โครงการการศึกษา

ส่งหนังสือให้โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมภาคใต้

ใกล้เปิดเทอมแล้ว แต่ห้องสมุดที่โดนน้ำท่วมยังไม่เหมือนเดิม ร่วมมอบอนาคต มอบหนังสือ...มอบโอกาสในการเรียนรู้ช่วยห้องสมุดโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ จำนวน 5 โรงเรียน

ยอดบริจาคขณะนี้

52,684 บาท

เป้าหมาย

100,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 53%
จำนวนผู้บริจาค 72

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ส่งหนังสือถึง รร. ที่น้ำท่วมภาคใต้ 5 โรงเรียน

7 สิงหาคม 2018

หลังจากการปิดการระดมทุน บริษัท นานมี บุ๊คส์ จำกัด ได้ทำการส่งมอบถึงโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้จำนวน 5 โรงเรียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการสนับสนุนจากผู้บริจาคทั้งบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และ เทใจดอทคอม

มอบชุดหนังสือดีให้โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย

 1. โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) หมู่ที่ 4 บ้านระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
 2. โรงเรียนบ้านคลองขุด หมู่ที่ 2 บ้านบ้านคลองขุด ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
 3. โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 หมู่ที่ 2 บ้านบ้านจะรังตาดง ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140
 4. โรงเรียนบ้านนาดา หมู่ที่ 3 บ้านบือราแง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
 5. โรงเรียนบ้านคอกวัว หมู่ที่ 1 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130

ทั้ง 5 โรงเรียนได้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ทำให้ห้องสมุดและหนังสือมากมายถูกน้ำพัดพาและเสียหายอย่างหนัก จึงส่งผลให้เด็ก ๆ ขาดแหล่งเรียนรู้ และยังมีเด็กและเยาวชนอีกจำนวนมากที่ขาดโอกาสด้านการอ่าน เราจึงอยากช่วยจัดซื้อหนังสือที่เหมาะสมส่งไปยังโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้

ภาพส่งหนังสือดีถึงโรงเรียน

1. โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) จังหวัดสงขลา

2. โรงเรียนบ้านคลองขุด จังหวัดตรัง

3. โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 จังหวัดยะลา

4. โรงเรียนบ้านคอกวัว จังหวัดนครศรีธรรมราช 


5. โรงเรียนบ้านนาดา จังหวัดนราธิวาส


ขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน ที่ช่วยให้เด็ก ๆ มีหนังสือดี ๆ อ่านกันค่ะ : )

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

“การให้หนังสือ คือการมอบโอกาสแห่งการอ่าน และการอ่านก็เป็นหนทางสู่อนาคตที่สดใส” การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านจะต้องเริ่มต้นจากวัยเด็กซึ่งเป็นวัยริเริ่มการเรียนรู้ ฝึกฝนจินตนาการและพัฒนาการ รวมไปถึงทักษะการอ่านเพื่อเป็นรากฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างโอกาสการอ่านจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ทุกการสนับสนุน 20,000 บาทต่อโรงเรียนสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นจะสมทบอีก 20,000 บาท

โดยเฉพาะช่วงต้นปีที่ผ่านมา มีโรงเรียนประสบภัย จากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้กว่า1,000 แห่งทำให้ห้องสมุดและหนังสือมากมายถูกน้ำพัดพาและเสียหายอย่างหนัก เด็กๆ ขาดแหล่งเรียนรู้ยังมีเด็กและเยาวชนอีกจำนวนมากที่ขาดโอกาสด้านการอ่าน เราจึงอยากช่วยจัดซื้อหนังสือที่เหมาะสมส่งไปยังโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย โดยทุกการสนับสนุน 20,000 บาทต่อโรงเรียนสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นจะสมทบอีก 20,000 บาท เพื่อจัดซื้อหนังสือในเครือสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น

ประโยชน์ของโครงการ

 1. นักเรียนได้อ่านหนังสือที่เหมาะสมกับวัย เช่น หนังสือนิทานภาพสองภาษา หนังสือการ์ตูนความรู้ หนังสือเสริมความรู้ หนังสือวรรณกรรมเยาวชน ฯลฯ เป็นการเปิดโลกจินตนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ๆ
 2. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยการอ่านและค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ

โครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ ให้การสนับสนุนหนังสือดีที่เหมาะสมกับวัย โดยจะจัดส่งหนังสือไปให้โรงเรียนโดยตรง ประสานงานผ่านผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อกระจายโอกาสการอ่านอย่างทั่วถึง โรงเรียนที่เรามอบให้จำนวน 5 โรงเรียน (1 โรงเรียนจะได้รับหนังสือมูลค่า 40,000 บาท คือได้รับเงินทุนจากผู้ใหญ่ใจดี มูลค่า 20,000 บาท ทางโครงการมอบอนาคต มอบหนังสือฯ จะร่วมบริจาคให้อีก 20,000 บาท (หนังสือในโครงการจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น)

รายชื่อโรงเรียนในโครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ จำนวน 5 โรงเรียน

 1. โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) หมู่ที่ 4 บ้านระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
 2. โรงเรียนบ้านคลองขุด หมู่ที่ 2 บ้านบ้านคลองขุด ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
 3. โรงเรียนบ้านนาดา หมู่ที่ 3 บ้านบือราแง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
 4. โรงเรียนบ้านคอกวัว หมู่ที่ 1 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
 5. โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 หมู่ที่ 2 บ้านบ้านจะรังตาดง ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140

ผู้ดูแลโครงการ

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

 1. นางสาวสุกัญญา เอี่ยมสูงเนิน เบอร์ติดต่อ 0-2662-3000 ต่อ 4309
 2. นางสาวสาริศา ปรางวิสุทธ์ เบอร์ติดต่อ 0-2662-3000 ต่อ 1947 
อีเมล csr@nanmeebooks.com


ส่งหนังสือถึง รร. ที่น้ำท่วมภาคใต้ 5 โรงเรียน

7 สิงหาคม 2018

หลังจากการปิดการระดมทุน บริษัท นานมี บุ๊คส์ จำกัด ได้ทำการส่งมอบถึงโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้จำนวน 5 โรงเรียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการสนับสนุนจากผู้บริจาคทั้งบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และ เทใจดอทคอม

มอบชุดหนังสือดีให้โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย

 1. โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) หมู่ที่ 4 บ้านระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
 2. โรงเรียนบ้านคลองขุด หมู่ที่ 2 บ้านบ้านคลองขุด ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
 3. โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 หมู่ที่ 2 บ้านบ้านจะรังตาดง ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140
 4. โรงเรียนบ้านนาดา หมู่ที่ 3 บ้านบือราแง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
 5. โรงเรียนบ้านคอกวัว หมู่ที่ 1 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130

ทั้ง 5 โรงเรียนได้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ทำให้ห้องสมุดและหนังสือมากมายถูกน้ำพัดพาและเสียหายอย่างหนัก จึงส่งผลให้เด็ก ๆ ขาดแหล่งเรียนรู้ และยังมีเด็กและเยาวชนอีกจำนวนมากที่ขาดโอกาสด้านการอ่าน เราจึงอยากช่วยจัดซื้อหนังสือที่เหมาะสมส่งไปยังโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้

ภาพส่งหนังสือดีถึงโรงเรียน

1. โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) จังหวัดสงขลา

2. โรงเรียนบ้านคลองขุด จังหวัดตรัง

3. โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 จังหวัดยะลา

4. โรงเรียนบ้านคอกวัว จังหวัดนครศรีธรรมราช 


5. โรงเรียนบ้านนาดา จังหวัดนราธิวาส


ขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน ที่ช่วยให้เด็ก ๆ มีหนังสือดี ๆ อ่านกันค่ะ : )

ไม่มีข้อมูล