โครงการสุขภาพ

พี่แบ่งปันให้น้อง(ได้)ปั่น

ร่วมแบ่งปันจักรยานคันใหม่ให้น้อง 15 คนได้มีจักรยานปั่นไปโรงเรียนเพื่อลดระยะเวลาเดินเท้าไปวันละมากกว่า 4 กิโลเมตรเพื่อไปโรงเรียน ณ ชุมชนห่างไกล บ้านนิบง ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา

ยอดบริจาคขณะนี้

23,340 บาท

เป้าหมาย

23,340 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 11

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบจักยานให้เด็กบ้านนีบง จำนวน 15 คัน

12 มิถุนายน 2019

นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยผู้ประกอบการ ได้เปิดระดมทุนจัดซื้อจักรยานให้เด็กกำพร้า ในอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อให้เด็กที่อยู่ห่างไกลในชุมชนได้มีจักรยานปั่นไปโรงเรียน

ยอดบริจาคทั้งหมดที่ได้รับจากการะดมทุนผ่านทางเว็บไซต์เทใจ และจากผู้ใหญ่ใจดี รวมถึงการระดมทุนผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก สามารถระดมเงินทุนได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 21,000 บาท โดยเงินบริจาคทั้งหมด สามารถนำไปซื้อจักรยานมอบให้เด็กได้จำนวน 15 คัน

ภาพกิจกรรม

เตรียมมอบจักรยานทั้งหมด 15 คัน

เปิดโครงการ
 

มอบจักรยานให้น้องๆ เด็กกำพร้า

ภาพรวม

น้องๆ พาจักรยานกลับบ้านโดยมีผู้ใหญ่ใจดีอาสามารอรับน้องๆ พากลับบ้านพร้อมจักรยาน

พูดคุยกับคนในพื้นที่ พร้อมมอบข้าวของเครื่องใช้ และจักรยาน

ความประทับใจจากตัวแทนชุมชนบ้านนีบง


นายกดิ๊ก นายกอบต
. ที่ดูแลชุมชนบ้านนิบง
“นายกอยากขอบใจน้องลีน่า และเพื่อนที่จัดทำโครงการนี้มากๆ เพราะเด็กที่นี่ลำบากกันเยอะ ตอนรู้ว่าลีน่าจะมาบริจาคนายกดีใจมากๆ ซึ้งใจแทนเด็กๆ ทำให้เด็กได้มีจักรยานปั่นกัน จากปกติต้องเดินไปโรงเรียนทุกวัน” 


กะนะห์
แม่ของน้องนูยาที่กำพร้าพ่อและทางครอบครัวมีฐานะลำบาก
“อัลฮัมดุลิลลาฮฺมากเลย ตอนนี้ที่บ้านก็ค่อนขางลำบาก ที่บ้านก็อยู่ค่อนข้างลึก ได้มีจักรยานก็ทำให้ลูกๆ ปั่นไปโรงเรียน ประหยัดเวลา นูยาเองก็ไม่เหนื่อยมาก เวลาไปด้านนอกไปซื้อของมาให้ ไปเรียนกีรออาตีก็ได้เอาไปใช้ ตือรีมอกาเซะมากๆ”

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กด้อยโอกาส นอกจากปัจจัย 4 

นั่นคือพาหนะสำหรับเดินทางไปโรงเรียน เนื่องจากบ้านของน้องๆ ค่อนข้างอยู่ไกล ทุกวันนี้เด็กเหล่านี้ต้องเดินเท้าไปโรงเรียนด้วยระยะทางมากกว่า 4 กิโลเมตร (ไป 2 กม. กลับ 2 กม.) โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนทางเดินค่อนข้างเปียกแฉะ และมีเวลาเดินทางค่อนข้างจำกัด ปัญหาความทุรกันดารบนเส้นทางระหว่างบ้านไปโรงเรียน ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการที่จะเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล 


ทางนักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการจึงได้ร่วมกับมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีนจัด โครงการ ”พี่แบ่งปันให้น้องปั่น” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดหาเงินระดมทุนเพื่อซื้อจักรยานให้กับน้องๆ เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในชุมชนห่างไกลในพื้นที่บ้านนีบง อ.กาบัง จ.ยะลา เพราะเห็นว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างห่างไกลจากการได้รับความช่วยเหลือ รวมทั้งเด็กๆ เองสามารถที่จะปั่นจักรยานเพื่อร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ในชุมชนได้ด้วย

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีนได้สำรวจพื้นที่ ณ บ้านนีบง จ.ยะลา ที่ห่างไกลจากชุมชน โดยได้คัดเลือกเด็กด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน และลำบากต่อการเดินทางไปโรงเรียนจำนวน 15 คนเพื่อมอบจักกรยานคันใหม่ให้กับเด็กเหล่านั้น มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้เข้าไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าภายใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้มีการจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าเป็นเวลาหลายปีแล้ว จึงมีความคุ้นชินและรู้จักชุมชนอย่างดี ทางนักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการจึงได้ร่วมจัดโครงการนี้กับทางมูลนิธิ เพื่อที่จะเข้าถึง และรับรู้ถึงความต้องการของเด็กในพื้นที่มากขึ้น 

บรรยายภาพ : รูปแบบจักยานที่ต้องการซื้อ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 1. ติดต่อมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 2. ประชุมโครงการ
 3. ระดมทุนผ่านเว็บไซต์เทใจ
 4. ลงพื้นที่จัดทำโครงการที่ บ้านนีบง อ.กาบัง ต.กาบัง จ.ยะลา

ประโยชน์ของโครงการ

 • เพื่อช่วยเหลือน้องๆผู้ด้อยโอกาสให้มีจักรยานคันใหม่ใช้ในขีวิตประจำวัน
 • ลดระยะเวลาเดินทางไปโรงเรียนของน้องๆ
 • มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากการปั่นจักรยาน เสริมทักษะในด้านไหวพริบ และการทรงตัว

 สมาชิกภายในทีม

 1. นางสาวเสาวนีย์ สามัญสุข ( Miss Sawwanee Samansuck ) Email: nat5458171@gmail.com นักศึกษาทุนผู้ประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 2. นางสาวลีนา ยีแสม (Miss Lina Yeesaem ) Email: leenakororo@gmail.com นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยผู้ประกอบการ
 3. นางสาวพรชิตา วันศุกร์ (Miss Pornchita Wansuk) Email: pornchitawansuk067@gmail.com นักศึกษาทุนผู้ประกอบการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 4. นางสาวรตีภัทร นกยูงทอง (Miss Ratiphat nokyoongtong) Email: rtp.nyt@gmail.com นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยผู้ประกอบการ
 5. นายคมกฤช พรเพชรปาณี (Mr. Khomkrit Pornphetpanee) Email: komgritoa@gmail.com นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยผู้ประกอบการ

ภาคี

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ Facebook: มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

มอบจักยานให้เด็กบ้านนีบง จำนวน 15 คัน

12 มิถุนายน 2019

นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยผู้ประกอบการ ได้เปิดระดมทุนจัดซื้อจักรยานให้เด็กกำพร้า ในอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อให้เด็กที่อยู่ห่างไกลในชุมชนได้มีจักรยานปั่นไปโรงเรียน

ยอดบริจาคทั้งหมดที่ได้รับจากการะดมทุนผ่านทางเว็บไซต์เทใจ และจากผู้ใหญ่ใจดี รวมถึงการระดมทุนผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก สามารถระดมเงินทุนได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 21,000 บาท โดยเงินบริจาคทั้งหมด สามารถนำไปซื้อจักรยานมอบให้เด็กได้จำนวน 15 คัน

ภาพกิจกรรม

เตรียมมอบจักรยานทั้งหมด 15 คัน

เปิดโครงการ
 

มอบจักรยานให้น้องๆ เด็กกำพร้า

ภาพรวม

น้องๆ พาจักรยานกลับบ้านโดยมีผู้ใหญ่ใจดีอาสามารอรับน้องๆ พากลับบ้านพร้อมจักรยาน

พูดคุยกับคนในพื้นที่ พร้อมมอบข้าวของเครื่องใช้ และจักรยาน

ความประทับใจจากตัวแทนชุมชนบ้านนีบง


นายกดิ๊ก นายกอบต
. ที่ดูแลชุมชนบ้านนิบง
“นายกอยากขอบใจน้องลีน่า และเพื่อนที่จัดทำโครงการนี้มากๆ เพราะเด็กที่นี่ลำบากกันเยอะ ตอนรู้ว่าลีน่าจะมาบริจาคนายกดีใจมากๆ ซึ้งใจแทนเด็กๆ ทำให้เด็กได้มีจักรยานปั่นกัน จากปกติต้องเดินไปโรงเรียนทุกวัน” 


กะนะห์
แม่ของน้องนูยาที่กำพร้าพ่อและทางครอบครัวมีฐานะลำบาก
“อัลฮัมดุลิลลาฮฺมากเลย ตอนนี้ที่บ้านก็ค่อนขางลำบาก ที่บ้านก็อยู่ค่อนข้างลึก ได้มีจักรยานก็ทำให้ลูกๆ ปั่นไปโรงเรียน ประหยัดเวลา นูยาเองก็ไม่เหนื่อยมาก เวลาไปด้านนอกไปซื้อของมาให้ ไปเรียนกีรออาตีก็ได้เอาไปใช้ ตือรีมอกาเซะมากๆ”

แผนการใช้เงิน


รายการ จำนวน บาท
1. จักรยาน1521,000
2. ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจโดยประมาณ
2,340
รวม
23,340