โครงการการศึกษา

อุปกรณ์อาหารแก่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

ชวนสนับสนุนอุปกรณ์รับประทานอาหารให้กับเด็กดอย โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ จังหวัดเชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

55,000 บาท

เป้าหมาย

50,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 110%
จำนวนผู้บริจาค 76

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

เด็กๆ รร.บ้านขุนแม่ตื่นน้อย มีโต๊ะ-เก้าอี้ รับประทานอาหารแล้ว

29 กันยายน 2017

โครงการอุปกรณ์อาหารแก่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย โดยโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย ตั้งอยู่หมู่บ้านปิยอทะ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๑๕๗ คน เป็นนักเรียนประจำพักนอน จำนวน ๑๐๐ คน โรงเรียนขาดแคลน โต๊ะและเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เนื่องจากโต๊ะและเก้าอี้ เก่าและชำรุด จึงไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนทั้งหมด

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ในกิจกรรม

กิจกรรม ราคา

จำนวนเงิน (บาท)

ซื้อโต๊ะ จำนวน ๑๓ ตัว๑,๗๙๐๒๓,๒๗๐
ซื้อเก้าอี้ จำนวน ๑๐๐ ตัว๑๓๙๑๓,๙๐๐ 
เครื่องครัว ๑ ชุด 
๑๐,๔๖๒
ค่าขนส่ง
๓,๐๐๐
รวมเงิน
๕๐,๖๓๒ 

จากทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ ๔๙,๕๐๐ บาท สรุป ใช้งบประมาณเกิน ๑,๑๓๒ บาท 

ความประทับใจ

เด็กหญิงจิราพร กุจอ ชื่อเล่น น่อแจ๊ะ ประธานนักเรียน ตัวแทนนักเรียน 

"หนูรู้สึกดีใจและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบโต๊ะ เก้าอี้ให้นักเรียนได้นั่งรับประทานอาหาร จากเมื่อก่อนนั่งรับประทานอาหารต้องระมัดระวังเนื่องจากโต๊ะ เก้าอี้ชำรุด
ขอขอบคุณ ค่ะ"

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ภาพรวมโครงการ

เชียงใหม่ ใครเลยจะคิดว่าจะยังมีพื้นที่ด้อยความเจริญ ห่างไกล กันดาร เช่นนี้อีก

อะไรที่ว่าลำบาก..... ที่นี่ลำบากกว่า......
อะไรที่ว่าหนาว....... ที่นี่หนาวกว่า.......
อะไรที่ว่ายาก......... ที่นี่ยากกว่า.........
อะไรที่ท่านรู้......... ที่นี่อาจไม่รู้จัก......
อะไรที่ท่านกิน....... ที่นี่อาจไม่เคยเห็น....
ในวันเวลาที่หนาวจัด....หลายท่านคงอยู่ใต้ผ้าห่มอันอบอุ่น......
แต่ที่นี่อาจมีแค่เสื้อ..ผ้า เก่าๆที่ขาด หรือเพียงแค่ผ้าห่มผืนบางๆ
และพวกเรา....จะไม่สนใจเลย....หากคนเหล่านี้ไม่ใช่.. แค่.......เด็กน้อยตาดำๆ


โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อยซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา ป่าลึกสูงชัน ทุรกันดาร การติดต่อสื่อสารไม่สะดวก สภาพถนนเป็นดินโคลน การคมนาคมลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน ประชากรเป็นชาวเขาเผ่าปาเกอญอ นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามหย่อมบ้านมีระยะทางที่ห่างไกลจากโรงเรียนมากถึง 15 กิโลเมตร ฐานะยากจนส่วนใหญ่ดินเท้าจากบ้านมาโรงเรียน มีข้าราชการครู 8 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน บุคลากรดูแลนักเรียนพักนอน 1 คน ครูธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน รวมทั้งหมด 13 คน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน ความยากลำบากของการเดินทางทำให้เด็กกว่า 112 คนอาศัยพักนอนที่โรงเรียนในช่วงวันธรรมดา

ความยากลำบากของโรงเรียนนี้คือ ส่วนของโรงอาหารที่ปัจจุบันมีความทรุดโทรม ตั้งแต่โต๊ะ เก้าอี้และอุปกรณ์การรับประทานอาหารที่ยังขาดสุขลักษณะที่ดี เราจึงอยากชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ห้องครัวและอุปกรณ์รับประทานอาหารให้เด็กๆเหล่านี้

นอกจากนี้ ครูยังมีแนวคิดที่จะสอนทางวิชาการควบคู่กันไปคือการสอนทักษะชีวิต หมายรวมถึงการให้ความรู้ด้านกิริยามารยาท การใช้ชีวิต การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในสังคมเมือง เช่น กิริยามารยาทในการรับประทานอาหารบนโต๊ะอาหาร โดยการรับประทานอาหารโดยใช้ช้อน ส้อม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เขินอายเมือเติบใหญและต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหรือต่างอำเภอออกไป

นักเรียนเป็นชาวเขาเผ่าปาเกอญอ (กะเหรี่ยง)


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
 • รับการสนับสนุนงบประมาณ
 • จัดหา อุปกรณ์ โดยการหาจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้ของที่ดี มีคุณภาพ อดทนและราคายุติธรรม
 • ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
 • อัพเดทความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการ ภายใน 1 เดือนหลังจากระดมทุนสำเร็จ
 • สรุปรายงาน และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน

ประโยชน์ของโครงการ

 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย จำนวน 160 คน มีโต๊ะเก้าอี้นั่งรับประทานอาหารอย่าง เพียงพอและถูกสุขลักษณะ
 2. นักเรียนมีทักษะในการรับประทานอาหารโดยใช้ช้อนส้อม
 3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนในการเข้าสังคมได้อย่างถูกต้อง

สมาชิกภายในทีม

 1. นางอำไพ มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย
  เบอร์ติดต่อ 08-1883-5278, 129 หมู่ 2 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
  Email:amphaikoy@gmail.com , Facebook: อำไพ มณีวรรณ
 2. นางสาวสุวิตา มุ่งเจริญ ครูคศ.1 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย
 3. นายวารุตม์ วิรัศมี ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

ภาคี

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

น้ำใจจากเจ้าของโครงการ

 • บริจาค 1,000 บาทขึ้นไป : มอบเสื้อยืดพิมพ์ “ อิ่มไออุ่นจากขุนเขา “ ของผู้บริจาค จำนวน 1 ตัว
 • บริจาค 2,000 บาท ขึ้นไป มอบถุงย่ามปาเกอญอ (ย่ามกะเหรี่ยง) ให้ผู้บริจาค 1 ใบ

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการอุปกรณ์อาหารแก่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

21 เมษายน 2017

โครงการอุปกรณ์อาหารแก่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม: ดำเนินการการจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับให้เด็กใช้ในการรับประทานอาหาร ซึ่งจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ

หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือทำไมไม่ระดมทุนจากผู้ปกครองล่ะ ???


ด้วยความที่โรงเรียนตั้งอยู่ในป่าลึกสูงชัน ทุรกันดาร การติดต่อสื่อสารไม่สะดวก สภาพถนนเป็นดินโคลน การคมนาคมลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน ทำให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับค่าขนส่งที่แพงกว่า.... และผู้ปกครองส่วนใหญ่ล้วนมีฐานะที่ยากจน อาชีพหลักคือปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์และปลูกผักเพื่อรับประทานในครัวเรือนเท่านั้น จึงไม่สามารถให้การสนับสนุนในเรื่องการศึกษาได้

ดังนั้นโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อยจึงขอเข้าร่วมโครงการกับเทใจให้การศึกษา เพื่อหาผู้ใหญ่ใจดีช่วยสนับสนุนการพัฒนาเพื่อให้คุณภาพชีวิตของนักเรียนดีขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสที่ทัดเทียมเหมือนเด็กพื้นราบ ซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากหลาย ๆ ท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ ช่วยสนับสนุน บริจาคเงินผ่านโครงการจนสำเร็จ และยังมีอีกหลายท่านโทรศัพท์สอบถาม ให้กำลังใจ รวมทั้งมอบอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารที่ไม่ใช้แล้วให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย

ความประทับใจ

"ในนามผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อยรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจและขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ทางโรงเรียนขอให้สัญญาว่าจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามระเบียบด้วยความโปร่งใส ให้คุ้มค่ากับที่ทุกท่านได้เมตตามอบความไว้วางใจให้ และจะรายงานความคืบหน้าให้ทุกท่านทราบเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ขออำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ"

นางอำไพ มณีวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

เด็กๆ รร.บ้านขุนแม่ตื่นน้อย มีโต๊ะ-เก้าอี้ รับประทานอาหารแล้ว

29 กันยายน 2017

โครงการอุปกรณ์อาหารแก่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย โดยโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย ตั้งอยู่หมู่บ้านปิยอทะ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๑๕๗ คน เป็นนักเรียนประจำพักนอน จำนวน ๑๐๐ คน โรงเรียนขาดแคลน โต๊ะและเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เนื่องจากโต๊ะและเก้าอี้ เก่าและชำรุด จึงไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนทั้งหมด

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ในกิจกรรม

กิจกรรม ราคา

จำนวนเงิน (บาท)

ซื้อโต๊ะ จำนวน ๑๓ ตัว๑,๗๙๐๒๓,๒๗๐
ซื้อเก้าอี้ จำนวน ๑๐๐ ตัว๑๓๙๑๓,๙๐๐ 
เครื่องครัว ๑ ชุด 
๑๐,๔๖๒
ค่าขนส่ง
๓,๐๐๐
รวมเงิน
๕๐,๖๓๒ 

จากทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ ๔๙,๕๐๐ บาท สรุป ใช้งบประมาณเกิน ๑,๑๓๒ บาท 

ความประทับใจ

เด็กหญิงจิราพร กุจอ ชื่อเล่น น่อแจ๊ะ ประธานนักเรียน ตัวแทนนักเรียน 

"หนูรู้สึกดีใจและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบโต๊ะ เก้าอี้ให้นักเรียนได้นั่งรับประทานอาหาร จากเมื่อก่อนนั่งรับประทานอาหารต้องระมัดระวังเนื่องจากโต๊ะ เก้าอี้ชำรุด
ขอขอบคุณ ค่ะ"

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนเงิน (บาท)
โต๊ะอาหาร ขนาด 60x120x75 พร้อม เก้าอี้ ขนาด 30x120x45 ราคาชุดละ 2500 บาท จำนวน 20 ชุด

50,000

รวมเป็นเงิน50,000