอบข้าง และเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน
วันที่ 2-5 : ช่วงฝึกงานสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นย่อมไม่เท่าได้ลงมือทำจริง การฝึกงานจึงให้น้อง ๆ ได้ลองทำจริง โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ทั้งนี้จะช่วงของการฝึกงานจะมีการติดตาม ประเมิน และทดสอบน้อง ๆ ตลอดเวลา
วันที่ 6-7 : สรุปผล และวางแผนชีวิตแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงาน เรียนรู้ร่วมกัน แนะแนวการวางแผนชีวิต การเตรียมตัว และเรียนรู้เรื่องของ work-life balance เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับไปใช้ในชีวิตจริง

ประโยชน์ของโครงการ

 1. สนับสนุนน้องๆ ที่มีความฝัน มีเป้าหมาย มีความสามารถ แต่ขาดโอกาสและทุนทรัพย์ ให้ได้สัมผัสประสบการณ์จริงในการทำอาชีพที่ตัวเองสนใจ
 2. น้องๆ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ นำความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานจริงไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต
 3. น้องๆ ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพในการค้นหาตัวเอง และศึกษาต่อ รวมถึงแนะนำช่องทางดีๆ ที่จะช่วยให้น้องผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

สมาชิกภายในทีม

Project Manager

อัญชิสา ไชยมล 
-CEO of Professional STAFF
- ประธานกลุ่มจิตอาสา Volunteen
Email : ingfah.anc@gmail.com
Fan Page: ค่ายตามติดชีวิตวัยทำงาน Dream Catcher

STAFF

กฤศ เปรมปราโมทย์
วัชรพงษ์ เนื่องขจร
วิศรุต โพธิน
อริสมันส์ ภูริโรจน์กิจ
กิตติทัต ทองพนัง

ภาคี


กิจการเพื่อสังคม Know-Are (บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1. โครงการ Dream Catcher (รวมค่าอาหารกลางวันในวันเวิร์คช็อป)43,335
หมายเหตุ รวมค่าดำเนินการเทใจ 10 % แล้ว