โครงการการศึกษา

อุปกรณ์อาหารแก่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

ชวนสนับสนุนอุปกรณ์รับประทานอาหารให้กับเด็กดอย โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ จังหวัดเชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

34,185 บาท

เป้าหมาย

50,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 68%
เหลืออีก 48 วัน จำนวนผู้บริจาค 53

ภาพรวมโครงการ

เชียงใหม่ ใครเลยจะคิดว่าจะยังมีพื้นที่ด้อยความเจริญ ห่างไกล กันดาร เช่นนี้อีก

อะไรที่ว่าลำบาก..... ที่นี่ลำบากกว่า......
อะไรที่ว่าหนาว....... ที่นี่หนาวกว่า.......
อะไรที่ว่ายาก......... ที่นี่ยากกว่า.........
อะไรที่ท่านรู้......... ที่นี่อาจไม่รู้จัก......
อะไรที่ท่านกิน....... ที่นี่อาจไม่เคยเห็น....
ในวันเวลาที่หนาวจัด....หลายท่านคงอยู่ใต้ผ้าห่มอันอบอุ่น......
แต่ที่นี่อาจมีแค่เสื้อ..ผ้า เก่าๆที่ขาด หรือเพียงแค่ผ้าห่มผืนบางๆ
และพวกเรา....จะไม่สนใจเลย....หากคนเหล่านี้ไม่ใช่.. แค่.......เด็กน้อยตาดำๆ


โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อยซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา ป่าลึกสูงชัน ทุรกันดาร การติดต่อสื่อสารไม่สะดวก สภาพถนนเป็นดินโคลน การคมนาคมลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน ประชากรเป็นชาวเขาเผ่าปาเกอญอ นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามหย่อมบ้านมีระยะทางที่ห่างไกลจากโรงเรียนมากถึง 15 กิโลเมตร ฐานะยากจนส่วนใหญ่ดินเท้าจากบ้านมาโรงเรียน มีข้าราชการครู 8 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน บุคลากรดูแลนักเรียนพักนอน 1 คน ครูธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน รวมทั้งหมด 13 คน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน ความยากลำบากของการเดินทางทำให้เด็กกว่า 112 คนอาศัยพักนอนที่โรงเรียนในช่วงวันธรรมดา

ความยากลำบากของโรงเรียนนี้คือ ส่วนของโรงอาหารที่ปัจจุบันมีความทรุดโทรม ตั้งแต่โต๊ะ เก้าอี้และอุปกรณ์การรับประทานอาหารที่ยังขาดสุขลักษณะที่ดี เราจึงอยากชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ห้องครัวและอุปกรณ์รับประทานอาหารให้เด็กๆเหล่านี้

นอกจากนี้ ครูยังมีแนวคิดที่จะสอนทางวิชาการควบคู่กันไปคือการสอนทักษะชีวิต หมายรวมถึงการให้ความรู้ด้านกิริยามารยาท การใช้ชีวิต การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในสังคมเมือง เช่น กิริยามารยาทในการรับประทานอาหารบนโต๊ะอาหาร โดยการรับประทานอาหารโดยใช้ช้อน ส้อม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เขินอายเมือเติบใหญและต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหรือต่างอำเภอออกไป

นักเรียนเป็นชาวเขาเผ่าปาเกอญอ (กะเหรี่ยง)


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
 • รับการสนับสนุนงบประมาณ
 • จัดหา อุปกรณ์ โดยการหาจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้ของที่ดี มีคุณภาพ อดทนและราคายุติธรรม
 • ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
 • อัพเดทความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการ ภายใน 1 เดือนหลังจากระดมทุนสำเร็จ
 • สรุปรายงาน และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน

ประโยชน์ของโครงการ

 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย จำนวน 160 คน มีโต๊ะเก้าอี้นั่งรับประทานอาหารอย่าง เพียงพอและถูกสุขลักษณะ
 2. นักเรียนมีทักษะในการรับประทานอาหารโดยใช้ช้อนส้อม
 3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนในการเข้าสังคมได้อย่างถูกต้อง

สมาชิกภายในทีม

 1. นางอำไพ มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย
  เบอร์ติดต่อ 08-1883-5278, 129 หมู่ 2 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50 160, Email:amphaikoy@gmail.com , Facebook: อำไพ มณีวรรณ
 2. นางสาวสุวิตา มุ่งเจริญ ครูคศ.1 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย
 3. นายวารุตม์ วิรัศมี ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

ภาคี

โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

น้ำใจจากเจ้าของโครงการ

 • บริจาค 1,000 บาทขึ้นไป : มอบเสื้อยืดพิมพ์ “ อิ่มไออุ่นจากขุนเขา “ ของผู้บริจาค จำนวน 1 ตัว
 • บริจาค 2000 บาท ขึ้นไป มอบถุงย่ามปาเกอญอ (ย่ามกะเหรี่ยง) ให้ผู้บริจาค 1 ใบ
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค

 • โต๊ะอาหาร ขนาด 60x120x75 พร้อม เก้าอี้ ขนาด 30x120x45 ราคาชุดละ 2500 บาท จำนวน 20 ชุด ราคา 50,000

บริจาคให้
อุปกรณ์อาหารแก่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน